Urologická poradňa a poradňa k inkontinencii

Na vaše otázky odpovedá MUDr. Ľubomír Uherčík

MUDr. Ľubomír Uherčík

Vzdelanie

2009 - Špecializačná skúška v odbore urológia
2002 - Atestačná skúška v odbore urológia I. stupňa
1994 - 1999 - Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo
1988 - 1993 - Gymnázium Karola Štúra, Modra 

Doplnkové vzdelanie

2006 - doteraz - Externé doktorandské štúdium, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, odbor verejné zdravotníctvo
2009 - Certifikovaná pracovná činnosť – intervenčná ultrasonografia
2004 - Kurz tropickej medicíny
2001 - Certifikovaná pracovná činnosť – ultrasonografia v urológii 

Pracovné skúsenosti

2008 - doteraz - Falck Záchranná, a.s., stanica Trnava RLP. Pozícia: lekár stanice rýchlej záchrannej služby /úväzok 0.5/
2003, 2005 - Detašované pracovisko Vysokej školy sv. Alžbety Bratislava, Keňa – Sudán. Pozícia: vedúci projektu, lekár. Náplň práce: koordinácia a logistika zdravotných a sociálnych projektov
1999 - doteraz - Urologické oddelenie, Fakultná nemocnica Trnava. Pozícia: sekundárny lekár. Náplň práce: práca na urologickom oddelení, urologickej ambulancii, pohotovostné služby na urgentnom príjme /chirurgická a traumatologická ambulancia/.

Najčítanejšie na SME Primár


Inzercia - Tlačové správy


 1. Nebojte sa spoluúčasti pri nehode, ŠKODA vám ju nahradí
 2. Zamestnala sa napriek mentálnemu postihnutiu. Za prácu je vďačná
 3. Majú východniari dobré pivo? Takto chutí Šariš na Spiši
 4. Finančné sprostredkovanie: buď online, alebo neprežiješ
 5. Byty z obrázku: na čo dbať, aby novostavba nebola mačka vo vreci
 6. 9 užitočných darčekov pre vašich najbližších. Budú vás zbožňovať
 7. Predaj First moment dovoleniek práve začína
 8. Na bývanie v štýle “Grand” Bratislava dlho čakala
 9. Najobľúbenejším SUV na Slovensku je Hyundai Tucson
 10. Jediný doteraz neprekonaný?
 1. Pred Auparkom vystúpi Barbora Švidraňová, príde aj Mikuláš
 2. Advokátska kancelária MST PARTNERS, s.r.o.
 3. KLUB pre BRATISLAVU presadil zníženie nájomného hokejovým klubom
 4. Prírodné kamene z celého sveta doručíme až k Vašim dverám
 5. Potrebujete antibiotiká? Odpovie vám CRP test z lekárne
 6. V kancelárii nám stáli rady záujemcov o byty
 7. Kvalitné drevené záhradné chatky, záhradné altánky z Oravy.
 8. Nórska veľvyslankyňa odhalila vJasnej pamätnú tabuľu Bjørnsonovi
 9. Nebojte sa spoluúčasti pri nehode, ŠKODA vám ju nahradí
 10. Novinka: Drevené fotky - Špičkovou technológiou k retro efektu
 1. 9 užitočných darčekov pre vašich najbližších. Budú vás zbožňovať 11 159
 2. Majú východniari dobré pivo? Takto chutí Šariš na Spiši 7 458
 3. Byty z obrázku: na čo dbať, aby novostavba nebola mačka vo vreci 6 252
 4. Na bývanie v štýle “Grand” Bratislava dlho čakala 5 411
 5. Najobľúbenejším SUV na Slovensku je Hyundai Tucson 5 177
 6. Zamestnala sa napriek mentálnemu postihnutiu. Za prácu je vďačná 5 102
 7. Finančné sprostredkovanie: buď online, alebo neprežiješ 4 339
 8. Novinka: Drevené fotky - Špičkovou technológiou k retro efektu 2 910
 9. Nový Ružinov pripravil prekvapenie: nekonvenčný rezidenčný park 2 447
 10. Predaj First moment dovoleniek práve začína 2 156
Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop