logo
Sme.sk | Primar.sk | Ordinácia | Keď deti v škole cvičia s radosťou

O tom, ako možno hodiny telocviku urobiť nielen užitočné pre zdravie, ale aj príťažlivé hovorí detská a rehabilitačná lekárka Monika Klenková z rehabilitačného centra Moon Medical v Bratislave.

autor: Lukáš Kodoň

VIDEO

Keď deti v škole cvičia s radosťou
video

nedeľa 13. 3. 2011 20:00
© 2011 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.