SME
Utorok, 21. január, 2020 | Meniny má Vincent

O pneumokokových infekciách - časť II.

Článok bol uverejnený so súhlasom a v spolupráci s neformálnym združením rodičov "Nahlas" Súvisice články: O pneumokokových

Článok bol uverejnený so súhlasom a v spolupráci s neformálnym združením rodičov "Nahlas"
Súvisice články:
O pneumokokových infekciách  - úvodný článok (obsah: Všeobecne, Spôsob prenosu, Prejavy infekcie, Rizikové faktory)
O pneumokokových infekciách - časť III: Otázky a odpovede, (obsah: čo robiť, keď napríklad zistíte, že vaše dieťa má čoraz viac opuchnuté a odstávajúce uško?)
Dátum uverejnenia článku: 13. mája 2008
 

V úvodnom článku  pneumokokových infekciách sme vás informovali o základných aspektoch tohto ochorenia, v nasledovnom pokračovaní si povieme niečo o liečbe a prevencii.

V prvom štádiu ochorenia, ktoré len veľmi zriedka býva identifikované ako pneumokokové (na Slovensku má len málo ambulancií CRP vyšetrenie, ktoré dokáže odlíšiť bakteriálne ochorenie od vírusového, ak sa zoberú výtery, výsledky sú až za niekoľko dní), jedinou možnou obranou sú antibiotiká.

S ich nesprávnym a nadmerným užívaním však ide ruka v ruke aj mutácia pneumokokových baktérií, ktoré prestávajú na antibiotiká reagovať a stávajú sa voči nim imúnne. Tým sa liečba pneumokokových ochorení komplikuje a predlžuje.Účinnejším a šetrnejším spôsobom, ako chrániť dieťa pred pneumokokovými infekciami, je očkovanie.

 

 Všetkým mamičkám odporúčame naše Medicentrum Tehotenstvo


Liečba

Pneumokokové infekcie sa liečia v zásade antibiotikami. Laboratórne zistenie rezistencie a citlivosti zachyteného kmeňa pneumokoka na konkrétne druhy antibiotík trvá zvyčajne niekoľko dní. Často sa však antibiotiká predpisujú aj v prípade, že ide o vírusovú infekciu.

Antibiotiká pritom nie sú proti vírusom účinné. S nesprávnym a nadmerným užívaním antibiotík sa spája ďalší problém – zvyšovanie antibiotickej rezistencie. Výsledkom toho je, že antibiotiká prestávajú byť účinné pri liečbe bežných ochorení.

Nadmernému užívaniu antibiotík pomáha aj skutočnosť, že rodičia sa sami dožadujú antibiotík pri liečbe dieťaťa, často je to v nevhodných prípadoch, keď ochorenie spôsobuje vírus.

V roku 2004 bol na Slovensku penicilín neúčinný v 20 percentách pneumokokových ochorení, v 15 percentách bol neúčinný erytromycín a dokonca v 25 percentách prípadov antibiotikum kotrimozaxol. Situácia v susednom Česku je omnoho priaznivejšia.

Dôvod je jasný: u nás odíde z ambulancie s antibiotikami každé druhé dieťa, v Česku je to iba každé štvrté. Podľa WHO je približne 50 % antibiotík na Slovensku podávaných zbytočne alebo nesprávne.
 

Prevencia

Spôsob, ako možno predísť mnohým prípadom pneumokokových ochorení, je očkovanie. Očkovanie detí pneumokokovou konjugovanou vakcínou prináša prospech zaočkovanému dieťaťu, ale aj celej rodine. Skúsenosti hovoria, že zaočkovaním populácie malých detí sa predíde aj mnohým ochoreniam v populácii dospelých.

Od roku 2006 je aj na Slovensku možnosť zaočkovať dieťa konjugovanou vakcínou proti pneumokokom už od 2. mesiaca veku dieťaťa. Spomínaná vakcína ochráni dieťa pred 7 najagresívnejšími typmi pneumokokovej baktérie, ktorá môže spôsobiť trvalé poškodenie zdravia, v najťažších prípadoch aj smrť.
 

Prečo zaočkovať dieťa konjugovanou vakcínou
 • zaručuje dlhodobú ochranu pred vznikom pneumokokových ochorení
   
 • zahŕňa 7 najagresívnejších sérotypov pneumokoka
   
 • vakcína je účinná už u najmenších detí – ktoré sú najviac ohrozené pneumokokovými infekciami. Vakcínu možno využiť už od 2 mesiacov veku dieťaťa
   
 • kolektívne zariadenia, ako sú detské jasle a materská škôlka, prestavujú ideálne prostredie na prenos pneumokoka. Práve v predškolských zariadeniach sa u detí zaznamenáva zvýšená chorobnosť a často to má na svedomí práve pneumokok
   
 • očkovanie a následne znížená chorobnosť znížia spotrebu antibiotík na Slovensku a to pomôže znížiť odolnosť baktérií k antibiotikám
   
 • nižšia chorobnosť na pneumokokové infekcie znižuje náklady v zdravotníctve
Kedy a ako očkovať

Porekadlo „čím skôr, tým lepšie“ je v tomto prípade obzvlášť aktuálne. Deti je možné očkovať už od 2. mesiaca veku.

Očkovanie proti pneumokokom je možné jednoducho zaradiť do súčasne platného vakcinačného kalendára tak, aby očkovanie prebiehalo paralelne s už zavedenými vakcínami, napr. s hexavalentnou vakcínou.

Deti vo veku 2 až 11 mesiacov je potrebné zaočkovať 3-krát, detičky vo veku 12 až 24 mesiacov potrebujú 2 dávky a deťom vo veku 2 až 5 rokov stačí jedna dávka vakcíny. Očkovanie podľa tejto očkovacej schémy zaručuje dlhodobú ochranu.
Ak ste to nestihli skôr, ideálne je zaočkovať dieťa pred nástupom do kolektívu – jasle, materská škola.

Vedľajšie účinky

Dnešné očkovacie látky podliehajú pred svojím schválením najprísnejším klinickým testom. Každý výrobný krok sa presne kontroluje a liek prechádza kontrolou kvality.

Hotové výrobné jednotky (tzv. šarže) sú preskúšané nezávislými štátnymi orgánmi a do predaja môžu byť uvoľnené len bezchybné výrobky.

V rámci klinických štúdií (n = 18 168) patrili k najčastejším nežiaducim účinkom bolesti v mieste vpichu, horúčka nad 38 °C , podráždenosť, ospalosť, nepokojný spánok, horšia chuť k jedlu, zvracanie, hnačka a kožný výsyp. Tieto riziká sa môžu vyskytovať pri všetkých typoch očkovacích látok. Vo všeobecnosti sa očkovanie proti pneumokokom znáša dobre.

Spýtajte sa svojho lekára na nežiaduce účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s očkovacou látkou.

Hradenie očkovania *

Očkovanie proti pneumokokom je od 1. apríla 2008 hradené všetkým deťom do 2 rokov, rodič dopláca iba 85 korún.

Očkovanie proti pneumokokom je úplne bezplatné pre deti z rizikovej skupiny do 2 rokov, ktoré:

 • sa narodili predčasne (do 37. týždňa).
 • mali nízku pôrodnú hmotnosť (do 2 500 g)
 • mali opakovaný zápal stredného ucha (minimálne 3x) alebo bol potrebný zásah otorhinolaryngológa
 • majú špecifické chronické respiračné alebo kardiologické ochorenie
 • majú špecifické poruchy obličiek
 • majú špecifické metabolické alebo imunitné poruchy
 • majú onkologické ochorenie, nemajú slezinu alebo im slezina nefunguje dostatočne
   

Vyššie uvedené rizikové skupiny detí, ktorým hradí očkovanie v plnej výške zdravotná poisťovňa, sú definované ako presný zoznam lekárskych diagnóz.:


Deti do 2 rokov:


1. dispenzarizované pre nasledovné chronické ochorenia:

a) dýchacích ciest
J 45 Astma
J 47 Bronchiektázie
Q 32-33 Vrodené chyby priedušnice, priedušiek a pľúc
P 23-28 Perinatálne vzniknuté respiračné poruchy

b) srdcovo-cievneho aparátu
Q 20-25 Vrodené chyby srdca

c) metabolické poruchy
E 10 Diabetes mellitus 1 typu,
E 70, E 71, E 72, E 75, E 76 E 77, E 78, E 79 Poruchy metabolizmu aminokyselín,
lipidov, purínu a pyrimidínu
E 84 Cystická fibróza

d) renálne poruchy
N 04 Nefrotický syndróm
N 18, N 19 Zlyhanie obličiek

e) imunitné poruchy
A 39-41 Stav po prekonanej purulentnej meningitíde resp. septikémii
B 20-24 Choroba vyvolaná vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV)
C 00-97 Všetky zhubné nádory vyžadujúce si komplexnú protokolárnu liečbu
D 55-59 Hemolytické anémie
D 70 Agranulocytóza
D 71 Funkčné poruchy polymorfonukleárnych leukocytov
D 72 Iné poruchy bielych krviniek
D 73 Choroby sleziny
D 76 Choroby postihujúce lymforetikulárne tkanivo a retikulohistiocyty
D 80 Imunitná nedostatočnosť s prevahou poruchy protilátok,
D 81 Kombinovaná imunitná nedostatočnosť
D 84 Iné imunodeficiencie
H 66 Hnisavý a nešpecifikovaný zápal stredného ucha
(min. 3x, vyžadujúci ORL intervenciu)
P 05-07 Nízka pôrodná hmotnosť( do 2500 g, prematurita (GV 37.týž.)
Q 89 Vrodené chyby sleziny
Q 90-91 Downov syndróm, Edwardsov, Patauov syndróm

2. Pred splenektómiou s funkčnou alebo anatomickou aspléniou:


O tom, či Vaše dieťa patrí do rizikovej skupiny detí a či má nárok na plnú úhradu očkovania zdravotnou poisťovňou, sa informujte u svojho pediatra.  Cena vakcíny pre všetky deti nad 2 roky zostáva nezmenená, rodič za jednu dávku zaplatí 2283 korún.

Skúsenosti zo sveta

Účinnosť očkovania konjugovanou vakcínou proti pneumokokom potvrdzujú viaceré štúdie zo zahraničia. Najväčšou z nich je štúdia robená v USA, ktorá porovnávala výskyt závažných pneumokokových ochorení pred zavedením očkovania proti pneumokokom do celoplošného očkovania (apríl 2000) a po jeho zavedení (rok 2003).

Štúdie ukázali, že celoplošné očkovanie znížilo výskyt invazívnych pneumokokových ochorení u detí do 5 rokov o 94 %. Plošné očkovanie dojčiat malo však vplyv aj na zdravie rodičov a starých rodičov. Vo vekovej skupine 20 – 39 rokov bol zaznamenaný pokles invazívnych pneumokokových ochorení o 40 % a u dospelých nad 65 rokov o 74 %.

Svetová zdravotnícka organizácia, UNICEF a Svetová banka označujú pneumokoky za výzvu číslo jeden v prevencii chorôb. Svetová zdravotnícka organizácia vydala v novembri 2006 správu o výskyte a úmrtnosti na pneumokokové ochorenia a odporúča zavedenie očkovania malých detí proti pneumokokovým ochoreniam do národných imunizačných programov.

Svetová zdravotnícka organizácia teda jednoznačne odporúča očkovanie detí od 0 do 2 rokov konjugovanou vakcínou proti pneumokokom.

Čoraz viac krajín reaguje na výzvu WHO a zavádza očkovanie konjugovanou vakcínou proti pneumokokom do národných imunizačných programov. Urobili tak už Spojené štáty americké, Kanada, Mexiko, Kostarika, Austrália, Katar, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Nový Zéland aj 13 krajín Európy (Švédsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Nórsko, Švajčiarsko, Veľká Británia, Dánsko, Belgicko).

Aj napriek tomu, že sa odborníci zhodujú na potrebe zavedenia očkovania proti pneumokokom do celoplošného vakcinačného programu, leží prevencia detí na Slovensku zatiaľ vo veľkej miere na zodpovednosti a finančných zdrojoch rodičov.
 

* údaje boli aktuálne k dátumu uverejnenia článku a medzičasom už nemusia zodpovedať reálnemu stavu

Najčítanejšie na SME Primár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Tipy, kam so školákmi na dovolenku cez jarné prázdniny
 2. Na otočku či pár dní. Tieto výlety za hranice zvládnete hocikedy
 3. Ako budeme jesť v roku 2020? Letí výstrednosť aj ekológia
 4. First moment Turecko: Deväť hotelov len pre dospelých
 5. Prichádza nová doba: firmy, ktoré riešia spoločenské problémy
 6. Viete, prečo sú dôležité ekologické predajne?
 7. Slovenský magazín čítajú v 83 krajinách sveta. Viete, o čom je?
 8. Takto by ste sa mali správať v horách, radí horský záchranár
 9. Nové VIVO! Bratislava žne úspechy
 1. Kúpeľný park Kováčová spustil predaj nových pozemkov
 2. Kúpeľný park Kováčová spustil predaj nových pozemkov
 3. Noerr advise NEI on acquisition of Kinex
 4. V košickom Kauflande pribudol nový McDonald´s
 5. Duálna akadémia: Na strednej škole sa vzdelávajú, aj zarábajú
 6. SEAT získal titul Company of the Year na CES 2020
 7. Tipy, kam so školákmi na dovolenku cez jarné prázdniny
 8. Česko-Slovenský ples sa blíži, v predaji sú posledné vstupenky
 9. Nezabudnite na svoju povinnosť do konca januára 2020!
 10. Na otočku či pár dní. Tieto výlety za hranice zvládnete hocikedy
 1. Tipy, kam so školákmi na dovolenku cez jarné prázdniny 16 578
 2. First moment Turecko: Deväť hotelov len pre dospelých 12 756
 3. Slovenský magazín čítajú v 83 krajinách sveta. Viete, o čom je? 10 777
 4. Takto by ste sa mali správať v horách, radí horský záchranár 10 037
 5. Na otočku či pár dní. Tieto výlety za hranice zvládnete hocikedy 8 830
 6. Tipy od sprievodkyne: Magický Marakéš vás očarí svojimi vôňami 8 485
 7. Obraz, ktorý chceli komunisti do každého bytu, ide na kreditky 8 087
 8. Vydávajú tých, ktorých sa iní báli. Vydavateľstvo Absynt 7 486
 9. Miesta na Slovensku, o ktorých ste možno nevedeli 7 459
 10. Keď okolo neho kráčali, vždy spal. Čo prežívajú zachránení 7 376

Hlavné správy zo Sme.sk

Igor Matovič.
Cynická obluda

Sklamanie pre Haščáka

Haščák musel byť z Kočnera veľmi sklamaný, keď sa ukázalo, že správa, ktorú mu poslal, hovorila o zabití novinára.

Isabel dos Santosová s manželom Sindikom Dokolom obchodujú s ropou aj diamantmi, milióny však získavali priamo od štátu.