SME
Streda, 29. marec, 2023 | Meniny má Miroslav

Malária

Prehľad Malária je najčastejším tropickým ochorením, na ktoré podľa odhadov WHO ročne ochorie viac ako 300 miliónov ľudí. Spolu existujú štyria rôzni pôvodcovia malárie, ktorí vyvolávajú rôzne formy ochorenia. Najnebezpečnejšou formou je malaria

Prehľad

Malária je najčastejším tropickým ochorením, na ktoré podľa odhadov WHO ročne ochorie viac ako 300 miliónov ľudí. Spolu existujú štyria rôzni pôvodcovia malárie, ktorí vyvolávajú rôzne formy ochorenia. Najnebezpečnejšou formou je malaria tropica, ktorá, ak sa nelieči, môže viesť dokonca k smrti. Prenos malárie nastáva bodnutím komára anopheles.

Charakteristickým symptómom malárie je periodicky sa objavujúca horúčka. Diagnóza ochorenia sa stanovuje na základe symptómov a mikroskopickým vyšetrením krvi. Na liečbu je k dispozícii viacero vysoko účinných liekov. Očkovanie v súčasnosti ešte neexistuje. K profylaxii patrí jednak vyhýbanie sa bodnutiam komárov, a jednak užívanie rôznych liekov vo forme tabliet.

 
Všeobecné informácie

Pojem malária (aj bahenná horúčka) zahŕňa viacero horúčkovitých ochorení, ktoré sú spôsobované parazitnými jednobunkovcami z rodu plasmodium. Názov je odvodený z taliančiny a súvisí s predstavou chorobného „zlého vzduchu“ v bahenných oblastiach: „mal aria“.

 

Podľa pôvodcu sa rozlišujú tri druhy malárie:

 • malária tropica: Malária tropica sa pokladá za najnebezpečnejšie ochorenie malárie. Ak sa nelieči, vedie v ca. 30 % prípadov k smrti.
 • malária tertiana: Tento druh malárie je smrteľný len v zriedkavých prípadoch, avšak vedie k značným poškodeniam celkového zdravotného stavu.
 • malária quartana: Toto ochorenie malárie sa pokladá za najmiernejšiu formu malárie.

 

Pôvodca

Ako bolo spomínané, existujú štyria rôzni pôvodcovia malárie, ktorí vedú k trom rôznym formám malárie:

 

 Pôvodca  Forma malárie
 plasmodium falciparum  malária tropica
 plasmodium vivax  malária tertiana
 plasmodium ovale  malária tertiana
 plasmodium malariae  malária quartana

 

Týto štyria pôvodcovia sa na jednej strane odlišujú v niektorých bodoch, na druhej strane majú však viacero dôležitých podobností. Nasledovne sa zameriame tak na rozdiely, ako aj na podobnosti.

 

Vývinový cyklus parazitov malárie

Vývojový cyklus parazitov malárie sa rozdeľuje na pohlavný cyklus, ktorý sa odohráva v komárovi-prenášačovi, a na nepohlavný cyklus, ktorý prebieha v človekovi. Striedanie medzi pohlavným a nepohlavným rozmnožovaním sa nazýva rodozmena.

 

Pohlavný cyklus v komárovi anopheles

Pohlavný cyklus prebieha u všetkých parazitov malárie rovnakým spôsobom. V komárovi anopheles sa spoja samičie a samčie plazmódie, gaméty. Nato musí komár pri cicaní z infikovaného človeka prijať ranné formy týchto gamiet, gametocyty. V žalúdku komára oplodnia samčie gaméty samičie gaméty a nasledujú viaceré medzikroky vývoja: gaméta – zygota – ookinéta – oocysta – sprozoit, ktoré tu nemajú byť jednotlivo predstavené. Vývojový cyklus v komárovi anopheles trvá v závislosti od vonkajšej teploty 8 až 16 dní. Posledná vývojová fáza parazita malárie v komárovi anopheles, sporozoit, sa dostane pri ďalšom cicaní zo slinných žliaz komára do krvi človeka, a tam začína nepohlavný vývojový cyklus.

 

Nepohlavný cyklus v človekovi

Potom čo sa sporozoity bodnutím komára dostali do krvného riečišťa, vniknú do pečeňových buniek a vyvíjajú sa na ďalší medzistupeň, schizoity. Ďalší vývoj týchto vykazuje pre jednotlivé parazity malárie rozdiely, ktoré sa prejavujú na chorobných priebehoch.

 

Plasmodium falciparum

U plasmodia falciparum sa len časť schizoitov vyvíja na zrelé bunky, ktoré obsahujú takzvané merozoity. Tieto merozoity sa po zničení pečeňovej bunky uvoľnia a dostanú sa do krvi, kde napádajú červené krvinky, čiže erytrocyty. Bunková membrána napadnutých krviniek obsahuje charakteristické vložky. Pravdepodobne ide pritom o protilátky proti plasmodiu falciparum. Zmena povrchového stavu červených krviniek vedie k tomu, že tieto ostávajú prilipnuté na povrchu malých krvných ciev, kapilár, a podmieňujú upchatie postihnutej cievy spojeného so zníženým zásobovaním kyslíka pripojených oblastí. Obávanou komplikáciou, ktorá spočíva v týchto zmenách, je napadnutie mozgu maláriou. To vedie až ku kóme a má zlú prognózu.

 

Plasmodium vivax, ovale a malariae

Pri tomto type parazita sa len časť schizointov vyvíja na zrelé bunky, ktoré obsahujú takzvané merozoity, ktoré sa vzápätí dostanú do krvi. Zvyšné schizointy zortvávajú mesiace až roky v pečeni v istom type pokojovej fázy. Doteraz nie celkom známymi vplyvmi, ako napr. stres alebo iné infekcie, dozrievajú tieto schizointy neskôr, a potom vedú k recidívam tohto ochorenia, typickým pre tieto tri parazity malárie. Ďalší vývoj merozoitov prebieha u všetkých parazitov malárie opäť rovnako. Malá časť merozoitov sa vyvíja na ranné pohlavné formy, gametocyty, ktoré sú prijímané komárom anapheles pri cicaní, a potom vstupujú do pohlavného vývojového cyklu.

Prvý pôvodca malárie bol mimochodom v ľudskej krvi objavený v roku 1880 francúzskym lekárom Charlesom Lavernom.

 

Výskyt / častosť

Kým malária v Európe je známa viac ako cestovná choroba, má pre krajiny tretieho sveta dôležitý význam. Malária je najčastejšou tropickou chorobou, na ktorú podľa odhadov WHO na celom svete ochorie viac než 300 miliónov ľudí ročne, 1 milión ľudí ročne zomrie, 90 % smrteľných prípadov sa vyskytuje v Afrike. Z toho sú najčastejšie postihnuté deti: Denne v Afrike na maláriu zomrie 3000 detí mladších ako päť rokov. Spolu žije asi 20 % svetového obyvateľstva v oblastiach zamorených maláriou (stav: 2003, zdroj: WHO).

Najprv veľmi úspešný program Svetovej zdravotníckej organizácie na boj proti malárii, ktorý sa začal v roku 1956, sa musí pokladať za nevydarený: medzičasom počet prípadov malárie na celom svete stúpa. Podľa jednej štúdie by sa mohol výskyt malárie znížiť o 60 %, keby sa pri výskyte infekcie ihneď profylakticky liečila celá “spoločnosť” postihnutých, a keby všetci členovia spoločnosti používali sieťky proti moskytom obsahujúce insekticídy (zdroj: Africa Malaria Report 2003, WHO).

Ale aj v “nepostihnutých krajinách” sa malária čoraz viac stáva problematickou: Len v roku 2001 bolo v Spolkovej Republike Nemecko registrovaných okolo 1 040 prípadov malárie s 8 mŕtvymi.

Takzvanou letiskovou maláriou sa v posledných rokoch infikovalo ca. 80 osôb bez toho, aby precestovali krajinou zamorenou maláriou. Postihnuté sú najmä oblasti okolo centrálnych letísk v strednej Európe, Severnej Amerike a Austrálii. 1999 ochoreli v Luxembursku tri osoby na letiskovú maláriu v priebehu dvoch mesiacov.

 

Inkubačná doba

Jeden až niekoľko týždňov.

