Fajčiace matky

Článok bol uverejnený so súhlasom babetko.sk  Na Slovensku môžeme vidieť mamičky v parku, ako sledujú svoje ratolesti, veselo sa spolu bavia a pritom každú chvíľu poťahujú z cigarety, obkolesujúc sa kúdolmi dymu. Stretnúť matku jednou rukou

Článok bol uverejnený so súhlasom babetko.sk 

Na Slovensku môžeme vidieť mamičky v parku, ako sledujú svoje ratolesti, veselo sa spolu bavia a pritom každú chvíľu poťahujú z cigarety, obkolesujúc sa kúdolmi dymu. Stretnúť matku jednou rukou tlačiacu kočík s bábätkom a druhou držiac cigaretu už vôbec nie je nezvyčajné. Ba občas možno vidieť i dieťa ťahajúce svoj každodenný pokrm z maminho prsníka, zatiaľ čo matka poťahuje svoju dávku nikotínu z cigarety. Možno vás pri tomto opise striaslo.

V 20. storočí sa pod heslom emancipácie žien narobilo veľa chýb, ktorých dôsledky vidíme a cítime i teraz, keď sme nastúpili na rýchlik 21. storočia. Ženy v snahe vyrovnať sa mužom prebrali na seba spolu s pracovnou zodpovednosťou aj zvýšené psychické a fyzické zaťaženie. Prebrali i ďalšie znaky „mužnosti“ – čo vidno v obliekaní sa, v pití alkoholu i vo fajčení. Lenže fajčenie ako prejav emancipácie žien, oslobodenia sa spod nadvlády mužov a získania slobody, vedie ženy k omnoho väčšej neslobode. S pribúdajúcim počtom cigariet pribúda aj závislosť od nich – jednak psychosociálna (je to závislosť od cigarety ako predmetu: fajčiar siahne zo zvyku po cigarete vždy v určitých situáciách – pri káve, pri čakaní na autobus, pri stretnutí sa s priateľmi, pri popíjaní a pod.), jednak fyzická (je to v podstate drogová závislosť od nikotínu). Každá závislosť nás však zbavuje slobody. I tá od cigariet. Túžime až tak silno po slobode, že sme ochotní vstúpiť do pasce tejto neslobody.

Osloviť dievčatá mladšie ako 18 rokov s otázkou, prečo fajčia, nie je jednoduché. Mnohé z nich vedia, že cigareta v ich rukách nemá čo hľadať. Niektoré však odpovedali, chichotajúc sa: „Neviem, ale je to fajn”, „Robí mi to radosť”, „Cigareta odstraňuje nudu”, „S cigaretou som in”, „Povznáša to moje sebavedomie”...

 

V prvom rade treba brať do úvahy tieto faktory:

Rodinné zázemie – napäté vzťahy, nervozita v rodine, prípadne rozháraná či neúplná rodina predstavuje zvýšené riziko utiekania sa k cigarete. Dôležitým faktorom je i prítomnosť fajčiara v rodine – najmä fajčenie ženy matky je zlým modelom pre dorastajúce dievčatá.

Prežívanie voľných chvíľ – ak voľný čas nie je vyplnený zmysluplnou činnosťou, prichádza moment nudy a to je najlepší dôvod na cigaretu.

Partia priateľov a postavenie v nej – tu sa veľmi silno môže uplatniť sociálny tlak zo strany priateľov. Ak je dievča menej sebavedomé, chce sa podobať silnejšej osobnosti z partie, a ak táto „osobnosť“ fajčí, prvým krokom dievčaťa bude, že aj ono siahne po cigarete.

Vplyv reklám – reklamy znázorňujú fajčiace ženy ako pôvabné, štíhle, atraktívne a šťastné, dobre oblečené, populárne, šikovné a zdravé. Takéto reklamy môžu dať dievčatám falošnú predstavu, že s cigaretou majú svoj život pod kontrolou, že aj ony dosiahnu úspech vo svojom okolí a získajú srdce vysnívaného muža.

Vplyv filmov – v nich často ukazujú úspešné emancipované ženy s cigaretou v ruke. Nie je nezvyčajné, že po ľúbostných scénach sladkých filmov si obaja partneri zapália cigaretu a prežívajú „blažené chvíle šťastia“. Táto falošná predstava sa šíri najmä od 90. rokov minulého storočia, keď nás zaplavili rozličné brakové filmy odtrhnuté od skutočnej reality a pravých hodnôt života.

Zvedavosť – je prirodzené, že mladý človek chce vyskúšať všetko nepoznané, preto je dôležité už v detstve robiť správnu osvetu, aby deti poznali riziká, ktoré fajčenie so sebou prináša.

Citové dôvody – zlosť, pocit bezvýchodiskovosti, nedostatok sebavedomia i neúspech v láske môžu byť častou príčinou, že mladé dievčatá i ženy začnú fajčiť, aby si zvýšili sebaistotu.

Dnes sú nepriaznivé dôsledky fajčenia na zdravie už chronicky známe. Robia sa rozsiahle štúdie, výskumy, píšu sa odborné publikácie a šíria sa brožúrky proti fajčeniu. Aj keď nám reklamy a filmy ukazujú nádherne vyzerajúce fajčiarky, ktoré svižne plnia všetky svoje povinnosti, v skutočnosti to tak nie je, pretože k účinkom fajčenia patria aj dôsledky a zmeny vo vzhľade. Pri dlhodobejšom fajčení sa neraz začne vyvíjať fajčiarska tvár, ktorú „zdobia“ nechcené vrásky či rozličné drobné fliačiky, klesá fyzická kondícia, žltnú zuby a z dychu i šiat cítiť nepríjemný zápach tabakového dymu. Je dokázané, že tieto znaky sa po zanechaní fajčenia už za niekoľko týždňov upravujú, lebo do tkaniva sa dostáva viac kyslíka.

Zarážajúce je, že napriek všetkým rizikám, a najmä napriek rizikám možného vzniku chorôb podmienených fajčením, fajčia aj ženy matky, ktoré počas tehotenstva a dojčenia prestali s týmto neduhom. Nie sú to už nezrelé dievčatá, a predsa po zvládnutom období odvykania – najťažšom pre každého fajčiara – opäť siahnu po cigarete. Ako je možné, že nanovo vstupujú do toho kolotoča, hoci sa im z neho už raz podarilo vystúpiť? A odpoveď jednej takej matky: „Celé obdobie počas tehotenstva i dojčenia som sa najviac tešila na to, keď si dám cigaretu. Cigareta je pre mňa niečo ako čokoláda po dobrom obede.”

Tak je to najprv cigareta ku káve alebo poháriku vína, neskôr aj pri dlhšom čakaní či v stresovej situácii. Mnohé ženy sú zaťažené dvoma plnými pracovnými úväzkami – jedným v práci a druhým po návrate domov. Aj to je dôvod, prečo sa niektoré z nich utiekajú k cigarete, ktorá uvoľňuje napätie. V stresových situáciách sa totiž zvyšuje vylučovanie nikotínu. U fajčiarov v záťažových situáciách vzniká potreba poklesnutú hladinu nikotínu doplniť a tak upraviť jeho hladinu v krvi. A opäť sa začne celý kolotoč, pričom slučka sa sťahuje nielen nad fajčiacou ženou, ale už aj nad jej dieťaťom. Situácia je o to vážnejšia, že žena plní v rodine i v spoločnosti dôležitú úlohu. Pre malé dieťa je jeho matka tým najbezprostrednejším vychovávateľom. Fajčiaca matka je negatívnym modelom, ktorý môže ľahko vypestovať podobný fajčiarsky návyk aj u jej detí. Veď všetkým je známe, že dieťa sa vo svojich hrách usiluje napodobovať život dospelých a vnútorne sa stotožňuje so svojimi modelmi, vzormi. Tými sú jeho najbližší – rodičia a v predškolskom období predovšetkým matka.

Žiaľ, pri veľkom emancipačnom boji sa zabudlo na to, že či žena chce, alebo nechce, predsa je iná ako muž. Svojimi vlastnosťami dopĺňa muža tak, aby spoločne tvorili celok. Boh dal žene jedinečný dar – môže byť matkou. Toto biologické a najmä duchovné poslanie sa čoraz viac zatláča do úzadia a do popredia sa kladie kariéra v práci, reprezentácia v spoločnosti a množstvo dosiahnutých úspechov. Ak to všetko chce žena dosiahnuť (a súčasná spoločnosť ju k tomu núti), musí bojovať sama so sebou, so svojimi rodinnými povinnosťami i s mužmi, ktorí sú jej v dosahovaní úspechov veľkými konkurentmi.

Keď sa na to pozriete z väčšieho odstupu, poviete si, že je to poriadny nezmysel – veď žena je ženou vtedy, keď sa citlivo skláňa k človeku, v prvom rade k svojmu dieťaťu, keď je oporou manželovi a tvorí teplo rodinného krbu. Ak sa jej podarí vytvoriť tento pokojný ostrov, bude aj pre ňu ľahšie vychádzať z neho aj za svojimi pracovnými úspechmi. Je naozaj ťažké zmeniť poprehadzované hodnoty v našej spoločnosti. Kým na tom nezačneme pracovať, márne sa budeme usilovať o zmenu pohľadu mladého dievčaťa na jeho ideál ženy. Zatiaľ jej ho tvorí reklama a filmy. A tam je žena ukázaná ako dokonalý stroj – často s cigaretou v ruke.

Problémov je veľa. Netreba si preto vyrábať ďalšie. Ak siahate po cigarete, odložte ju. Radšej podajte dieťaťu bábiku, autíčko alebo knihu. Vyberte sa spolu do parku, prežite nádherné dni. Čas beží naozaj rýchlo. Dieťa je ako nepopísaný list papiera. Píšme naň zodpovedne. Pozor, aby nám pri tomto písaní nepadol na list popol z cigarety. Ostala by tam prepálená škvrna.

 

Viete, že:

 • fajčiaca matka je negatívnym modelom, ktorý môže ľahko vypestovať podobný fajčiarsky návyk aj u vlastných detí?
 • fajčeniu menej podľahnú sebavedomé deti? Je dokázané, že viac fajčiarov je medzi ľuďmi, ktorí si nedôverujú a majú veľmi nízku mieru sebavedomia.
 • z rozličných štatistík vyplýva, že iba 10 % fajčiarov sa rozhodlo dobrovoľne fajčiť? Ostatní fajčiari začali fajčiť už v detstve, keď podľahli farebným pútačom, reklamám na cigarety a najmä zlému vplyvu svojho okolia.
 • pri prieskumoch sa zistilo, že na začiatku gravidity fajčí na Slovensku okolo 19 % žien? Najčastejšie ide o ženy, ktoré majú partnera fajčiara, osamelé ženy a ženy s nižším vzdelaním.
 • komplikácie vyvolané toxickými zložkami cigaretového dymu sú evidentné v každom trimestri ťarchavosti? Počas prvých troch mesiacov (keď často fajčia aj ženy, ktoré sa rozhodli prestať v tehotenstve fajčiť) je zvýšené riziko spontánnych potratov a vrodených chýb. Neskôr hrozí predčasný pôrod a retardácia rastu plodu.

 

Niekoľko čísel

V Slovenskej republike fajčí priemerne 34 % obyvateľov (43 % mužov a 26 % žien). Podobné pomery sú aj v iných krajinách sveta. Zarážajúce je, že percento fajčiacich mladých žien vo veku 20 – 24 rokov je oveľa vyššie (dosahuje 40 %) tak u nás, ako aj vo svete. Je to naozaj alarmujúce, pretože väčšina z nich raz bude matkami.

 

 Predchádzajúca téma
Náhle úmrtie dieťaťa

 Nasledujúca téma
Nový súrodenec

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Primár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Konajte čo najskôr. Pri inkontinencii pomáha tento postup
 2. Gansberg: Každý deň v objatí komfortu
 3. Tatra banka otvorila pobočku budúcnosti
 4. Pomôžeme aj vašim deťom pochopiť hodnotu peňazí
 5. Pobyt na čerstvom vzduchu je skvelý liek. Skúste to vo vlastnom
 6. Tipy, kam ísť na dovolenku počas Veľkej Noci
 7. Tablet nie je na všetko, ale v tomto dokáže zázraky
 8. Žiaci sa šikanovali, dnes si pomáhajú. Pomohlo sedem krokov
 9. Doplňte si knižnicu o svetovú klasiku už od 99 centov
 10. Investment Advisory Guide for Slovakia
 1. Kúpa spoločnosti, ktorá je platiteľom DPH
 2. Konajte čo najskôr. Pri inkontinencii pomáha tento postup
 3. Vaše šatstvo poputuje pre dobrú vec
 4. Ako ďalej s obnovou Balassovho paláca
 5. Prvé ocenenia A+ udelené
 6. Regionálne servisné centrum PwC
 7. Napredujeme vďaka zmenám
 8. Bezkonkurenčná rozmanitosť
 9. Rozvíjajte svoj potenciál s nami
 10. Staň sa súčasťou sveta pohybu
 1. Doplňte si knižnicu o svetovú klasiku už od 99 centov 29 558
 2. Žiaci sa šikanovali, dnes si pomáhajú. Pomohlo sedem krokov 27 645
 3. Tipy, kam ísť na dovolenku počas Veľkej Noci 24 776
 4. Tablet nie je na všetko, ale v tomto dokáže zázraky 20 086
 5. Slovensko čaká najdôležitejšie politické rozhodnutie roka 10 902
 6. Premýšľate o aute do 10 000 eur? Poradíme vám, ako nenaletieť 8 136
 7. Forum Prešov má platné stavebné povolenie a začína s výstavbou 7 139
 8. Jazdili sme na novom Volkswagene T-Cross! 3 474
 9. Test LG OLED B8: špičkový 4K televízor za cenu, akú ste nečakali 3 231
 10. Obľúbené Tunisko sa vracia do ponuky dovoleniek na rok 2019 3 136