Cysta ovária, cysta vaječníka

Prehľad Pod pojmom cysta ovária (cysta vaječníka) sú zahrnuté všetky zmeny na vaječníku s cystickým vzhľadom. Cysta je nádor obklopený obalom s riedkym alebo hustým obsahom. Na základe rôznych mechanizmov vzniku sa rozlišujú funkčné cysty a

Prehľad

Pod pojmom cysta ovária (cysta vaječníka) sú zahrnuté všetky zmeny na vaječníku s cystickým vzhľadom.

Cysta je nádor obklopený obalom s riedkym alebo hustým obsahom. Na základe rôznych mechanizmov vzniku sa rozlišujú funkčné cysty a retenčné cysty.

Väčšina cýst ovárií sú funkčné cysty. Postihnuté bývajú takmer vždy pohlavne zrelé ženy, s vrcholom častosti krátko po puberte a v prechode. Funkčné cysty môžu vznikať kvôli normálnym zmenám na vaječníku, ktoré sú podmienené vlastnými hormónmi. Objavujú sa však aj v súvislosti s narušeným hormonálnym regulačným obvodom alebo ako vedľajším účinkom hormonálnej liečby. Liečba je potrebná len zriedkavo, pretože cysty často spontánne zmiznú. Komplikácie v súvislosti s cystami ovárií sú zriedkavé.

Časté sú cysty ovárií s veľkosťou len niekoľko centimetrov, a preto nespôsobujú žiadne symptómy. Často vzbudia pozornosť ako náhodný nález počas vaginálneho vyšetrenia ultrazvukom u ženského lekára. Moderné ultrazvukové prístroje môžu rozoznávať cystické zmeny na vaječníkoch s veľkosťou niekoľkých milimetrov, ktoré nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo ochorenia.

Podľa dnešných odhadov sa pri nálezoch na vaječníku zistených vaginálnym sonogramom jedná vo viac než 98 % všetkých prípadov o normálne zmeny, ktoré sa nemusia operovať. Napriek tomu by sa od 40. roku života a v postmenopauze mali viditeľné cystické procesy na vaječníku v každom prípade objasniť. Pretože sa zhubné nádory na vaječníku môžu na sonograme javiť rovnako ako cystické štruktúry, musí sa v rámci operácie objasniť, či sa skutočne nejedná o zhubný tumor.

 

Definícia

Cysta je nádor obklopený obalom s riedkym alebo hustým obsahom. Používanie slova cysta má čisto opisný charakter. Nehovorí nič o tom, či je cysta nezhubná alebo zhubná. To sa dá určiť až odberom vzorky tkaniva a príslušným vyšetrením.

Cysty sa môžu vytvárať na rôznych orgánoch v tele, a to na základe rozličných príčin. Na ženskom vaječníku sa v odbornom lekárskom slovníku označujú ako cysty ovárií (cysty vaječníkov). Cysty sa relatívne často vyskytujú aj v prsníkoch.

 

Úvod, príčiny

Kvôli rôznym mechanizmom vzniku sa rozlišujú funkčné cysty a retenčné cysty.

 

Retenčné cysty

Zriedkavejšie retenčné cysty vznikajú zadržiavaním sekrétu žliaz. Žľazy sú exkrečné orgány, t. zn., že ich úlohou je tvorba a vylučovanie žľazových sekrétov. Ak tento mechanizmus nefunguje, môže dôjsť k zadržiavaniu (retencii) sekrétu v žľaze. K retenčným cystám patria napríklad takzvané dermoidálne cysty. Dermoidálne cysty sú vrodené vývojové anomálie vzniknuté zo zárodočných buniek. Môžu obsahovať chlpy, maz, chrupkovité a kostné tkanivo a aj zuby.

Dermoidálne cysty sú primárne nezhubné zmeny a môžu dosahovať priemer až do 25 cm. Najčastejšie sa vyskytujú u dievčat pred dosiahnutím puberty a u mladých žien. „Zvrhnutie“ na zhubný nádor sa objavuje v jednom až dvoch percentách prípadov. To však postihuje hlavne ženy nad 40 rokov.

 

Funkčné cysty

Väčšina cystických zmien na vaječníku sú funkčné cysty. Funkčné cysty môžu vznikať kvôli normálnym zmenám na vaječníku, ktoré sú podmienené vlastnými hormónmi. Objavujú sa však aj v súvislosti s narušeným hormonálnym regulačným obvodom alebo ako vedľajším účinkom hormonálnej liečby. Funkčné cysty sa objavujú takmer vždy len u pohlavne zrelej ženy, častejšie krátko pred pubertou a v prechode.

