logo
Sme.sk | Primar.sk | Choroby | Chrípka, influenza

Chrípka, influenza

Vydané 24. 1. 2004 o 11:52 Autor: Primar.sme.sk
Prehľad

Vírus chrípky

Chrípka je akútne, ťažké ochorenie vyskytujúce sa väčšinou v epidémiách počas studeného ročného obdobia, ktoré treba rozlišovať od zvyčajného prechladnutia resp. chrípkového infektu. Toto ochorenie je spôsobované chrípkovými vírusmi, ktoré často menia svoj fenotyp, a nezriedka sa končí – hlavne u starších osôb a osôb s ochoreniami pľúc alebo srdca – smrteľne.

Symptómami sú vysoká horúčka, bolesti hlavy a končatín, ako aj kašeľ, zachrípnutie a bolesti hrdla. Dodatočne dochádza často k bakteriálnej infekcii zasiahnutých slizníc. Následkami sú napr. zápal pľúc alebo zápal srdcového svalu. Jednoznáčná diagnóza je ťažká najmä v počiatočnom štádiu, pretože symptómy môžu byť podobné symptómom jednoduchého ochorenia z prechladnutia. Za chrípku však hovorí náhly začiatok choroby a ťažký celkový pocit choroby.

Dnes existuje rada liekov, ktoré umožňujú chrípkovú terapiu, vychádzajúcu zo symptomatickej liečby. Novú špecifickú možnosť terapie predstavujú takzv. inhibítory neuraminidázy. Tieto účinné látky blokujú účinok vírusového enzýmu neuraminidázy, ktorý je potrebný na uvoľnenie nových vírusovných častíc z infikovaných buniek, a tým na šírenie vírusu. Liečba by sa mala začať čo najskôr, najneskôr do 48 hodín po objavení symptómov.

 

Definícia / Všeobené informácie

Pomenovanie chrípka pochádza z francúštiny a znamená vlastne „rozmar“, „náladu“. Pravdepodobne sa to dá odvodiť z náhleho, nesúvislého výskytu ochorenia. Pojem influenza je odvodený z latinčiny a znamená „vplaziť sa“, „vtekať“.

Chrípka resp. influenza je akútne sa vyskytujúce, horúčkovité, vírusmi spôsobené ťažké infekčné ochorenie. Na rozdiel od chrípkového infektu, choroby z prechladnutia, sa pri influenze jedná o vážne ochorenie, ktoré je často spojené s komplikáciami a vedie k smrti.

Vyskytuje sa hlavne epidemicky, t.zn. početne v určitej dobe na určitom mieste, a uprednostňuje chladné ročné obdobie. Vo väčších časových odstupoch ca. od 15 do 20 rokov sú pozorované rozšírenia na celom svete, takzvané pandémie. Najťažšou dodnes známou pandémiou bola zo Španielska pochádzajúca španielska chrípka od 1918 do 1920. Vtedy na celom svete ochorelo asi 500 miliónov ľudí. Predpokladá sa, že na túto influenzu zomrelo asi 22 miliónov ľudí. Ďalšia rozsiahla pandémia sa začala v roku 1957 v Ázii (ázijská chrípka). Taktiež z Ázie sa šírila aj v rokoch 1968 až 1969 Hongkongská chrípka.

Posledná väčšia pandémia bola zaznamenaná v roku 1989 vo Veľkej Británii a vo Francúzsku. Keď v Hongkongu v roku 1997 počas veľmi krátkej doby zomrelo šesť ľudí na chrípku, zapríčinenú prenesením vírusu z hydiny na človeka, mohlo sa prepuknutiu pandémie zabrániť iba núdzovým zabitím hydiny. Pri výskyte pandémií sa vychádza z osobitostí chrípkových vírusov. Tieto vírusy môžu prežívať prednostne v hydine (sliepky a kačice) ale aj v ošípaných bez toho, aby u zvierat vôbec vyvolali nejaké ochorenie. Práve v ázijských krajinách, kde človek a zviera často žijú na malom priestore, môžu tieto vírusy veľmi ľahko prejsť na človeka.

 

Pôvodca ochorenia

Chrípka je spôsobovaná chrípkovými vírusmi typov A, B a C. Vírusy typu A vykazujú mimoriadne často zmeny ich antigénovej štruktúry, ktoré sú v prvom rade vyvolávané zmenami dvoch bielkovín (hemaglutinínom a neuraminidázou), ktoré sa nachádzajú v schránke vírusu. Sú zodpovedné za epidemický resp. pandemický výskyt influenzy, kým vírusy typu B a C podmieňujú skôr ojedinelé ochorenia. Ak sa objavia antigénové varianty vírusov, neexistuje žiadna imunita obyvateľstva vďaka skôr prekonaným chrípkovým ochoreniam. O to dôležitejšie sú ochranné očkovania.

 

Cesta šírenia infekcie

Influenza sa prenáša kvapôčkovou infekciou, t.zn. kýchaním, kašľaním, hovorením, ako aj priamym kontaktom, napr. podávaním rúk alebo bozkávaním. Vírusy osídľujú sliznice horných dýchacích ciest. Ide o povrchovú infekciu, pretože vírusy sa rozmnožujú v bunkách slizníc a tieto prednostne poškodzujú. Chrípkové vírusy typu A sa vyskytujú aj u cicavcov (napr. u ošípaných) a vtákov. Typ B sa vyskytuje len u človeka.

 

Inkubačná doba

Doba od infikovania až do výskytu prvých symptómov činí niekoľko hodín až tri dni.

 

Možnosti nákazy

Človek, ktorý sa nakazil chrípkovým vírusom, je už počas inkubačnej doby, čiže keď sa u neho samého ešte neobjavili žiadne symptómy, nákazlivý. Toto nebezpečenstvo nákazy spravidla pretrváva tri až päť dní po výskyte symptómov. Deti môžu prenášať vírus dokonca asi až sedem dní po objavení sa symptomatiky.

 

Symptómy

Ochorenie začína náhle prudkým stúpnutím horúčky, často sprevádzaným zimomriavkami a návalmi potu. Dodatočne sa objavujú ťažké bolesti hlavy a údov; pacienti sa cítia ťažko chorí. Rozmnožením vírusov v horných dýchacích cestách dochádza k dráždivému kašľu, zachrípnutiu, bolestiam hrdla, často aj k bolestiam za hrudnou kosťou. Dôsledkom poškodení slizníc vzniká nebezpečenstvo bakteriálnych superinfekcií.

Ak sa týmto zabráni, je nekomplikovaná chrípka po asi jednom týždni prekonaná. Často sa dodatočne objavujú bakteriálne superinfekcie spôsobené Haemophilus influenzae, stafylo-, strepto- a pneumokokmi. Následkom toho dochádza k zápalom pľúc, zápalom stredného ucha alebo zápalom srdcového svalu. Zriedkavo sú pozorované prenosy ochorenia na žalúdočno-črevný trakt a centrálny nervový systém.

 

Diagnóza

Dôsledkom nešpecifických symptómov na začiatku choroby je chrípka v tejto fáze len ťažko rozoznateľná od choroby z prechladnutia. Ak už naproti tomu existuje epidémia, je influenza podľa symptómov s vysokou pravdepodobnosťou rýchlo identifikovateľná. Pri priebehu chrípky bez komplikácií nie je laboratórna diagnostika potrebná. Ak ide o ťažké ochorenie alebo ak sa objavia komplikácie, sú nutné laboratórne vyšetrenia.

 

Komplikácie

Komplikácie pri chrípke sa vyvíjajú väčšinou z bakteriálnych superinfekcií. Ako následok zápalu pľúc tak môžu v pľúcach vzniknúť abscesy. K pľúcnym komplikáciám sa môžu pridať komplikácie krvného obehu srdca, ako napr. poruchy srdcového rytmu, srdcová insuficiencia, pľúcne edémy alebo šok krvného obehu, ktoré môžu viesť k smrti pacienta.

Nesmie sa zabúdať ani na životu nebezpečný zápal mozgu. Následky komplikácií závisia vo veľkej miere od zdravotného stavu každého jednotlivca. Starí ľudia, tehotné ženy ako aj ľudia s ochoreniami dýchacích ciest alebo srdca sú obzvlášť ohrození. Boli však pozorované aj epidémie, ktoré boli spojené s vysokou úmrtnosťou obzvlášť u mladých ľudí.

 

Terapia

S inhibítormi neuraminidázy existujú dnes lieky, ktoré umožňujú kauzálnu chrípkovú terapiu. Tieto účinné látky blokujú účinok vírusového enzýmu neuraminidázy, ktorá je potrebná na uvoľnenie nových vírusových častíc z infikovaných buniek, a tým na šírenie vírusu. Inhibítory neuraminidázy pôsobia proti influenze A a B, nie proti C.

Terapia týchto chrípkových foriem by sa mala začať čo najskôr, najneskôr do 48 hodín po objavení sa symptómov. Pri inhibítoroch neuraminidázy sa jedná o účinné látky Zanamivir (Relenza®) a Oseltamivir (Tamiflu®).

Starším antivírusovo pôsobiacim protichrípkovým prípravkom je látka Amantadín, ktorá nepatrí medzi inhibítory neuraminidázy a hodí sa len na liečbu infekcií chrípkovými vírusmi typu A. Pri influenze typu B a C nie je vhodná, pričom pri voľbe tejto liečby vzniká problém, že rozoznávanie medzi A a B len pomocou symptomatiky je takmer nemožné. Amantadín môže mať vedľajšie účinky na centrálnu nervovú sústavu, pričom môže dôjsť k vývoju rezistencie.

Ak sa u pacienta chorého na chrípku dodatočne objaví bakteriálna superinfekcia, je indikované nasadenie antibiotík; predovšetkým komplikácie, ako bakteriálny zápal pľúc, vyžadujú bezodkladnú špecifickú liečbu antibiotikami.

Dodatočne môže byť vírusová chrípka podľa potreby liečená symptomaticky. Spravidla sa predpisuje liek na utíšenie bolesti a na zníženie horúčky, napr. lieky obsahujúce kyselinu acetylsalicylovú. Popri prípravkoch proti bolesti je podľa symptomatiky možné dostať v lekárňach bez receptu sirupy proti kašľu, kvapky do nosa alebo iné lieky.

Pozor: U detí s vírusovým infektom sa v žiadnom prípade nesmú podávať salicyláty, pretože tu vzniká nebezpečenstvo Reyeovho syndrómu. Reyeov syndróm je životu nebezpečné ochorenie, pri ktorom dochádza k difúznym poškodeniam mozgu v kombinácii s tukovou degeneráciou pečene. Zatiaľ čo je v počiatočnom štádiu liečenie ešte možné, má celkový obraz ochorenia úmrtnosť 70%! u detí, ktoré obdržali medikáciu salicylátom, preto by mali byť v každom prípade proti chrípke očkované.

Dodatočne k medikamentóznej terapii by sa malo dbať na niektoré základné pravidlá. Veľmi dôležité je niekoľko dní stráviť v pokoji na lôžku v akútnej fáze a v zápätí na to telesné šetrenie sa. Inhalácie kamilkových alebo soľných roztokov sú dobré pre dýchacie cesty, kloktanie a horúce nápoje zmierňujú možné zápaly hltanu. Pri zápaloch a predovšetkým pri horúčke je veľmi dôležité prijímanie dostatočného množstva tekutín, pretože telo stráca veľa tekutín, teda by sa malo najmä veľa piť. Nevhodné sú nápoje, ktoré telo dodatočne odvodňujú ako alkohol, káva a čierny čaj.

 

Letalita

Letalita je pri chrípkovom ochorení v prvom rade podmienená bakteriálnymi superinfekciami a z toho vyplývajúcimi komplikáciami. Presné čísla neexistujú. Letalita je však u rizikových pacientov obzvlášť vysoká.

 

Profylaxia

Profylaxia pozostáva z ochranného očkovania. Toto je treba každoročne obnovovať, pretože sa môžu objaviť stále nové antigénové štruktúry. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) na to vybudovala centrálny ohlasovací systém, aby sa mohlo ihneď reagovať vývinom novej očkovacej látky, keď sa objaví „nový“ vírus. Odporúčané očkovacie látky predstavujú zmes, ktorá je účinná proti rôznym chrípkovým vírusom.

Očkovanie by sa malo prevádzať pred začiatkom chrípkovej sezóny v októbri. Očkovaním sa podarí ca. 80 až 90 % zaočkovaných ľudí ochrániť pred ochorením alebo prinajmenšom dosiahnuť miernejší priebeh bez komplikácií. Takéto protichrípkové ochranné očkovanie však nechráni pred chrípkovým infektom (prechladnutie).

 

Očkovanie sa odporúča nasledovným skupinám:

  • Všetci ľudia nad 60 rokov
  • Deti, mladiství a dospelí so zvýšeným ohrozením zdravia v dôsledku základnej choroby: napr. chronické pľúcne choroby, choroby krvného obehu srdca, pečene a obličiek, diabetes a iné choroby látkovej výmeny, oslabenia imunity, infekcia HIV
  • Obyvatelia domovov dôchodcov a domovov sociálnej starostlivosti
  • Osoby so zvýšeným ohrozením, napr. lekársky personál, osoby v zariadeniach s rozsiahlym verejným ruchom

Ak sme ochranné očkovanie zmeškali, nemohli sme sa z rôznych dôvodov proti chrípke nemohli nechať zaočkovať alebo ak sa aktuálne cirkulujúce vírusy od očkovacích látok odlišujú, môžeme prevádzať profylaxiu inhibítormi neuraminidázy. Obzvlášť po kontakte s chorými na chrípku sa odporúča preventívne užívanie inhibítorov neuraminidázy.

Hlavné správy

BRATISLAVA.SME.SK

Spoplatnený obsahStaré Korzo - ako vyzeralo miesto, kde si dávala rande celá Bratislava

Akabuk, cicimbrus alebo čuramedán. Hoci sa sláva Korza skončila, legendy prežili.

Z DOMOVA

Zomrel sochár Tibor Bartfay, autor známej fontány Planéta mieru

Bol jedným z najvýznamnejších umelcov, ktorého tvorba zaujala aj v zahraničí.

Spoplatnený obsahAko a prečo vznikla Lolita, jeden z kľúčových románov 20. storočia

Od vydania Nabokovovej Lolity uplynulo v septembri šesťdesiat rokov.

ZAHRANIČIE

Spoplatnený obsahSýrčan z Aleppa: Ľudia zo Sýrie si nesprávne myslia, že Európa je raj

Sýria sa po vojne možno rozdelí, hovorí odborník na konflikty.

503 Service Unavailable

No server is available to handle this request.