SME
Sobota, 23. január, 2021 | Meniny má MilošKrížovkyKrížovky

Pacienti vybrali výnimočných lekárov a sestry. Rozhodnite, kto získa ocenenie

Ocenenia Môj lekár a Moja sestra.

Téma tretej celoslovenskej pacientskej konferencie Asociácie na ochranu práv a pacientov znie: Partneri pre zdravie - partneri pre život.Téma tretej celoslovenskej pacientskej konferencie Asociácie na ochranu práv a pacientov znie: Partneri pre zdravie - partneri pre život. (Zdroj: AOPP)

BRATISLAVA. Práca zdravotníka je náročná a vyžaduje si nielen odborné vedomosti a zručnosti, no predovšetkým ľudskosť a empatiu. Splniť tieto očakávania pacientov je však neraz nad ľudské sily.

Najmä kvôli nedostatku personálu, ktorý často vedie až k neúnosnému preťažovaniu lekárov a sestier, býva náročné zachovať si úsmev a venovať pacientovi toľko času, koľko práve potrebuje.

Súvisiaci článok Popredná britská lekárka: Lekár musí byť znalý aj milý. Nestačí, ak je len jedno Čítajte 

„Z vlastnej skúsenosti viem, že práca zdravotníka je nesmierne náročná. A práve lekári a sestry, ktorí sa dokážu doslova obetovať pre svojich pacientov, nás inšpirovali natoľko, že sme sa im rozhodli vzdať hold našim vlastným ocenením,“ hovorí Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP), ktorá sama dlhé roky pracovala ako sestra.

Skryť Vypnúť reklamu

Ocenenia „Môj lekár“ a „Moja sestra“ sú vďakou za odbornosť, starostlivosť a ľudskosť tým lekárom a sestrám, ktorí dokázali stáť pri svojich pacientoch v tých najťažších chvíľach a pomohli im v boji s náročným ochorením.

Výnimočných zdravotníkov na ocenenie nominovali členovia 48 pacientských organizácií, ktoré sú združené pod AOPP. Z finálneho zoznamu následne vybrala víťazov päťčlenná odborná porota.

Čestné ocenenie bude patriť tým lekárom a sestrám, ktorí nad rámec svojich pracovných povinností podávajú pomocnú ruku pacientom a svoje odborné vedomosti odovzdávajú ďalej svojim kolegom na pracovisku, na odborných konferenciách či v publikáciách, a rovnako sa zasadzujú o to, aby sa do praxe zavádzali inovatívne medicínske a ošetrovateľské postupy.

Skryť Vypnúť reklamu

Mimoriadne ocenenie môže udeliť aj široká verejnosť.

doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. mim. prof.

Na ocenenie „Môj lekár“ navrhlo OZ Liga zdravia

Mária Belovičová sa zameriava na diagnostiku a liečbu chorôb pečene. Od roku 2010 pôsobí v rámci internej ambulancie v Poliklinike Remedium s.r.o. v Bardejovských Kúpeľoch.

O prevencii obezity a ochorení pečene vydala viacero odborných publikácií, ako aj vzdelávacích materiálov pre pacientov.

Podieľala sa na organizovaní viacerých interdisciplinárnych celoslovenských konferencií s medzinárodnou účasťou a odprednášala viac ako 260 prednášok na domácich, aj zahraničných vedeckých odborných podujatiach.

Vždy sa ochotne delila o svoje vedomosti a skúsenosti aj so svojimi pacientmi. V máji 2012 preto vytvorila pracovisko pre nefarmakologickú liečbu obezity. S redukčnými pobytmi boli spokojní pacienti nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.

Skryť Vypnúť reklamu

Zaslúžila sa aj o zavedenie metódy tranzientnej elastografie. V Bardejovských Kúpeľoch začali túto nebolestivú náhradu biopsie pečene používať ako druhí na Slovensku.

doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.

Na ocenenie „Môj lekár“ navrhlo OZ Diabetikinfo.sk

Miriam Čiljaková je primárkou Detského oddelenia Národného endokrinologického a diabetologického ústavu n.o. Ľubochňa.

Pomáha pacientským združeniam a organizáciám, ktoré sa venujú ochoreniu diabetes mellitus I. typu.

Pacienti ju opisujú ako lekárku, ktorá je nie len erudovanou odborníčkou, ale predovšetkým človekom otvoreným diskusii. Vážia si jej ochotu individuálne poradiť pacientom a rodičom detí s diabetom I. typu, ako čo najlepšie zvládnuť život s týmto ochorením plnohodnotne a s čo najmenšími obmedzeniami.

Docentka Čiljaková definovala štandardy pri manažmente cukrovky 1. typu pre detských pacientov a je uznávanou autoritou pri liečbe inzulínovou pumpou, používaní Bolus wizard a kontinuálneho monitoringu glukózy.

Aktívne sa zúčastňuje medzinárodných odborných konferencií z oblasti diabetológie, endokrinológie a pediatrie.

Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc. PhD.

Na ocenenie „Môj lekár“ navrhla Asociácia na ochranu pacientov SR (AOPP)

Jozef Glasa pôsobí ako prednosta Ústavu zdravotníckej etiky Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Za svoj odborný prínos, pracovné zásluhy a rozsiahlu publikačnú činnosť získal viacero významných ocenení. Jedným z nich bola aj zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti z roku 2015.

Bol členom mnohých odborných komisií na Slovensku, aj v zahraničí. V súčasnosti pôsobí ako predseda Etickej komisie zriadenej na pôde ministerstva zdravotníctva.

V rámci projektu Európskej akadémie pacientov pre terapeutickú inováciu (EUPATI) sa dlhé roky venuje vzdelávaniu pacientov a je tiež odborným garantom projektu Lieky s rozumom, ktorým Asociácia na ochranu práv pacientov učí pacientov bezpečnému užívaniu liekov.

Mnohí pacienti ho poznajú ako odborníka so silnými etickými zásadami a dobrým srdcom, ktorý im vždy podá pomocnú ruku v prípade ochorenia pečene, alebo v oblasti farmakológie.

Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

Na ocenenie „Môj lekár“ navrhlo OZ Slovak Crohn Club

Tibor Hlavatý pracuje ako gastroenterológ v Univerzitnej nemocnici v Bratislave a v súkromnom Gastroenterologickom centre Ružinov.

Svoje bohaté medzinárodné skúsenosti, ktoré získal počas štúdia a neskôr aj prácou v zahraničí, využil pri zakladaní IBD centra na Slovensku. Pacienti v ňom dostávajú komplexnú liečbu chronických nešpecifických zápalov čreva.

Je autorom a spoluautorom viac ako 60 vedeckých prác o črevných zápalových ochoreniach v popredných svetových časopisoch a 3 odporúčaní Slovenskej Gastroenterologickej spoločnosti pre liečbu Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy.

Ako člen medzinárodného tímu pripravuje tiež medzinárodné odporúčania Európskej organizácie pre Crohnovu chorobu a ulceróznu kolitídu.

V rámci spolupráce s OZ Slovak Crohn Club vydal prvú knihu pre pacientov s týmito ochoreniami a vytvoril tiež webovú stránku Cronika, v rámci ktorej pravidelne odpovedá pacientom na ich otázky.

MUDr. Jaroslav Lúčan, PhD.

Na ocenenie „Môj lekár“ navrhlo Slovenské združenie stomikov SLOVILCO

Jaroslav Lúčan pracoval v nemocnici v Martine od svojej promócie a postupne sa vypracoval až na primára IV. Chirurgického oddelenia. Po svojom odchode na dôchodok pracoval a operoval ešte ďalšie dva roky.

Na pracovisku vytvoril bezplatnú lekársku poradňu pre onkologických chirurgických pacientov a do klinickej praxe zaviedol kryochirurgiu.

Pacienti si na neho spomínajú ako na lekára, ktorý ich aj napriek časovému stresu nikdy neodmietol vyšetriť, poradil im, ak to bolo potrebné, či hľadal také riešenia, ktoré by prispeli k stabilizácii ich stavu.

Je členom viacerých odborných lekárskych spoločností a za svoje zásluhy získal od Slovenskej lekárskej spoločnosti bronzovú a striebornú plaketu.

Získal tiež cenu za mimoriadny prínos v sociálno-zdravotnej a charitatívnej oblasti za klub stomikov ILCO v Martine a v oblasti lekárstva a vzdelávania.

Je aktívny nielen v odborných kruhoch, ale aj v rámci činností pacientskych združení a má za sebou bohatú prednáškovú, aj publikačnú činnosť.

doc. MUDr. Michal Ondrejčák, CSc., MPH

Na ocenenie „Môj lekár“ navrhla Asociácia Marfanovho syndrómu

Michal Ondrejčák v súčasnosti pracuje vo funkcii primára na Oddelení klinickej genetiky Novapharm, s.r.o., Železničná nemocnica a poliklinika Bratislava.

Jeho genetické pracovisko v Bratislave má roky otvorené dvere pre každého pacienta s Marfanovým syndrómom z celého Slovenska.

Je špecialista na prenatálnu diagnostiku a patrí medzi prvých popredných lekárov, ktorí zaviedli do praxe asistované tehotenstvo aj pre pacientky s touto diagnózou.

Práve tehotným ženám s Mafanovým syndrómom venuje docent mimoriadnu starostlivosť. Vďaka tomu, že je pre nich na telefóne 24 hodín denne, zachránil život už mnohým.

O tom, že pacient je pre pána docenta na prvom mieste, svedčí aj fakt, že je spoluzakladateľom hneď niekoľkých pacientskych platforiem – Asociácie Marfanovho syndrómu, Slovenského hemofilického združenia a Spoločnosti Downovho syndrómu.

Pre pacientov s Marfanovým syndrómom vyvíja obrovskú snahu, aby získali invalidizáciu a štatút ťažko zdravotne postihnutej osoby. Svojou publikačnou a prednáškovou činnosťou, ako aj rozhovormi v médiách, sa usiluje o osvetu odbornej, aj laickej verejnosti.

MUDr. Marián Rošák, MPH

Na ocenenie „Môj lekár“ navrhla Slovenská spoločnosť pre ošetrovanie otvorených rán

Marián Rošák už 15 rokov pomáha pacientom na septickom oddelení Fakultnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.

Ako vedúci lekár ošetruje pacientov s chronickými ranami a preležaninami nielen vo svojej ambulancii, ale navštevuje ich aj nad rámec stanovený v zákone – v domácom prostredí, v zariadeniach sociálnych služieb.

Drží sa pritom zásady: „Bolesť pri chronických ranách, preležaninách je veľmi silná a starostlivosť potrebuje mnoho zmien. Úlohou odborníkov a celej spoločnosti je ich čo najskôr presadiť.“

Rošák je zakladajúcim členom Slovenskej spoločnosti pre hojenie rán, členom dozornej rady a EWMA (European wound Management Association).

Dlhé roky prednáša o hojení chronických rán a dekubitov a o podtlakovej terapii, ktorú zaviedol do liečebného procesu pacientov.

Je spoluautorom niekoľkých publikácií, angažuje sa vo vzdelávacích programoch na prevenciu a hojenie chronických rán a zasadzuje sa o vytváranie pilotných centier.

Prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc, FRCP

Na ocenenie „Môj lekár“ navrhlo OZ Liga proti reumatizmu na Slovensku

Jozef Rovneský pôsobil 27 rokov na poste riaditeľa Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch a od roku 1990 ako zakladajúci, neskôr ako čestný predseda Ligy proti reumatizmu na Slovensku.

Celý svoj aktívny život venoval pacientom a počas svojej praxe zaviedol v liečbe reumatických ochorení mnoho nových terapeutických inovácií.

Profesorovi patrí vďaka a úcta pacientov za to, že stoja na nohách, zvládajú každodenné aktivity a majú silnú pacientskú organizáciu, ktorá ich vzdeláva a pomáha im zvládnuť ťažké chvíle.

