SME
Utorok, 15. jún, 2021 | Meniny má VítKrížovkyKrížovky

Kandidóza, moniliáza, soor, monilióza, Candida albicans

Prehľad Ochorenia, ktoré sú spôsobované kvasinkou Candida albicans, sa označujú ako kandidóza. Candida albicans je kvasinková huba usadzujúca sa často aj na zdravej koži alebo na sliznici. Za určitých podmienok ako pri diabetes melitus, pri

Prehľad

Ochorenia, ktoré sú spôsobované kvasinkou Candida albicans, sa označujú ako kandidóza. Candida albicans je kvasinková huba usadzujúca sa často aj na zdravej koži alebo na sliznici. Za určitých podmienok ako pri diabetes melitus, pri oslabení imunity, v tehotenstve a po užívaní antibiotík alebo kortizónu môže dôjsť k masívnemu rozmnoženiu húb a vzniknúť zápal.Ochorenia kandidou albicans môžu postihovať na jednej strane kožu a sliznice, vtedy sa označujú ako soor. Na druhej strane však môžu postihovať aj rôzne tkanivá a orgány, vtedy hovoríme o systémovej kandidóze.

Pre soor sú typické biele až žlté povlaky na postihnutých slizniciach. Diagnóza sa stanovuje pomocou mikroskopických vyšetrení a vyšetrení kultúr pacienta. Liečenie vyplýva z formy ochorenia lokálnym (masti, ovulá) alebo intravenóznym podávaním špeciálnych antimykotík, ktoré zabraňujú rastu kvasiniek.

 

Všeobecné informácie / definícia

Ústny soor u dojčaťa

Pod pojmom soor rozumieme ochorenie, ktoré je vyvolávané kvasinkou candida albicans. Pojem soor sa pritom vzťahuje na plesňové ochorenia slizníc, napr. v ústnej dutine, v pažeráku alebo vo vagíne (vaginálna mykóza). Keď sú myslené plesňové ochorenia všeobecne, hovorí sa o mykózach. Ak sú v princípe myslené plesňové ochorenia, ktoré sú vyvolávané kvasinkou rodu Candida, hovorí sa o kandidóze.

Prevažná väčšina plesní je oportunistickými pôvodcami ochorení. Pod tým rozumieme pôvodcov, ktorí vyvolávajú ochorenia len za určitých podmienok. K týmto špeciálnym podmienkam patria všetky stavy, ktoré spôsobujú znížený stav imunity organizmu, ako napr. nádorové ochorenia, AIDS, diabetes mellitus, chemoterpie alebo lieky potláčajúce imunitný systém. Už Hippokrates (narodený okolo roku 460 pred Kristom, zomrel okolo roku 370 pred Kristom) pozoroval u osôb so zlým celkovým stavom zmeny na ústnej sliznici.

 

Pôvodca ochorenia

Pôvodcom ochorenia Candida albicans je kvasinka a patrí k rodu Candida, ku ktorému patrí ca. 150 rôznych druhov. Asi 80 % všetkých kandidóz u človeka je podmienených kandidou albicans. Kandida albicans sa vyskytuje nielen u človeka ale aj u iných teplokrvných živočíchov. Človek pritom pre kandidu albicans predstavuje hlavného hostiteľa.

Candida albicans je pomenovaná podľa belavých kolónií, ktoré kvasinky tvoria na živných pôdach. Bunky kandidy albicans sú okrúhle, vo forme vajíčka alebo podlhovasté s veľkosťou 4 – 8 µm. Rozmnožovanie nastáva pučaním. To znamená, že z materskej bunky vyrastá malá dcérska bunka. Za istých podmienok sa tieto pučiace bunky môžu natiahnuť do dĺžky a vtedy sa označujú ako pseudomycélium. Možno ich dokázať v natívnom preparáte, čiže bez farbenia, alebo po jednoduchom farbení pod mikroskopom.

 

Cesta šírenia nákazy

U mnohých ľudí sa Candida albicans v menšom množstve vyskytuje v normálnej kožnej flóre a vo flóre slizníc, bez toho aby však vyvolávala chorobné príznaky. Pruchou obranyschopnosti organizmu sa môže z normálneho osídlenia silným rozmnožením pôvodcu vyvinúť infekcia. Pretože boli kvasinky v tele prítomné už predtým, hovoríme o endogénnej infekcii. Môže však dôjsť aj ku exogénnej infekcii, vtedy sú kvasinky do tela prijaté resp. prenesené zvonka kontaktnou infekciou (kontaktná infekcia dotykom infikovaného človeka alebo kontaminovaného predmetu).

Porucha obranyschopnosti organizmu môže mať rôznorodé príčiny. Môže byť následkom nejakého ochorenia, ako napr. nádorové ochorenia, AIDS, alkoholizmus alebo diabetes mellitus. Môže spočívať v hormonálnych zmenách, ako napr. v tehotenstve. Najčastejšou príčinou porušenej obranyschopnosti organizmu je však medikamentózna terapia. K nej patrí napr. dlhotrvajúca terapia antibiotikami, ktorá narúša rovnováhu medzi baktériami a plesňami v čreve a vedie k rozbujneniu plesní. Veľký význam však majú lieky, ktoré imunitný systém priamo oslabujú, ako napr. kortikosteroidy, imunosupesíva alebo chemoterapeutiká na boj proti rakovine.

 

Symptómy

Candida albicans patrí k fakultatívne patogénnym zárodkom. Ňou spôsobené ochorenie sa môže objaviť lokálne ohraničené na koži alebo na slizniciach, vtedy hovoríme o mukokutánnej kandidóze alebo krátko o soore. Môže však viesť aj k napadnutiu vnútorných orgánov. To sa označuje ako systémová kandidóza.

 

Mukokutánna kandidóza / soor

Pri soore, čiže infekcii slizníc kandidou albicans, je na sliznici belavý až žltý povlak. Tento povlak sa dá odstrániť, pričom môže dané miesto následne ľahko krvácať. Soor ústnej sliznice ako aj pažeráku spôsobuje bolesti pri prijímaní potravy a pri prehĺtaní a často aj pálenie za hrudnou kosťou. Črevným soorom sú spôsobované hnačky, nadýmania alebo pocit plnosti. Napadnutie vagíny soorom sa prejavuje silným svrbením ako aj pálením a zvýšeným výtokom z vagíny. Kožné infekcie Candidou albicans vedú k sčervenaniu kože ako aj k svrbeniu a vyskytujú sa hlavne v kožných záhyboch.

 

Systémová kandidóza

Ďalším zhoršením obranyschopnosti organizmu resp. pri nedostatočnej liečbe sa pleseň môže rozšíriť ďalej, môže vniknúť do hlbších tkanivových vrstiev a získať spojenie s krvným systémom. Pôvodcovia sa môžu dostať infikovanými injekčnými striekačkami u drogovo závislých alebo u pacientov s dlhšie položenými vnútrožilovými katétermi priamo do krvi.

Následkom je rozšírenie pôvodcov ochorenia v tele, čo môže viesť k zápalu pľúc, obličiek, sietnice oka, mozgu ale aj srdcových chlopní. Mimoriadne obávanou je kandidózna sepsa. Pri nej sú v krvi stále alebo periodicky prítomní pôvodcovia ochorenia a zaplavia celý organizmus. Vtedy hovoríme aj o „otrave krvi“. Pacienti sú ťažko chorí a majú vysokú horúčku.

 

Ochorenia spôsobované kandidou

Kandidóza sliznice pošvy

Vyskytuje sa s častosťou až 20 % u žien obzvlášť v plodnom veku, s diabetes alebo počas tehotenstva. Ochorenie je charakteristické sčervenaním a opuchnutím sliznice vagíny. Tá je okrem toho pokrytá belavým povlakom, ktorý sa dá odstrániť a vtedy ukázať zapálený podklad. Mučivé svrbenie a belavý, drobivý výtok sprevádzajú ochorenie. V poslednom čase voľne predajné krémy proti plesňovým ochoreniam zťažujú po vlastnej liečbe lekársku diagnózu. Je to preto natoľko dôležité, lebo zápaly vonkajších a vnútorných genitálií ženy, môžu byť spôsobené mnohými inými pôvodcami. Prečítajte si tu k téme plesňová infekcia vagíny viac.

 

Candida balanitis alebo balanoposthitis

V prvom prípade je napadnutý len žaluď, v druhom dodatočne predkožka. Často sa získa pohlavným stykom a je podporená fimózou (zúžením predkožky) alebo nedostatočnou osobnou hygienou. Nachádzajú sa sčervenalé papule a pustule.

 

ďalšie prejavy

Významnou je ďalej infekcia kožných záhybov (napr. podpazušie, análna oblasť, stehno), napadnutie sliznice ústnej dutiny a sliznice hltana až pažeráka. Ťažkú a život ohrozujúcu komplikáciu predstavuje systémové napadnutie. Preto sú postihnutí pacienti so slabým imunitným systémom, ako napr. ľudia infikovaní vírusom HIV. Krvou môžu byť zárodky zavlečené o. i. do pľúc, endokardu (najvnútornejšej vrstvy srdcovej steny), obličiek a CNS.

 

Diagnóza

Pri podozrení na kandidózu je z podozrivej kože alebo sliznice odobratý povrchový ster. Invazívny rast plesní, čiže vniknutie do hlbších tkanivových vrstiev, je dokázateľný len pomocou vzorky tkaniva a vyžaduje si odobratie vzorky z príslušného orgánu resp. tkaniva. Napadnutie obličiek alebo čreva sa dokazuje vyšetrením vzoriek moča a stolice, ktoré by mali byť podľa možnosti chladené, aby sa zabránilo rozmnoženiu plesní. Ak existuje podozrenie na sepsu, čiže na existenciu pôvodcov v krvi, zakladajú sa krvné kultúry počas viacerých zasebou nasledujúcich dní. Endoskopia očného pozadia môže dokázať typické zmeny na sietnici, „ložiská cotton-wool“.

 

Terapia

Na liečbu plesňových ochorení sa používajú antimykotiká, čiže lieky, ktoré sú účinné proti plesniam. Proti plesniam Candida je účinný nystatin, natamycin, amphotericin B, ketonkonazol, fluconazol a flucytosin. V akej forme sú lieky používané, sa určuje podľa formy napadnutia.

 

Mukokutánna kandidóza / soor

Lokálne ohraničené ochorenia sa liečia tiež iba lokálne ohraničene, pri ochoreniach kože vo forme mastí, pri napadnutí sliznice ústnej dutiny ústnymi výplachmi alebo pri napadnutí pošvy vaginálnymi čípkami. Tu sa odporúča nasadenie nystatinu alebo amphotericinu B. Pretože sa oba preparáty aj po orálnom užití, napr. ako šťava, v žalúdočno-črevnom trakte nevstrebávajú, čiže sú prijaté do krvného riečišťa, môže byť týmito preparátmi liečené aj napadnutie čreva soorom.

Pri neznášanlivosti nystatinu môže byť použitý aj clotrimazol alebo miconazol, ktorý je účinný nielen proti plesniam Candida.

 

Systémová kandidóza

Pri systémovej kandidóze sa plesne už v tele rozšírili. Lokálne ohraničená liečba teda už nestačí. V tomto prípade musia byť lieky podávané tak, že dosiahnu aj všetky tkanivá tela, čiže buď ako tabletka alebo ako infúzia priamo do krvného riečišťa. Pri systémovej terapii sa nasadzuje prevažne amphotericin B, flucytosin, ketokonazol alebo aj fluconazol. Pri neznášanlivosti možno aj tu siahnuť po clotrimazole alebo miconazole.

 

Úmrtnosť

Kandidózna sepsa prebieha často smrteľne. Mimoriadne obávaný je zápal srdcových chlopní, Candida-endokarditis, ktorej letalita činí napriek intenzívnej terapii ešte aj dnes až 50 %.

 

Profylaxia

U pacientov s ťažkými ochoreniami resp. terapiami, ktoré poškodzujú imunitný systém v jeho fungovaní, sa musí veľmi starostlivo dbať na možné plesňové ochorenia. V ojedinelom prípade sa musí zistiť, či sa už pri dôkaze Candidy albicans, a síce aj bez existencie ťažkostí, má začať s cielenou antimykotickou terapiou. Pretože candida albicans patrí u mnohých ľudí v menšom množstve k normálnej flóre, nie je toto rozhodnutie vždy ľahké.

 

Prognóza

Povrchové napadnutie je dobre liečiteľné. Avšak zriedkavé systémové napadnutie je naproti tomu často už kvôli dodatočnému ťažkému základnému ochoreniu ťažko zvládnuteľné a končí často smrteľne. Plesňové infekcie majú sklon k recidívam, to znamená, že sa môžu opäť objaviť. Obzvlášť dôležité je preto liečenie ochorení, ktoré podporujú plesňové infekcie, ako napr. presný postoj pacientov s diabetes mellitus.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Primár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Regeneračný spánok s ideálne podopretou chrbticou
 2. Ako sa mení dynamika firiem?
 3. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom
 4. Po Slovensku na motorke
 5. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 6. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom
 7. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 8. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
 9. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
 10. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť
 1. Arónia: Spoznajte jej zázračné účinky na zdravie, chutné recepty
 2. Po Slovensku na motorke
 3. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 4. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 5. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom
 6. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom
 7. Behind every successful business lies a set of skilled people
 8. Klimatická zmena rozkývala štatistiky škôd na domoch a bytoch
 9. Ako sa mení dynamika firiem?
 10. Hudbou proti holorubom.
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 20 459
 2. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 12 592
 3. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 11 547
 4. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 9 819
 5. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 9 746
 6. 4 veci, ktoré potrebujete vedieť o bezpečnosti elektromobilov 7 821
 7. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány? 7 314
 8. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť 6 376
 9. Obľubovali ste termínované vklady? Spoznajte alternatívy 5 597
 10. Slovensko v operácii Barbarossa 4 330
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Marian Kočner na súde v prípade Kuciak.

Prípad vraždy Jána a Martiny posúdi Najvyšší súd.


a 1 ďalší 12 h
Poslanec Robert Fico počas odvolávania Mikulca.

Minister vnútra má podporu vlády.


a 3 ďalší 4 h

Neprehliadnite tiež

Ampulka s vakcínou proti ochoreniu COVID-19 od americkej farmaceutickej spoločnosti Novavax počas tretej fázy klinických testov v Londýne.

Do konca roka chce vyrobiť 150 miliónov vakcín.


23 h
Ilustračné foto.

Objasnili úlohu doteraz neznámeho proteínu s označením FAM110A.


TASR 9. jún
Liek Aduhelm.

Za posledných takmer 20 rokov nebol na liečbu schválený žiaden iný nový liek.


TASR 7. jún
Kŕčové žily zvykne sprevádzať pocit ťažkých nôh, pálenie, tŕpnutie či nočné kŕče v nohách.

Kŕčové žily sa v lete zvyknú zhoršovať.


7. jún