SME
Utorok, 19. október, 2021 | Meniny má KristiánKrížovkyKrížovky

O pneumokokových infekciách - časť II.

Článok bol uverejnený so súhlasom a v spolupráci s neformálnym združením rodičov "Nahlas" Súvisice články: O pneumokokových

Článok bol uverejnený so súhlasom a v spolupráci s neformálnym združením rodičov "Nahlas"
Súvisice články:
O pneumokokových infekciách  - úvodný článok (obsah: Všeobecne, Spôsob prenosu, Prejavy infekcie, Rizikové faktory)
O pneumokokových infekciách - časť III: Otázky a odpovede, (obsah: čo robiť, keď napríklad zistíte, že vaše dieťa má čoraz viac opuchnuté a odstávajúce uško?)
Dátum uverejnenia článku: 13. mája 2008
 

V úvodnom článku  pneumokokových infekciách sme vás informovali o základných aspektoch tohto ochorenia, v nasledovnom pokračovaní si povieme niečo o liečbe a prevencii.

V prvom štádiu ochorenia, ktoré len veľmi zriedka býva identifikované ako pneumokokové (na Slovensku má len málo ambulancií CRP vyšetrenie, ktoré dokáže odlíšiť bakteriálne ochorenie od vírusového, ak sa zoberú výtery, výsledky sú až za niekoľko dní), jedinou možnou obranou sú antibiotiká.

S ich nesprávnym a nadmerným užívaním však ide ruka v ruke aj mutácia pneumokokových baktérií, ktoré prestávajú na antibiotiká reagovať a stávajú sa voči nim imúnne. Tým sa liečba pneumokokových ochorení komplikuje a predlžuje.Účinnejším a šetrnejším spôsobom, ako chrániť dieťa pred pneumokokovými infekciami, je očkovanie.

 

 Všetkým mamičkám odporúčame naše Medicentrum Tehotenstvo


Liečba

Pneumokokové infekcie sa liečia v zásade antibiotikami. Laboratórne zistenie rezistencie a citlivosti zachyteného kmeňa pneumokoka na konkrétne druhy antibiotík trvá zvyčajne niekoľko dní. Často sa však antibiotiká predpisujú aj v prípade, že ide o vírusovú infekciu.

Antibiotiká pritom nie sú proti vírusom účinné. S nesprávnym a nadmerným užívaním antibiotík sa spája ďalší problém – zvyšovanie antibiotickej rezistencie. Výsledkom toho je, že antibiotiká prestávajú byť účinné pri liečbe bežných ochorení.

Nadmernému užívaniu antibiotík pomáha aj skutočnosť, že rodičia sa sami dožadujú antibiotík pri liečbe dieťaťa, často je to v nevhodných prípadoch, keď ochorenie spôsobuje vírus.

V roku 2004 bol na Slovensku penicilín neúčinný v 20 percentách pneumokokových ochorení, v 15 percentách bol neúčinný erytromycín a dokonca v 25 percentách prípadov antibiotikum kotrimozaxol. Situácia v susednom Česku je omnoho priaznivejšia.

Dôvod je jasný: u nás odíde z ambulancie s antibiotikami každé druhé dieťa, v Česku je to iba každé štvrté. Podľa WHO je približne 50 % antibiotík na Slovensku podávaných zbytočne alebo nesprávne.
 

Prevencia

Spôsob, ako možno predísť mnohým prípadom pneumokokových ochorení, je očkovanie. Očkovanie detí pneumokokovou konjugovanou vakcínou prináša prospech zaočkovanému dieťaťu, ale aj celej rodine. Skúsenosti hovoria, že zaočkovaním populácie malých detí sa predíde aj mnohým ochoreniam v populácii dospelých.

Od roku 2006 je aj na Slovensku možnosť zaočkovať dieťa konjugovanou vakcínou proti pneumokokom už od 2. mesiaca veku dieťaťa. Spomínaná vakcína ochráni dieťa pred 7 najagresívnejšími typmi pneumokokovej baktérie, ktorá môže spôsobiť trvalé poškodenie zdravia, v najťažších prípadoch aj smrť.
 

Prečo zaočkovať dieťa konjugovanou vakcínou
 • zaručuje dlhodobú ochranu pred vznikom pneumokokových ochorení
   
 • zahŕňa 7 najagresívnejších sérotypov pneumokoka
   
 • vakcína je účinná už u najmenších detí – ktoré sú najviac ohrozené pneumokokovými infekciami. Vakcínu možno využiť už od 2 mesiacov veku dieťaťa
   
 • kolektívne zariadenia, ako sú detské jasle a materská škôlka, prestavujú ideálne prostredie na prenos pneumokoka. Práve v predškolských zariadeniach sa u detí zaznamenáva zvýšená chorobnosť a často to má na svedomí práve pneumokok
   
 • očkovanie a následne znížená chorobnosť znížia spotrebu antibiotík na Slovensku a to pomôže znížiť odolnosť baktérií k antibiotikám
   
 • nižšia chorobnosť na pneumokokové infekcie znižuje náklady v zdravotníctve
Kedy a ako očkovať

Porekadlo „čím skôr, tým lepšie“ je v tomto prípade obzvlášť aktuálne. Deti je možné očkovať už od 2. mesiaca veku.

Očkovanie proti pneumokokom je možné jednoducho zaradiť do súčasne platného vakcinačného kalendára tak, aby očkovanie prebiehalo paralelne s už zavedenými vakcínami, napr. s hexavalentnou vakcínou.

Deti vo veku 2 až 11 mesiacov je potrebné zaočkovať 3-krát, detičky vo veku 12 až 24 mesiacov potrebujú 2 dávky a deťom vo veku 2 až 5 rokov stačí jedna dávka vakcíny. Očkovanie podľa tejto očkovacej schémy zaručuje dlhodobú ochranu.
Ak ste to nestihli skôr, ideálne je zaočkovať dieťa pred nástupom do kolektívu – jasle, materská škola.

Vedľajšie účinky

Dnešné očkovacie látky podliehajú pred svojím schválením najprísnejším klinickým testom. Každý výrobný krok sa presne kontroluje a liek prechádza kontrolou kvality.

Hotové výrobné jednotky (tzv. šarže) sú preskúšané nezávislými štátnymi orgánmi a do predaja môžu byť uvoľnené len bezchybné výrobky.

V rámci klinických štúdií (n = 18 168) patrili k najčastejším nežiaducim účinkom bolesti v mieste vpichu, horúčka nad 38 °C , podráždenosť, ospalosť, nepokojný spánok, horšia chuť k jedlu, zvracanie, hnačka a kožný výsyp. Tieto riziká sa môžu vyskytovať pri všetkých typoch očkovacích látok. Vo všeobecnosti sa očkovanie proti pneumokokom znáša dobre.

Spýtajte sa svojho lekára na nežiaduce účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s očkovacou látkou.

Hradenie očkovania *

Očkovanie proti pneumokokom je od 1. apríla 2008 hradené všetkým deťom do 2 rokov, rodič dopláca iba 85 korún.

Očkovanie proti pneumokokom je úplne bezplatné pre deti z rizikovej skupiny do 2 rokov, ktoré:

 • sa narodili predčasne (do 37. týždňa).
 • mali nízku pôrodnú hmotnosť (do 2 500 g)
 • mali opakovaný zápal stredného ucha (minimálne 3x) alebo bol potrebný zásah otorhinolaryngológa
 • majú špecifické chronické respiračné alebo kardiologické ochorenie
 • majú špecifické poruchy obličiek
 • majú špecifické metabolické alebo imunitné poruchy
 • majú onkologické ochorenie, nemajú slezinu alebo im slezina nefunguje dostatočne
   

Vyššie uvedené rizikové skupiny detí, ktorým hradí očkovanie v plnej výške zdravotná poisťovňa, sú definované ako presný zoznam lekárskych diagnóz.:


Deti do 2 rokov:


1. dispenzarizované pre nasledovné chronické ochorenia:

a) dýchacích ciest
J 45 Astma
J 47 Bronchiektázie
Q 32-33 Vrodené chyby priedušnice, priedušiek a pľúc
P 23-28 Perinatálne vzniknuté respiračné poruchy

b) srdcovo-cievneho aparátu
Q 20-25 Vrodené chyby srdca

c) metabolické poruchy
E 10 Diabetes mellitus 1 typu,
E 70, E 71, E 72, E 75, E 76 E 77, E 78, E 79 Poruchy metabolizmu aminokyselín,
lipidov, purínu a pyrimidínu
E 84 Cystická fibróza

d) renálne poruchy
N 04 Nefrotický syndróm
N 18, N 19 Zlyhanie obličiek

e) imunitné poruchy
A 39-41 Stav po prekonanej purulentnej meningitíde resp. septikémii
B 20-24 Choroba vyvolaná vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV)
C 00-97 Všetky zhubné nádory vyžadujúce si komplexnú protokolárnu liečbu
D 55-59 Hemolytické anémie
D 70 Agranulocytóza
D 71 Funkčné poruchy polymorfonukleárnych leukocytov
D 72 Iné poruchy bielych krviniek
D 73 Choroby sleziny
D 76 Choroby postihujúce lymforetikulárne tkanivo a retikulohistiocyty
D 80 Imunitná nedostatočnosť s prevahou poruchy protilátok,
D 81 Kombinovaná imunitná nedostatočnosť
D 84 Iné imunodeficiencie
H 66 Hnisavý a nešpecifikovaný zápal stredného ucha
(min. 3x, vyžadujúci ORL intervenciu)
P 05-07 Nízka pôrodná hmotnosť( do 2500 g, prematurita (GV 37.týž.)
Q 89 Vrodené chyby sleziny
Q 90-91 Downov syndróm, Edwardsov, Patauov syndróm

2. Pred splenektómiou s funkčnou alebo anatomickou aspléniou:


O tom, či Vaše dieťa patrí do rizikovej skupiny detí a či má nárok na plnú úhradu očkovania zdravotnou poisťovňou, sa informujte u svojho pediatra.  Cena vakcíny pre všetky deti nad 2 roky zostáva nezmenená, rodič za jednu dávku zaplatí 2283 korún.

Skúsenosti zo sveta

Účinnosť očkovania konjugovanou vakcínou proti pneumokokom potvrdzujú viaceré štúdie zo zahraničia. Najväčšou z nich je štúdia robená v USA, ktorá porovnávala výskyt závažných pneumokokových ochorení pred zavedením očkovania proti pneumokokom do celoplošného očkovania (apríl 2000) a po jeho zavedení (rok 2003).

Štúdie ukázali, že celoplošné očkovanie znížilo výskyt invazívnych pneumokokových ochorení u detí do 5 rokov o 94 %. Plošné očkovanie dojčiat malo však vplyv aj na zdravie rodičov a starých rodičov. Vo vekovej skupine 20 – 39 rokov bol zaznamenaný pokles invazívnych pneumokokových ochorení o 40 % a u dospelých nad 65 rokov o 74 %.

Svetová zdravotnícka organizácia, UNICEF a Svetová banka označujú pneumokoky za výzvu číslo jeden v prevencii chorôb. Svetová zdravotnícka organizácia vydala v novembri 2006 správu o výskyte a úmrtnosti na pneumokokové ochorenia a odporúča zavedenie očkovania malých detí proti pneumokokovým ochoreniam do národných imunizačných programov.

Svetová zdravotnícka organizácia teda jednoznačne odporúča očkovanie detí od 0 do 2 rokov konjugovanou vakcínou proti pneumokokom.

Čoraz viac krajín reaguje na výzvu WHO a zavádza očkovanie konjugovanou vakcínou proti pneumokokom do národných imunizačných programov. Urobili tak už Spojené štáty americké, Kanada, Mexiko, Kostarika, Austrália, Katar, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Nový Zéland aj 13 krajín Európy (Švédsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Nórsko, Švajčiarsko, Veľká Británia, Dánsko, Belgicko).

Aj napriek tomu, že sa odborníci zhodujú na potrebe zavedenia očkovania proti pneumokokom do celoplošného vakcinačného programu, leží prevencia detí na Slovensku zatiaľ vo veľkej miere na zodpovednosti a finančných zdrojoch rodičov.
 

* údaje boli aktuálne k dátumu uverejnenia článku a medzičasom už nemusia zodpovedať reálnemu stavu

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Primár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Šéf digitálnej platformy George: Čaká nás dekáda umelej inteligencie
 2. Spánok – základ pevných vzťahov
 3. Mäspoma a Kellys Bicycles či Bivio a Minifarma
 4. Hodnota peňazí klesá, takto ich ochránite
 5. Martinus vykupuje čítané knihy, spustil službu Knihovrátok
 6. Pandémia upozornila na automatizáciu. Nahradí ľudí technika?
 7. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch
 8. Ako ušetriť v domácnosti, keď ceny energií budúci rok stúpnu?
 9. Šéf Accenture: Ak už príde človek do kancelárie, malo by to dávať zmysel
 10. Tiguan eHybrid: bežné problémy plug-in hybridov sa ho netýkajú
 1. Zázračné účinky Arónie na zdravie
 2. Martinus vykupuje čítané knihy, spustil službu Knihovrátok
 3. Ako zvýšiť produktivitu vašej prevádzky?
 4. Najmenšie ponožky sa už nestrácajú
 5. Zahraničná študentská mobilita bez bariér
 6. Tiguan eHybrid: bežné problémy plug-in hybridov sa ho netýkajú
 7. Nechajte kryptomeny na Fumbi
 8. Prichádzame o pamiatky? Obnoviť všetky by trvalo 180 rokov
 9. Ako budú tento rok vyzerať vianočné dôchodky a kedy ich vyplatia
 10. Hodnota peňazí klesá, takto ich ochránite
 1. Stravovacie zlozvyky Slovákov. Odborníci radia čomu sa vyvarovať 21 745
 2. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov 8 113
 3. Pracoviská zmenila pandémia. Búšiť do klávesnice môžete aj doma 7 612
 4. V centre Bratislavy je na predaj 5-izbový apartmán. Takto vyzerá 6 312
 5. Ako budú tento rok vyzerať vianočné dôchodky a kedy ich vyplatia 5 081
 6. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie 4 675
 7. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 3 939
 8. Bratislavu bude sprevádzať luxus 3 879
 9. Aký polystyrén je najlepší na zatepľovanie? Sivý robí divy 3 605
 10. Mäspoma a Kellys Bicycles či Bivio a Minifarma 3 557
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Občania Slovenska, ktorí sa zaočkovali mimo Európskej únie čakajú dlho na uznanie dokladu o vakcinácii a niektorým ho naše ministerstvo nechce uznať.

Na potvrdenie očkovania zo zahraničia čaká zhruba tritisíc ľudí.


13 h
Ľudia s rúškami na tvárach počas pandémie koronavírusu.

PCR testy na Slovensku odhalili takmer 440-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 12 864 obetí.


a 5 ďalší 10 h

Čože tak rozrušilo dve partie urastených vlastencov, aby zabudli na Mazureka, Blahu, Fica a všetko, čo ich spája?


Skryť Zatvoriť reklamu