Bohato publikoval v domácich aj zahraničných časopisoch, za sebou má aj organizovanie a aktívnu účasť na mnohých odborných podujatiach.

Získal viacero významných ocenení – Radu Ľudovíta Štúra, ktorý prepožičiava prezident Slovenskej republiky, či zlatej medaily Slovenskej lekárskej spoločnosti, ktorú získal za svoju aktívnu prácu v oblasti medicíny.

MUDr. Darina Slezáková, PhD.

Na ocenenie „Môj lekár“ navrhlo OZ Slovenský zväz sclerosis multiplex (SM)

Darina Slezáková od ukončenia štúdia pracuje na 2. neurologickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava, kde dodnes pôsobí ako vedúci lekár Centra pre liečbu sklerózy multiplex.

V rámci efektívneho a komplexného manažmentu pacientov sa snaží previezť ich od samotného diagnostikovania ochorenia cez komunikáciu, jednotlivé vyšetrenia, nasadenie vyhovujúcej liečby až do úspešného ustálenie zdravotného stavu.

Aktívne a ochotne sa zúčastňuje odborných podujatí venovaných téme sklerózy multiplex, no prednáša aj na stretnutiach a seminároch pre pacientov.

Venuje sa tiež výskumnej a publikačnej činnosti a výučbe študentov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského.

V súčasnosti je jednou z ambasádoriek projektu Neskrývaj sa, odhoď predsudky, ktorého cieľom je osveta medzi širokou verejnosťou v téme sclerosis multiplex.

MUDr. Ivan Turčan, PhD.

Na ocenenie „Môj lekár“ navrhlo OZ Viktorky

Ivan Turčan je medicínskym autorom a realizátorom projektu prvej špecializovanej nemocnice pre diagnostiku a liečbu nádorových ochorení prsníka v Slovenskej republike.

Od otvorenia Mammacentra sv. Agáty v Banskej Bystrici v roku 2010 pracuje vo funkcii primára. Pod jeho vedením získalo zariadenie členstvo v medzinárodnej organizácií špecializovaných prsníkových centier SenoNetwork.

Absolvoval viaceré zahraničné študijné pobyty zamerané na nádorovú a rekonštrukčnú chirurgiu prsníka, je medzinárodne uznávanou lekárskou kapacitou, vyhľadávaným onkochirurgom, ale predovšetkým ľudským a empatickým človekom.

Napriek vysokej pracovnej vyťaženosti si vždy nájde čas na stretnutie a podporu onkologických pacientiek.

Do klinickej praxe zaviedol techniku biopsie sentinelovej uzliny, onkoplastické postupy v konzervatívnej chirurgii prsníka, špecializuje sa na nové techniky chirurgického riešenia nehmatných nádorov prsníka, bezprostredných i odložených rekonštrukcií prsníka.

Je členom viacerých odborných spoločností na pôde Slovenska, aj v rámci Európy. Má bohatú prednáškovú a publikačnú činnosť.

Bc. Zuzana Antolová

na ocenenie „Moja sestra“ navrhlo OZ Diabetikinfo

Pracuje ako ambulantná a edukačná sestra na detskom oddelení v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave v Ľubochni.

Detskí pacienti ju majú radi pre jej ľudský prístup, rodičia zase oceňujú skvelý manažment, ktorý šetrí nielen čas, ale aj vytvára dostatok priestoru na osobnú konzultáciu s lekárom.

Spolu s docentkou Čiljakovou (ktorá je nominovaná na cenu Môj lekár) zavádzajú na oddelení nové trendy liečby detských pacientov s ochorením diabetes mellitus I. typu.

Antolová aktívne pracuje s výstupmi z inzulínovej pumpy, sťahuje z nej dáta a pripravuje výstupy zo systému guardian connect.

Aktívne sa zúčastňuje nielen odborných konferencií, ale aj rekondičných, či edukačných pobytov pre rodičov a deti s diabetom I. typu a radí rodičom, ako a do ktorých projektov sa zapájať, aby mali šancu na úspešné zvládnutie ochorenia svojho dieťaťa.

Beata Bachová

na ocenenie „Moja sestra“ navrhlo OZ Šanca pre pečeň

Ako zdravotná sestra na II. Internej klinike Slovenskej zdravotníckej univerzity – HEGITO v Banskej Bystrici sa Beata Bachová špecializuje na pacientov s chronickou vírusovou hepatitídou B a C.

Napriek psychickej a fyzickej náročnosti svojho povolania je v práci s pacientmi zanietená, pomáha im čo možno najlepšie zvládnuť ich ochorenie.

Navštevuje resocializačné zariadenia a pracuje s pacientmi pred a po transplantácii pečene.

Svojim prístupom a efektívnym manažmentom tiež výrazne prispieva k rýchlejšiemu administratívnemu vybaveniu schválenia potrebnej liečby.

Jej aktivity smerujú predovšetkým k včasnému záchytu a efektívnej liečbe vírusovej hepatitídy.

Spolupodieľa sa na príprave prezentácií odborníkov z II. Internej kliniky, zapája sa do prospektívnych, ako aj retrospektívnych štúdií, aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií a realizuje sa aj na pôde OZ Šanca pre pečeň.

Ľubica Figurová

na ocenenie „Moja sestra“ navrhlo OZ Lymfoma Slovensko

Ľubica Figurová je zdravotnou sestrou na oddelení ambulantnej chemoterapie Národného onkologického ústavu v Bratislave.

Vďaka jej odbornému a ľudskému prístupu je medzi pacientmi obľúbená a známa tiež ako sestra, ktorá vie najlepšie pichnúť kanylu s úsmevom, a to aj pri vysokom pracovnom zaťažení.

Vždy si pacientov vypočuje, ochotne im poradí a psychicky podporí v ich boji so zákernou chorobou.

Pravidelne sa zúčastňuje odborných seminárov a stretnutí na národnej úrovni a neustále sa zaujíma o novinky v liečbe onkologických pacientov, ktoré sa snaží prenášať do praxe a odovzdáva svoje poznatky mladším kolegyniam.

Za svoju prácu bola v roku 2004 ocenená riaditeľom Národného onkologického ústavu.

O tom, že ľudský život má pre ňu nevyčísliteľnú hodnotu, svedčí aj fakt, že bola pravidelným darcom krvi a krvných doštičiek.

Mgr. Roman Flamík

na ocenenie „Moja sestra“ navrhlo OZ Liga proti reumatizmu na Slovensku

Roman Flamík sa ako manažér ADOS 4LIFE s.r.o. pričinil o dostupnú a kvalitnú domácu ošetrovateľskú starostlivosť pre pacientov z okolia miest Senice a Myjavy.

Jeho práca je pokračovaním po zosnulej PhDr. Božene Nemravovej, ktorá zriadila v Senici prvú agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS).

Flamík nielen že zabezpečuje ďalší chod agentúry, ale aj neustále rozvíja jej služby. ADOS 4LIFE robí výnimočnou aj fakt, že jej pracovníci majú vzdelanie a dlhoročnú prax v urgentnej medicíne, čo sa odzrkadľuje nielen na profesionálnom, ale predovšetkým na ich ľudskom prístupe.

K pacientom v domácom prostredí prichádzajú vždy materiálne vybavení a zorientovaní v ich ochorení a potrebách. Plánované návštevy majú vopred dohodnutý časový harmonogram, ktorý je dodržiavaný s nevídanou presnosťou.

Obdivuhodný je tiež spôsob elektronickej a telefonickej komunikácie, flexibilnosť, čo zaručuje nielen samotnú organizáciu práce, ale aj vzájomnú zastupiteľnosť pracovníkov ADOS.

Mgr. Mária Hermanová, DiDS

na ocenenie „Moja sestra“ navrhlo OZ Malíček

Mária Hermanová pracuje už 40 rokov na Novorodeneckej klinike M. Rusnáka Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice Bratislava v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda.

Od roku 1996 zastáva na klinike pozíciu vedúcej sestry.

Je členkou rady regionálnej komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek a k lepšej kvalite poskytovania zdravotnej starostlivosti prispela tiež vypracovaním ošetrovateľských štandardov v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva.

Mimo svojich pracovných povinností sa angažuje v dobrovoľníckych aktivitách, o čom svedčí aj jej 25-ročné pôsobenie v rade OZ Nedonosené dieťa, či práca v OZ Malíček.

Vo svojej praxi sa snaží nielen svedomito a citlivo pristupovať k malým pacientom, ale aj vytvárať podmienky pre spoluprácu medzi zamestnancami kliniky a rodičmi.

PhDr. Alena Kellnerová, MPH.

na ocenenie „Moja sestra“ navrhla Asociácia na ochranu pacientov SR (AOPP)

Alena Kellnerová sa v Univerzitnej nemocnici L. Paustera v Košiciach stará o pacientov už 25 rokov. Funkciu vedúcej sestry Kliniky úrazovej chirurgie zastáva od roku 2009.

Práve jej pracovisko, ktoré sa neraz spája s mnohými ťažkými úrazmi a nešťastiami, ju naučilo, že neexistuje slovo „nedá sa“ a vždy treba hľadať možnosti, ako pacientom pomôcť.

Svojou odbornosťou a ľudským prístupom sa stala vzorom pre mnohé kolegyne a kolegov.

Počas svojej praxe sa nikdy neprestala venovať vzdelávaniu, osobnému rozvoju, či prednáškovej činnosti na pracovisku, ale aj na regionálnej a celoslovenskej úrovni.

Osvojila si mnoho teoretických vedomostí a praktických skúseností, ktoré zaviedla do praxe, a vďaka ktorým sa Klinika úrazovej chirurgie v Košiciach stala jedným z najšpičkovejších pracovísk na Slovensku.

PhDr. Anna Macková, MPH

na ocenenie „Moja sestra“ navrhla Asociácia na ochranu pacientov SR (AOPP)

Anna Macková zasvätila svoj život zdravotníctvu. Roky pracovala ako sestra pri lôžku, neskôr ako krajská sestra Banskobystrického samosprávneho kraja.

Pacienti vedia, že ak jej zaklopú na dvere kancelárie na VÚC, urobí maximum, aby ich sťažnosti, či návrhy na zmeny v činnosti odboru alebo v právnych predpisoch padli na úrodnú pôdu.

Je členkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, ako aj Občianskeho združenia pre podporu vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek.

Počas svojej praxe sa zúčastnila mnohých odborných konferencií a seminárov, a na pôde VÚC a ministerstva zdravotníctva zorganizovala v prospech pacientov viaceré projekty.

Mgr. Stanislava Oravcová

na ocenenie „Moja sestra“ navrhlo OZ Slovak Crohn Club

Stanislava Oravcová pracuje ako vrchná sestra v Gastroenterologickom centre Ružinov v Ružinovskej poliklinike v Bratislave, kde poskytuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť pacientom s ochorením tráviaceho traktu.

Počas špecializovaných odberov, endoskopických vyšetrení, či pri opakovanom podávaní biologickej liečby IBD pacientom k nim pristupuje nielen odborne, ale predovšetkým láskavo a ľudsky.

S OZ Slovak Crohn Club aktívne spolupracuje už 10 rokov. Za ten čas pomohla mnohým pacientom nakontaktovať sa na odborníkov, ale aj na pacientov, ktorí riešia rovnaký zdravotný problém ako oni sami.

Jej práca rozhodne nekončí za dverami gastroenterologickej ambulancie. Práve naopak, vždy sa snaží pacientom poskytnúť maximum informácií, ktoré by im mohli pomôcť viesť kvalitný a plnohodnotný život aj s náročnými ochoreniami, akými sú Chrohnova choroba, či ulcerózna kolitída.

Mgr. Viera Priesolová

na ocenenie „Moja sestra“ navrhlo OZ Slovenský zväz sclerosis multiplex (SM)

Viera Priesolová je už 28 rokov verná svojej práci na Neurologickej klinike v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku, kde zastáva pozíciu vrchnej sestry.

Na Fakulte zdravotníctva vyučuje predmet Ošetrovateľské techniky. Svojim študentom pomáha pri získavaní teoretických znalostí a učí ich aj praktickým zručnostiam ako mentorka na neurologickej klinike.

Neustále sa vzdeláva a nové poznatky sa snaží odovzdať nielen budúcim zdravotníkom, ale aj svojim kolegyniam, kolegom a pacientom. V ÚVN v Ružomberku organizuje semináre pre sestry, zdravotníkov a pacientov zamerané na problematiku stravovania pacientov, dezinfekcie, upratovania, dodržiavania právnych predpisov, prevozu pacienta na vyšetrenia, či nových trendov v liečbe neurologických ochorení.

Na prácu s pacientmi so sklerózou multiplex sa špecializuje už 18 rokov.

V rámci spolupráce s pacientskymi združeniami učí pacientov zručnosti pri aplikácii injekčnej liečby INF, edukuje pacientov a rodinných príslušníkov o priebehu ochorenia, o liečbe, o sociálnom zabezpečení, o rehabilitácii, ale aj o každodenných prekážkach, ktoré toto ochorenie prináša.

Za svoje zásluhy v oblasti zdravotníctva získala v roku 2010 cenu primátora mesta Ružomberok a v roku 2012 ocenenie Biele srdce na republikovej úrovni Sestra - manažér.

Bc. Ľubica Procházková

na ocenenie „Moja sestra“ navrhla Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku

Pracuje ako zdravotná sestra v Imuno-alergologickej ambulancii a v centre Downovho syndrómu, aj ako zástupkyňa vedúcej sestry Polikliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Svoj život zasvätila práci s deťmi s Downovým syndrómom už pred 15 rokmi.

Je členkou predsedníctva občianskeho združenia Trizómia 21, kde ponúka rodinám odbornú pomoc. Jej láskavý a etický prístup pomáha lepšie zvládať náročné úkony v ambulancii nielen samotným ťažko postihnutým deťom, ale aj ich rodičom.

Rodičia detí s Downovým syndrómom oceňujú jej organizačné schopnosti pri objednávaní termínov na vyšetrenia, vďaka čomu musia stráviť v čakárni naozaj len minimum času, odbornosť a zručnosť pri odberoch krvi u detí.

Procházková bola v uplynulých rokoch členkou organizačného výboru, ktorý organizoval niekoľko konferencií o Downovom syndróme.

Spolupracovala tiež na viacerých výskumno-vedeckých projektoch a spolupodieľala sa na vzniku viacerých odborných publikácií venovaných deťom, ktoré prichádzajú na vyšetrenie na ich špecifickú ambulanciu.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Primár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 2. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 3. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 5. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 6. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 8. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 9. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 1. Stravné pre živnostníkov teraz najvýhodnejšie
 2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 4. Hygge ako životný štýl
 5. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 6. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 7. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 8. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 9. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 10. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 37 209
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 35 877
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 11 557
 4. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 9 433
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 9 028
 6. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 388
 7. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 7 247
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 025
 9. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 713
 10. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 624
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Téma: Zdravotníctvo

Prečítajte si aj ďalšie články k téme
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Záchranár Peter Vizvary z galantskej nemocnice, ktorého na ARO doviezli na Silvestra po tom, ako sa pri práci sám nakazil koronavírusom.

Pocit dusenia mám stále v sebe, vraví pacient pripojený na kyslík.

16 h
Petra Vlhová dnes ide zjazd.

Sledujte zjazdové lyžovanie s nami.

3 h
Mobilné odberové miesto v budove ružinovskej Polikliniky.

V pondelok sa začalo na Slovensku celoplošné skríningové testovanie, ktoré potrvá do 27. januára.

3 h