SME
Štvrtok, 28. október, 2021 | Meniny má DobromilaKrížovkyKrížovky

Ocenili odbornosť aj ľudskosť. Pacienti vyzdvihli výnimočných lekárov a sestry

Desať ocenených lekárov a sestier.

Druhá celoslovenská pacientská konferencia AOPP prebieha 23. až 24. novembra 2018.Druhá celoslovenská pacientská konferencia AOPP prebieha 23. až 24. novembra 2018. (Zdroj: AOPP)

Cenu „Môj lekár“ a „Moja sestra“ udeľuje Asociácia na ochranu práv pacientov Slovenskej republiky (AOPP) lekárom a sestrám za ich prácu a podporu pacientským organizáciám a pacientom.

Ocenenie vyjadruje charakter starostlivosti, založenej na odbornosti, humanite, ľudskosti a pomoci pacientským organizáciám a pacientom pri liečbe, vzdelávaní, či vyrovnávaní sa s ich ochorením.

Desiatku ocenených lekárov a sestier nominovali jednotlivé pacientské organizácie. Vyhlasovanie ocenenia prebehne v piatok 23. novembra počas Druhej celoslovenskej pacientskej konferencie AOPP.

Skryť Vypnúť reklamu

doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.

na ocenenie Môj lekár navrhlo OZ Šanca pre pečeň

Vždy ochotne príde medzi pacientov, vzdeláva ich, odpovedá na otázky a dodáva im veľa síl pri vyrovnávaní sa s ochoreniami pečene.

Prednosta II. Internej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banská Bystrica je zároveň Prezidentom Slovenskej Hepatologickej spoločnosti a členom významných medzinárodných a európskych odborných spoločnosti – European Association for the Study of the Liver, European Society for Clinical Nutrition and Metabolism.

Venuje sa výučbe študentov a má za sebou množstvo zahraničných študijných pobytov, napríklad v Prahe, Barcelone, Paríži či Hannoveri. Získané zahraničné skúsenosti zúročil v prospech pacientov, vďaka nemu bola spustená činnosť hepatologicko-gastroenterologického transplantačného oddelenia v Banskej Bystrici.

Skryť Vypnúť reklamu

Vďaka jeho podnetu bolo založené aj OZ Šanca pre pečeň, ktoré lekára nominovalo na ocenenie.

Pacienti s ochoreniami pečene si ho nesmierne vážia a ako napísali v návrhu na ocenenie, je to človek s veľkým „Č“.

doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD.

na ocenenie Môj lekár navrhol Slovak Crohn Club

„Pri množstve práce, problémov v praxi, je až neuveriteľné, aký má pani docentka ľudský a empatický prístup k pacientom a ich príbuzným,“ píše v nominácii na ocenenie Slovak Crohn Club.

Návrh na ocenenie je poďakovaním pacientov za jej dlhodobú prácu v oblasti zdravotníctva, za inovácie v liečbe a vyšetrovacích metódach, manažmente, vede a výskume v prospech pacientov so zápalovým ochorením čriev.

Pracuje v Nemocnici sv. Michala v Bratislave a špecializuje sa aj na tehotné ženy s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou, ktoré si vyžadujú výnimočnú starostlivosť, pozornosť a podporu.

Skryť Vypnúť reklamu

„Noviniek v oblasti medicíny zo zahraničia je veľa, a vďaka prehlbovaniu vedomostí a praktických skúsenosti pani docentky, sú implementované nové diagnostické a liečebné postupy do praxe aj na Slovensku.“ Vzdelávanie mladých študentov medicíny a pacientov sa stali neoddeliteľnou súčasťou práce ocenenej lekárky.

doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA

na ocenenie Môj lekár navrhlo OZ Lymfoma

Vďaka jeho odbornosti, praktickým skúsenostiam, publikačnej činnosti, ľudskému prístupu a otvorenosti k spolupráci je docent Drgoňa pre onkohematologických pacientov obrovským prínosom.

Už viac ako dvadsať rokov pôsobí na Internej klinike Oddelení klinickej hematológie v Národnom onkologickom ústave v Bratislave, kde v súčasnosti zastáva funkciu prednostu Kliniky onkohematológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu.

Pacienti ho považujú za špičkového odborníka, obetavého človeka na nesmierne dôležitom mieste – jedného z najšpecializovanejších pracovísk na liečbu hematologických malignít, akým Národný onkologický ústav v Bratislave nepochybne je.

„Návrh na etické a morálne ocenenie Môj lekár je poďakovaním tisícov pacientov za dlhoročnú prácu a obetavosť pána docenta,“ píše združenie pacientov s rakovinou lymfatických uzlín a leukémiou.

MUDr. Alena Korenčíková

na ocenenie Môj lekár navrhla Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR

„Je mladá, veľmi milá, vždy usmiata, plná elánu a entuziazmu. Vždy ochotne poradí, či už vo svojej ambulancii, ale aj mimo nej,“ píšu o lekárke pacienti.

Ak sa choroba po tele veľmi rozšíri, vie pacientov psychicky povzbudiť. Lieči nielen dospelých pacientov, ale aj deti od troch rokov a dorast.

„Má k nim úžasný ľudský a priateľský prístup, vie ich zaujať, a zrozumiteľne vysvetliť nastávajúcu až 28-dňovú kúpeľnú liečbu a starostlivosť o pokožku.“

Alena Korenčíková (rod. Masarovičová) pracuje v Slovenských liečebných kúpeľoch Piešťany, a.s. od roku 2006, konkrétne na pracovisku Prírodných liečebných kúpeľov Smrdáky.

Mladú pani lekárku poznajú takmer všetci pacienti s kožným ochorením na Slovensku, ktorí sa v Smrdákoch a Piešťanoch liečili na chronické kožné ochorenia ako psoriáza, psoriatická či reumatická artritída, akné, vitiligo alebo atopická dermatitída – ekzém.

Pravidelne prispieva odbornými článkami do časopisov Dermatológia pre prax, Teória a prax, Dermatomagazín a aj do bulletinu Helios, ktorý vydáva pacientska organizácia Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR. Vykonáva edukačnú činnosť pre pacientov a je členkou Dermatovenerologickej spoločnosti.

MUDr. Elena Košková, PhD.

na ocenenie Môj lekár navrhla Liga proti reumatizmu SR

„Robí prácu, ktorá ju napĺňa, dodáva jej zmysel a neustále pripomína, čo je v živote naozaj dôležité pre naše deti a pre nás všetkých,“ ďakujú lekárke rodičia a detskí pacienti s reumatologickými ochoreniami.

Košková je detskou reumatologičkou v Národnom ústave reumatologických chorôb v Piešťanoch a nestorkou detskej reumatológie na Slovensku.

Je nielen skvelou diagnostičkou a obetavou lekárkou, ale hlavne poradkyňou, priateľkou malých pacientov a ich rodičov.

„Pani doktorka sa neustále vzdeláva a hľadá pre svojich malých pacientov spôsoby na implementáciu nových diagnostických a liečebných postupov do praxe. Svoje praktické skúsenosti a odborné znalosti odovzdáva svojim mladším kolegom.“

Nikdy neodmietla pozvanie pacientskeho združenia Kĺbik, ktoré združuje detských pacientov s reumatologickými ochoreniami a vždy prišla na besedu s účastníkmi Rekondično-integračného pobytu s detskými pacientmi.

prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc. FESO, FEAN

na ocenenie Môj lekár navrhlo OZ Sekunda pre život

Vďaka osobnému nasadeniu, odborným znalostiam, ochote a veľkému zanieteniu pani profesorky Gdovinovej sa podarilo za ostatný rok urobiť v oblasti povedomia o cievnej mozgovej príhode výrazný posun dopredu, čo sa odzrkadlilo aj na výsledkoch trombolyzovanosti pacientov na Slovensku.

„Zaslúžená a veľká vďaka patrí pani profesorke za záchranu tisícov životov pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou,“ píše sa v nominácii na ocenenie.

Profesorka Gdovinová pôsobí ako prednostka neurologickej kliniky Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a je odbornou garantkou kampane „Čas je mozog“, kde ČAS definuje ako kľúčovú veličinu, ktorá rozhoduje o živote a smrti pacienta, ktorého postihne náhla cievna mozgová príhoda (nCMP).

Ako jediná na Slovensku nedávno získala titul FEAN (Fellow od European Academy of Neurology).

Aj napriek množstvu povinností, ktoré jej vyplývajú z funkcie Prednostky Neurologickej kliniky UPJŠ v Košiciach, šéfky Cerebrovaskulárnej sekcie Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, profesorky na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, sa postavila na čelo pracovnej skupiny ministerstva zdravotníctva pre vytvorenie nového Odborného usmernenia, ktoré má optimalizovať systému manažmentu pacienta s náhlou cievnou mozgovou príhodou.

Aj vďaka jej aktívnej účasti je dnes na Slovensku 43 iktových centier, čiže vysokošpecializovaných pracovísk pre liečbu nCMP, jednotný postup, podľa ktorého musia postupovať všetky záchranné zložky a iktové centrá pre liečbu pacienta s nCMP, sanitky vybavené novými smartfónmi určenými na komunikáciu s aplikáciou medzi záchrannými zložkami a iktovými centrami a mnoho ďalších prínosov pre pacientov na záchranu života.

MUDr. Zdenka Štefániková

na ocenenie Môj lekár navrhla Slovenská myelomová spoločnosť

Vysoká odbornosť, profesionalita, individuálny, citlivý prístup k pacientom a ich rodinám. „Oceňujeme jej dôslednosť v hľadaní riešenia a jej skutočný ľudský vzťah k pacientovi,“ píšu pacienti združení v Slovenskej myelomovej spoločnosti.

Doktorke vďačia za záujem o zdravotný stav pacientov, podporu pacientov v oblasti vzdelávania, získavania informácii o svojej diagnóze a liečbe.

Od roku 2004 pôsobí na Klinike hematológie a transfuziológie Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského, Slovenskej zdravotníckej univerzity, Univerzitnej nemocnice Bratislava a nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Bratislave.

Je predsedníčkou Slovenskej myelómovej spoločnosti, ktorá združuje lekárov a odborníkov, ktorí sa zaoberajú liečbou a diagnostikou mnohopočetného myelómu.

Zúčastňuje sa na medzinárodných konferenciách, zahraničných vzdelávacích podujatiach, prednáša na odborných seminároch, spolupracuje s Ústavom experimentálnej onkológie a s Nadáciou výskumu rakoviny a vymieňa si skúsenosti s odborníkmi, najmä z Českej republiky.

MUDr. Branislav Brežný

na ocenenie Môj lekár navrhol Slovenský zväz Sclerosis multiplex

Jeho vzťah k pacientom je vždy profesionálny, ale zároveň veľmi empatický, ľudský a láskavý.

Brežný pracuje ako neurológ v stacionári neurologického oddelenia v Nemocnici s poliklinikou v Považskej Bystrici.

Veľkým odborným aj ľudským prínosom je podľa pacientov jeho vedenie - predsedanie aj moderovanie - edukačných a odborných seminárov, kongresov a konferencií organizovaných Slovenským zväzom Sclerosis multiplex (SZSM) pre všetkých pacientov s ochorením, ale aj širokú verejnosť.

Zvláštnu pozornosť venuje novo diagnostikovaným pacientom, pre ktorých zväz organizuje samostatné semináre. Dlhé roky sa venuje pacientom s diagnózou sclerosis multiplex – nielen ako lekár-špecialista, ale aj ako obľúbený a veľmi akčný predseda Klubu sclerosis multiplex v Považskej Bystrici.

Je čestným členom SZSM a členom výkonnej rady SZSM, zúčastňuje sa priamo na plánovaní a organizovaní rôznych aktivít a akcií. Svojimi novými zmysluplnými návrhmi a nápadmi obohacuje ľudí okolo seba.

Pán doktor je tiež členom redakčnej rady časopisu Nádej, ktorý SZSM vydáva, autorom úvodníkov, článkov, postrehov a reportáží.

„Napíše ich často s nadhľadom a humorom jemu vlastným. Je vždy sám sebou, ochotný, láskavý, plný dobroty a humoru, vďaka ktorému pacienti vedia prekonať aj smutné chvíle,“ píšu členovia zväzu.

prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc.

na ocenenie Môj lekár navrhla Spoločnosť Downovho syndrómu

Pre komunitu okolo ľudí s Downovým syndrómom je Mária Šustrová pojmom.

Po skončení štúdia začala pani pracovať na I. Detskej klinike Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave.

Pôsobila na jednotlivých pediatrických oddeleniach, ale aj v biochemickom laboratóriu.

V roku 1978 sa jej narodil syn Jurko s Dawnovým syndrómom (DS). Keď mal 5 rokov, zúčastnila sa s ním na prvom tábore pre matky s deťmi s DS nielen ako matka, ale aj ako člen lekárskeho tímu. Ďalší rok už tábor organizovala. Pokračovala v klinickej a vedecko-výskumnej práci, zúčastnila sa národných a medzinárodných projektov, o Downovom syndróme prednášala na medzinárodných kongresoch a sama zorganizovala dve Medzinárodné konferencie o DS.

Počas pôsobenia v Združenia zdravotne postihnutých občanov otvorila dvere pre pomoc v oblasti kompenzácií a vystavenia preukazu ZŤP či ZŤP-S. V júli 1993 založila Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku a vzápätí sa zaslúžila o jej začlenenie do EDSA (European Down Syndrome Association).

„Ona je tým človekom, ktorý tu problematiku DS veľmi zviditeľnil a spravil skutočne dôležité kroky k tomu, aby mohol byť človek s DS vnímaný ako plnohodnotný človek so svojimi špecifikami.

Ona bola a je „odrazovým mostíkom“ pre mnohých novopečených rodičov detí s DS. Na ňu sa obracajú zvyčajne ako na prvú osobu po zistení diagnózy ich dieťatka. Ona je pre nich tou osobou, ktorá ich nasmeruje, povzbudí, nakopne a dodá nádej - nádej, že aj život s ľuďmi s DS môže byť šťastný, krásny a veselý.

A nie je len pri ich začiatkoch, ale sprevádza ich počas ich životov dlhé roky. Stáva sa rodinným lekárom pre mnohých z nás. Je k dispozícii, keď je zdravotný problém, no jej ambulancia poskytuje aj iný druh poradenstva – psychologické či sociálne,“ povedali o lekárke členovia zo Spoločnosti Dawnovho syndrómu.

prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc.

na ocenenie Môj lekár navrhla Asociácia na ochranu pacientov SR

Prednosta Ústavu farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie lekárskej fakulty SZU Bratislava, vysokoškolský profesor v oblasti klinickej farmakológie, vedec.

Pre svoj vedecký vývoj veľa získal skúseností a vedomostí na zahraničných študijných pobytoch, najmä na renomovanom hepatologickom pracovisku prof. Stefanosa Hadziyannisa na Hippokratovej univerzite v Aténach, a tiež na Univerzite Georga Augusta v Göttingene.

Mimoriadna bola koncepčná a vedecko-organizačná činnosť prof. Holomáňa na poli spoluiniciácie, vybudovania a presadenia medicínskych odborov hepatológie a klinickej farmakológie ako špecializovaných odborov klinickej medicíny v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Pán profesor sa angažoval vo vedecko-odborných lekárskych spoločnostiach v rámci Slovenskej lekárskej spoločnosti – SLS, ale aj v zahraničí, najmä v Európe. Zvlášť cenná, inovatívna bola činnosť prof. Holomáňa na poli vypracovania originálnej koncepcie a metodiky tvorby štandardných diagnostických a terapeutických postupov na Slovensku, ako aj praktickej realizácie ich prvého kontinuálneho vydávania pod záštitou MZ SR.

V roku 2011 bol iniciátorom a zakladateľom Slovenskej akadémie vzdelávania pacientov na SZU. Vždy aktívne a ochotne prednášal pacientom o inovatívnych spôsoboch diagnostiky a liečby, poradil a pomohol im v prípade potreby prístupu k inovatívnej liečbe.

Rovnako ochotne podporoval aktivity Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) v oblasti vzdelávania, poradenstva a hľadania nových foriem činnosti a spolupráce. Zo slov pána profesora vyberáme: „ak by sme nemali pacientov a neboli tu pre nich, tak sme zbytoční“.

Návrh na ocenenie je poďakovaním pacientov a AOPP za odbornosť, ľudskosť a dlhoročnú prácu pána profesora, ktorú zasvätil pacientom.

Mgr. Zuzana Baculová

na ocenenie Moja sestra navrhla Slovenská myelomová spoločnosť

Preukazuje oddanú a ukážkovú prácu. Je pravým príkladom toho, že zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť je možné poskytnúť kvalitne, poctivo, špičkovo a hlavne ľudsky, empaticky s úsmevom na tvári.

Pani magistra pracuje v nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Klinike hematológie a transfúziológie.

Je absolventkou VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, odbor ošetrovateľstvo.

Členovia, a zároveň pacienti, združení v Slovenskej myelomovej spoločnosti navrhli Baculovú na ocenenie „Moja sestra“ pre jej dynamickosť pri práci, oddanosť, profesionalitu a odbornosť, ktorú preukazuje pri každom jednom pacientovi bez výnimky.

Jela Stehlíková, dipl. s.

na ocenenie Moja sestra navrhlo SLOVILCO (Slovenské združenie stomikov)

Vo svojej práci i mimo nej trpezlivo pacientov učí prekonávať prekážky spojené s ochorením a je pre nich veľkou oporou.

Je svedomitá, zodpovedná, pacienti ju majú radi a vedia, že keď na ňu obrátia, vždy sa im snaží pomôcť a povzbudiť ich či dodať im znovu elánu do života , ktorý onkologickí pacienti tak veľmi potrebujú.

Stehlíková pracuje ako sestra a stomasestra v Univerzitnej nemocnici V Martine na chirurgickej klinike a transplantačnom centre. Vedie stomickú poradňu, kde pomáha zdravotne ťažko postihnutým stomikom v ich neľahkom boji so stomickými vývodmi a onkologickým ochorením.

Slovenské združenie stomikov navrhlo Stehlíkovú na ocenenie „Moja sestra“, pretože pomáha pacientom v predoperačnom i pooperačnom období. Je členkou Martinského klubu stomikov ILCO klub Martin. Zúčastňuje sa na ich akciách a prednáša o problémoch so stómiou na seminároch.

„Na jej ľudský prístup k pacientom a pomoc sa nedá zabudnúť, lebo vďaka tomu sa postupne zmierujeme so svojim ochorením, za čo z celého srdca združenie stomikov ďakuje,“ píše sa v nominácii.

Mgr. Katarína Barančíková

na ocenenie Moja sestra navrhla Liga proti reumatizmu SR

Je ochotná vždy poradiť a pomôcť nielen pacientom, ale aj svojim kolegyniam a lekárom.

Jej komunikácia s pacientom je na úrovni profesionála, ktorému nechýba ochota počúvať, ľudský a empatický prístup.

Pani magistra vyštudovala odbor ošetrovateľstvo na Trnavskej univerzite, na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce. Pracuje v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch (NÚRCH) ako koordinátor biologickej liečby.

Okrem práce sestry pomáha ako dobrovoľníčka v pacientskom združení Liga proti reumatizme, kde napomáha pri organizovaní odborných seminárov, pri príprave prednášok a koordinácií spoločných projektov Ligy proti reumatizmu, aby pacienti s reumatickým ochorením a ich príbuzní mali prístup k informáciám týkajúcich sa prevencie a liečby ochorenia.

Svojou dobrovoľníckou prácou prispieva k rozvoju a skvalitňovaniu pomoci pacientom, čím spája svet medicíny a pacientskeho života.

Pacienti hodnotia pani magistru ako sestru odborníčku na pravom mieste, ktorá má organizačný talent a schopnosť riešiť aj zložité situácie ako tímový hráč, ale aj ako zodpovedný jednotlivec.

Mária Maniková

na ocenenie Moja sestra navrhlo Združenie na pomoc ľuďom postihnutým fenylketonúriou

Pani Máriu Manikovú navrhlo na ocenenie „Moja sestra“ Združenie na pomoc Ľuďom postihnutým fenylketonúriou.

Ide o zriedkavé dedičné ochorenie, pri ktorom organizmus nedokáže spracovať aminokyselinu fenylalanín.

Jej hromadením sa v tele spôsobuje poškodenie mozgu. Základom liečby je včasná a celoživotná diéta, ktorá zabraňuje prejavom ochorenia.

Pani Maniková je diétna sestra – asistentka výživy, ktorá už pri narodení dieťaťa s týmto ochorením pomáha pri nastavení novorodenca na diétny režim. Medzi jej najdôležitejšie činnosti patrí zostavovanie jedálnička podľa veku pacienta a jeho dennej tolerancie fenylalanínu v strave.

Je veľmi dôležité, aby diétna sestra pristupovala ku každému pacientovi individuálne a zodpovedne. Pani Maniková vedie edukačné kurzy, spolupracuje s občianskym združením, podieľa sa na organizovaní víkendových stretnutí pacientov či letných pobytov pacientov.

Zúčastňuje sa na vzdelávacích seminároch, konferenciách a kongresoch doma i v zahraničí. Aktívne sa zapája do výskumných projektov a štúdií v rámci zlepšenia kvality života pacientov a ich rodín. Za odbornosť, ľudskosť a pomoc pri preklenutí ťažkého obdobia patrí sestre veľká vďaka pacientov a ich rodín.

Mgr. Adriana Fertaľová

na ocenenie Moja sestra navrhlo OZ Lymfoma Slovensko

Je sestrou, ktorá si najprv skúsila prácu sanitárky, počas ktorej sa v nej upevnilo jej rozhodnutie stať sa sestrou. Študovala popri zamestnaní až po ukončenie magisterského vysokoškolského vzdelania a špecializácie – ošetrovateľstvo v klinickej onkológii.

Pozná prácu zmenovej sestry aj sestry staničnej. Od roku 2000 pracuje v Národnom onkologickom ústave v Bratislave a svojimi manažérskymi schopnosťami veľmi príkladne manažuje a koordinuje prácu sestier v dennej zmene. V rámci svojej práce je pre ňu však prvoradý pacient.

„Komplexný, odborný a holistický prístup v rámci poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v onkológii sú veľmi dôležité faktory. Vždy však treba vidieť každého pacienta ako jedinečnú ľudskú bytosť a venovať mu predovšetkým veľa lásky, porozumenia a podávať mu pomocnú ruku, keď to najviac potrebuje. Dôležité je získať si jeho dôveru. Iba tak máme šancu, že boj a vyrovnanie sa s onkologickým ochorením spoločne zvládneme,“ hovorí Adriana.

PhDr. Zuzana Fabianová, MBA

na ocenenie Moja sestra navrhla Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP)

Pani doktorka bola spoluzakladateľkou a odborným garantom Domu ošetrovateľskej starostlivosti, ktorý vznikol 1. novembra 2005, ako prvý dom ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku.

Táto organizácia sa stala výnimočnou, pretože od svojho vzniku veľmi cieľavedomo a ambiciózne, napriek zložitým podmienkam slovenského zdravotníctva, rozvíja najoptimálnejší model komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o dlhodobo chorých, a to nad rámec platných legislatívnych noriem.

Vzorom preň sú inšpirácie vyspelým zahraničím, a to najmä pri dôslednom manažovaní podľa proeurópskeho konceptu komplexného manažérstva kvality.

Na zelenej lúke, ako spoluzakladateľka, vybudovala v roku 2011 ďalšie výnimočné Zariadenie sociálnych služieb - Slnečný dom, ktoré v tom istom roku získalo ocenenie predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Ako jeho manažérka kvality sa usilovala nielen o jeho úspešnú certifikáciu, ale v roku 2014 ho priviedla k Národnej cene kvality SR, ktorú si vedenie prevzalo z rúk prezidenta Slovenskej republiky.

Ako vedúca osobnosť stojí za mnohými myšlienkami, inováciami a pozitívnymi zmenami, ktoré sa uskutočnili od zriadenia Ošetrovateľského centra až po vybudovanie Slnečného domu a jeho následné prevádzkovanie. Ako človek s inovatívnymi myšlienkami významne prispela k vytvoreniu portfólia kvality nového druhu služieb na republikovej úrovni.

Je garantom prípravy štandardných diagnostických a terapeutických postupov v oblasti poskytovania ošetrovateľskej v oblasti dlhodobej starostlivosti. Spolupracuje s AOPP na projekte stratégie dlhodobej starostlivosti a jej implementácie do právnych noriem. Je autorkou mnohých publikácií a odborných článkov.

Vďaka vlastnému silnému presvedčeniu, angažovanosti, obetavosti, predvídavému prístupu a schopnosti tímovej spolupráce, dokáže meniť takmer nereálne sny na ambiciózne ciele a tieto ciele premeniť následne na realitu.

Mgr. Daniela Žalcová

na ocenenie Moja sestra navrhol Slovak Crohn Club

Žalcovú navrhlo na ocenenie „Moja sestra“ občianske združenie Slovak Crohn Club, ktoré združuje pacientov s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou.

Týmto ocenením jej združenie chce poďakovať za starostlivosť o onkologických pacientov, špecializované vzdelávanie pacientov s IBD ochorením, nakoľko sestier zameraných na podávanie biologickej liečby je v zdravotníctve málo a prevalencia ochorenia stúpa.

Vyžaduje si to z jej strany veľa odbornosti, trpezlivosti a vysvetľovania pacientom, s čím všetkým sa môžu počas liečby stretnúť, ako musia zmeniť svoj životný štýl, čomu by mali venovať zvýšenú pozornosť počas liečby.

Vďaka jej dlhoročnej pomoci pacienti vedia, že vždy sa môžu na ňu obrátiť, či už v pracovnom čase, prípadne mimo neho. Vysoko oceňujú jej pro-pacientsky prístup, empatiu a ľudskosť, s ktorou k nim pristupuje.

PhDr. Janka Vnenčáková

na ocenenie Moja sestra navrhlo OZ Šanca pre pečeň

Doktorku Vnenčákovú navrhlo na ocenenie občianske združenie Šanca pre pečeň, ktorému pomáhala už od jeho vzniku pri zabezpečovaní pomoci pacientom s ochorením pečene. Spolu s pánom docentom Ľubomírom Skladaným založila v roku 2010 Hepatologicko-gastroenterologické transplantačné oddelenie v Banskej Bystrici, ktoré je zamerané na pacientov s ochoreniami pečene z celého Slovenska.

Zavádza inovatívne ošetrovateľské postupy do praxe, ktoré sú nápomocné lekárovi pri liečbe pacienta, meria a sleduje nutričné parametre, sleduje kvalitu života na základe zhodnotenia nameraných parametrov.

Pani doktorka poskytuje pacientom nutričné poradenstvo, odporúča pohybové aktivity, kontroluje všetky merania po určitom časovom intervale a prehodnocuje ďalšie opatrenia na liečbu. V rámci odborného rastu sa zúčastňuje sa na výskumných projektoch, úlohách a prieskumoch v prospech pacientov, na odborných seminároch, konferenciách či transplantačných kongresoch za prítomnosti pacientov.

Občianske združenie Šanca pre pečeň si veľmi váži spoluprácu s pani doktorkou Vnenčákovou a týmto ocenením sa jej chce v mene všetkých pacientov poďakovať za dlhoročnú spoluprácu, ústretovosť, ochotu pomáhať a ľudskosť, ktorú prejavuje pacientom v ich neľahkých životných situáciách.

Emília Kunovská

na ocenenie moja sestra navrhol Slovenský zväz Sclerosis multiplex

Emília Kunovská pracuje ako staničná sestra na Neurologickom oddelení Fakultnej nemocnice v Trnave. Dlhé roky sa venuje práve pacientom s diagnózou sclerosis multiplex, často je pri ich prvom „kontakte“ s novou liečbou a okrem iného ich učí, ako si ju správne aplikovať.

K pacientom pristupuje odborne, profesionálne, je však pritom veľmi empatická a ľudská. Za svoju prácu, odbornosť a nezištnú pomoc pacientom obdržala viacero ocenení.

Je držiteľkou ocenenia Sestra roka 2009 – poskytovateľka ošetrovateľskej starostlivosti, a tiež je nositeľkou ocenenia Slnečnica vďaky, ktorú jej v roku 2016 udelila SZSM v kategórii dobrovoľník/dobrovoľníčka. Bolo jej udelené aj ocenenie Trnavského samosprávneho kraja a za trnavský región bola prijatá v roku 2016 prezidentom SR.

Jej obetavosť a ochota venovať svoj čas pacientom sa odzrkadľuje zvlášť vo vzťahu k členom Klubu Sclerosis Multiplex v Trnave, ktorý ju navrhol na ocenenie „Moja sestra“.

Bc. Marta Csomorová

na ocenenie Moja sestra navrhlo OZ Amazonky

Pracuje ako sestra v Národnom onkologickom ústave v Bratislave od roku 1990 na oddelení chemoterapie.

Je držiteľkou prestížneho ocenenia ministra za prácu vykonanú v prospech zdravotníctva a nositeľkou Janského striebornej plakety za darovanie krvi. Za tie roky stretla veľa pacientov, veľa osudov, videla veľa sĺz a úsmevov. Vždy však za každým pacientom videla človeka, ktorý neprišiel na onkológiu dobrovoľne, ale dohnal ho tam osud, spojený s bojom s ťažkou chorobou.

V tom boji sa snaží pacientom pomáhať spolu s celým kolektívom a tvoria jeden celok, ktorý pacienti vnímajú ako druhú rodinu.

Hovorí: „Každý máme svoju úlohu vo svojom živote a ja som sa v tej svojej našla. Aj napriek tomu, že povolanie sestry kladie vysoké nároky na odbornosť, je fyzicky a psychicky náročné, určite by ho nemenila, pretože v žiadnom povolaní nie je možné dať toľko lásky, viery a nádeje tým, ktorí ju najviac potrebujú.“

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Primár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Chcete ušetriť na aute? Namiesto kúpy si ho prenajmite
 2. Ako by ste chceli bývať? Zapojte sa do prieskumu o bývaní
 3. Ako získať nabíjaciu kartu k novému elektromobilu?
 4. Koniec Bratislavy? Pre túto firmu môžete pracovať aj cez polovicu republiky
 5. SÚŤAŽ: Vyhrajte hviezdne svadobné šaty
 6. Vraciame spoločnosti priazeň, ktorú nám už 30 rokov prejavuje
 7. Digitálne zručnosti žiakov a študentov podporí Nadácia Orange
 8. Vyťahovanie zapadnutého jazyka je mýtus
 9. Heľenine oči zahrajú hit o obchvate Prešovčanom z kamióna
 10. NDS otvára nový úsek diaľnice D1, západný obchvat Prešova
 1. Zmeniť kuchynský odpad na substrát do kvetináča už dokáže každý
 2. Plasty sú čoraz viac out. Pri pive od Prazdroja čoskoro zmiznú
 3. METLIFE SLOVENSKO získala certifikát Zodpovedná organizácia
 4. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 5. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 6. SÚŤAŽ: Vyhrajte hviezdne svadobné šaty
 7. 365.bank prináša digitálnu hypotéku s možnosťou podania žiadosti
 8. EUBA udelila čestné vedecké hodnosti „doctor honoris causa“
 9. Miška ochrnula z minúty na minútu, teraz pre ňu svitá nová nádej
 10. Zázračné účinky Arónie na zdravie
 1. NDS otvára nový úsek diaľnice D1, západný obchvat Prešova 11 226
 2. Chladené halušky? Od tejto firmy si ich obľúbili na Slovensku 9 617
 3. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom 9 152
 4. Peniaze začali strácať hodnotu, treba sa brániť! 7 083
 5. Najtajnejšie ponuky módnych kúskov v Európe – iba na pozvanie 5 314
 6. Heľenine oči zahrajú hit o obchvate Prešovčanom z kamióna 4 156
 7. Oprášte cestovateľské plány, jeseň sa nesie v znamení poznávania 3 713
 8. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 2 699
 9. Chcete ušetriť na aute? Namiesto kúpy si ho prenajmite 2 699
 10. Vyťahovanie zapadnutého jazyka je mýtus 2 232
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Bitka futbalových chuligánov počas zápasu Trnava - Slovan.

Bitka v Trnave bola návratom do minulého storočia.


a 1 ďalší 5 h
Univerzita Komenského v Bratislave.

Na reforme visí pol miliardy eur.


18 h
Očkovanie proti covidu v Trnave.

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 470-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 12 977 obetí.


a 1 ďalší 14 h
Skryť Zatvoriť reklamu