 

Najčastejšími a klinicky relevantnými funkčnými cystami sú:

 • Folikulárne cysty

Ak sa na normálnom vaječníku ukážu cystické štruktúry, najčastejšie ide o folikulárne cysty. Môžu dosahovať veľkosť 15 cm, spravidla však bývajú veľké len dva až tri centimetre. Folikulárne cysty sa vyskytujú hlavne u mladých, menštruujúcich žien. Folikulárna cysta vzniká z neprasknutého Graafovho folikulu. Graafov folikul dozrieva v prvej polovici cyklu a obsahuje vajíčko. Prasknutím Graafovho folikulu (ovulácia) sa do vajíčkovodu uvoľní vajíčko, ktoré môže byť oplodnené. Ak ovulácia nenastane, ostáva Graafov folikul zachovaný. Ak aj naďalej vo vnútri produkuje tekutinu, vyvinie sa na folikulárnu cystu.

Folikulárne cysty môžu pretrvávať dlhšou dobu a môžu byť aj hormonálne činné. Väčšinou zmiznú spontánne alebo prasknú.

 

 • Cysty žltého telieska

Takzvané žlté teliesko (latinsky corpus - luteum) vzniká po ovulácii zo zvyškov prasknutého Graafovho folikulu. Žlté teliesko je miestom tvorby estrogénu (ženského pohlavného hormónu) a hormónu žltého telieska - progesterónu. Pri chýbajúcom oplodnení vajíčka, žlté teliesko zaniká. Následkom znižujúcej sa hormonálnej produkcie je menštruácia. V tehotnosti ostáva žlté teliesko v prvých troch mesiacoch zachované, a je preto kvôli svojej hormonálnej produkcii dôležité pre udržiavanie tehotnosti.

Cysta žltého telieska je cysticky zväčšený corpus - luteum, vzniknutý „vkrvácaním“. Cysty žltého telieska zmiznú spravidla spontánne.

 

 • Luteálne cysty

Luteálne cysty sa objavujú v oboch vaječníkoch väčšinou viacnásobne. Príčinami sú ochorenia alebo stavy, ktoré sú spojené so zvýšenou produkciu HCG (choriongonadotropín). HCG je hormón tvorený materským koláčom v prvých mesiacoch tehotnosti. Vykazuje podobné vlastnosti ako hormóny pochádzajúce z hypofýzy, ako takzvané gonadotropné hormóny FSH, LH a prolaktín. Možnou terapeutickou formou ženskej neplodnosti je medikamentózne podávanie týchto hormónov, aby sa na vaječníku umelo podnietilo dozrievanie vajíčok. Ako vedľajší účinok tejto hormonálnej liečby sa môžu tiež objaviť luteálne cysty.

Po liečbe základného ochorenia alebo po prerušení hormonálnej liečby luteálne cysty väčšinou spontánne zmiznú.

 

 • Polycystické ováriá

Polycystické ováriá ako osobitná forma funkčných cýst sú hlavným znakom PCO, samostatného obrazu choroby.

Ďalším samostatným obrazom ochorenia, ktorý môže viesť k tvorbe cýst na vaječníku, je takzvaná endometrióza. Endometriózne cysty majú charakteristický vzhľad. Obsahujú zahustené krvné produkty rozkladu čokoládovej farby, a preto sa označujú aj ako čokoládové cysty.

 

Častosť

Presné údaje o počte a častosti cýst ovárií nemožno v súčasnej literatúre nájsť.

Funkcia ženských vaječníkov podlieha komplikovanému, hormonálnemu regulačnému obvodu. Pôsobením rôznych pohlavných hormónov sa vaječníky v priebehu života menia takmer stále. Z tohto dôvodu sú cystické zmeny alebo nezhubné tumory, ktoré na vaječníku vznikajú v rámci týchto „prestavbových“ procesov, však veľmi časté.

Moderné ultrazvukové prístroje môžu rozoznávať cystické zmeny na vaječníku o veľkosti už niekoľkých milimetrov, ktoré však nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo ochorenia.

 

Symptómy

Časté sú cysty ovárií s veľkosťou len niekoľko centimetrov, a preto nespôsobujú žiadne symptómy. Často vzbudia pozornosť ako náhodný nález počas vaginálneho vyšetrenia ultrazvukom u ženského lekára.

Až od istej veľkosti sa môžu kvôli tlaku na susedné orgány objaviť difúzne, tupé bolesti v podbruší, poruchy vyprázdňovania močového mechúra a čreva alebo bolesti chrbta. Náhle, prudké alebo kolikové bolesti môžu poukazovať na komplikácie. Ak má ošetrujúci lekár príslušné podozrenie na vážnu komplikáciu, môže byť potrebné ďalšie objasnenie pomocou laparoskopie alebo operácie.

 

Diagnóza

Veľké cysty ovárií sa dajú rozoznať už pri vaginálnom vyšetrení pohmatom pri preventívnom vyšetrení. Doplnkové vyšetrenie ultrazvukom cez brušnú stenu (abdominálna sonografia) alebo cez vagínu (vaginálna sonografia) zviditeľňuje už malé cysty bez symptómov. Z tohto dôvodu nie je žiadnou zriedkavosťou, že väčšina cýst ovárií sa objaví ako náhodný nález v rámci preventívnej prehliadky u ženského lekára. Anamnéza a ťažkosti pacientky, jej vek, palpačný nález a typický vzhľad cysty na sonograme umožňujú už závery o tom, o aký typ cysty by sa mohlo jednať.

Ak zo sonogramu vyplynú aj príznaky dermoidálnej cysty, musí sa následnou operáciou objasniť, či sa skutočne jedná o dermoidálnu cystu.

Cyklicky sa objavujúce bolesti a poruchy krvácania u pohlavne zrelej ženy medzi 17 a 40 rokom poukazujú v prvom rade na funkčné cysty. Tieto si primárne nevyžadujú žiadnu špeciálnu operatívnu liečbu, pretože väčšinou zmiznú spontánne. Pri kontrolných vyšetreniach sa často už ani nedajú dokázať.

Pri príslušnej symptomatike pacientky a sonografickom podozrení na existenciu endometrióznej cysty na vaječníku sa diagnostika doplní laparoskopiou. Po potvrdení diagnózy pomocou vzorky tkaniva počas laparoskopie môže nasledovať cielená hormonálna terapia.

Od 40. roku života a v postmenopauze mali viditeľné cystické procesy na vaječníku v každom prípade objasniť, aby sa vylúčil zhubný nádor. Ak sa v krvi pacientky súčasne objavuje aj zvýšená hodnota nádorového markera Ca 125, musí sa operatívne zistiť, či sa v prípadne nejedná o rakovinu vaječníka (karcinóm ovária).

Zvýšenie nádorového markera Ca 125 sa môže objaviť aj pri iných, nezhubných tumoroch na vaječníku a aj pri endometrióze alebo pri zápale vaječníka.

 

Terapia

Terapia závisí od toho, o aký typ cysty sa jedná:

 • Dermoidálne cysty sa odstraňujú operatívne.
 • Veľké enometriózne cysty, ktoré spôsobujú problémy, sa tiež odstraňujú operatívne. Pri rozsiahlej endometrióze alebo pri silných ťažkostiach môže mať zmysel dodatočná hormonálna liečba. K dispozícii sú rôzne lieky. Plánovanie terapie nastáva individuálne v závislosti od veku pacientku, obrazu ťažkostí, rozsahu ochorenia alebo od prípadnej túžby po dieťati.
 • Polycystické ováriá v rámci PCO sa liečia hormonálne. Prípadne sa prevádza čiastočné operatívne odstránenie.
 • Najčastejšími cystami ovárií u pohlavne zrelej ženy sú funkčné cysty. V zásade si nevyžadujú žiadnu liečbu, pretože často zmiznú spontánne a ťažkosti spôsobujú až od istej veľkosti. Liečba je potrebná, ak ide o :
  • perzistentné, t. zn. spontánne nemiznúce cysty
  • silné ťažkosti
  • komplikácie
  • opätovne sa objavujúce cysty ovárií po prechode

 

Ako terapeutický postupový plán sa u pohlavne zrelých žien osvedčil nasledovný postup:

  • Ak sa na ultrazvuku ukázal typický obraz funkčnej cysty, najprv sa počká a po čase sa znovu prevedie kontrola ultrazvukom.
  • Ak cysta naďalej existuje, nasleduje hormonálny pokus liečby trvajúci viac než tri mesiace, a síce gestagénmi v druhej polovici cyklu alebo pomocou antikoncepčných piluliek obsahujúcich gestagény. Gestagény sú syntetické hormóny s podobnými vlastnosťami ako telu vlastný hormón progesterón.
  • Po neúspešnom hormonálnom pokuse o liečbu, pri ťažkostiach alebo komplikáciách sa cysta odstráni laparoskopiou.
 • Pri opätovne sa objavujúcich cystách ovárií v postmenopauze má zmysel prvotný operatívny postup, pretože tu môže ísť aj o zhubný priebeh.

 

Komplikácie

Vážne komplikácie sú pri cystách ovárií sú zriedkavé.

Náhle prasknutie (latinsky ruptúra) cýst ovárií sa pozoruje u troch percentách pacientiek. To sa väčšinou vyskytuje spontánne, môže sa však vyvolať aj vaginálnym vyšetrením u ženského lekára. Odhliadnuc od možných – s tým spojených – silných bolestí v podbruší, je tento stav spravidla neškodný. V ojedinelých prípadoch však roztrhnutím ciev môže vzniknúť krvácanie do brušného priestoru, ktoré sa musí operatívne ošetriť.

Väčšie cysty, hlavne endometriózne cysty, môžu byť pohyblivo spojené s vaječníkom „stopkou“ ciev. Takzvaná torzia stopky kvôli náhlemu spätnému pohybu vedie k obmedzeniu zásobovania krvou. To predstavuje život ohrozujúcu situáciu, ktorá sa taktiež musí operatívne ošetriť.

 

Profylaxia

Dermoidálne cysty sú vrodenými vývojovými anomáliami, a preto nie sú prístupné žiadnej profylaxii.

Pretože sa funkčné cysty ovárií môžu tvoriť pod vplyvom telu vlastných pohlavných hormónov, prichádzala by do úvahy príslušná hormonálna profylaxia. S výnimkou polycystických ovárií pri PCO však všetky funkčné cysty ovárií vykazujú vysokú tendenciu spontánnej regresie s len malým rizikom nového výskytu. Všeobecné podávanie hormónov v zmysle prevencie pred cystami ovárií nemá preto ani zmysel a nie je ani potrebná.

Pri cystách v rámci rozsiahlej a symptomatickej endometriózy je hormonálna liečba zároveň aj terapiou aj profylaxiou. Hormonálnou liečbou sa dá predchádzať ďalšiemu rozširovaniu choroby a spomaľovať jej postup. Nebezpečenstvo recidívy, čiže opätovného výskytu, po hormonálnej liečbe činí 30 %.

 

Prognóza

Podľa súčasného odhadu sa pri podozrivých nálezoch na vaječníku zistených vaginálnym sonogramom jedná vo viac než 98 % všetkých prípadov o normálne zmeny, ktoré sa nemusia operovať.

Najčítanejšie na SME Primár


Inzercia - Tlačové správy


 1. Nenaleťte pochybným predajcom jazdeniek
 2. K-Classic – značka, ktorá pomáha!
 3. Recept na príjemné ráno od „majstra rozkoší“ Daniela Nekonečného
 4. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty
 5. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 6. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
 7. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 8. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 9. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 10. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 1. Modesta Real Estate sprostredkovala pre Emil Frey halu v P3
 2. Recept na príjemné ráno od „majstra rozkoší“ Daniela Nekonečného
 3. K-Classic – značka, ktorá pomáha!
 4. Pred 25 rokmi musela byť jazdenka zo západu
 5. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty
 6. Nenaleťte pochybným predajcom jazdeniek
 7. Cíťte sa v priestore príjemne
 8. Ktorý odšťavovač má najvyššiu výťažnosť?
 9. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 10. Ako si vybrať wc a umývadlo?
 1. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty 9 989
 2. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 4 486
 3. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 4 312
 4. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 4 023
 5. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou 4 013
 6. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 3 957
 7. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 2 772
 8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 2 529
 9. Nenaleťte pochybným predajcom jazdeniek 1 958
 10. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 1 776

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Neonacisti sa schádzajú na Slovensku, polícia mlčí

V obci, ktorú cez vojnu vypálili, hral aj Rastislav Rogel z kandidátky ĽSNS. Strane to neprekáža.

TECH

Vedci ukázali, aké majú ľudia nezvyčajné sexuálne túžby

Štúdia naznačila, že rozdiel medzi mužmi a ženami nie je veľký.

PLUS

Slovenka chráni Zem pred katastrofou z vesmíru

Eva Lilly vyhľadáva nebezpečné asteroidy, ktoré by mohli ohroziť Zem.

Neprehliadnite tiež

Antibiotiká netreba vždy dobrať, naznačuje nová analýza

Odborníci spochybnili odveké pravidlo pri užívaní antibiotík. Pacienti by však nemali prerušovať liečbu.

Vakcíny znížili výskyt rakoviny krčka maternicne na polovicu

Ľudstvo by sa HPV vírusu mohlo natrvalo zbaviť. Slovensko v očkovaní výrazne zaostáva.

Pozrite si rebríček najlepších pôrodníc za rok 2016

Matky a odborníci určili za najlepšie slovenské pôrodnice v Trenčíne, Martine a Bratislave.

Gény ako výhovorka. Ktoré zdravotné problémy možno zdediť

Akú úlohu zohráva dedičnosť pri obezite, pokazených zuboch, či celulitíde.