SME
Utorok, 28. jún, 2022 | Meniny má Beáta

Mammaplastika

Pre PRIMAR.sk:  Súkromná klinika plastickej chirurgie, estetickej medicíny a laserovej medicíny Esthetic .   Čo je mammaplastika? Mammaplastika je chirurgická úprava prsníkov. Jedná sa o zmenšenie a zdvihnutie prsníkov. Prevažne

Pre PRIMAR.sk: 

Súkromná klinika plastickej chirurgie, estetickej medicíny a laserovej medicíny Esthetic .

 

Čo je mammaplastika?

Mammaplastika je chirurgická úprava prsníkov. Jedná sa o zmenšenie a zdvihnutie prsníkov. Prevažne býva obojstranná, pri asymetrii môže byť aj jednostranná.

Pred zákrokom:

.

Po zákroku:


Komu a kedy vykonávame mammaplastiku?

Dôvody pre mammaplastiku sú psychické a fyzické. Občas operujeme dievčatá tesne pred dosiahnutím dospelosti nakoľko sa nevedia psychicky stotožniť s veľkosťou a tvarom svojich prsníkov a sú dlhodobo výrazne frustrované. Ďalšie kandidátky na mammaplastiku sú ženy, ktoré sa v mladosti pýšili pekným poprsím ,avšak kojením a vekom došlo k ich poklesu. Húpajúce sa veľké prsia spôsobovali bolesti krčnej a hrudnej chrbtice. Ostatná kategória sú ženy po klimaktériu, u ktorých prišlo k uloženiu tuku v oblasti prsníkov ,čo následne vyvolalo obmedzenie pohyblivosti a prirodzene i ku chrbticovým ťažkostiam..

SkryťVypnúť reklamu


Ako prebieha operácia a ako dlho trvá rekonvalescencia?

Technicky je operácia zložitá, vyžaduje dobré priestorové videnie , estetické cítenie ,a skúsenosti operatéra. Operácia trvá viac ako 2 hodiny a je vedená v celkovej anestézii a spája sa s l-dňovou hospitalizáciou. Rekonvalescencia trvá 2 týždne a vyžaduje zo strany pacientky prísnu disciplínu s bezpodmienečným dodržiavaním pokynov operatéra. Keďže je pooperačný priebeh nebolestivý, majú pacientky sklon disciplínu podceňovať.


Pred zákrokom:

.

Po zákroku:
Aké sú riziká a výsledky operácie?

Operujeme len zdravé ženy. Predoperačne vyžadujeme potvrdenie dobrého zdravotného stavu laboratórne aj klinicky interným vyšetrením. Preventívne podávame antibiotiká. Ako bolo uvedené pooperačná disciplína je zárukou krásneho výsledku operácie. Pacientka je objednávaná na kontroly, v prípade odchýliek od normálneho priebehu ako informuje pacientka svojho operatéra. Výsledky sú trvalé a často výrazne pozitívne zmenia imidž dotyčnej ženy.

SkryťVypnúť reklamu

 

Otázky a odpovede

Viera:

Čo by som mala vedieť o augmentácii ešte pred operáciou?

Odpoveď znie - čo najviac.
V dnešnej dobe dostupných informácií prichádza mnoho žien na konzultáciu ohľadne augmentačnej mammaplastiky veľmi dobre informovaných. Väčšina doplňujúcich otázok sa sústreďuje hlavne na možné komplikácie tohto výrazne skrášľujúceho operačného zákroku. Pozrime sa teda, aké sú najčastejšie otázky týkajúce sa augmentačnej mammaplastiky - teda zväčšenia a vystuženia pŕs pomocou implantátu.

 

Aká bude jazva?

Žena, ktorá sa podrobí tejto operácii si chce i po nej zachovať dojem prirodzenosti. Jazva je najčastejšie lokalizovaná v podprsníkovej ryhe a má dĺžku do 6 cm. Táto jazva je tenká a jemná. Nie je viditeľná v stoji a je ťažko rozpoznateľná v leže. (Sú možné aj iné druhy rezov, avšak pre dokonalé umiestnenie implantátu je tento prístup najmenej rizikový.)

SkryťVypnúť reklamu

 

Nevylúči moje telo implantát?

Implantáty sú sterilné a inertné cudzie telesá. Majú 20-ročnú záruku, že enzýmy tela nenarušia ich celistvosť. Vylúčenie implantátu sa spája s krvným výronom a infekciou. Z tohto dôvodu operujeme za plného zdravia a v období mimo menštruácie, kedy je krvácavosť všeobecne znížená.

 

Budem mať symetrické prsia?

Asymetria prsníkov môže existovať už predoperačné. Niekedy si vyžaduje špeciálne predoperačné plánovanie v zmysle úpravy zväčšeného a ochabnutého prsníka alebo zvolenia implantátov rôznej veľkosti. Ak boli prsia pred operáciou symetrické, asymetria je zriedkavá. Vzniká hlavne pri nedodržaní pravidla fixácie prsníkov po operácii, ktorá trvá 3-4 týždne. Preto je disciplína a spolupráca pacientky po operácii veľmi dôležitá.

 

Môžem po tejto operácii kojiť?

Implantát sa vkladá pod prsnú žľazu, takže funkcia tohto orgánu ostáva neporušená. Pri voľbe extrémnych veľkostí implantátov môže dôjsť k obmedzeniu laktácie tlakom implantátu.

 

Nespôsobí mi operácia zníženú citlivosť prsníkov?

Zmeny citlivosti sú dočasné, prevážne spôsobené opuchom, prípadne žiadne. Dôležité nervové zakončenia sa operáciou rozhodne nepoškodzujú, takže erektibilita a citlivosť bradavky je plne zachovaná.

 

Nehrozí mi rakovina alebo iné ťažkosti, napríklad porucha imunity?

Implantáty a rakovina - táto téma bola opakovaným predmetom výskumu. Výsledky boli zakaždým negatívne. Vyšetrenie prsníka pri akomkoľvek podozrení z nádoru je klasické. Imunitné problémy po implantátoch existovali po implantáciách uskutočnených pred viac ako 30-timi rokmi a súviseli s nedostatočnou kvalitou implantátov. Obal pôvodného implantátu mal mikroskopické otvory, ktorými mohol tekutý silikón prenikať navonok. Dnešné implantáty sú z tohto hľadiska úplne bezpečné.

 

Musím si dať implantát po určitej dobe vymeniť za iný, nový?

To závisí hlavne od vášho subjektívneho rozhodnutia. Najčastejšie meníme pôvodné implantáty za väčšie, prípadne po mnohých rokoch upravujeme tvar prsníka. Pokiaľ bol implantát dokonale vhojený, stáva sa prirodzenou súčasťou tela, od ktorého je oddelený tenučkou blankou. Odhliadnuc od možných pooperačných peripetií má vylepšenie prsníkov výrazne pozitívny vplyv na vzhľad a psychiku ženy vo veku od ukončenia rastu až po neurčenú hornú vekovú hranicu a môžeme ho odporučiť.

 

Dana:

Čím sú tvorené prsníkové implantáty?
Implantácia cudzorodého materiálu sa môže vykonať len vtedy, keď tento materiál garantuje bezpečnosť pacienta. O posúdenie takýchto materiálov sa v Európe veľmi iniciatívne stará EQUAM - Európsky výbor pre bezpečnosť zdravotníckych prostriedkov. Je len samozrejmé, že slovenské pracoviská používajú implantáty schválené EQUAM-om. I firma, ktorá k nám implantáty priváža, musí mať medzinárodný certifikát. U nás tieto výrobky ešte podliehajú i schváleniu štátnou skúšobňou.

Tvarové aj konzistenciou sú najdokonalejšie implantáty tvorené silikónom. Doteraz sa neobjavil žiadny lepší alternatívny materiál. Puzdro implantátu je vyrobené tak, aby bolo odolné voči ľudským enzýmom a nedovoľovalo prienik gélovej náplne navonok.

Plnenie implantátov fyziologickým roztokom má svoje nevýhody v tvarovaní a konzistencii prsníka. Asi pred 2-3 rokmi sa objavili implantáty plnené sójovým olejom. Laboratórne skúšky však ukázali prítomnosť zložiek nebezpečných pre ľudské zdravie. Aplikácia takto plnených implantátov je EQUAM-om zakázaná.

