Zubná poradňa

Ak máte problémy s ochoreniami zubov, obráťte sa na MUDr. Miroslavu Tóthovú zo súkromnej stomatologickej ambulancie na Vajanského nábreží 15 v Bratislave.

MUDr. Miroslava Tóthová

 

 

 

Najčítanejšie na SME Primár


Inzercia - Tlačové správy


 1. Nebojte sa spoluúčasti pri nehode, ŠKODA vám ju nahradí
 2. Zamestnala sa napriek mentálnemu postihnutiu. Za prácu je vďačná
 3. Majú východniari dobré pivo? Takto chutí Šariš na Spiši
 4. Finančné sprostredkovanie: buď online, alebo neprežiješ
 5. Byty z obrázku: na čo dbať, aby novostavba nebola mačka vo vreci
 6. 9 užitočných darčekov pre vašich najbližších. Budú vás zbožňovať
 7. Predaj First moment dovoleniek práve začína
 8. Na bývanie v štýle “Grand” Bratislava dlho čakala
 9. Najobľúbenejším SUV na Slovensku je Hyundai Tucson
 10. Jediný doteraz neprekonaný?
 1. Pred Auparkom vystúpi Barbora Švidraňová, príde aj Mikuláš
 2. Advokátska kancelária MST PARTNERS, s.r.o.
 3. KLUB pre BRATISLAVU presadil zníženie nájomného hokejovým klubom
 4. Prírodné kamene z celého sveta doručíme až k Vašim dverám
 5. Potrebujete antibiotiká? Odpovie vám CRP test z lekárne
 6. V kancelárii nám stáli rady záujemcov o byty
 7. Kvalitné drevené záhradné chatky, záhradné altánky z Oravy.
 8. Nórska veľvyslankyňa odhalila vJasnej pamätnú tabuľu Bjørnsonovi
 9. Nebojte sa spoluúčasti pri nehode, ŠKODA vám ju nahradí
 10. Novinka: Drevené fotky - Špičkovou technológiou k retro efektu
 1. 9 užitočných darčekov pre vašich najbližších. Budú vás zbožňovať 11 165
 2. Majú východniari dobré pivo? Takto chutí Šariš na Spiši 7 455
 3. Byty z obrázku: na čo dbať, aby novostavba nebola mačka vo vreci 6 260
 4. Na bývanie v štýle “Grand” Bratislava dlho čakala 5 412
 5. Najobľúbenejším SUV na Slovensku je Hyundai Tucson 5 177
 6. Zamestnala sa napriek mentálnemu postihnutiu. Za prácu je vďačná 5 100
 7. Finančné sprostredkovanie: buď online, alebo neprežiješ 4 341
 8. Novinka: Drevené fotky - Špičkovou technológiou k retro efektu 2 910
 9. Nový Ružinov pripravil prekvapenie: nekonvenčný rezidenčný park 2 446
 10. Predaj First moment dovoleniek práve začína 2 164
Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop