Paradentóza, paradentitída, parodentopatie

Všeobecné informácie Pojmy paradentitída, parodontopatia a paradentóza sa odvodzujú od slova „parodont“. Po tým rozumieme zubný fixačný aparát, t. zn. systém zakotvenia zubu v kosti. Skladá sa z ďasna, kostnej alveoly, ozubice a koreňového

Všeobecné informácie

Pojmy paradentitída, parodontopatia a paradentóza sa odvodzujú od slova „parodont“. Po tým rozumieme zubný fixačný aparát, t. zn. systém zakotvenia zubu v kosti.

Skladá sa z ďasna, kostnej alveoly, ozubice a koreňového cementu. Všetky zápalové ochorenia parodontu, ktoré sa môžu vyskytovať vo všetkých vekových stpňoch a v rôznych formách, sa lekársky označujú ako parodontopatie. Môžu vyvolávať variabilne rýchle a hlboko siahajúce poškodenia parodoncia, vrátane odbúravania kostí, s možnou stratou zuba.

V bežnom jazyku sa tu pre to často používa lekársky nevystihujúce pomenovanie „paradentóza“. Tá sa týka len degeneratívneho ochorenia. Väčšinou však existuje „paradentitída“, čiže zápal parodontu. Pretože ochorenia fixačného aparátu zubov môžu mať viaceré príčiny a rozdeľujú sa podľa svojho vzniku a aj podľa svojich patologicky-anatomických zmien, má najväčší zmysel a je aj medicínsky najpresnejšie všeobecné pomenovanie „parodontopatia“.

 

Príčina

Parodontopatie sú zápalové reakcie ďasna, vyvolané plakovými baktériami, ktoré ležia nad a pod okrajom ďasna. Priebeh choroby môžu negatívne ovplyvňovať funkčné poruchy v žuvacom systéme, poruchy v celkovej látkovej výmene, stres, nadmerné požívanie alkoholu a nikotínu a mechanické traumy.

Tak ako pri zubnom kaze, pri ktorom sú významné baktérie štiepiace cukor a produkujúce kyselinu, tak sa pri zápaloch fixačného aparátu zubov prednostne objavujú nasledovné plakové baktérie:

actinomyces, strepotkoky, veilonely, fusobaktérie, spirochéty.

Parodontopatie sú s výnimkou rôznych akútnych zápalov ďasnovej sliznice, nazývaných ginvitídy, spravidla chornickými ochoreniami. To však nevylučuje, že z času na čas nemôžu splanúť v náporoch, t. zn. prechádzať do akútneho procesu. Na záklde rôznych príčin parodontopatií vyplynulo nasledovné rozdelenie:

 

Zápalové formy (>90%)

 • Gingivitis acuta
 • Gingivitis chronica
 • Parodontitis marginalis
 • Parodontitis superficialis
 • Parodontitis profunda

 

Formy príznakov pri špecifickej genéze

 • iné základné ochorenia, napr. diabetes, kožné ochorenia, poruchy látkovej výmeny, HIV, Morbus Crohn

 

Hyperplastické formy (prehnaná reakcia tkaniva) (0,5 1 %)

 • ďasnová hyperplázia
 • epulis


Traumatogénne parodontopatie:

 • podmienené dráždením, napr. poruchy žuvania
 • podmienené poranením, napr. zle sediaca zubná protéza


Atrofické formy

 • Parodontitis localisata
 • Parodontitis generalisata
 • Osobité formy
  • parodontopatie podmienené liekmi
  • idiopatické parodontopatie
  • prechody medzi jednotlivými chorobnými obrazmi

 

Okrem tejto schémy, v ktorej sa pri väčšine označení chorôb dajú rozpoznať príčiny hneď, existujú pre parodontopatie ešte iné rozdelenia. Exogénny resp. endogénny aspekt, t. zn. ochorenie vychádza z vonka resp. z vnútorne pôsobiaceho faktora, tiežponúka možnosť klasifikácie ako aj rôzni bakteriálni pôvodcovia.

Ako bolo spomínané vyššie, robia zápalové formy viac ako 90 % všetkých parodontopatí a môžu plynulo navzájom prechádzať. To však neznamená, že gingivitída, ktorá sa pokladá za najčastejší zápal ľudského tela, vždy musí byť prvotným stupňom paradentitídy. Z týchto 90 % treba podľa určení pôvodcov zase priradiť 95 % takzvaných parodontitíd dospelých. Kvôli tomu je spolu 70-80 % obyvateľstva v priebehu života konfrontovaných s paradentitídou.

 

Pre zápalové formy je ešte dôležitá nasledovná klasifikácia

 • AP - pomaly prebiehajúce paradentitídy dospelých
 • PP – v mliečnom chrupe veľmi rýchlo prebiehajúca prepubertálna paradentitída
 • (L)JP – (lokálna) veľmi rýchlo prebiehajúca juvenilná paradentitída
 • RPP – rýchlo progredientná paradentitída mladých dospelých
 • NUC – nekrotizujúca ulcerujúca paradentitída
 • RP – refraktérna paradentitída
 

Symptómy

Pri hyperpláziách, čiže nezhubnom nadbytočnom tvorení tkaniva, pri bezzápalovom miznutí ďasna alebo pri akútne hnisavom procese môže symptómy rozoznať už postihnutý pacient. Niektorí pacienti sami registrujú zmenený, veľmi špecifický, sčasti trochu sladkastý zápach z úst, ktorý je často indíciou pre tvorbu vačkov resp. pre rozmnoženie baktérií. V iných prípadoch môže symptómy ochorenia parodoncia rozoznať až zubný lekár pri prehliadke.

Znakmi pre zápalovú zmenu ďasna, predchodcu tvorenia vačkov a odbúravania kosti, sú červenkasté, opuchnuté a predovšetkým ľahko krvácajúce oblasti sliznice. Chýbajú pevné usadeniny na zube v tvare girlandií, ako i ružovo sfarbený, ľahko škvrnitý, homogénny povrch, ktorý tvorí zdravé ďasno. K tomu sa môžu objavovať ďalšie zmeny, ako štrbinovité vpadnutia (Stillmanova štrbina) alebo vystupujúce drsné zhustnutie okrajov (Mc Callova štrbina) v sliznici ďasna ako reakcia na chybné kontakty pri žuvacej funkcii.

Často sa vyskytuje krvavá alebo dokonca hnisavo-krvavá sekrécia zo sliznice ďasna resp. tvorba abscesov – znak tvorenia vačkov medzi zubom a ďasnom. Mnoho pacientov redukuje zo strachu pred opätovným krvácaním čistenie zubov, čo žiaľ len podporuje pokrok parodontopatie. Pri pomalom priebehu choroby, bezbolestej, nepozorovanej strate dentálneho ochranného tkaniva, vzniká možnosť, že až takzvané neskoré symptómy, ako pohyblivosť, migrácia a uvoľnenie zubov, upriamia pozornosť na parodontálnu skutočnosť.

 

Diagnóza

Zubný lekár stanovuje diagnózu podľa špeciálne na parodont zamiereného vyšetrenia nálezu. Podrobná anamnéza a rôzne testy týkajúce sa stavu čistenia a ďasien, ktoré podávajú vysvetlenie o osídlení plakov a náchylnosti ku krvácaniu, sú pre určenie diagnózy nevyhnutné.

Sondovanie priestoru medzi zubami a ďasnom podáva informácie o lokalite, hĺbke a stupni zápalu existujúcich zubných chobotoch. Prípadne sa v zubných chobotoch môže urobiť slinný test na určenie flóry baktérií.

Pomocou röntgénových snímiek je možné objasniť rozsah a druh kostnej atrofie, rušivé polia pod sliznicou napr. vo forme usadenín (konkrementov), prečnievajúcich okrajov koruniek, atď. ako aj význam zachovania zubu. Ako výsledok potom vyplynie klasifikácia a stupeň parodontopatie.

 

Častosť

Pri vyšetreniach u detí sa zápalové zmeny sliznice v zmysle gingivitídy prejavujú už pri 1-13-ročných. Najvyššia miera gingivitídy sa podľa istej švajčiarskej štúdie nachádza u 11-ročných. Nadbytočné regulácie pri hospodárení s hormónmi, ako napr. počas pubery a tehotenstva, indukujú 45 % gingivitídy s tendenciou k paradentitíde.

Pri dobrej zubnej starostlivosti však toto po normálnej hormonálnej regulácii nezanecháva nijaké trvalé následky s odbúraním kosti a pod. Len pri zanedbávanej ústnej hygiene sa dá rozpoznať percentuálny rast pacientov s paradentopatiou až do 35. roku života. Ťažké formy priebehu paradentitídy v pubertálnom veku sú u ca. 0,1 % obyvateľstva.

So zvyšujúcim sa vekom stúpa počet ochorení spojených s úbytkom kosti, ktorý je rozhodujúci pre stratu zubov v starobe. Začína sa takzvaná paradentitída dospelých. U 45-57-ročných je napadnutá asi štvrtina kosti, u 60-ročných už jedna tretina. Najsilnejšie napadnutie je na predných zuboch dolnej a hornej čeluste, ako i na prvých stoličkách.

 

Terapia

Pri terapii sa musia odstrániť symptómy ochorenia v rovnakom rozsahu ako príčiny a všetky ochorenie podporujúce faktory.

Hlavným cieľom je odstránenie všetkých zápalov, vytvorenie optimálnych hygienických pomerov v ústnej dutine a zabránenie akútnym recidívam ochorenia. Pritom sa rozlišujú nasledovné liečebné kroky:

 • Príprava na liečbu (fáza informovania, motivície a hygieny)
 • Terapia (konzervatívne a/alebo chirurgické ošetrenie)
 • Doliečenie (fáza následnej starostlivosti po prekonaní choroby a kontrolná fáza)

Príprava na liečbu a doliečenie sú pre úspech paradentálnej liečby nevyhnutné. Pacient musí preukázať dostatočnú mieru vlastnej iniciatívy a jeho domácu starostlivosť o zuby musí prispôsobiť ochoreniu. Nikdy sa nesmie zabúdať, že väčšina parodontopatií je chronických a postihnutých pacientov sprevádzajú počas celého života.

 V rámci prípravy na liečbu sa v ústnej dutine odstraňujú rušivé polia, ako netesné výplne a problematiky zhryzu. Definitívne protetické útvary sa naproti tomu zhotovujú po ukončení liečby.

Terapeuticky sa rozlišuje konzervatívna liečba od chirurgickej. Ak sa hneď nejedná o extrémnu akútnu a agresívnu formu parodontopatie, mala by sa vždy najprv robiť konzervatívna terapia šetriaca tkanivo.

Táto takzvaná zatvorená kyretáž sa môže po nejakej dobe ešte raz zopakovať, aby sa znížila miera hĺbky ďasnového chobotu. Priebeh sám, pri ktorom sa parodontálnymi nástrojmi (kyreta, scaler, ultrazvuk) čistí ďasnový chobot a vyhladzujú sa zubné povrchy uložené pod ďasnom, je bezbolestný a robí sa pri lokálnom znecitlivení.

Nepríjemné ostáva škrábanie na zuboch, tvorenie krvy v ústnej dutine a prípadne až 6 dní citlivé ďasno. Zákrok netreba podceňovať, ale ani skutočne preceňovať, ako je to v prípade následkov chýrov.

Parodontálno-chirurgické zákroky sa nevykonávajú pri hlbokých (>6mm), dlhšiu dobu existujúcich vačkov, ktoré nie sú dosiahnuteľné nástrojmi. U väčšiny prevedených otvorených kyretáží ošetrujúci lekár odklopí ďasno pomocou skalpelu kvôli lepšiemu vyčisteniu pod dohľadom, rovnako môže vložiť náhradnú kosť a sliznicu zošiť v rovnakej alebo hygienicky lepšie dostupnej pozícii.

Týmto zákrokom sa parodontopatia často efektívne odstráni, pre pacientov však vznikajú opticky ťažko akceptovateľné zubné krčky, ktoré môžu po operácií reagovať veľmi citlivo. Tieto dentálne problémy možno samozrejme opäť riešiť. Pacient však nesmie zabúdať, že musí počítať s vyššími nákladmi na konzerváciu zubov. Zub hodný konzervácie by však mal byť pre človeka tejto investície hodný!

Ďalšími možnými parodontálnymi chirurgickými zákrokmi sú:

 • gingivektómia - odstránenie oblastí sliznice
 • gingivoplastika - premiestnenie a rekonštrukcia oblastí sliznice
 • laloková operácia - premiestnenie veľkých lalokov sliznice
 • osteoplastika - modelovanie oblasti kosti s evt. uložením kostnej náhrady
 • transplantát sliznice -  vloženie náhrady sliznice pri defektoch
 • furkačná liečba - odstránenie koreňových častí alebo odkrytie koreňov pri stoličkách

 

Na podporu bakteriálneho zneškodnenia a zníženia mikrobiologických plakov v ústnej dutine môže byť okrem nasadenia roztokov na vyplachovanie (napr. peroxid chlórhexidínu, diglukonátu, vodíka) v ťažkých prípadoch potrebné aj podanie antibiotík. Tie sa používajú najlepšie priamo do ďasnového chobota alebo prípadne systémovo vo forme tabletiek.

 

Profylaxia

Tak ako pri ochrane pred karies je najdôležitejším faktorom na zabránenie parodontopatií a konečnou stratou zuba dobrá ústna hygiena.

Na rozdiel od karies sa tomuto ochoreniu nedá zabrániť, jeho rozsah sa však dá obmedziť. Profylaktické opatrenia, ako stomatologická kontrola, návod na ústnu hygienu, sanácia chrupu alebo cielená parodontálna liečba tu pritom slúžia len včasnému obmedzeniu poškodenia. V ďalšom priebehu sa o zachovanie liečebného výsledku treba starať. Pritom je nevyhnutné pravidelné poliečenbé kontrolovanie v ca. trojmesačných odstupoch (recall).

 

Prognóza

Parodontopatie sú ochorenia, ktoré postihnutých pacientov sprevádzajú po celý život.

Často sa žiaľ kvôli vracajúcemu sa alebo chronickému ochoreniu alebo pokračujúcemu odbúravaniu tkaniva končievajú predčasnou stratou zuba. Prognóza je priaznivá len vtedy, keď sa príslušné ochorenie včas zistí a nasledujú potrebné liečebné opatrenia.

Odstránenie mikroorganizmov spôsobujúcich zápal, znovuobnovenie čistého zubu, čistého, čo najhladšieho, bioakceptovateľného povrchu koreňa a odstránenie chorého, infikovaného tkaniva sú predpokladmi, ktoré však sľubujú úspech len pri optimálnom postoji týkajúceho sa zdravia ústnej dutiny.

Tak sa môže prognóza vysloviť len individuálne pre každého jednotlivého pacienta. Dennou správne prevádzanou starostlivosťou o zuby a ústnu dutinu a pravidelnými stomatologickými kontrolami nestojí pozitívnej predpovedi však nič v ceste.

Najčítanejšie na SME Primár


Inzercia - Tlačové správy


 1. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 2. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
 3. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 4. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 5. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 6. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
 7. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy
 9. Nonstop banka vo vrecku - aplikácia Mobil Banking
 10. Ako sme jazdili v socializme
 1. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení
 2. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 3. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
 4. Už aj seniori presadajú do SUV
 5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 6. Americká ambasáda zaberá pozemky už rok bez nájomnej zmluvy
 7. Bratislava gets a new public space and park
 8. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 9. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 10. Daikin predĺžil záruku na klimatizácie so službou Stand By Me
 1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 6 498
 2. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení 2 865
 3. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho 2 708
 4. Ako sme jazdili v socializme 2 697
 5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 1 810
 6. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole 1 606
 7. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami 1 288
 8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 270
 9. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 1 186
 10. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov 792

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Ako sa Slovák z Terchovej stal veľkým reformátorom u Márie Terézie

Adam František Kollár, vedec a knihovník bol jedným z popredných osvietenských reformátorov.

PLUS

V kráľovstve polievok sa držková nevarí

Do niekoľkých hrncov naložili Bratislavčania svojho tvorivého ducha.

KOMENTÁRE

Potrebujeme posilniť kultúru záväznosti

Musíme prestať so spájaním LGBTI s ohrozením tzv. tradičnej rodiny.

Neprehliadnite tiež

Ako dlho si telo lieči zlomené kosti?

Kosť nie je nečinná, alebo prečo sa zlomenina bez zápalu nezahojí.

Fajčiarsky kašeľ. Prečo vzniká a ako sa ho zbaviť

Pri fajčiarskom vykašliavaní môžu pomôcť aj domáce recepty.

Život vo dvojici. Ako vplýva partner na vaše zdravie?

Od cukrovky a priberanie, až po zmenu životného štýlu. Partner dokáže zmeniť život.

Kmeňové bunky by mohli vyriešiť aj plešatosť

Kmeňové bunky dokážu vytvárať vlasy, nové vypestovali zatiaľ na myšiach.