Na našom pracovisku (myslené Esthetic - www.esthetic.sk , poznámka redakcie) s prsnými implantátmi neexperimentujeme. Používame len schválené a neškodné implantáty, ktoré neohrozujú zdravie, imunitu, tehotenstvo, dojčenie a zdravie dojčeného dieťaťa. Renomované firmy, od ktorých implantáty získavame, vykonávajú nepretržitý výskum.

 

Silvia:

Aké jazvy mi ostanú po implantátoch?

Prsníkové implantáty sú už dlhšiu dobu predmetom veľkého záujmu. Požiadavky na ich tvar a veľkosť sú veľmi rôznorodé. Od zriedkavejších extrémov až po úplnú decentnosť. Mnoho žien má požiadavku, aby okolie nerozpoznalo prirodzenú krásu od artefaktu. Samozrejme, jedným zo znamení o nadobudnutí krásneho poprsia operáciou je operačná jazva. Býva dlhá 4-6cm a po vyzretí má byť tenká, bez rebríčka po stehoch.

Poloha jazvy je daná viacerými okolnosťami a určuje ju estetický chirurg. Základné možnosti pre polohu jazvy sú podprsníková ryha, pazucha a dolný okraj dvorca bradavky. Najčastejšia a z hľadiska aplikácie najlepšia pre všetky druhy implantátov je podprsníková ryha. Keď sa rez nachádza presne v nej, výsledná jazva je po dobe zrenia jemná, tenká, nenápadná nielen v stoji, ale aj v leže. (Žiaľ, u osôb náchylných na tvorbu väčšieho množstva jazvovitého tkaniva po zranení kože, môže byť i táto jazva o niečo hrubšia.) Nepresne umiestnená jazva, napríklad nad podprsníkovou ryhou býva vždy tuhšia a hrubšia. Korekciu však ženy požadujú len veľmi zriedka. Z podprsníkovej ryhy sa aplikujú hlavne tvarované implantáty umiestňované pod prsnú žľazu, ktoré vyžadujú presné umiestnenie v rovnakej rotácii implantátu.

U veľmi chudých žien s nevyvinutou prsnou žľazou je dobré umiestniť prsníkový implantát pod svalovinu hrudníka. Vtedy sa používajú väčšinou guľaté implantáty z rezu pod pazuchou. Vzniká veľmi pekná nenápadná jazva.

Riziko nepresného umiestnenia implantátu je však prítomné. Guľatý implantát je možné umiestniť pod prsnú žľazu i z rezu v dolnom okraji dvorca bradavky. Rez je polkruhový na rozhraní svetlej a pigmentovanej kože. U väčších prirodzených prsníkov je však niekedy nutné zaviesť implantát priamo cez žľazu. Riziko poranenia mliekovodov je značné. Výsledná jazva je však veľmi priaznivá.

Rozhodnutie je jednoznačne na strane estetického chirurga, ktorý vás o polohe a veľkosti rezu akiste pred operáciou informuje.

 

Lucia:

Akú veľkosť prsníkových implantátov si mám zvoliť?

O veľkosti a tvare prsníkového implantátu sa dá hovoriť a písať veľmi veľa. Napriek tomu, keď prídete k nám na konzultáciu, odpovieme vám na vašu otázku takmer okamžite. Sú za tým odborné znalosti, ale aj skúsenosti.

V prvom rade sa zameriame na tvar budúceho implantátu. Existujú implantáty stáleho tvaru, určené pre chabejšie prsia a slabšiu svalovinu. Vytvoria pekný dekolt, zdvihnú a zväčšia prsia. Sú viacúčelové a aj drahšie. Okrúhle implantáty s pohyblivým gélom sú vhodné na zväčšenie malých prsníkov s dobrou hrudnou svalovinou. Sú menej náročné na výrobu, preto sú lacnejšie, avšak ich kvalita nie je o nič menšia.

Pri vyberaní veľkosti berieme do úvahy objektívne a subjektívne faktory. Medzi objektívne faktory patrí rozmer hrudníka pod prsníkmi, umiestnenie bradaviek, telesná výška, šírka bokov, veľkosť prsnej žľazy, typ kože a hrúbka podkožného tuku.

