Primar.Sme.sk - virtuálne medicentrum. Lekárska poradňa, všetko o chorobách a liekochhttps://primar.sme.sk/rssVirtuálne medicentrum. Lekárske poradne, informácie o chorobách a liekoch, pomoc pri vašich problémoch.rss_contact_emailskPôvodcovia ochoreníBaktérie   Klasifikáci baktérií  • Stavba a štruktúra baktérií  • Genetika baktérií  • Bakteriálne kultúry a rast baktériíMon, 26 Jan 2004 12:54:18 +0100https://primar.sme.sk/c/4117174/povodcovia-ochoreni.htmlVírusy Všeobecný prehľad. Dlho predtým ako mohla byť objavená existencia vírusov, už bolo známe, že okrem parazitov a baktérií musí existovať ďalší infekčný pôvodca nákazy. Bádatelia Loeffler a Frosch v roku 1897 zistili, že tento pôvodca nákazy musíThu, 22 Jan 2004 13:48:56 +0100https://primar.sme.sk/c/4117312/virusy.htmlPrióny Všeobecné informácie. Prióny zohrávajú úlohu pri zriedkavých ochoreniach zvierat a ľudí. K tomu patria klusačka u oviec a Bovine Spongiforme Encephalitis BSE u hovädzieho dobytka. U človeka sa prióny našli pri Creutzfeldovej-JakobovejThu, 22 Jan 2004 13:42:50 +0100https://primar.sme.sk/c/4117313/priony.htmlProtozoáVšeobecný prehľad. Protozoá (jednobunkovce), ktoré sú označované aj ako prvoky, majú z hľadiska štruktúry isté podobnosti s bunkami cicavcov. Možno to zistiť na základe bunkových organel ako sú mitochondrie, bičíky alebo Golgiho aparát, ktoré saThu, 22 Jan 2004 13:06:20 +0100https://primar.sme.sk/c/4117314/protozoa.htmlPlesne Všeobecný prehľad. Plesne majú istú podobnosť s rastlinami. Majú pevnú bunkovú stenu. Avšak na rozdiel od rastlín nemôžu vykonávať fotosyntézu. Hoci asi iba 100 druhov môže vyvolať u človeka ochorenia, je ríša plesní s viac ako 120 000 druhmiThu, 22 Jan 2004 13:00:42 +0100https://primar.sme.sk/c/4117315/plesne.htmlParazityZhrhnutie. Pod parazitmi sa rozumejú cudzopasníky, ktoré žijú úplne alebo čiastočne na úkor hostiteľa. Sú to predovšetkým zvieracie cudzopasníky ako protozoá (prvoky), črevné parazity a článkonožce. Tieto parazity môžu vyvolať celú raduThu, 22 Jan 2004 12:54:42 +0100https://primar.sme.sk/c/4117316/parazity.htmlHelminty, črevné parazityVšeobecný prehľad. Odborný výraz pre črevné parazity znie helmintes. Črevné parazity majú viacbunkovú stavbu s rozličnými orgánovými systémami. Životný cyklus črevných parazitov si vyžaduje jedného alebo viacerých medzihostiteľov. RozmnožovanieThu, 22 Jan 2004 12:35:44 +0100https://primar.sme.sk/c/4117317/helminty-crevne-parazity.htmlBakteriálne kultúry a rast baktériíBakteriálna kultúra. Baktérie potrebujú pre život a rozmnožovanie vhodné prostredie. Toto musí obsahovať živiny, soli, stopové prvky a rastové faktory. Okrem toho je pre optimálne rastové podmienky potrebný určitý obsah kyslíka a oxidu uhličitéhoThu, 22 Jan 2004 11:48:52 +0100https://primar.sme.sk/c/4117318/bakterialne-kultury-a-rast-bakterii.htmlKlasifikácia baktériíPrehľad medicínsky dôležitých baktérií Biologické znaky a vzhlad Triedy Rody Druhy Baktérie s tenkou bunkovou stenou Gracilicutes,Thu, 22 Jan 2004 11:44:56 +0100https://primar.sme.sk/c/4117319/klasifikacia-bakterii.htmlGenetika baktériíNukleoid. Dedičný materiál leží, z funkcionálneho hľadiska v porovnaní s bunkovým jadrom eukaryontov ako ekvivalent jadra, nazývaný aj nukleoid, voľne v bunke. Dedičný materiál baktérie, DNA, má vzhľad povrazového rebríka. Tento leží v bunke voThu, 22 Jan 2004 11:20:26 +0100https://primar.sme.sk/c/4117320/genetika-bakterii.htmlStavba a štruktúra baktériíCytoplazma. Jednotlivé organely bunky baktérie sa nachádzajú vo vodnej základnej hmote bunky. Táto tvorí 75-95 % bunkovej hmoty. Táto základná hmota sa nazýva cytoplazma. Obsahuje mnohé vysoko- a nízkomolekulárne látky. K nim patria rozpustnéThu, 22 Jan 2004 11:04:22 +0100https://primar.sme.sk/c/4117321/stavba-a-struktura-bakterii.htmlBaktérieVšeobecný prehľad. Baktérie sú veľmi malé, vždy jednobunkové organizmy. Neobsahujú pevné bunkové jadro. Preto je DNA uložená v bunke voľne. Kvôli tejto špecifickej vlastnosti sa baktérie zaraďujú k prokaryontom. Naopak - v rastlinnej, živočíšnej aThu, 22 Jan 2004 10:54:52 +0100https://primar.sme.sk/c/4117322/bakterie.html