Chrípka: Príznaky, diagnostika a liečba

Chrípka (influenza) je závažné ochorenie, ktoré sa vyskytuje najmä v epidémiách. Objavuje sa počas studeného ročného obdobia.

Chrípka začína náhle a zväčša sa objavuje v epidémiách.(Zdroj: Fotolia)

Chrípka je akútne a ťažké ochorenie, ktoré sa zväčša vyskytuje v epidémiách počas studeného ročného obdobia. Spôsobujú ho chrípkové vírusy, ktoré často menia svoj fenotyp. Hlavne u starších osôb a osôb s ochoreniami pľúc alebo srdca často končí smrteľne.

Symptómami sú

 • vysoká horúčka,
 • bolesti hlavy a končatín,
 • kašeľ,
 • zachrípnutie a bolesti hrdla.

Dodatočne často dochádza k bakteriálnej infekcii zasiahnutých slizníc. Následkom môže byť zápal pľúc alebo zápal srdcového svalu.

Jednoznačná diagnóza je ťažká najmä v počiatočnom štádiu, pretože symptómy môžu naznačovať aj jednoduché ochorenia z prechladnutia. Chrípku signalizuje náhly začiatok a ťažký celkový pocit choroby.

Chrípková terapia pozostáva z pokoju na lôžku a liečby sprievodných symptómov.

Novú možnosť terapie predstavujú takzvané inhibítory neuraminidázy. Účinné látky blokujú účinok vírusového enzýmu neuraminidázy, ktorý je potrebný na uvoľnenie nových vírusových častíc z infikovaných buniek, a tým na šírenie vírusu.

Liečba by sa mala začať čo najskôr, do 48 hodín po objavení symptómov.

Pôvodca ochorenia chrípky

Chrípku spôsobujú chrípkové vírusy typov A, B a C.

Vírusy typu A vykazujú mimoriadne často zmeny ich antigénovej štruktúry. V prvom rade ich vyvolávajú zmeny dvoch bielkovín (hemaglutinín a neuraminidáza), ktoré sa nachádzajú v schránke vírusu.

Prečítajte si tiež: Prečo treba chrípku vypotiť?

Sú zodpovedné za epidemický resp. pandemický výskyt chrípky, kým vírusy typu B a C podmieňujú skôr ojedinelé ochorenia.

Ak sa objavia nové antigénové varianty vírusov, obyvateľstvo voči nim nemá imunitu, keďže ešte ochorenie neprekonalo. O to dôležitejšia je úloha ochranného očkovania.

Šírenie chrípkovej infekcie

Influenza sa prenáša kvapôčkovou infekciou - kýchaním, kašľaním, hovorením, ako aj priamym kontaktom, čiže podávaním rúk alebo bozkávaním.

Vírusy osídľujú sliznice horných dýchacích ciest. Ide o povrchovú infekciu, pretože vírusy sa rozmnožujú v bunkách slizníc a tie zároveň prednostne poškodzujú.

Chrípkové vírusy typu A sa vyskytujú aj u cicavcov (napríklad u ošípaných) a vtákov. Typ B sa vyskytuje len u človeka.

Inkubačná doba a nákaza chrípkou

Doba od infikovania až do výskyt prvých symptómov trvá niekoľko hodín až tri dni.

Človek, ktorý sa nakazil chrípkovým vírusom, je nákazlivý už počas inkubačnej doby. Aj keď sa uňho neprejavili žiadne príznaky, ochorenie môže ďalej šíriť.

Nebezpečenstvo nákazy spravidla pretrváva tri až päť dní po výskyte symptómov. Deti môžu prenášať vírus dokonca až sedem dní po objavení sa príznakov.

Príznaky chrípky

Ochorenie začína náhle prudkým nástupom horúčky, často sprevádzaným zimnicou a návalmi potu. Dodatočne sa objavujú ťažké bolesti hlavy a končatín; pacienti sa cítia ťažko chorí.

Prečítajte si tiež: Pomôžu vám antibiotiká? Pozrite si tabuľku príznakov

Rozmnožením vírusov v horných dýchacích cestách dochádza k dráždivému kašľu, zachrípnutiu, bolestiam hrdla, často aj k bolestiam za hrudnou kosťou.

Dôsledkom poškodenia slizníc vzniká nebezpečenstvo bakteriálnych superinfekcií.

Ak sa zabráni infekciám a chrípka nemá komplikovaný priebeh, chrípku možno prekonať za asi jeden týždeň.

Diagnóza chrípky

Dôsledkom nešpecifických symptómov na začiatku choroby je chrípka spočiatku len ťažko rozoznateľná od choroby z prechladnutia. Chrípka sa dá najrýchlejšie rozpoznať podľa prebiehajúcej epidémie.

Pri priebehu chrípky bez komplikácií nie je laboratórna diagnostika potrebná. Ak ide o ťažké ochorenie alebo ak sa objavia komplikácie, sú nutné laboratórne vyšetrenia.

Komplikácie pri chrípke

Komplikácie pri chrípke sa vyvíjajú väčšinou z bakteriálnych superinfekcií. Superfinfekcia sa môže objaviť aj dodatočne, vyvolať ju môžu patogény Haemophilus influenzae, stafylo-, strepto- a pneumokokmi.

Následkom toho dochádza k zápalom pľúc, zápalom stredného ucha alebo zápalom srdcového svalu. Prenosy ochorenia na žalúdočno-črevný trakt a centrálny nervový systém sú zriedkavejšie.

Ako následok zápalu pľúc môžu v pľúcach vzniknúť abscesy. K pľúcnym komplikáciám sa môžu pridať komplikácie krvného obehu srdca, ako napríklad poruchy srdcového rytmu, srdcová nedostatočnosť, pľúcne edémy alebo šok krvného obehu, ktoré môžu viesť k smrti pacienta.

Nesmie sa zabúdať ani na životu nebezpečný zápal mozgu. Následky komplikácií závisia vo veľkej miere od zdravotného stavu jednotlivca.

Starí ľudia, tehotné ženy ako aj ľudia s ochoreniami dýchacích ciest alebo srdca sú obzvlášť ohrození. Boli však pozorované aj epidémie, ktoré sa spájali s vysokou úmrtnosťou obzvlášť u mladých ľudí.

Liečba chrípky

 • Veľmi dôležité je niekoľko dní stráviť v pokoji na lôžku a šetriť sa.
 • Inhalácie kamilkových alebo soľných roztokov sú dobré pre dýchacie cesty, kloktanie a horúce nápoje zmierňujú možné zápaly hltanu.
 • Pri zápaloch a predovšetkým pri horúčke je veľmi dôležité prijímanie dostatočného množstva tekutín. Telo ich totiž stráca vo veľkom množstve. Nevhodné sú nápoje, ktoré telo dodatočne odvodňujú ako alkohol, káva a čierny čaj.

Existujú lieky, ktoré umožňujú kauzálnu chrípkovú terapiu. Látky v liekoch blokujú účinok vírusového enzýmu neuraminidázy, ktorá je potrebná na uvoľnenie nových vírusových častíc z infikovaných buniek, a tým na šírenie vírusu. Inhibítory neuraminidázy pôsobia proti chrípke A a B, nie proti C.

Terapia týchto chrípkových foriem by sa mala začať čo najskôr, najneskôr do 48 hodín po objavení sa symptómov. Pri inhibítoroch neuraminidázy sa jedná o účinné látky Zanamivir (Relenza®) a Oseltamivir (Tamiflu®).

Starším antivírusovo pôsobiacim protichrípkovým prípravkom je látka Amantadín, ktorá nepatrí medzi inhibítory neuraminidázy a hodí sa len na liečbu infekcií chrípkovými vírusmi typu A.

Prečítajte si tiež: Sedem rád ako rýchlejšie poraziť chrípku

Pri chrípke typu B a C nie je vhodná, pričom pri voľbe tejto liečby vzniká problém, že rozoznávanie medzi A a B len pomocou symptómov je takmer nemožné. Amantadín môže mať vedľajšie účinky na centrálnu nervovú sústavu, pričom môže dôjsť k vývoju odolnosti voči lieku.

Ak sa u pacienta chorého na chrípku dodatočne objaví bakteriálna superinfekcia, je potrebné nasadiť antibiotiká. Bezodkladnú ličbu antibiotikami si žiadajú predovšetkým komplikácie, ako bakteriálny zápal pľúc.

Dodatočne môže byť vírusová chrípka podľa potreby liečená symptomaticky. Spravidla sa predpisuje liek na utíšenie bolesti a na zníženie horúčky, napríklad lieky obsahujúce kyselinu acetylsalicylovú. Popri prípravkoch proti bolesti je možné v prípade potreby dostať v lekárňach bez receptu sirupy proti kašľu, kvapky do nosa alebo iné lieky.

Pozor: U detí s vírusovým infektom sa v žiadnom prípade nesmú podávať salicyláty, pretože vzniká nebezpečenstvo Reyeovho syndrómu. Reyeov syndróm je životu nebezpečné ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodeniam mozgu v kombinácii s tukovou degeneráciou pečene. Zatiaľ čo je v počiatočnom štádiu liečenie ešte možné, má celkový obraz ochorenia úmrtnosť až u 70 percentách u detí, ktoré obdržali liečbu salicylátom. Preto by mali byť v každom prípade proti chrípke očkované.

Úmrtnosť na chrípku

Letalita je pri chrípkovom ochorení v prvom rade podmienená bakteriálnymi superinfekciami a z toho vyplývajúcimi komplikáciami. Presné čísla neexistujú. Letalita je však u rizikových pacientov obzvlášť vysoká.

Prevencia chrípky

Prevencia pozostáva z ochranného očkovania, ktoré treba každoročne obnovovať, pretože sa môžu objaviť stále nové antigénové štruktúry.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vybudovala centrálny ohlasovací systém, vďaka ktorému je možné na nový vírus ihneď reagovať vývinom novej očkovacej látky. Odporúčané očkovacie látky predstavujú zmes, ktorá je účinná proti rôznym chrípkovým vírusom.

Očkovanie by sa malo prevádzať pred začiatkom chrípkovej sezóny v októbri. Očkovaním sa podarí až 80 až 90 percent zaočkovaných ľudí ochrániť pred ochorením alebo prinajmenšom dosiahnuť miernejší priebeh chrípky bez komplikácií. Protichrípkové ochranné očkovanie nechráni pred chrípkovým infektom (prechladnutím).

Očkovanie sa odporúča nasledovným skupinám:

 • Všetci ľudia nad 60 rokov.
 • Deti, mladiství a dospelí so zvýšeným ohrozením zdravia v dôsledku základnej choroby: chronické pľúcne choroby, choroby krvného obehu srdca, pečene a obličiek, diabetes a iné choroby látkovej výmeny, oslabenia imunity, infekcia HIV.
 • Obyvatelia domovov dôchodcov a domovov sociálnej starostlivosti.
 • Osoby so zvýšeným ohrozením, napríklad lekársky personál, osoby v zariadeniach s veľkým pohybom ľudí.

História a všeobecné informácie

Pomenovanie chrípka pochádza z francúštiny a znamená „rozmar“, „náladu“. Pravdepodobne sa odvodzuje z náhleho a nesúvislého výskytu ochorenia. Pojem influenza je zas odvodený z latinčiny a znamená „vplaziť sa“, či „vtekať“.

Chrípka (influenza) je akútne sa vyskytujúce, horúčkovité, vírusmi spôsobené ťažké infekčné ochorenie. Na rozdiel od chrípkového infektu - choroby z prechladnutia - sa pri influenze jedná o vážne ochorenie, ktoré často sprevádzajú komplikácie a vedie k smrti.

Prečítajte si tiež: Za chrípku mohli hviezdy, za syfilis kresťania. Ako dostali choroby mená?

Vyskytuje sa hlavne epidemicky. Objaví sa vo väčších množstvách, v určitej dobe a na určitom mieste. Vo väčších časových odstupoch (od 15 do 20 rokov) sú pozorované rozšírenia na celom svete, takzvané pandémie.

Najťažšou dodnes známou pandémiou bola španielska chrípka od 1918 do 1920. Na celom svete v tom čase ochorelo asi 500 miliónov ľudí. Predpokladá sa, že zomrelo asi 22 miliónov ľudí. Ďalšia rozsiahla pandémia sa začala v roku 1957 v Ázii (ázijská chrípka). Z Ázie sa šírila aj Hongkongská chrípka v rokoch 1968 až 1969.

Posledná väčšia pandémia bola zaznamenaná v roku 1989 vo Veľkej Británii a vo Francúzsku. Keď v Hongkongu v roku 1997 počas veľmi krátkej doby zomrelo šesť ľudí na chrípku, zapríčinenú prenesením vírusu z hydiny na človeka, mohlo sa prepuknutiu pandémie zabrániť iba núdzovým zabitím hydiny.

Pri výskyte pandémií sa vychádza z osobitostí chrípkových vírusov. Tieto vírusy môžu prežívať prednostne v hydine (sliepky a kačice) ale aj v ošípaných bez toho, aby u zvierat vôbec vyvolali nejaké ochorenie. Práve v ázijských krajinách, kde človek a zviera často žijú na malom priestore, môžu tieto vírusy veľmi ľahko prejsť na človeka.

Najčítanejšie na SME Primár


Inzercia - Tlačové správy


 1. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 2. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 4. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 6. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 7. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 8. Kam do tepla v januári?
 9. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 10. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 1. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 2. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 4. Tipy pre atraktívne poprsie po dojčení. Plastike povedzte nie
 5. Stanovisko spoločnosti Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán
 6. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 7. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur
 8. Denník SME oslavuje 25 rokov rekordným počtom predplatiteľov
 9. Najinzerovanejšie zánovné auto roku 2017? Mnohých to prekvapí
 10. Stavebná fakulta STU pozýva na Deň otvorených dverí!
 1. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur 16 213
 2. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 8 238
 3. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 4 670
 4. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 2 840
 5. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 2 630
 6. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 2 318
 7. Kam do tepla v januári? 2 296
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 2 057
 9. Divoký Island: cesta ostrovom ľadu a ohňa 1 214
 10. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 1 205

Téma: Lieky proti bolesti


Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Exekučná amnestia sa blíži, štát by odpúšťal dlhy

V poisťovni Dôvera chce dlhy odpustiť štyritisíc ľudí. Či sa s Unionom pripoja k amnestii, ktorú pripravuje štát, zatiaľ nepovedali.

DOMOV

Dobré ráno: Z úst im išli retiazky a klince, opisuje prácu exorcista

Exorcistu vyberie biskup, musí byť kňaz.

KOMENTÁRE

Exekučné amnestie sú nový morálny hazard

Možno do oddlžovania idú s najlepšími úmyslami, ale dopadne to ako vždy.

KULTÚRA

Woody Allen možno nakrútil svoj posledný film

Herci sa hanbia pred jeho adoptívnou dcérou, ktorá tvrdí, že ju zneužíval.

Neprehliadnite tiež

Za šírenie Čiernej smrti môže človek, hovorí provokatívna štúdia

Morová pandémia zabila v polovici 14. storočia viac než tretinu obyvateľov Európy.

Snažil sa zastaviť svoje kýchnutie, roztrhol si hrdlo

Vzácny prípad ukazuje, prečo by ste nemali zadržiavať dýchanie.

Pamäť je zrejme pozostatkom pradávnej infekcie

Spomienky môžu vznikať vďaka vírusu, ktorý sa správa ako HIV.

Matka pandémií. Od vražednej Španielskej chrípky prešlo sto rokov

Mýty a poučenia, ktoré vzišli z najsmrteľnejšej pandémie modernej histórie.

Šesť krokov, ako predchádzať ochoreniam

Zdravotníci vytvorili zoznam, vďaka ktorému možno predísť veľkej časti ochorení.