Zo subjektívnych faktorov hodnotíme typ osoby (športový, graciózny...), napríklad veľkosť prsníkov pred odkojením detí, požiadavku, respektíve predstavu pacientky.

Takže určiť správny implantát je takmer alchýmia.

Našťastie ponuka tvarov je veľmi pestrá a veľkosti podrobne odstupňované. V konečnom dôsledku má byť veľkosť volená tak, aby nevyvolávala veľkostný rozdiel medzi horným a dolným dielom šatstva. Pri výbere extrémnych veľkostí, upozorňujeme na možné riziká.

 

Erika:

Mám poklesnuté prsia a túžim po krajších. Obávam sa však, že keď si nechám vložiť implantáty, budem mať priveľké prsia. Aké iné operácie existujú?

Pravda je, že operácie poprsia u žien zaznamenali v posledných rokoch vzostup kreativity. Výsledky sú oveľa lepšie. Samozrejme, dobrý výsledok predpokladá správny výber metódy a dobrú operačnú techniku. Každý operačný zákrok má svoje pozitíva i negatíva.

Vo všeobecnosti možno povedať, že zdvihnutie malých prsníkov okolo č.2 do vyššej polohy nemáva úplne uspokojivý efekt. Pri pohľade na takto operované i keď dobre formované prsia, upútavajú jazvy po operácii dosť veľkú pozornosť. Navyše sa horné kvadranty prsníkov po čase vplyvom gravitácie vyprázdnia a žľaza poklesne nadol. Pre uvedené negatíva tento typ operácie väčšinou nedoporučujeme. Jedine v kombinácii zdvihnutia a vloženia implantátov dosiahneme pekný efekt. Obava, že prsia budú veľké, je neodôvodnená. Dnes sa dá voliť taký tvar a veľkosť implantátov, aby bola ich budúca nositeľka úplne spokojná. Zdvihnutie stredne veľkých poklesnutých prsníkov robíme úspešne pomocou implantátov, ktoré zároveň vkladáme. Aj keď časom prsia mierne poklesnú, dá sa pomocou vhodného spodného prádla vždy vyformovať krásny dekolt. Jazvy sú časom zanedbateľné.

Zdvihnutie veľkých poklesnutých prsníkov je náročná operácia. I keď prsia operačne nezmenšíme, javia sa ako menšie. Je to preto, že ich hmotu prenesieme z užšej oblasti nad driekom do širokej oblasti hrudníka a rozložíme ju do okrúhleho tvaru. Tým sa opticky zmenšia. Implantáty, samozrejme, nepoužívame. Poloha chrbta dlhodobé ohnutá pod váhou hojdajúcich sa prsníkov sa okamžite narovná. Pri tomto druhu operácie môžu vzniknúť širšie jazvičky nakoľko tlak prsnej žľazy na oblasť zošitia je veľký. Hoci to nie je pravidlom, v prípade potreby jazvičky zužujeme. Ide o jednoduchý ambulantný zákrok.

Požiadavka na zmenšenie prsníkov je pomerne zriedkavá. Najčastejšie majú o zmenšenie záujem veľmi mladé ženy s enormne vyvinutými prsnými žľazami, ktoré sa s týmto stavom nedokážu stotožniť a trpia. Druhou skupinou sú ženy po klimaktériu, ktorých pohyblivosť a obratnosť znižujú práve priveľké poklesnuté prsia. Operáciou sa prsia zmenšujú a zdvíhajú súčasne. Snažíme sa dosiahnuť takú výslednú veľkosť, ktorá harmonizuje s typom postavy.

 

Eva:

Mám veľké poklesnuté prsia. Túžim športovať, avšak moja chrbtica trpí. Poraďte mi.

Keď bradavka poklesne viac ako 4 cm pod podprsníkovú ryhu hovoríme o ptóze, čiže poklese prsníka. Je to hranica, pod ktorou žiadne namáhavé cvičenia prsných svalov ani iné spevňujúce postupy, nedokážu vrátiť prsník do pôvodnej polohy.

Za pokles prsníka môže hlavne tenký obal prsnej žľazy. ktorý ju spočiatku fixuje ku prednej hrudnej stene. Keď je dostatočne pevný, odoláva váhe a veľkosti prsnej žľazy dlhú dobu, a preto majú niektoré ženy pekné prsia aj v neskoršom veku. Prevažne však podľahne, hlavne po opakovaných tehotenstvách a nechá sa žľazou postupne naťahovať. Žľaza poklesne, kožný kryt nad ňou sa natiahne a žľaza sa miesto na hrudnej stene ocitne v kožnom vaku hlboko pod svojou pôvodnou polohou. Tento stav ženy mnohokrát obťažuje nielen esteticky, ale i pri pohybe svojím pendulovaním, teda hojdaním a trením kože. Podľa mňa je tento problém nepríjemnejší, ako keď má žena napríklad veľmi malé prsia, nakoľko jeho riešenie je zložitejšie.

Úlohou plastického chirurga je zdvihnutie bradavky nad podprsníkovú ryhu, vysunutie prsnej žľazy pod kožou smerom nahor a odstránenie nadbytočnej kože. Výsledkom je okrúhly mladistvý prsník. Ale pozor! Táto náročná operácia s pekným estetickým a funkčným efektom zanecháva po sebe jazvy. Isteže ich šírku a dĺžku sa snažíme minimalizovať. Nachádzajú sa okolo dvorcov bradaviek bradaviek, na dolnej ploche prsníka a v podprsníkovej ryhe. Ich zrenie môže trvať 2-6 mesiacov.

Operačný zákrok sa vykonáva v celkovej anesthézii, hospitalizácia trvá 1 deň. Stehy vyberáme po 14 dňoch. Pacientka absolvuje i medzipreväzy. Príjemné je, že pri normálnom priebehu je bolestivosť minimálna. Plná fyzická aktivita je možná po 6 týždňoch. Samozrejme, nie každý typ a veľkosť prsníka je vhodný na tento druh operácie, preto je najlepšie navštíviť nás a poradiť sa.

 

Karin:

Malé, ovisnuté prsia po pôrode mi spôsobujú také problémy, že sa hanbím vyzliecť pred manželom.

Nie je zriedkavosťou, že ženám po kojení prsia nielen ochabnú, ale ostávajú i podstatne menšie a ich kožu pokrývajú strie. Dvorec s bradavkou poklesnú 4 -12 cm nižšie, ako je estetická norma. Koža prsníka je fixovaná na hrudnú stenu úzkym oválom tkaniva a žľaza sa nachádza v kožnom váčku. Mnohé ženy sú presvedčené, že s týmto stavom nie je možné nič urobiť, že totiž neprichádza do úvahy, aby mali ešte niekedy pevné prsia.

Pravda je, že vytvorenie pevného prsníka je v takomto prípade zložitejšie.

Predovšetkým máme na zreteli prsnú žľazu ako fyziologický útvar, ktorého funkciu chceme zachovať v plnom rozsahu. Žľazu spolu s dvorcom a bradavkou dvíhame a fixujeme vyššie na hrudnej stene. Popritom sa zbavujeme i prebytočnej kože. Takýto prsník je však potrebné zväčšiť a vystužiť. Nato slúži silikónový implantát, ktorý v tomto prípade namiesto pod žľazu vkladáme pod sval hrudníka. Po operácii vzniká viacero jaziev, ako po bežnom vložení implantátov. I pooperačná bolestivosť je o niečo väčšia. Výsledkom sú však pevné prsia.

 

Aneta:

Mám dvadsať rokov a vpáčené prsné bradavky. Môžete mi nejako pomôcť?

Tento stav je prevážne geneticky podmienený, teda často sa dedí z matky na dcéru. Môže mať negatívny funkčný a estetický dosah. Príčinou vzniku tejto anomálie je - zjednodušene povedané - spomalenie rastu hlavného mliekovodu pri normálnom raste samotnej prsnej žľazy. Krátky a niekedy i menej pružný mliekovod vťahuje prsnú bradavku pod úroveň dvorca bradavky. Pokiaľ je nepomer mierny, svalovina dvorca a bradavky ho dokáže kompenzovať. Pri veľmi skrátenom a nepružnom mliekovode zostáva bradavka vtiahnutá i pri napnutí svaloviny.

O funkčnom dosahu takejto deformácie bradavky sa vedia podrobnejšie vyjadriť pôrodníci a pediatri. K nám prichádzajú ženy za účelom vyriešenia estetického problému spojeného s touto anomáliou. Naša odpoveď je nasledovná.

Existuje viacero operačných i neoperačných techník ako naznačené alebo úplné vtiahnutie bradavky prsnej žľazy vyriešiť. Avšak aj estetický chirurg je predovšetkým lekár. Funkcia prsnej žľazy je preňho nadradenou nad estetickým vzhľadom.

Ako som poznamenala v úvode, bradavka prsnej žľazy úzko súvisí s hlavným mliekovodom. Chirurgickým zákrokom môže dôjsť k jeho ohrozeniu, poraneniu, zjazvovateniu, ba dokonca prerušeniu. Isteže, existujú metodiky, ktoré dokážu mliekovod ušetriť, ale riziko je veľké.

U malých deformácií odporúčame vystuženie mikroimplantátom. U výraznejších vtiahnutí je chirurgická liečba veľmi vhodná po ukončení laktácie a kojenia.

 

Zdena:

Mám 42 rokov. Pred dvomi rokmi mi odňali ľavý prsník pre rakovinu. Toho času som preliečená a túžim po normálnom poprsí. Je to možné?

Žena s rakovinou prsníka čelí hneď dvom stresom. Trpí panickým strachom z choroby, ktorá ju priamo ohrozuje na živote a stratou prsníka ako symbolu ženskosti. Pre mnohé z týchto žien je svetlom na konci tunela možnosť rekonštrukcie strateného prsníka ako symbol návratu do normálneho života.

Bolo by ideálne, keby po takej operácii, ako je ablácia, amputácia, znesenie prsníka, ihneď nasledovala jeho rekonštrukcia. Žiaľ, tento postup u zhubného nádoru je v praxi takmer nemožný.

Operačný zákrok a jeho možné komplikácie znamenajú stratu kožného krytu k čomu prispieva i následná radiačná liečba a chemoterapia. Selekcia pacientiek pre prípadnú rekonštrukciu prsníka je náročná. Prvý stimul pre úvahu o rekonštrukcii poskytuje sama pacientka. Ďalšou nevyhnutnosťou je komunikácia plastického chirurga s onkochirurgom.

Všeobecne možno povedať, že po amputácii prsníka pre nádor veľkosti do 2 cm bez metastáz, teda tzv. primárny tumor, je možná včasnejšia rekonštrukcia, ako u nádorov väčších s prítomnými metastázami. Samozrejme, dôležitú rolu hrá i stupeň malignity tumoru, jeho zloženie.

Minimálna doba medzi operáciou a rekonštrukciou je 6 mesiacov. Vhodnejšie je však operovať po 1-2 rokoch. Dva roky je doba, počas ktorej sa zaznamenáva najväčšie množstvo recidív pri tejto diagnóze. Po prekročení uvedenej magickej hranice je perspektíva optimistickejšia.

Pri samotnej technike rekonštrukcie prsníka vychádzame z lokálneho nálezu.

Operácia nádoru, ktorá si nevyžiadala príliš veľkú stratu kožného krytu, má riešenie vo vložení implantátu a rekonštrukcii dvorca a bradavky prsníka. Často je vhodné i prispôsobenie druhého prsníka svojou veľkosťou a tvarom. Keď si to stav vyžaduje, vloží sa pod kožu budúceho prsníka tzv. kožný expandér, ktorý ju pripraví na vloženie implantátu príslušnej veľkosti.

V prípade, že kožný kryt je menejcenný, napríklad po ožarovaní alebo po infekcii, je potrebná jeho náhrada. Odoberá sa z inej časti tela, napríklad z oblasti chrbta (pod podprsenkou), alebo z podbruška, obvykle i s podkožným tukom, dokonca i so svalom.

Dvorec a bradavka prsníka sa rekonštruujú v druhom sedení. Občas sú potrebné i menšie estetické úpravy ako dodatočný zákrok. Výsledky po týchto operáciách sú pekné a občas i obdivuhodné. V individuálnych prípadoch po náročnej selekcii pacientiek ich odporúčame.

 

Igor:

Mám 20 rokov, som štíhlej postavy, ale moje prsia vyzerajú ako ženské. Chcem sa ich zbaviť.

Nielen ženy majú problémy s poprsím. Niekedy ich majú aj muži. Mužské problémy s poprsím nastávajú vtedy, keď sa nad oblým avšak plochým veľkým prsným svalom začne navyšovať iná, nežiaduca oblina. Problém obvykle začína v období puberty. Pod dvorcom prsnej bradavky vzniká zdurenie rozširujúce sa niekedy i do okolia, takže stav pripomína pubertálny ženský prsník. Vekom sa do okolia zdureniny ukladá tuk, takže inak normálna široká mužská hruď evokuje ženské prsia veľkosti od 1 po 3.

Gynekomastia (gyne znamená v gréčtine žena, a mastos prsník) má väčšinou veľmi jednoduchú príčinu. Aj v mužskom tele kolujú ženské hormóny (takisto ako v ženskom tele kolujú hormóny mužské) a sú produkované nadobličkami. U niektorých mužov je ich atavistická prsná žľaza na tieto hormóny citlivá. (Je to podobný jav ako zvýšená citlivosť vlasových korienkov fúzov a brady u žien na mužské hormóny.) Iné primárne alebo sekundárne mužské znaky nie sú týmto faktom postihnuté. Inými slovami muž s gynekomastiou je na 90% geneticky i hormonálne úplne v medziach normy. (Ako vždy a všade výnimka potvrdzuje pravidlo a endokrinologické vyšetrenie je na mieste.)

Riešenie z hľadiska plastického chirurga je jednoduché. Z neviditeľného rezu polkruhovitého tvaru na rozhraní tmavšej kože dvorca a bielej kože prsníka odstránime nadbytočnú prsnú žľazu. Tuk, pokiaľ je prítomný, odstránime lipo-sukciou. Odstránenú žľazu často histologický vyšetrujeme. Pooperačná bandáž trvá 2-3 týždne po ich uplynutí sa vyníma vnútrokožný steh.

 Predchádzajúca téma
Pekné prsia

 Nasledujúca téma
Vystuženie pier vlastným tkanivom

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Primár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Spacák na kozmetiku?
 2. Štyri veci, vďaka ktorým lepšie zvládnete infláciu
 3. Danube InGrid zvyšuje energetickú stabilitu aj v Bratislave
 4. Čítajte odomknuté články na mobile, počítači a aj v tablete
 5. IMMOFINANZ pokračuje v úspechoch nájomných zmlúv aj v roku 2022
 6. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME
 7. Nalaďte sa na svoje mladšie ja s rádiom Vlna
 8. Djerba: odlišná príchuť dovolenky v Tunisku
 1. Danube InGrid zvyšuje stabilitu elektrizačnej sústavy
 2. Na západnom Slovensku napreduje modernizácia elektrickej sústavy
 3. Na západnom Slovensku napreduje modernizácia elektrickej sústavy
 4. Danube InGrid zvyšuje stabilitu elektrizačnej sústavy
 5. Danube InGrid zvyšuje stabilitu elektrizačnej sústavy
 6. Danube InGrid zvyšuje stabilitu elektrizačnej sústavy
 7. Danube InGrid zvyšuje stabilitu elektrizačnej sústavy
 8. Danube InGrid zvyšuje energetickú stabilitu aj v Bratislave
 1. Analytik Horňák: Niektorí výrobcovia budú musieť znížiť ceny 13 332
 2. Štyri veci, vďaka ktorým lepšie zvládnete infláciu 10 680
 3. Djerba: odlišná príchuť dovolenky v Tunisku 8 258
 4. Toto sú výhody, ktoré majú prémioví predplatitelia na SME.sk 3 937
 5. Čítajte odomknuté články na mobile, počítači a aj v tablete 3 586
 6. 91 kreslených správ o Slovensku, Ukrajine a celom svete 3 076
 7. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME 3 072
 8. ČSOB hľadá zamestnancov: Skvelá kampaň, chystajte životopis! 1 192
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu