https://primar.sme.sk/r/6624/povodcovia-ochoreni/atomPrimar.Sme.sk - virtuálne medicentrum. Lekárska poradňa, všetko o chorobách a liekoch1970-01-01T01:00:00ZVirtuálne medicentrum. Lekárske poradne, informácie o chorobách a liekoch, pomoc pri vašich problémoch.Petit Press, a.s.rss_contact_emailhttps://primar.sme.sk/c/4117174/povodcovia-ochoreni.htmlPôvodcovia ochorení2004-01-26T12:54:18ZBaktérie   Klasifikáci baktérií  • Stavba a štruktúra baktérií  • Genetika baktérií  • Bakteriálne kultúry a rast baktériíhttps://primar.sme.sk/c/4117312/virusy.htmlVírusy 2004-01-22T13:48:56ZVšeobecný prehľad. Dlho predtým ako mohla byť objavená existencia vírusov, už bolo známe, že okrem parazitov a baktérií musí existovať ďalší infekčný pôvodca nákazy. Bádatelia Loeffler a Frosch v roku 1897 zistili, že tento pôvodca nákazy musíhttps://primar.sme.sk/c/4117313/priony.htmlPrióny 2004-01-22T13:42:50ZVšeobecné informácie. Prióny zohrávajú úlohu pri zriedkavých ochoreniach zvierat a ľudí. K tomu patria klusačka u oviec a Bovine Spongiforme Encephalitis BSE u hovädzieho dobytka. U človeka sa prióny našli pri Creutzfeldovej-Jakobovejhttps://primar.sme.sk/c/4117314/protozoa.htmlProtozoá2004-01-22T13:06:20ZVšeobecný prehľad. Protozoá (jednobunkovce), ktoré sú označované aj ako prvoky, majú z hľadiska štruktúry isté podobnosti s bunkami cicavcov. Možno to zistiť na základe bunkových organel ako sú mitochondrie, bičíky alebo Golgiho aparát, ktoré sahttps://primar.sme.sk/c/4117315/plesne.htmlPlesne 2004-01-22T13:00:42ZVšeobecný prehľad. Plesne majú istú podobnosť s rastlinami. Majú pevnú bunkovú stenu. Avšak na rozdiel od rastlín nemôžu vykonávať fotosyntézu. Hoci asi iba 100 druhov môže vyvolať u človeka ochorenia, je ríša plesní s viac ako 120 000 druhmihttps://primar.sme.sk/c/4117316/parazity.htmlParazity2004-01-22T12:54:42ZZhrhnutie. Pod parazitmi sa rozumejú cudzopasníky, ktoré žijú úplne alebo čiastočne na úkor hostiteľa. Sú to predovšetkým zvieracie cudzopasníky ako protozoá (prvoky), črevné parazity a článkonožce. Tieto parazity môžu vyvolať celú raduhttps://primar.sme.sk/c/4117317/helminty-crevne-parazity.htmlHelminty, črevné parazity2004-01-22T12:35:44ZVšeobecný prehľad. Odborný výraz pre črevné parazity znie helmintes. Črevné parazity majú viacbunkovú stavbu s rozličnými orgánovými systémami. Životný cyklus črevných parazitov si vyžaduje jedného alebo viacerých medzihostiteľov. Rozmnožovaniehttps://primar.sme.sk/c/4117318/bakterialne-kultury-a-rast-bakterii.htmlBakteriálne kultúry a rast baktérií2004-01-22T11:48:52ZBakteriálna kultúra. Baktérie potrebujú pre život a rozmnožovanie vhodné prostredie. Toto musí obsahovať živiny, soli, stopové prvky a rastové faktory. Okrem toho je pre optimálne rastové podmienky potrebný určitý obsah kyslíka a oxidu uhličitéhohttps://primar.sme.sk/c/4117319/klasifikacia-bakterii.htmlKlasifikácia baktérií2004-01-22T11:44:56ZPrehľad medicínsky dôležitých baktérií Biologické znaky a vzhlad Triedy Rody Druhy Baktérie s tenkou bunkovou stenou Gracilicutes,https://primar.sme.sk/c/4117320/genetika-bakterii.htmlGenetika baktérií2004-01-22T11:20:26ZNukleoid. Dedičný materiál leží, z funkcionálneho hľadiska v porovnaní s bunkovým jadrom eukaryontov ako ekvivalent jadra, nazývaný aj nukleoid, voľne v bunke. Dedičný materiál baktérie, DNA, má vzhľad povrazového rebríka. Tento leží v bunke vohttps://primar.sme.sk/c/4117321/stavba-a-struktura-bakterii.htmlStavba a štruktúra baktérií2004-01-22T11:04:22ZCytoplazma. Jednotlivé organely bunky baktérie sa nachádzajú vo vodnej základnej hmote bunky. Táto tvorí 75-95 % bunkovej hmoty. Táto základná hmota sa nazýva cytoplazma. Obsahuje mnohé vysoko- a nízkomolekulárne látky. K nim patria rozpustnéhttps://primar.sme.sk/c/4117322/bakterie.htmlBaktérie2004-01-22T10:54:52ZVšeobecný prehľad. Baktérie sú veľmi malé, vždy jednobunkové organizmy. Neobsahujú pevné bunkové jadro. Preto je DNA uložená v bunke voľne. Kvôli tejto špecifickej vlastnosti sa baktérie zaraďujú k prokaryontom. Naopak - v rastlinnej, živočíšnej a