SME
Pondelok, 27. jún, 2022 | Meniny má Ladislav, Ladislava

Cisársky rez, Sectio caesarea

Táto metóda patrí okrem otvárania lebky k najstarším chirurgickým zákrokom a je známa aj primitívnym národom. Plinia Staršieho (23/24 po Kristovi až 79 po Kristovi) zaviedlo toho označenie až k Juliovi Caesarov (100 pred Kristom až 44 pred Kristom), ktorý prišiel údajne na svet pôrodom pomocou rezu. Dnes sa však predpokladá, že výraz sectio caesarea sa odvodil z latinského slovesa ceadere (rezať) a nie z mena Caesar.

Považuje sa za isté, že cisársky rez sa používal od staroveku, aby sa zachránil život detí po smrti matky. V núdzových situáciách sa prevádzal aj bez narkózy a bez zachovávania kritérií sterility na žijúcom tele matky. Samozrejme, že miera úmrtnosti bola za takýchto podmienok až do stredu 19. storočia takmer 100 %.

Až objavením asepsy, t. zn. sterility, Ignazom Semmelweisom ako i pokrokmi v anestézií sa mohla prognóza pre tehotné ženy zlepšiť. Medzičasom je sectio, ako tento zákrok nazýva lekár, bezpečnou rutinnou operáciou vo všetkých rozvinutých krajinách.

 

Častosť

Počet cisárskych rezov sa dnes vo väčšine krajín pohybuje pri 10 – 20 % zo všetkých pôrodov. V priemyselných krajinách je tento počet vyšší než v krajinách 3. sveta, a najmä vo veľmi moderných nemocniciach, ako napr. univerzitných klinikách, môže táto miera činiť až 30 %.

Vysoký životná úroveň koreluje s väčšou častosťou cisárskych rezov, pretože:

 • veľa lekárov uprednostňuje cisársky rez pri rôznych komplikáciách vyskytujúcich sa pred a počas pôrodu
 • čoraz viac existuje možnosť pôrodu cisárskym rezom na „želanie“

 

Rozdelenie

O cisárskom reze sa hovorí, keď sa pred začatím kontrakcií prevedie pôrod rezom. Do tejto skupiny patria cisárske rezy naplánované už vopred. Na rozdiel od toho sa hovorí o sekundárnom cisárskom reze, ak sa tento urobí až po nástupe kontrakcií, t. zn. po začatí pôrodu. Je spravidla následkom komplikácií pri pôrode, ktoré si vyžadujú rýchle jednanie.

 

Indikácia

Rozhodnutie o vykonaní cisárskeho rezy padne, keď je riziko vaginálneho pôrodu pre matku a/alebo pre dieťa vyššie než pri cisárskom reze.

 

Primárny cisársky rez

 • pri pôrodných prekážkach ako abnormálna poloha dieťaťa, napr. priečna poloha alebo poloha panvovým koncom, viacplodové tehotnosti s nepriaznivou polohou aspoň jedného dieťaťa
 • pri úzkosti materskej panvy (nepomer hlavy a panvy)
 • pri placente ležiacej pred bránkou krčka maternice (placenta praevia)
 • v situáciách, v ktorých je riziko vaginálneho pôrodu pre matku zvýšené, ako napr. kŕčovité ochorenie, určité očné ochorenia, srdcové chyby alebo gestózy
 • pri vysokom riziku infekcie pre dieťa ako napr. herpes genitalis, hepatitída B alebo C, vírus HIV

 

Sekundárny cisársky rez

 • ohrozenie dieťaťa akútnym nedostatkom kyslíka, napr. pri prolapse pupočníka, ten sa rozpozná na základe zmien na CTG (kardiotokogram) alebo na základe mikrovyšetrenia krvi dieťaťa
 • nedostatočné napredovanie pôrodu (slabá pôrodná činnosť)

 

Niektoré indikácie, čiže príčiny rozhodnutia, hodnotia lekári rôzne. Napr. poloha panvovým koncom, nazývaná aj poloha zadočkom, je tak pre mnohých gynekológov – najmä pri prvorodičkách – dôvodom na cisársky rez, zatiaľ čo iní lekári v rovnakej situácii úplne odporúčajú vaginálny pôrod. Podobne to platí pri viacplodových tehotnostiach.

 

Anestézia

Lokálna anestézia

Na narkózu dolnej polovice tela sú k dispozícii dve podobné metódy, ktoré sa obe prevádzajú pomocou tzv. „krížikového stehu“: spinálna a peridurálna anestézia (PDA). Pri oboch sa po lokálnej narkóze miechového kanála urobí medzi dvoma driekovými stavcami punkcia tenkou ihlou a vstrekne sa prípravok proti bolesti, tzv. lokálne anestetikum.

Rozdiel medzi PDA a spinálnou anestéziou pozostáva v tom, do ktorej vrstvy miechového kanála sa liek dostane. Okrem toho sa pri PDA uloží a fixuje prístupový „vchod“, takže lokálne anestetikum sa môže dodatočne vstrekovať aj počas operácie a po operácii, zatiaľ čo pri spinálnej anestézii sa liek proti bolesti podá len raz, podobne ako „injekcia“.

Lokálnou anestéziou sa umŕtvi operovaná oblasť a obe nohy, ale pacientka pociťuje ešte tlačenie a ťahanie, ktoré prevádza chirurg. Anesteziológ celkovo na prevedenie anestézie potrebuje približne 10 až 15 minút času.

 

Celková anestézia

Celková anestézia sa vo väčšine nemocníc robí len pri extrémnej časovej tiesni alebo na želanie matky. Pritom sa lekár maximálne náhli, aby bolo dieťa účinku narkotík a pôsobeniu iných liekov vystavené čo najkratšie. K poruchám dýchania môžu u dieťaťa viesť najmä tie narkotiká, ktoré na základe svojho utlmovacieho účinku pôsobia na dýchacie centrum, a preto je pri nich potrebná prechodná respirácia.

 

 Forma anestézie  Výhody  Nevýhody
Spinálna anestézia
 • pôrodný zážitok
 • rýchly kontakt s dieťaťom
 •  psychická záťaž kvôli vedomému zažitiu operácie
 • cca. 15 min. času na prípravu
 • zníženie krvného tlaku možné hlavne na začiatku
 • prípadné následky: bolesti hlavy, nevoľnosť
Celková narkóza
 • rýchly nástup účinku
 • operácia sa nezažije pri vedomí
 • narkóza sa dá lepšie regulovať
 •  chýbajúci zážitok z pôrodu
 • útlm dýchacieho centra dieťaťa
 • prípadné následky: bolesti hrdla, zachrípnutie, omámenosť, nevoľnosť

 

Priebeh operácie

Len čo nastúpi účinok narkózy, založí sa močový katéter a oholí sa horné pubické ochlpenie, označované aj ako „oblasť bikín“. Vzápätí sa umyje a zdezinfikuje operovaná oblasť, väčšinou sa nalepí fólia a okolie sa zakryje rúškom. V oblasti hornej časti brucha tehotnej sa pripevní záves, aby sa oddelila sterilná oblasť od nesterilnej.

V mnohých nemocniciach je otcovi dovolené byť v operačnom sále pri tom, ale musí sa prezliecť a založiť si aj pokrývku na hlavu a masku na ústa.

Operácia sa začína priečnym rezom na podbruší v oblasti „bikín“. Potom sa odkrýva vrstva za vrstvou – podľa možnosti bez použitia noža (metóda podľa Misgav-Ladach) a nakoniec sa otvorí maternica.

Hlavička dieťaťa sa manuálne vyberie a dieťa sa rýchlo narodí. Po prestrihnutí pupočnej šnúry sa bábätko odovzdá pôrodnej asistentke. Pri spinálnej anestézii môže matka svoje dieťa pozdraviť už v operačnom sále.

Pôrodná asistentka a, ak je prítomný, tak aj otec novorodenca, dieťa opatrí, zatiaľ čo chirurg ešte odoberie placentu a nakoniec znovu opatrne uzavrie maternicu ako i brušnú stenu. Vďaka tejto šetrnej operačnej metóde nie je väčšinou uloženie drenáž (plastických trubičiek na odvádzanie sekrétu z rany) potrebné.

