logo
Sme.sk | Primar.sk | Choroby | Neurologické ochorenia

Pod neurologickými ochoreniami rozumieme ochorenia centrálneho nervového systému (CNS) a/alebo periférnych nervov. CNS pozostáva z miechových a mozgových nervov.

V tejto sekcii sú opísané najdôležitejšie a najčastejšie neurologické ochorenia, vrátane ich príčin, symptómov, častosti, diagnóz, terapií, prognóz a prevencie.

Neurón

piatok 23. 1. 2004 10:05 | Primar.sme.sk
© 2004 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.