SME
Utorok, 20. október, 2020 | Meniny má VendelínKrížovkyKrížovky

Bolesti pri osteoporóze

Všeobecné informácie Osteoporóza je kvantitatívne zníženie kostnej hmoty zvýšeným odbúravaním kostí resp. zníženou alebo narušenou výstavbou kostí pri zachovanej štruktúre kostí. Tým dochádza k zosilnenej lámavosti kostí. Následkami sú spontánne

Všeobecné informácie

Osteoporóza je kvantitatívne zníženie kostnej hmoty zvýšeným odbúravaním kostí resp. zníženou alebo narušenou výstavbou kostí pri zachovanej štruktúre kostí. Tým dochádza k zosilnenej lámavosti kostí. Následkami sú spontánne fraktúry alebo aj kostné zlomeniny bezvýznamnými traumami, (malé chybné zaťaženia alebo úrazy). Pritom vzniknuté škody sú často ireverzibilné, čiže už sa nedajú vrátiť späť, a sú spojené s čiastočne masívnymi, až akútnymi a potom chronickými bolesťami.

Osteoporóza je ochorenie vyššieho veku. Ženy sú postihované značne častejšie. Rizikovými faktormi sú častejší výskyt v rodine, nedostatok pohybu, nesprávna životospráva (najmä nedostatok vitamínu D a kalcia), nedostatok UV-žiarenia, (UV-žiarenie je dôležité pre výstavbu kostí), užívanie liekov (hlavne kortizónových preparátov), nadmerná funkcia štítnej žľazy a iné.

 

Symptómy

Klinicky sa objavuje znižovanie výšky tela, deformácie chrbtice, poškodenia držania tela, bolesti v oblasti hrudníkových stavcov a driekovej chrbtice a kostné zlomeniny, pričom zlomeniny stehennej kosti a chrbtice sú obzvlášť časté. Osteoporóza sa diagnostikuje určením obsahu kostných minerálov. Terapia pozostáva v prvom rade z jej včasného rozpoznania s vyrovnaním nedostatku kalcia a vitamínu D, z poradenstva pre výživu, pohybovej terapie, u žien z hormonálnej terapie, z terapie proti bolestiam a z liečby príčinných základných ochorení.

 

Príčiny a diferenciálne diagnózy

Rozlišuje sa primárna a sekundárna osteoporóza.

Pri primárnej forme prevažuje aktivita osteoklastov, to znamená, že nastáva zrýchlené odbúravanie kostí. Príčinou toho je zmenená hormonálna produkcia dôsledkom narušených mechanizmov spätnej väzby pri látkovej výmene kalcia v prištítnych žľazách, ktoré sa riadením hospodárenia s vitamínom D a hospodárenia s kalciom rozhodujúco podieľajú na látkovej výmene kostí. Nadbytok parathormónu (nadbytok hormónov prištítnych žliaz) vedie k zvýšenému uvoľňovaniu kalcia z kostí, k zníženému vylučovaniu kalcia obličkami a zvýšením premeny vitamínu D na aktívnu formu k zvýšenej resorpcii kalcia z čreva. Protihráčom parathormónu je kalcitonín, hormón štítnej žľazy, ktorý podmieňuje zabudovávanie kalcia do kosti. Táto primárna forma osteoporózy sa dá často nájsť u tehotných žien a u žien po menopauze.

Sekundárna forma osteoporózy vyplýva z obmedzeného pohybu, nedostatočnej výživy, kortikoidnej terapie a z rôznych endokrinologických ochorení. Poslednými sú ochorenia rôznych hormonálnych systémov (napr. nadmerná funkcia štítnej žľazy, nadmerná produkcia telu vlastného kortizónu alebo nadbytok rastových hormónov). Často vzniká aj pri celiakii, chronickom zápale podžalúdkovej žľazy a pri zápalových ochoreniach čreva ako morbus Crohn alebo colitis ulcerosa narušeným príjmom kalcia a vitamínu D.

Diferenciálna diagnóza osteoporózy je osteogenesis imperfekta, nazývaná aj lámavosť kostí, dedičné ochorenie spojené s tvorbou abnormálneho kolagénu typu I. Diagnóza sa stanovuje dôkazom „nesprávneho“ kolagénu, génového defektu a častejším výskytom v rodine. Diferenciálno-diagnosticky sa musí myslieť aj na osteomaláciu alebo aj na rachitídu. Pritom existuje absolútny nedostatok vitamínu D, a kvôli chýbnému zabudovávaniu kalcia dochádza nestabilnými a mäkkými kosťami k deformáciám už v detskom veku, obzvlášť markantné je pritom masívne postavenie nôh do O.

 

Diagnóza

Pri výskyte fraktúr alebo bolestí kostí by sa najprv mali vylúčiť iné príčiny ako tumory, hormonálne ochorenia a aj určité dedičné choroby.

Diagnóza osteoporózy pozostáva z merania hustoty kostí pomocou osteodenzitometrie. Jednou metódou je kvantitatívna počítačová tomografia s meraním hustoty obsahu kostných minerálov jedného z troch horných tiel driekových stavcov a následným porovnaním hodnôt v štandardných tabulkách, rozlišovaných podľa veku a pohlavia. Ďalšou metódou je DEXA (Dual-X-Ray-absorbciometria). Pri nej sa meria hustota kostí malým množstvom žiarenia. Najnovšie existujú aj metódy, ktoré môžu merať hustotu kostí aj pomocou vyšetrenia ultrazvukom, presnosť týchto metód však ešte nie je konečne zhodnotená. Tak sa môžu urobiť závery o nebezpečenstve fraktúr. Konvečný röntgén udáva príznaky osteoporózy často až veľmi neskoro, alebo predstavuje už existujúce zmeny ako zlomeniny povrchových oblúkov chrbtice (takzvané rybacie stavce).

Laboratórne-chemicky sa zmeny dajú nájsť len zriedkavo, najskôr nedostatok vitamínu D alebo zvýšená kostnošpecifická alkalická fosfatáza, hodnota, ktorá môže byť nameraná pri zvýšenom odbúravaní kostí.

 

Terapia

Liečba osteoporózy má za cieľ spomaliť jej postupovanie, a tým zabrániť symptómom ako zlomeniny kostí, pohybové obmedzania a bolesti. Liečba sa pritom opiera o viaceré „rovnoprávne“ vedľa seba stojace body.

 

Liečebná gymnastika

Liečebná gymnastika sa nasadzuje, aby sa posilnilo svalstvo, a tak toto svalstvo mohlo nahradiť zníženú opornú funkciu kostí. Pohybová schopnosť má ostať zachovaná a umožniť po už prežitých zlomeninách kostí rýchlu rehabilitáciu. Každá fáza imobility dlhšie trvajúcimi ležaniami umožnňuje ďalší pokrok už existujúcej osteoporózy, lebo iba kosť, ktorá sa namáha a používa, obdrží tak podnet na stále obnovovanie a na stabilizáciu. Ak choroba pokročila ďalej, môže fyzioterapia pacientovi zaobstarať pomôcky a podporné protézy, môže pacientov usmerniť a pohyblivosť podmieniť aj pomôckami.

 

Poradenstvo pre výživu

Poradenstvo pre výživu je veľmi dôležité, pretože má byť umožnený dostatočný príjem kalcia a vitamínu D. Najdôležitejšími dodávateľmi kalcia sú mlieko, mliečne produkty a minerálne vody. 1 liter mlieka obsahuje 1,2 g kalcia a pokrýva dennú spotrebu. Pri nedostatočnom príjme v potrave môže byť kalcium a vitamín D podávaný vo forme šumivých tabliet resp. tabletiek. Pretože resorpciu kalcia podmieňuje kyselina citrónová, odporúča sa ovocie (najmä citrusové plody). Kyseline šťavelovej, obsiahnutej v špenáte, rebarbore, kakau a čokoláde, by sme sa mali kvôli zabraňovaniu resorpcii kalcia vyhýbať. Alkohol a nikotín predstavujú ďalšie rizikové faktory a treba sa im preto tiež vyhýbať.

 

Medikamentózna liečba

Medikamentózna liečba sa zameriava na spomalenie odbúravania kostí resp. na profylaxiu, najmä u žien v klimaktériu. To je obdobie, keď nedostatok estrogénov podmienený vekom predstavuje vysoký rizikový faktor pre vznik osteoporózy.

Biofosfáty (kyselina etidrónová, aledrónová a.i.) zabraňujú odbúravaniu kostí a zvyšovaním hustoty kostí zvyšujú stabilitu. Vedľajšími účinkami terapie biofosfátmi môžu byť pálenie záhy, žalúdočné vredy, bolesti hlavy, svalov a kĺbov. Odporúča sa kombinácia resp. striedavé užívanie kalcia a vitamínu D. Kalcitonín, ako telu vlastná látka podávaná vo forme spreju, pôsobí popri zabraňovaniu úbytku kosti aj na zmiernenie bolestí.

Lieky obsahujúce fluór stimulujú výstavbu kostí a znásobujú kostnú hmotu, nemohlo byť však dokázané nijaké signifikačné zníženie fraktúr mimo oblasti tela stavcov. Hormonálna terapia estrogénmi u žien v menopauze predstavuje len profylaxiu, nie však terapiu a mala by byť kriticky prediskutovaná s ošetrujúcim gynekológom, lebo rizikové faktory (nebezpečenstvo trombóz, riziko karcinómu a.i.) môžu byť naozaj podstatné.

 

Symptomatická terapia proti bolesti

Symptomatická terapia proti bolesti prebieha paralelne s inými formami terapie a podľa možnosti by nemala byť nasadená ako trvalá terapia. Už fyzioterapia a zaobstaranie pomôcok (napr. podporný korzet) a hore uvedené medikamentózne terapie (hlavne kalcitonín vstrekovaný pod kožu) často zmierňujú už existujúce bolesti. Ako efektívne sa v liečbe proti bolestiam prejavili nasledujúce liečivá:

Pri akútne sa objavujúcich bolestiach sa odporúča krátkodobý pokoj a užívanie antipyretických flogistických (účinných proti zápalu) analgetík ako napr. paracetamol 500-1000 mg/d, diclofenac 100-200 mg/d alebo ibuprofen 800 mg/d. ASS, ibuprofen, diclofenac a naproxen sa negatívne prejavujú na sliznici gastrointestinálneho traktu. Ak by paracetamol nestačil, sú na výber silnejšie látky ako napr. novaminsulfon, tilidin alebo tramadol. Tieto slabé opioidá väčšinou nespôsobujú zápchu ani útlm dýchania ale niekedy spôsobujú závrat. Slabé opioidá, ako menované depotné prípravky, čiže látky s dlhodobým účinkom v tele, sú vlastne voľbou analgetík.

Môžu byť nasadená lokálna liečba teplom alebo infiltračné terapie lokálnymi anestetikami; to znamená, že do bolestivej oblasti sa vstrekne lokálny utišujúci prostriedok. Pri chronických bolestiach existuje takzvaná trojstupňová schéma liečby bolestí, ktorá vedie od neopiodických analgetík cez slabé opioidá až k silne účinným morfínovým preparátom. Nasadenie opioidov by malo byť starostlivo zvážené, pretože vedľajšie účinky ako ospalosť, obstipácia (zápcha) a aj vývoj závislosti na liekoch môžu predstavovať istý problém.

 

Alternatívne opatrenia

Alternatívy k fyzioterapii, predovšetkým k aktívnej dennej gymnastike, k dietickým opatrenia a evtl. ku kombinácii s liekmi sa nezaraďujú. Športová aktivita, vyvážená výživa a vyhýbanie sa rizikovým faktorom už v detskom a mládežníckom veku však môžu osteoporózu značne spomaliť resp. jej celkom zabrániť.

 

Následky pri neliečení

Neliečená osteoporóza pokračuje ďalším odbúravaním kostí a vedie ku kostným zlomeninám, ktoré kvôli potom existujúcim pohybovým obmedzeniam urýchľujú začínajúci proces úbytku kostí. Tento kolobeh vedie k invalidite, spojenej s bolesťami a s ďalšími symptómami podmienenými imobilitou.

 

Rehabilitačné opatrenia

Ambulantná rehabilitácia alebo rehabilitácia v príslušných klinikách je pre pacientov s existujúcou osteoporózou a pacientov s utrpenými kostnými zlomeninami rozhodujúcim faktorom na obmedzenie imobility, a tým na pokračujúci proces úbytku kostí. Dôležitým opatrením počas fyzioterapeutickej opatery je inštruktáž a intenzívne poradenstvo pacientov.

 

Profylaxia

Profylaxia osteoporózy stojí na troch oporných bodoch:

Už od mladého veku je dôležitá výživa, ktorá je bohatá na kalcium a vitamín D a obsahuje málo fosfátov. Pravidelný pohyb je dôležitý na udržanie kostnej hmoty a na podporenie sily svalov a zmyslu pre koordináciu. Kto pravidelne športuje, nemá len viac svalovej hmoty, ale aj lepší pocit pri pohybe a pri udržiavaní rovnováhy. Pri včasnom vstupe do klimaktéria a pri vzýšenom riziku osteoporózy by sa mala zvážiť hormonálna substitúcia.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Primár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 2. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 3. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 4. Home (ale aj) Office
 5. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 6. Zelená Bratislava
 7. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 8. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár
 9. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové
 10. Znečistenie riek už možno nebude možné zastaviť
 1. Bezbariérové vozidlo
 2. Na NFŠ môže byť rýchlo 72 špeciálnych lôžok pre COVID 19
 3. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 4. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 5. Zelená Bratislava
 6. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár
 7. Ruža zmeny
 8. Úpravy automobilov pre ZŤP
 9. No Finish Line v Bratislave sa presúva do virtuálneho priestoru
 10. Mladí ľudia vstupujú do druhého piliera už aj cez internet
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 28 494
 2. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 16 036
 3. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 14 485
 4. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 13 609
 5. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 13 534
 6. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 11 752
 7. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 068
 8. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 8 987
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 8 948
 10. Budúcnosť v digitále je plná žien. V čom majú pred mužmi navrch? 8 534
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Koronavírus na Slovensku: Bezpečnostná rada rozhoduje o podobe celoplošného testovania (minúta po minúte)

Celkový počet nakazených na Slovensku dosiahol číslo 31 400. Pandémia Covid-19 si doteraz vyžiadala 98 obetí.

Premiér Igor Matovič a prezidentka Zuzana Čaputová na zasadnutí bezpečnostnej rady.
KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Premiér nie je Ali paša

Matovič si zasa nesplnil politickú úlohu.

Peter Tkačenko

Matovič hovorí o dobrovoľnosti. Kto však nebude mať test, hrozí mu karanténa

Na test stačí prísť na najbližšie odberné miesto.

Premiér Igor Matovič počas tlačovej konferencie.
Peter Sagan na Giro d'Italia 2020.
CYNICKÁ OBLUDA

Matovičova predstava dobrovoľnosti

Ak premiér hovorí, že plošné testovanie bude dobrovoľné, tak jednoducho klame.