Po cisárskom reze sa čerstvá mamička ešte asi dve hodiny pozoruje v izbe pooperačnej starostlivosti alebo v pôrodnej miestnosti. Teraz sa koná takzvané „bonding“, prvý vznik vzťahu medzi matkou/otcom a dieťaťom. Preto by sa mali rodičia motivovať k čo najintenzívnejšiemu kontaktu k svojmu dieťaťu hneď po pôrode. Hlavne po cisárskom reze tu dôležitá úloha pripadá otcovi. Kvôli celkovej narkóze by však novorodenec mohol byť dosť ospalý – spoznávanie sa musí posunúť na neskoršou dobu.

Ďalej je, tak ako po prirodzenom pôrode, dôležité včasné priloženie dieťaťa, aby sa aktivovala produkcia mlieka, a tým sa „uviedlo do chodu“ dojčenie.

Po cisárskom reze prebieha začiatok kojenia niekedy síce trochu namáhavejšie než po vaginálnom pôrode – tým by sa však nemala nechať odradiť žiadna matka, ktorá by rada chcela svoje dieťa kojiť!

Hlavne prvé dva dni nie je matka kvôli brušnej rane ešte schopná opatrovať svoje dieťa sama, a preto je odkázaná na pomoc blízkej osoby alebo nemocničných sestier. Pri priebehoch bez komplikácií je matka asi po treťom dni mobilnejšia a po asi jednom týždni môže matka a dieťa opustiť nemocnicu.

Psychický zážitok matky siaha od úľavy z toho, že zažila pomerne bezbolestný pôrod, až po sklamanie, že „zmeškala“ pôrod, a tým i prvý spoločný zážitok so svojím dieťaťom.

 

Pro a kontra: Cisársky rez na želanie?

Lekárska nevyhnutnosť cisárskeho rezu v pôrodných situáciách, ktoré predstavujú ohrozenie matky a/alebo dieťaťa, je nepopierateľná. Čoraz častejšie sa však cisársky rez ponúka aj ako alternatíva k vaginálnemu pôrodu. Výhodami sú v prvom rade lepšie plánovanie, pre matku menšie zaťaženie bolesťou – odhliadnuc od pooperačnej bolesti rany – ako i vyššia istota pre dieťa.

Naproti tomu stoja prípadné komplikácie cisárskeho rezu pre matku a dieťa. Na jednej strane k nim pre matku patria typické pooperačné komplikácie, ako napr. krvácanie, infekcie rany, trombózy/embólie alebo tvorba zrastov. K tomu pristupuje nebezpečenstvo obmedzenia tehotnosti až po neplodnosť. Riziko pre matku, že na komplikácie cisárskeho rezu zomrie, je síce minimálne, ale predsa 2-3-krát vyššie než po vaginálnom pôrode.

Na strane dieťaťa sa môžu vyskytnúť poruchy dýchania kvôli „prehltnutiu“ plodovej vody do dýchacích ciest (aspirácia) alebo nedostatočné vyprázdnenie detských pľúc od plodovej vody kvôli chýbajúcemu tlaku v pôrodných cestách. Na tomto mieste však treba upozorniť na to, že ohrozenie dieťaťa je vyvolané skôr existujúcou príčinou cisárskeho rezu než operáciou samotnou.

Z celkového pohľadu sa dnes vychádza z toho, že prirodzený pôrod sa začína vtedy, keď dovtedy ešte neznáme detské faktory vyvolajú nástup pôrodných bolestí. Až kontrakciami sa dieťa „dozvie“, že má opustiť svoju bezpečnú „skrýšu“.

Ak sa však dieťa narodí pred nástupom kontrakcií cisárskym rezom, tak sa z bezpečia v materskom tele vytrhne celkom nepripravené a je vystrašené neznámym vonkajším svetom (svetlo, chlad, hluk). Zástancovia tejto pôrodnej filozofie preto odporúčajú robiť plánovaný cisársky rez až po nástupe kontrakcií. Ak to nie je možné, mala by sa matka touto problematikou zaoberať a seba a svoje dieťa na pôrod mentálne pripraviť.

Rozhodnutie, či sa má robiť cisársky rez na želanie, ostáva nakoniec len na budúcej matke a mala by zaň niesť zodpovednosť. Preto je pre tehotnú dôležité kritické zváženie a premýšľanie o všetkých argumentoch pre vaginálny pôrod a pre cisársky rez príslušne k jej osobnej situácii. Rozsiahle rozhovory o svojich želaniach a obavách s partnerom, lekárom, pôrodnou asistentkou alebo inými ženami, ktoré už cisársky rez zažili, môžu tehotnej pomôcť nájsť pre seba a svoje dieťa to najlepšie riešenie.

 

Pooperačná starostlivosť

Hlavne keď sa rozhodnutie cisárskeho rezu urobilo až počas pôrodu, môže strach o dieťa, ako i nečakaná operácia a chýbajúci resp. negatívny zážitok z pôrodu, rodičov psychicky veľmi zaťažiť. Vtedy sú dôležité rozsiahle rozhovory s lekárom a/alebo pôrodnou asistentkou, aby sa odstránili nejasnosti, a tým sa zážitok spracoval čo najlepšie. Okrem toho sa na rôznych miestach, ako v nemocniciach alebo u psychológov vedú skupiny žien s cisárskym rezom, pri ktorých si postihnuté môžu vymeniť svoje skúsenosti.

 

Tehotná po cisárskom reze

Pri opätovnom tehotenstve, hlavne ak toto nastane v priebehu dvoch rokov po cisárskom reze, je nutná intenzívna lekárska starostlivosť. Cisársky rez sa v princípe môže prevádzať viackrát. Na druhej strane môžu ženy po cisárskom reze porodiť svoje dieťa pri neskorších tehotnostiach aj normálnou cestou. Zriedkavou, ale obávanou komplikáciou je v tomto prípade ruptúra maternice, čiže pretrhnutie maternice. Prediskutujte so svojim lekárom, akú formu pôrodu Vám odporúča vo Vašom prípade.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Primár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Analytik Horňák: Niektorí výrobcovia budú musieť znížiť ceny. Adepti sú jasní
 2. Trápia Vás bolesti a únava? Máme skvelé riešenie k vám domov
 3. Čítajte odomknuté články na mobile, počítači a aj v tablete
 4. IMMOFINANZ pokračuje v úspechoch nájomných zmlúv aj v roku 2022
 5. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME
 6. Nalaďte sa na svoje mladšie ja s rádiom Vlna
 7. Djerba: odlišná príchuť dovolenky v Tunisku
 8. BILLA vstupuje do sveta e-commerce
 1. Cenami prenájmov hýbe vysoký dopyt, ponuka klesla o viac ako 40%
 2. Futbal v meste: Poznáme 16 najlepších tímov!
 3. Trápia Vás bolesti a únava? Máme skvelé riešenie k vám domov
 4. IMMOFINANZ pokračuje v úspechoch nájomných zmlúv aj v roku 2022
 5. Čítajte odomknuté články na mobile, počítači a aj v tablete
 6. Prešovský Fragaria Cup oslavuje 20 rokov
 7. Na čo slúžia bubnové kosačky a ako vybrať tú správnu?
 8. V Košiciach vznikla inkluzívna škola s finančnou podporou grantu
 1. Analytik Horňák: Niektorí výrobcovia budú musieť znížiť ceny 28 954
 2. Štyri veci, vďaka ktorým lepšie zvládnete infláciu 10 196
 3. Djerba: odlišná príchuť dovolenky v Tunisku 8 050
 4. 91 kreslených správ o Slovensku, Ukrajine a celom svete 4 997
 5. Toto sú výhody, ktoré majú prémioví predplatitelia na SME.sk 3 917
 6. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME 2 943
 7. Čítajte odomknuté články na mobile, počítači a aj v tablete 2 761
 8. Máte v hľadáčiku dovolenku v Turecku? Táto inšpirácia padne vhod 1 556
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu