SME
Pondelok, 6. február, 2023 | Meniny má Dorota

Menštruačné krvácanie, anomálie pri menštruačnom krvácaní

Prehľad Pod anomáliami pri menštruačnom krvácaní rozumieme odchýlky od normálneho mesačného cyklu ženy. Je zmenená buď sila krvácania alebo interval medzi krvácaniami. Patrí k tomu aj vynechávanie periódy (amenorea) a silné menštruačné bolesti

Prehľad

Pod anomáliami pri menštruačnom krvácaní rozumieme odchýlky od normálneho mesačného cyklu ženy. Je zmenená buď sila krvácania alebo interval medzi krvácaniami. Patrí k tomu aj vynechávanie periódy (amenorea) a silné menštruačné bolesti (dysmenorea). Príčiny siahajú od funkčných alebo hormonálnych porúch cez organické zmeny až po celkové ochorenia a genetické defekty. Podľa druhu anomálie pri krvácaní a v závislosti od túžby po dieťati sa odlišujú ďalšie kroky pri vyšetrovaní a liečba.

 

Všeobecné informácie

V tejto kapitole sú predstavené všetky odchýlky (= anomálie) od menštruačného krvácania. Nie je predstavené krvácanie uro-genitálneho traktu, ktoré nemá s menštruačným krvácaním nič spoločné, čiže napr. zranenia, polypy, tumory atď. Takéto krvácanie nájdete pod danými témami ako napr. rakovina krčka maternice atď. Menštruácia, označovaná aj ako perióda alebo menštruačné krvácanie, začína medzi 12. a 15. rokom života. Ak začne skôr, hovorí sa o včasnom menarché, pri neskoršom nástupe o neskorom menarché. Menštruačné krvácanie je vonkajším znakom cyklu prebiehajúceho v tele.

Dĺžka cyklu je interval medzi dvomi menštruačnými krvácaniami a začína prvý deň krvácania. Celá menštruácia trvá 4 – 5 dní, pričom strata krvi spolu činí cca. 30 ml. Maximum krvácania je na 2. deň. Pravidelné, bez ťažkostí prebiehajúce krvácanie sa označuje ako eumenorea. Poruchy cyklu, ktoré sa od tejto pravidelnosti silne odlišujú, sa označujú ako anomálie pri mesačnom krvácaní.

Tieto anomálie sa rozdeľujú na poruchy rytmu, ktoré sa vzťahujú na intervaly krvácania, patrí k nim zriedkavo sa vyskytujúce maternicové krvácanie, t. zn. krvácanie v odstupe viac ako 35 dní (oligomenorea) a často sa vyskytujúce maternicové krvácanie, t. zn. krvácanie v odstupe menej ako 25 dní (polymenorea). Pri zvyšných menštruačných anomáliách sa jedná o poruchy typu, ktoré sa vzťahujú na silu krvácania.

 

Tu sa rozlišujú:

 • Chýbanie alebo vynechávanie menštruačného krvácania (amenorea)
 • Príliš slabé krvácanie (hypomenorea)
 • Príliš silné krvácanie (hypermenorea)
 • Príliš silné a príliš dlho trvajúce krvácanie (menorágia)
 • Bolestivé krvácaniie (dysmenorea)

 

Príčiny

Pozri pod jednotlivými anomáliami pri menštruačnom krvácaní.

 

Častosť

Len 10 % všetkých pohlavne zrelých žien udáva konštantnú dĺžku cyklu – presne 4 týždne. Napriek tomu nemožno u zvyšných 90 % pohlavne zrelých žien ešte hovoriť o poruchách cyklu, pretože relatívne často sú príčinou vedomé alebo nevedomé vplyvy prostredia a duševná záťaž.

 

Diagnóza

Lekár, spravidla gynekológ, začína presným zisťovaním anamnézy. Tá by mala obsahovať celý vývin, obdobie puberty, neskoršie priebehy cyklu, ochorenia v rodine, prípadne dedičné choroby, choroby látkovej výmeny ako i rodinné sklony k nižšej hmotnosti. Potom nasleduje gynekologické vyšetrenie a aj prehliadka celého tela, lebo hmotnosť, telesné proporcie, ochlpenie, vývinový stav pohlavných znakov, duševný vývin a psychické faktory môžu viesť k diagnóze a k príčinám. Rôznorodosť anomálií pri menštruácií ukazuje, aké dôležité je presné popísanie daných ťažkostí pri krvácaní. Často je dokonca potrebné, aby pacientky niekoľko mesiacov do špeciálneho gynekologického kalendára presne zapisovali častosť krvácania, silu krvácania, bolesti, krvácanie medzi dvoma menštruáciami a ovuláciu.

 

Terapia

Pre terapiu je rozhodujúce, či sa požaduje odstránenie sterility alebo len normalizácia odstupov medzi krvácaniami. Spravidla stačí podávanie príslušných hormonálnych prípravkov.

 

Prognóza

Včasná menarché sa hodnotí ako prognosticky priaznivá, kým pri neskorej menarché sa funkcia vaječníkov relatívne často vyznačuje mimoriadnou labilitou a koreluje so skorým začiatkom klimaktéria. Pre prognózu má význam aj to, či sa po vstupe do pohlavnej zrelosti objavuje menštruačné krvácanie v prvých 2 – 3 rokoch veľmi nepravidelne, alebo či je spojené s opakovaným dlhodobým krvácaním.

 

Hypermenorea

Základné informácie

Hypermenorea patrí k poruchám typu. Tento výraz označuje nadmerne silné menštruačné krvácanie. Ako miera slúži spotreba viac ako 20 dámskych vložiek/tampónov denne, väčšinou s väčšími krvnými koagulami.

 

Príčiny

Príliš silné menštruačné krvácanie je väčšinou podmienené genitálnymi organickými chorobami, ako sú myómy, polypy, stavy nahrmomadenia v malej panve alebo chronické zápaly. Príliš silné krvácanie sa však môže vyskytovať aj pri iných ochoreniach ako sú vysoký krvný tlak, ochorenia srdca, obličiek a krvné choroby. Zriedkavejšie príčiny sú funkčne hormonálneho druhu, napr. pri nedostatočnom vývine maternice.

 

Častosť

Viac ako 90 % je podmienených organickými zmenami v oblasti pohlavných orgánov, hormonálne príčiny má len približne 10 %.

 

Symptómy

Príliš silné (nie príliš dlhé) menštruačné krvácanie so subjektívnym obmedzením až bezvládnosťou, hlavne ak je príliš silné krvácanie spojené so znížením počtu červených krviniek, s anémiou (chudokrvnosťou).

 

Diagnóza

Lekár začína presným zistením anamnézy. Tá by mala obsahovať celý vývin, obdobie puberty, neskoršie priebehy cyklu, ochorenia v rodine, prípadne dedičné choroby, choroby látkovej výmeny ako i rodinné sklony k nižšej hmotnosti. Potom nasleduje gynekologické vyšetrenie a aj prehliadka celého tela, lebo hmotnosť, telesné proporcie, ochlpenie, vývinový stav pohlavných znakov, duševný vývin a psychické faktory môžu viesť k diagnóze a k príčinám. Rôznorodosť anomálií pri menštruácií ukazuje, aké dôležité je presné popísanie daných ťažkostí pri krvácaní. Často je dokonca potrebné, aby pacientky niekoľko mesiacov do špeciálneho gynekologického kalendára presne zapisovali častosť krvácania, silu krvácania, bolesti, krvácanie medzi dvoma menštruáciami a ovuláciu. V nejasných prípadoch môže hodnotné diagnostické údaje poskytnúť abrázia (výškrab) maternice.

 

Terapia

Liečba sa najprv zameriava na základné ochorenie. Príčinné organické zmeny ako myómy alebo polypy sa môžu v závislosti od polohy a veľkosti odstrániť operatívne alebo sa môžu liečiť medikamentózne. Určité lieky zvyšujú kontrakčnú schopnosť maternice, a majú tak hemostatický efekt. Ak sa ako príčina nenájde žiadny orgánový nález, potom sa dá sila krvácania často regulovať hormonálnymi prípravkami. Pri zlyhaní medikamentóznej terapie alebo pri opakovanom výskyte príliš silného menštruačného krvácania s následkom anémie môže mať zmysel a môže sa navrhnúť aj odstránenie maternice.

 

Hypomenorea

Základné informácie

Hypomenorea patrí k poruchám typu. Tento výraz označuje príliš slabé menštruačné krvácanie.

 

Príčiny

Príliš slabé mesačné krvácanie môže byť príznakom nedostatočnej činnosti vaječníkov, a síce na základe vývojových anomálií. Môže sa vyskytovať aj pri zmenšení sliznice maternice po výškraboch alebo po neúplných vypudeniach sliznice. Okrem toho sú možné psychologické alebo hormonálne podmienené príčiny.

 

Častosť

Hypomenorea sa často objavuje v konečnej fáze mládežníckeho veku alebo u žien s nadmernou hmotnosťou.

 

Symptómy

Príliš slabé menštruačné krvácanie, ktoré sa vyskytuje len ako takzvané špinenie. Spravidla sa neobjavujú žiadne iné symptómy.

 

Diagnóza

Lekár začína presným zistením anamnézy. Tá by mala obsahovať celý vývin, obdobie puberty, neskoršie priebehy cyklu, ochorenia v rodine, prípadne dedičné choroby, choroby látkovej výmeny ako i rodinné sklony k nižšej hmotnosti. Potom nasleduje gynekologické vyšetrenie a aj prehliadka celého tela, lebo hmotnosť, telesné proporcie, ochlpenie, vývinový stav pohlavných znakov, duševný vývin a psychické faktory môžu viesť k diagnóze a k príčinám. Rôznorodosť anomálií pri menštruácií ukazuje, aké dôležité je presné popísanie daných ťažkostí pri krvácaní. Často je dokonca potrebné, aby pacientky niekoľko mesiacov do špeciálneho gynekologického kalendára presne zapisovali častosť krvácania, silu krvácania, bolesti, krvácanie medzi dvoma menštruáciami a ovuláciu. V nejasných prípadoch môže hodnotné diagnostické údaje poskytnúť abrázia (výškrab) maternice.

 

Terapia

Táto porucha si väčšinou nevyžaduje žiadnu liečbu. Hypomenorea môže byť niekedy symptómom nedostatočnej činnosti vaječníkov spojenou so sterilitou a vtedy sa musí - vzhľadom na príčinu - liečiť pomocou hormonálnych prípravkov.

 

Oligomenorea

Základné informácie

Oligomenorea patrí k poruchám rytmu. Tento pojem označuje normálne sílné menštruačné krvácanie s normálnou dĺžkou trvania a s intervalom väčším než 35 až 45 dní.

 

Príčiny

Oligomenorea väčšinou spočíva v ovariálnej insuficiencii na základe anomálie na nejakom mieste hormonálneho funkčného obehu. Pri diferenčnej diagnóze sa musí myslieť aj na opakovane sa objavujúce včasné potraty.

 

Symptómy

Normálne mesačné krvácanie s predĺženým intervalom väčšinou bez ďalších ťažkostí.

 

Diagnóza

Lekár začína presným zistením anamnézy. Tá by mala obsahovať celý vývin, obdobie puberty, neskoršie priebehy cyklu, ochorenia v rodine, prípadne dedičné choroby, choroby látkovej výmeny ako i rodinné sklony k nižšej hmotnosti. Potom nasleduje gynekologické vyšetrenie a aj prehliadka celého tela, lebo hmotnosť, telesné proporcie, ochlpenie, vývinový stav pohlavných znakov, duševný vývin a psychické faktory môžu viesť k diagnóze a k príčinám. Rôznorodosť anomálií pri menštruácií ukazuje, aké dôležité je presné popísanie daných ťažkostí pri krvácaní. Často je dokonca potrebné, aby pacientky niekoľko mesiacov do špeciálneho gynekologického kalendára presne zapisovali častosť krvácania, silu krvácania, bolesti, krvácanie medzi dvoma menštruáciami a ovuláciu. Kvalita cyklu sa dá najjednoduchšie zistiť pomocou bazálnej teploty a niekedy endometrickým odberom sliznice na začiatku krvácania. Okrem toho sa má objasniť, či cyklus prebieha s alebo bez ovulácie.

 

Terapia

Mnohokrát nie je potrebná žiadna terapia, hlavne keď neexistuje túžba po dieťati. Inak sa na normalizáciu rytmu krvácania používajú hormonálne prípravky ovplyvňujúce cyklus.

 

Polymenorea

Základné informácie

Polymenorea patrí k poruchám rytmu. Tento pojem označuje menštruačné krvácanie, ktorého intervaly sú kratšie než 25 dní.

 

Príčiny

Polymenorea väčšinou spočíva v ovariálnej insuficiencii na základe anomálie na nejakom mieste hormonálneho funkčného obehu.

 

Symptómy

Normálne mesačné krvácanie so skráteným intervalom a väčšinou bez ďalších ťažkostí. Je možné subjektívne obmedzenie až bezvládnosť, hlavne keď je príliš časté krvácanie spojené so zníženým počtom červených krviniek, čiže s anémiou (chudokrvnosťou).

 

Diagnóza

Lekár začína presným zistením anamnézy. Tá by mala obsahovať celý vývin, obdobie puberty, neskoršie priebehy cyklu, ochorenia v rodine, prípadne dedičné choroby, choroby látkovej výmeny ako i rodinné sklony k nižšej hmotnosti. Potom nasleduje gynekologické vyšetrenie a aj prehliadka celého tela, lebo hmotnosť, telesné proporcie, ochlpenie, vývinový stav pohlavných znakov, duševný vývin a psychické faktory môžu viesť k diagnóze a k príčinám. Rôznorodosť anomálií pri menštruácií ukazuje, aké dôležité je presné popísanie daných ťažkostí pri krvácaní. Často je dokonca potrebné, aby pacientky niekoľko mesiacov do špeciálneho gynekologického kalendára presne zapisovali častosť krvácania, silu krvácania, bolesti, krvácanie medzi dvoma menštruáciami a ovuláciu. Kvalita cyklu sa dá najjednoduchšie zistiť pomocou bazálnej teploty a niekedy endometrickým odberom sliznice na začiatku krvácania. Okrem toho sa má objasniť, či cyklus prebieha s alebo bez ovulácie.

 

Terapia

Normalizácia rytmu krvácania pomocou príslušných hormonálnych prípravkov.

 

Menorágie

Základné informácie

Menorágia patrí k poruchám dĺžky doby krvácanie. Tento pojem označuje predĺžené menštruačné krvácanie.

 

Príčiny

Tieto poruchy majú rovnaké príčiny ako hypermenorea a často sa vyskytujú súčasne, t. zn. predĺžené a príliš silné krvácanie. Predĺžené menštruačné krvácanie je väčšinou podmienené genitálne organickými chorobami, ako sú myómy, polypy, stavy hromadenia v malej panve alebo chronickými zápalmi. Príliš silné krvácanie sa však môže vyskytovať aj pri iných ochoreniach ako sú vysoký krvný tlak, choroby srdca, obličiek a krvné ochorenia.

 

Častosť

Viac ako 90 % takýchto porúch je podmenených organickými zmenami v oblasti pohlavných orgánov, len asi 10 % spočíva v hormonálnych príčinách.

 

Symptómy

Príliš silné (nie príliš dlhé) menštruačné krvácanie so subjektívnym obmedzením až bezvládnosťou, hlavne ak je príliš silné krvácanie spojené so znížením počtu červených krviniek, s anémiou (chudokrvnosťou).

 

Diagnóza

Lekár začína presným zistením anamnézy. Tá by mala obsahovať celý vývin, obdobie puberty, neskoršie priebehy cyklu, ochorenia v rodine, prípadne dedičné choroby, choroby látkovej výmeny ako i rodinné sklony k nižšej hmotnosti. Potom nasleduje gynekologické vyšetrenie a aj prehliadka celého tela, lebo hmotnosť, telesné proporcie, ochlpenie, vývinový stav pohlavných znakov, duševný vývin a psychické faktory môžu viesť k diagnóze a k príčinám. Rôznorodosť anomálií pri menštruácií ukazuje, aké dôležité je presné popísanie daných ťažkostí pri krvácaní. Často je dokonca potrebné, aby pacientky niekoľko mesiacov do špeciálneho gynekologického kalendára presne zapisovali častosť krvácania, silu krvácania, bolesti, krvácanie medzi dvoma menštruáciami a ovuláciu. V nejasných prípadoch môže hodnotné diagnostické údaje poskytnúť abrázia (výškrab) maternice.

 

Terapia

Liečba sa najprv zameriava na základné ochorenie. Príčinné organické zmeny ako myómy alebo polypy sa môžu v závislosti od polohy a veľkosti odstrániť operatívne alebo sa môžu liečiť medikamentózne. Určité lieky zvyšujú kontrakčnú schopnosť maternice, a majú tak hemostatický efekt. Ak sa ako príčina nenájde žiadny orgánový nález, potom sa dá sila krvácania často regulovať hormonálnymi prípravkami. Pri zlyhaní medikamentóznej terapie alebo pri opakovanom výskyte príliš silného menštruačného krvácania s anémiou musí uvažovať aj o odstránení maternice.

 

Amenorea

Základné informácie

Chýbanie alebo vynechávanie menštruačného krvácania sa označuje ako amenorea.

Rozlišujeme primárnu a sekundárnu amenoreu. Ak sa po dovŕšení 15. roku života este neobjaví menštruačné krvácanie, horovíme o primárnej amenoree. Ak mesačné krvácanie už nastalo, a potom sa objavujú intevaly bez krvácania trvajúce viac než 3 mesiace, hovoríme o sekunárnej amenoree.

 

Príčiny

Primárna amenorea býva často spôsobovaná genetickými defektami, ako sú chromozómové anomálie, ale aj vývojové anomálie v oblasti pohlavných orgánov. Ak by do 16. roku života nenastalo žiadne mesačné krvácanie, odporúča sa súrne diagnostické vysvetlenie. Sekundárne amenorey bývajú v cca. 3 prípadov spôsobené poruchami centrálneho hormonálneho riadenia (hypotalamus) Tieto centrálne nervové poruchy môžu byť spôsobované rôznorodými psychickými podnetmi ako je duševné napätie pred rozhodnutiami, zmena prostredia, udalosti v rodine, pobyty v zahraničí spojené so zmenou klímy a iné nezvyčajné záťaže. Známym príkladom toho je psychická pseudogravidita, s telesnými zmenami, ktoré sú ohromujúco podobné pravému tehotenstvu.

U žien s extrémnym prírastkom alebo úbytkom na hmotnosti to môže byť príčinou sekundárnej amenorey, rovnako aj extrémna športová záťaž. Špeciálnu formu poruchy centrálneho nervového riadenia predstavuje „amenorea post-pill“, ktorá sa vyskytuje u cca. 1 – 2 % všetkých žien, ktoré užívajú antikoncepčné pilulky. Relatívne často je pozorovaná aj prechodná amenorea po pôrode, ktorej príčina ostáva väčšinou nevysvetlená. Po pôrode sa môže tiež vyskytnúť takzvaný Sheehanov syndróm. Pri ňom dochádza k zníženému prekrveniu hypofýzy, väčšinou kvôli silným stratám krvi počas a po pôrode. Dochádza pritom k zanikaniu tkaniva hypofýzy, ktorá produkuje hormóny.

Porucha centrálneho riadenia v hypotalamickej a hypofyzárnej oblasti môže mať svoju príčinu aj v organických ochoreniach (zápalové, traumatické, expanzívne alebo degeneratívne procesy). Okrem toho krátko spomíname, že príčinou amenorey môže byť aj ochorenie iných žliaz produkujúcich hormóny, ako napr. zvýšená tvorba androgénov (mužských pohlavných hormónov), zvýšená tvorba kortizónu, znížená funkcia kôry nadobličiek alebo štítnej žľazy. 18 % všetkých amenoreí je spojených so zvýšenou tvorbou hormónu prolaktínu. Na záver môže byť príčinou amenorey aj užívanie rôznych liekov, hlavne psychofarmák, liekov na zníženie krvného tlaku ako i hormonálnych liekov.

 

Symptómy

Okrem chýbajúceho mesačného krvácanie neexistujú väčšinou nijaké iné symptómy. Časť pacientiek hovorí však výkyvoch hmotnosti, eventuálne aj o silnej pschyckej záťaži.

 

Diagnóza

Lekár začína presnou anamnézou. Tá by mala obsahovať celý vývin, obdobie puberty, neskoršie priebehy cyklu, ochorenia v rodine, prípadne dedičné choroby, choroby látkovej výmeny ako i rodinné sklony k nižšej hmotnosti. Potom nasleduje gynekologické vyšetrenie a aj prehliadka celého tela, lebo hmotnosť, telesné proporcie, ochlpenie, vývinový stav pohlavných znakov, duševný vývin a psychické faktory môžu viesť k diagnóze a k príčinám. Pri podozrení na hormonálne poruchy sa robia hormonálne analýzy z krvi a moču.

 

Terapia a prognóza

Prognóza centrálne podmienených amenoreí závisí od dĺžky trvania a od stupňa zníženej funkcie vaječníkov. U cca. 20 – 25 % nasleduje spontánna normalizácia, u 40 – 60 % možno rátať s úspešnou liečbou. Medikamentózna terapia sa spravidla prevádza pomocou hormonálnych preparátov. Ak sa pri hľadaní príčiny ukáže príznak vonkajšej a vnútornej, najmä duševnej záťaže, tak sa liečba zameria najskôr na to.

 

Dysmenorea

Všeobecné informácie

Pod dysmenoreou rozumieme bolestivé mesačné krvácanie s celkovým chorobným pocitom.

 

Príčiny

Príčiny dysmenorey môžu byť podmienené anatomicky, napr. pri nádoroch na maternici (pozri pod Uterus myomatosus) pri polypoch na sliznici, zápalových ochoreniach genitálií, pretrhnutiach sliznice maternice (endometrióza) alebo zúžení kanála krčka maternice. Tieto formy sa označujú ako sekundárna dysmenorea, pretože sa nevyskytuje s 1. mesačným krvácaním v puberte, ale v neskoršom živote. Ak sa dysmenorea objaví pred 1. mesačným krvácaním, hovoríme o primárnej dysmenoree. Príčinou primárnej dysmenorey môže byť polohová anomália maternice, ďalej môžu ako príčina do úvahy prichádzať deformácie maternice, narušená rovnováha hormónov medzi estrogénom a gestagénom, nadmerná tvorba prostaglandínov sliznice maternice alebo psychické faktory.

 

Častosť

U cca. 20 % všetkých žien je kvôli prejavujúcim sa ťažkostiam terapia nutná.

 

Symptómy

Okrem celkového chorobného pocitu so symptómami ako únava, znížená pracovná schopnosť, bolesti v chrbte, nevoľnosť, vracanie, nutkanie na vracanie, bolesti hlavy, migréna, strata chuti do jedla, hnačka, zápcha a búšenie srdca mávajú pacientky kŕčovito ťahavé bolesti v podbruší, spojené s pocitom tlaku v podbruší, ktoré sa môžu vystupňonvať až do prudkých, kolikovitých bolestí a môžu viesť aj k bolestiam v krížoch. Ťažkosti začínajú väčšinou niekoľko dní pred menštruáciou a najsilnejšie sú zvyčajne 1. a 2. deň krvácania. Okrem telesných bolestí môžu byť príčinami alebo jednou z príčina aj psychické zmeny, ako znížené sebavedomie, rozladenie, nervózne stavy podráždenia a depresie. Prsia môžu byť bolestivo napnuté a v oblasti prsných bradaviek vykazovať zvýšenú bolesť pri dotyku. Telesná hmotnosť ľahko stúpa kvôli nahromadeniu vody; je to s rôznym prejavom viditeľné hlavne v tvári ako aj na rukách a nohách

 

Diagnóza

Lekár začína presnou anamnézou. Tá by mala obsahovať celý vývin, obdobie puberty, neskoršie priebehy cyklu, ochorenia v rodine, prípadne dedičné choroby, choroby látkovej výmeny ako i rodinné sklony k nižšej hmotnosti. Potom nasleduje gynekologické vyšetrenie a aj prehliadka celého tela, lebo hmotnosť, telesné proporcie, ochlpenie, vývinový stav pohlavných znakov, duševný vývin a psychické faktory môžu viesť k diagnóze a k príčinám. Pri podozrení na hormonálne poruchy sa robia hormonálne analýzy z krvi a moču.

 

Terapia

Terapia sa najprv orientuje podľa základného ochorenia. Inak pri všetkých formách dysmenorey účinkujú lieky utišujúce kŕče a bolesti a podporne aj zdravotná gymnastika a fyzikálne terapie. To je dôležité hlavne u konštitučne slabých pacientiek. Pri nadmernom psychogénnom zaťažení sa odporúčajú jednoduché formy psychoterapie ako i relaxačné cvičenia.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Primár

Inzercia - Tlačové správy

 1. UNYP rozširuje svoj BA program o tri nové zamerania
 2. INDEX: Prečo stále nemáme diaľnicu do Košíc
 3. Vyšlo februárové Doma v záhrade
 4. Turisti ešte v Egypte neobjavili veľa miest, hovorí delegátka
 5. Dom postavený z konope? Nápad, ktorý si zaslúžil envirocenu
 6. Wüstenrot aktívne čelí výzvam trhu a mení svoj obchodný model
 7. Dodajte vašej pokožke šťavu
 8. McDonald's opäť medzi lídrami v ankete Najzamestnávateľ roka
 1. Nadácia COOP Jednota podporila Nemocnicu s poliklinikou Brezno
 2. INDEX: Prečo stále nemáme diaľnicu do Košíc
 3. UNYP rozširuje svoj BA program o tri nové zamerania
 4. Vyšlo februárové Doma v záhrade
 5. Tím súťažného kvízu Riskuj! vyráža za fanúšikmi do Košíc
 6. Viete, kto je Najzamestnávateľ vo finančných službách?
 7. Dom postavený z konope? Nápad, ktorý si zaslúžil envirocenu
 8. Turisti ešte v Egypte neobjavili veľa miest, hovorí delegátka
 1. Ktorá banka dvíha úroky na termiňáku? A čo pre to treba spraviť? 14 291
 2. Dodajte vašej pokožke šťavu 3 210
 3. Dom postavený z konope? Nápad, ktorý si zaslúžil envirocenu 2 664
 4. Šetriť energiu sa oplatí. Špecialisti poradili, ako na to 1 731
 5. Zdravie bez liekov. Lekár namiesto nich predpisuje studenú vodu 1 170
 6. Ako skĺbiť remeslo a moderné technológie? Inšpirujte sa Bajkery 1 141
 7. Klinčeky Zanzibaru zarobili viac, než neslávny obchod s otrokmi 842
 8. 10 eur za 10 rokov. Mimoriadna ponuka od mimoriadneho časopisu 784
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Zemetrasenie zničilo aj mešity, záchranné práce komplikuje sneh.

Dve silné zemetrasenia zabili najmenej 1200 ľudí.


2 h
Peter Tkačenko

Hnutie postupuje podobne ako v minulosti, a čaká iný výsledok.


30m
Štrbské Pleso.

Vplyv finančníkov v tatranskej osade vidieť na každom kroku.


3. feb
Pátranie po preživších v troskách zničených budov po zemetrasení v Turecku a Sýrii.

Ranné zemetrasenie si v Turecku a Sýrii vyžiadalo už viac ako 1200 obetí.


TASR a 1 ďalší 7 h
SkryťZatvoriť reklamu