 

Symptómy

Ochorenie často začína náhle s bolesťami hlavy a chrbta, zimomriavkami a pocitom tepla a predovšetkým jasnou horúčkou. Začiatok malárie je teda sotva rozoznateľný od obrazu ťažkostí chrípky. Až rytmické horúčkovité záchvaty, ktoré v závislosti od pôvodcu ochorenia trvajú rôzne dlho, sú znakom druhu ochorenia (okrem malárie tropica). Pritom sa objavujú horúčkovité stavy

 • každých 48 hodín pri malárii tertiana,
 • každých 72 hodín pri malárii quartana,
 • nepravidelne pri malárii tropica.

 

Pretože rytmické horúčkovité stavy sú pri malárii tropica nepravidelné, je nebezpečenstvo chybnej diagnózy vysoké. V zásade by sme mali pri výskyte hore uvedených ťažkostí po pobyte v oblasti ohrozenej maláriou o tom bezpodmienečne informovať lekára, aby mohol čo najrýchlejšie začať zodpovedajúcu diagnostiku. V ďalšom priebehu sa dostaví anémia podmienená sčasti rozpadom červených krviniek.

Pri malárii tropica, najnebezpečnejšej forme malárie, sa môžu pri neliečení o niekoľko dní vytvoriť ťažké, väčšinou smrteľné komplikácie. Obávanou je “cerebrálna” malária (mozgová malária), začínajúca so závratmi a vzápätí úpadkom do kómy, väčšinou so smrteľným koncom. Ďalej sú pozorované poškodenia obličiek, srdca, žalúdočno-črevného traktu (hnačky) a pľúc (edémy).

 

Diagnóza

Diagnóza akútnej malárie nastáva mikroskopickým dôkazom parazitov malárie v krvnom preparáte (krvný náter), ktorý by mal byť urobený počas fázy horúčky. Ale aj symptómy – obzvlášť pri predchádzajúcom pobyte v náležitej oblasti – zdôvodňujú príslušné podozrenie.

 

Terapia

Problém liečenia pri malárii sa zdal byť pred niekoľkými desaťročiami vyriešený zavedením chloroquinu. Terapia malárie je však dnes žiaľ opäť veľmi aktuálna, pretože medzičasom došlo k celosvetovému rozšíreniu pôvodcov malárie, plasmodia falciparum, odolných najmä na chloroquin. Liečba malárie je dodatočne sťažená aj odolnosťou proti iným liekom.

 • Chinín: Chinín je najčastejším prostriedkom proti malárii a dnes prežíva obrodenie pri liečbe ťažkých foriem malárie kvôli rôznorodej odolnosti proti novším prípravkom. Môže byť podávaný v tabletkách a aj injekčne, tak do žily ako aj do svalu. Skutočnosť, že chiním môže viesť k potratom, netvorí však kontraindikáciu pre jeho použitie pri ťažkej malárii u tehotných. Pretože má malý vplyv na erytrocytné formy, čiže na parazity vniknuté do erytrocytov, sa však pri profylaxii neodporúča. Chinidín, modifikácia chinínu, je rovnako účinný ako chinín, je však viac toxický pre vodivý systém srdca.
 • Chloroquin: Farkmakum chloroquin je napriek vývoju odolnosti jedným z najdôležitejších prostriedkov na liečbu a profylaxiu malárie – mal by sa však obmedzovať na oblasti bez odolnosti proti chloroquinu. Je podávaný ako tabletka alebo ako injekcia. Pretože sa pri terapii objavuje relatívne málo vedľajších účinkov, eventuálne bolesti hlavy alebo nevoľnosť, bol chloroquin mimoriadne ďaleko rozšírený. Pri pri dlhšom užívaní počas profylaxie však existuje od ca. piatich rokov riziko poškodenia sietnice na oku. K rovnakej skupine látok (4-aminochinolóny) ako chloroquin patrí amodiaquin (napr. svojim účinkom zodpovedá chloroquinu). Kvôli niekedy pozorovaným ťažkým vedľajším účinkom, ktoré v ojedinelých prípadoch viedli dokonca k smrti, sa na liečbu nasadzuje už len zriedka a na profylaxiu sa už vôbec nenasadzuje.
 • Mefloquin: Tento liek sa štruktúrou podobá chinínu a vďaka jeho účinku proti plazmódiám odolným proti chloroquinu sa všade presadil. Vykazuje totiž menšie vedľajšie účinky ako chloroquin, omámenosť a závraty sa pokladajú skôr za nepríjemné, než aby boli nebezpečné. Občas sa referuje o psychotických vedľajších účinkoch. Tieto vedľajšie účinky sa však počas profylaxie malárie objavujú značne zriedkavejšie ako pri terapii už prejavujúcej sa infekcie, čo súvisí s menším dávkovaním pri profylaxii. Mefloquin nie je vhodný pre tehotné v prvých troch mesiacoch tehotenstva a pre malé deti.
 • Sulfadoxín-pyrimethanín: Pyrimethanín sám vedie veľmi rýchlo k vývinu odolnosti a nie je tak vhodný na profylaxiu. Dnes sa používa prevažne v kombinácii so sulfadoxínom, sulfoamidom. Pretože aj tu sa vo zvýšenej miere objavuje odolnosť, a predovšetkým pri užívaní ako profylaktika boli pozorované ťažké, čiastočne dokonca smrteľne prebiehajúce vedľajšie účinky, nie je tento prípravok už viac na predaj.
 • Halofantrin: Toto farmakum je k dispozícii už od konca 80tych rokov, je však obmedzené na orálne užívanie. Obzvlášť účinné je proti plasmodiu falciparum. Kvôli možnému ovplyvňovaniu vodivého systému srdca, je jeho nasadenie u pacientov so srdcovými chorobami obmedzené. Kvôli týmto síce zriedkavým, v ojedinelých prípadoch však život ohrozujúcim vedľajším účinkom, by toto farmakum nemalo byť, aj napriek jeho dobrému účinku, používané na núdzovú samoliečbu.
 • Tetracyklíny: Tetracyklíny sa nasadzujú príležitostne v kombinácii s chinínom pri problémoch s odolnosťou. V tejto forme sa dajú v princípe použiť aj na profylaxiu. Ako samostatné látky sa kvôli ich spomalenému nástupu účinku nedajú odporučiť.
 • Proquanil: Toto farmakum sa teraz opäť častejšie nasadzuje a je obzvlášť účinné proti plasmodiu falciparum, forme existujúcej v bunke pečene. Používa sa často na profylaxiu, často v kombinácii s chloroquinom. Po užívaní môže dôjsť k dočasnému vypadávaniu vlasov a /alebo k žalúdočno-črevným ťažkostiam.
 • Primaquin: Primaquin je mimoriadne účinný proti erytrocytárnym štádiám parazitov, špeciálne na plasmodium vivax. Hodí sa na zabránenie recidívam pri doliečovaní malárie tertiana. Užívanie je obmedzené na dobu dvoch týždňov, vedľajšie účinky sú zriedkavé.
 • Artemisinin: Z rastliny Artemisia annua mohla byť izolovaná látka quinghaosu. Nasadzuje sa už dlho v južnej Ázii predovšetkým proti malárii, ale aj proti horúčke. Deriváty artemininu, napr. arthemeter alebo artesunat sú účinné pri liečbe malárie odolnej na chloroquin. V Nemecku ešte nie sú povolené.
 • Malarone®: Tento liek sa používa na profylaxiu a ako terapeutikum pri malárii tropica. Obsahuje obe farmaká atovaquon a proguanil. Je vyrábaný firmou GlaxoSmithKline a predávaný vo forme poťahovaných tabliet

 

Liečenie malárie (hlavne malárie tropica) sa musí začať čo najskôr, pri podozrivom prípade aj bez existujúceho výsledku mikroskopického dôkazu parazitov. Väčšina foriem malárie môže byť dostatočne liečená chloroquinom (resochin®), ak nie je spôsobená odolnými parazitmi, a ak sa ešte nevyskytli nijaké komplikácie. Užívanie nastáva spravidla vo forme tabliet. Pri pôvodcoch odolných proti chloroquinu sa musí liečiť mefloquinom (lariam®), halofantrinom (halfan®) alebo chinínom. Pri malárii tertiana sa po liečbe akútnych ťažkostí dodatočne podáva primaquin, aby sa vyhlo opätovnému výskytu choroby spôsobenému parazitnými formami pretrvávajúcimi v pečeni.

 

Letalita

Neliečená alebo neskoro liečená malária tropica má letalitu asi 30 %, naproti tomu včasná liečba infekciu odstáni úplne. Smrteľné prípady dôsledkom malárie tertiana alebo quartana sú mimoriadne zriedkavé, aj bez liečby dochádza po dvoch až troch rokoch k spontánnemu zmiznutiu choroby.

 

Profylaxia

Malária je rozšírená v takmer všetkých tropických a v mnohých subtropických krajinách, v Európe ako aj v Severnej Amerike a Austrálii už neexistuje. Ak plánujeme cestu do oblasti ohrozenej maláriou, mali by sme sa najprv informovať o nášho lekára alebo v najbižšom tropickom inštitúte, ako vysoko sa odhaduje riziko malárie, a či sú evtl. už známe rezistencie tamojších pôvodcov. Chemoprofylaxia, čiže prevencia liekmi, nastáva prostriedkami predstavenými pod bodom terapia.

 

V zásade však platí, že staré prostriedky na ochranu proti moskytom, ako

 • nosenie dlhých nohavíc a zvrškov s dlhými rukávmi vo svetlých farbách po zotmení,
 • používanie prostriedkov na odpudenie komárov (autan®),
 • sieťky proti moskytom,
 • majú stále mimoriadny význam, lebo nijaká profylaxia hore uvedenými liekmi nechráni pred infekciou 100 %.

 

Podľa testovacej správy nadácie testovania tovaru z júla 2000 chránia pred bodnutiami komárov najlepšie Autan Active a Autan Family. Účinná látka oboch výrobkov sa nazýva Bayrepel a je syntetickou účinnou lákou z výskumu BAYER. Autan Family má koncentráciu účinnej látky 10 % Autan Active 20 %. Autan Family chráni pred bodnutiami komárov až štyri hodiny, a je vhodný pre deti od dvoch rokov. Autan Family ponúka účinnú ochranu pred bodnutiami komárov až osem hodín, a až štyri hodiny pred kliešťami.

Mimochodom: Najznámejšou obeťou svetových dejín je Alexander Veľký, ktorý zomrel v roku 323 pred Kristom vo veku 33 rokov v Babylone veľmi pravdepodobne na maláriu.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Primár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Amazon v Seredi dáva veciam druhý život
 2. Neviditeľná technológia vás ochráni pred podvodom, stačí si ju v mobile aktivovať
 3. Ako sa vás dotknú nasledujúce mesiace? Predpovedajú traja odborníci
 4. Novelizácia druhého piliera: doplatia chudobní na bohatých?
 5. Fellner je 6 týždňov bez internetu, ako reaguje BUBO?
 6. Dopestujte si vlastné potraviny. Toto poteší nielen záhradkárov
 7. Kávový Indiana Jones. Slovák loví raritné kávy v pralesoch
 8. Záhadné ženské cviky, ktoré pomôžu mužom. Dokážu zlepšiť erekciu
 1. Fellner je 6 týždňov bez internetu, ako reaguje BUBO?
 2. Dopestujte si vlastné potraviny. Toto poteší nielen záhradkárov
 3. Novelizácia druhého piliera: doplatia chudobní na bohatých?
 4. Ako poraziť vysokú infláciu? Napríklad výnosom 24 % za 3 roky
 5. 8 vecí, na ktoré záhradkári pravidelne zabúdajú
 6. Kávový Indiana Jones. Slovák loví raritné kávy v pralesoch
 7. 7 rýchlych tipov, ako lepšie hospodáriť v domácnosti
 8. Záhadné ženské cviky, ktoré pomôžu mužom. Dokážu zlepšiť erekciu
 1. Vyvýšené záhony ako novodobý trend v záhradkárstve 7 657
 2. Záhadné ženské cviky, ktoré pomôžu mužom. Dokážu zlepšiť erekciu 7 245
 3. Jazdiť v lete na saniach? Na Madeire vám ukážu, že sa to dá 5 723
 4. Kávový Indiana Jones. Slovák loví raritné kávy v pralesoch 3 879
 5. Fellner je 6 týždňov bez internetu, ako reaguje BUBO? 2 725
 6. Má vaše dieťa nárok na 350 eur na kúpu počítača či tabletu? 2 675
 7. Amazon v Seredi dáva veciam druhý život 2 590
 8. V malej obci na Kysuciach vyučujú s modernými technológiami 2 561
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu