Operácie očí laserom sa zdokonaľujú

Najmodernejšia metóda laserovej refrakčnej chirurchie NeoLASIK, ktorá sa robí pomocou femtosekundového lasera, sa dostala už aj na Slovensko. Skracuje hojenie na niekoľko hodín.

Ako prvá na Slovensku - unikátna operácia na bratislavskej očnej klinike, kde pacientke implantovali fakickú vnútroočnú šošovku.(Zdroj: FOTO SME - Tomáš Benedikovič)

Najmodernejšia metóda laserovej refrakčnej chirurgie NeoLASIK HD, ktorá sa robí pomocou femtosekundového lasera, sa dostala už aj na Slovensko. Skracuje hojenie na niekoľko hodín.

drhycl1.jpgMikrochirurg MUDr. Josef Hycl, CSc., lekársky riaditeľ očnej kliniky NeoVízia sa laserovým operáciám očí venuje už sedemnásť rokov a má za sebou viac ako 23-tisíc takých zákrokov. Ako prvý v Českej republike vykonal laserovú korekciu zraku femtosekundovým laserom.

Najčastejšie sa pri operáciách očí odstraňujú tzv. refrakčné chyby, ako je krátkozrakosť alebo ďalekozrakosť. Používanie excimerového lasera zaviedol od roku 1983 americký oftalmológ Dr. Stephen Trokel. Laser mení zakrivenie rohovky na fotochemickom princípe, čo to presnejšie znamená?

Excimerový laser vytvára žiarenie, ktorého energia je zhodná s väzbovou energiou molekúl tkaniva očnej rohovky. Rohovkové tkanivo sa pomocou laserovej energie „odparuje" bez toho, aby sa zahrievalo alebo podliehalo iným nežiaducim zmenám. U krátkozrakosti chceme očnú rohovku sploštiť, a preto odstraňujeme tkanivo viac z centra očnej rohovky, u plusových dioptrií je to naopak.

Pri laserovej operácii sa využívajú viaceré techniky, stretneme sa so staršími ako PRK, LASEK, LASIK, EPI-LASIK, a teraz aj s novinkou - NeoLASIK HD, s použitím femtosekundového lasera. Ako sa líšia?

PRK, LASEK A EPI-LASIK sú staršie metódy, pri ktorých sa tkanivo odstraňuje priamo na povrchu očnej rohovky. Znamená to, že po zákroku nastáva fáza hojenia očnej rohovky, ktorá trvá tri až štyri dni a je spojená so silným slzením, bolesťou a prechodným zhoršením videnia. Predĺžené pooperačné hojenie je tiež príčinou toho, že tieto metódy sú menej presné a menej stabilné ako novšie metódy. U metódy LASIK sa pomocou vibrujúceho noža vytvára ochranná lamelka rohovkového tkaniva. Tá sa odklopí a zmena rohovkového zakrivenia prebieha vo vnútri očnej rohovky. Na konci zákroku sa lamelka opäť vráti na miesto. Hojenie tak trvá iba tri až štyri hodiny. Prináša to veľký komfort pre pacientov a zväčšenú presnosť a stabilitu. Navyše predstava mechanického vibrujúceho noža na oku je pre mnohých ľudí neprijateľná. Preto vedci prišli s metódou NeoLASIK HD, kde sa akákoľvek preparácia na oku uskutočňuje bez použitia ostrých nástrojov - iba lúčom femtosekundového lasera. Zákrok je bezpečnejší ako LASIK, presnejší a stabilnejší. Pacienti môžu už večer v deň zákroku čítať, pozerať televíziu či sledovať počítač.

V čom predčí metóda NeoLASIK ostatné metódy?

Hlavnou výhodou je naprostá bezbolestnosť, presnosť a stabilita výsledku. Preto aj na tento zákrok dávame doživotnú záruku. Ak by bol kedykoľvek v budúcnosti potrebný ďalší zákrok laserom, pacient ho bude mať zadarmo. Ďalšou výhodou v dnešnom uponáhľanom svete je to, že pacient je schopný už večer v deň zákroku pracovať s počítačom a sledovať televíziu. To bolo u starších zákrokov nepredstaviteľné. Výhodou pre pacienta je teda rýchlosť, bezbolestnosť, presnosť a stabilita výsledku a, samozrejme, doživotná záruka.

Vďaka čomu je metóda NeoLASIK HD bezbolestná?

Ochranná lamelka je u metódy NeoLASIK HD vytváraná femtosekundovým laserom. Nepoužívajú sa žiadne ostré nástroje, všetko je šetrné, jemné, bezbolestné. Laser pracuje s presnosťou jednej tisíciny milimetra - taký presný nedokáže byť ani najnadanejší chirurg pracujúci staršími metódami.

Čo je podmienkou, aby mohol pacient podstúpiť laserovú operáciu?

Predovšetkým musí prejsť veľmi podrobným a starostlivým vstupným vyšetrením, pacient u nás strávi dve až tri hodiny. Zákroky NeoLASIK sú vhodné pre pacientov od +6 do približne -13 dioptrií. Vieme však pomôcť aj ostatným, pacientom, ktorí majú +20 alebo -30 dioptrií, akurát v tom prípade volíme iné metódy. Samozrejme, niekedy rozhodujú aj finančné možnosti pacientov. Nové metódy sú výrazne drahšie ako tie staršie. Pacient by mal byť v čase operácie zdravý, nemal by byť napríklad prechladnutý, menštruácia nie je prekážkou.

A aké sú kontraindikácie?

Hlavnou kontraindikáciou je tzv. keratokonus - ochorenie, pri ktorom sa postupne stenčuje a vyklenuje očná rohovka. Predtým sme takých pacientov odmietali, dnes vieme pomôcť aj im, musíme však skombinovať viac metód, aby sme dosiahli dobrý a stabilný výsledok. Zhoršujúca sa chyba zraku už dávno nie je kontraindikáciou. Operáciu robíme aj u pacientov, ktorým sa dioptrie zhoršujú. Pokiaľ sa chyba zraku v ďalšom období opäť objaví, odstránime ju doplnkovým zákrokom v rámci záruky.

V čom je rozdiel medzi excimerovým a femtosekundovým laserom?

Excimerový laser produkuje UV žiarenie s vlnovou dĺžkou 193 nm a je schopný každým pulzom žiarenia odstrániť presne definovanú vrstvičku rohovkového tkaniva. Femtosekundový laser pracuje v infračervenom pásme. Jeho pulzy sú extrémne krátke a presne zaostrené. Nepracuje na povrchu oka, ale vo vnútri očnej rohovky. Každý už asi videl predávať kusy skla s priestorovým nápisom alebo tvárou vytvorenou laserom vo vnútri skla. Femtosekundový laser pracuje podobným spôsobom vo vnútri rohovky. To, čo skôr lekári robili zložito a nepresne pomocou ostrých nástrojov, dokáže femtosekundový laser VisuMax jednoducho a s presnosťou na jednu tisícinu milimetra.

Robíte laserové operácie aj u detí. V akých prípadoch sú tieto korekcie nevhodné?

Detských pacientov operujeme od desiatich rokov veku. Potrebujeme určitú mieru spolupráce a vek desať rokov je obdobím, keď deti zákrok bez problémov zvládajú. Metóda je vhodná pre plusové chyby zraku spojené so škúlením, pre jednostranné chyby, pre chyby s vyšším astigmatizmom, a pre strednú a vyššiu krátkozrakosť. Opäť netrváme na stabilite chyby, pretože zákrok možno pri ďalšom postupe chyby v rámci záruky doplniť. Medzi našimi detskými pacientmi je veľa mladých športovcov. Mnohí z nich neznášajú kontaktné šošovky a s okuliarmi športovať nemôžu.

Čo môže mať vplyv na to, že operácia nebude úspešná? Hrozia nejaké riziká - jednak pooperačné komplikácie, a tiež z dlhodobého hľadiska?

Alfou a omegou všetkého je dôkladné predoperačné vyšetrenie. U rizikových pacientov operáciu neodporúčame, alebo používame iné metódy. Osobne robím laserové operácie očí už sedemnásť rokov a uskutočnil som viac ako 23-tisíc zákrokov. Na základe svojich vlastných výsledkov mám k laserovým operáciám veľkú dôveru a myslím si, že pokiaľ lekár prácu robí správne, v duchu poznatkov lekárskej vedy a s použitím najmodernejšej dostupnej techniky, tak sa pacient nemusí obávať žiadnych dlhodobých ťažkostí.

Môžu u pacienta, ktorý podstúpil laserovú operáciu, nastať vo vyššom veku komplikácie, ak bude mať napríklad šedý zákal? Mnohí sa toho obávajú, vraj sa zákal potom nedá operovať...

Šedý zákal je veľmi časté ochorenie. Vo vyspelých krajinách podstúpi operáciu šedého zákalu v priebehu života tretina obyvateľov. Operácia šedého zákalu po predchádzajúcom laserovom zákroku nie je problém. Vzhľadom k tomu, že v Českej republike sa laserové operácie robia už dvadsať rokov, bežne sa s takými pacientmi stretávame. Lekár musí byť vybavený znalosťami, ako v tomto prípade správne postupovať a ako vypočítať hodnotu vnútroočnej šošovky. Iný problém v tom nie je. Publikoval som na túto tému niekoľko vedeckých prác, kde kolegovia nájdu praktické rady, ako takú situáciu možno bez problémov zvládnuť.

Avšak nielen laserové operácie hýbu "svetom mikrochirurgie oka". Nedávno ste na bratislavskej očnej klinike NeoVízia v Nemocnici s poliklinikou Medissimo uskutočnili unikátnu implantáciu fakickej vnútroočnej šošovky Cachet do oka pacientky s -19 dioptriami. Ako dopadla operácia a akú metódu ste použili?

Operácia dopadla výborne. Pri kontrole v prvý deň po operácii bola vnútroočná šošovka v optimálnej polohe a pacientka prečítala podľa očakávania všetky skúšobné písmenká a výsledkom bola nadšená. Pokiaľ ide o metódu, použili sme tzv. mikroincíznu implantáciu fakickej šošovky do prednej komory oka v lokálnej anestézii. Fakická šošovka Cachet je pri tejto operácii injektovaná do oka v zbalenom stave špeciálnym inejktorom. Celá operácia tak prebieha drobným rezom veľkosti 2,5 mm. Po implantácii sa šošovka v oku rozvinie a zafixuje do požadovanej polohy.

operaciadetail1.jpg

Šošovka sa pri operácii injektuje do oka v zbalenom stave špeciálnym injektorom.

Aké sú riziká?

Hlavným rizikom tejto metódy je vznik infekcie, pretože sa pri nej vstupuje do vnútra oka. Preto je túto operáciu nutné prevádzať na príslušne vybavených operačných sálach a dodržiavať aseptický postup. Pokiaľ sa postupuje správne, riziko je veľmi malé. Obrovskou výhodou šošovky Cachet je to, že je vyrobená z biokompatibilného materiálu, ktorý telo dobre prijíma.

Uvádza sa, že tento typ šošovky je vhodný pre vekovú kategóriu od 18 do 35 rokov. Prečo toto ohraničenie?

sosovka.pngDolná hranica plynie z toho, že pre použitie u osôb, ktoré majú menej ako 18 rokov zatiaľ tento implantát nebol testovaný. Myslím si však, že v budúcnosti aj tu nájde miesto. U ľudí starších ako 35 - 40 rokov sa začínajú okrem problémov s videním do diaľky objavovať aj ťažkosti s videním do blízka. Preto u tejto vekovej kategórie volíme iný postup - najčastejšie tzv. presbyopickú výmenu šošovky PRELEX, čo je metóda po ktorej pacienti starší ako 40 rokov nepotrebujú po operácii žiadne okuliare ani na diaľku, ani na čítanie.

V ktorých prípadoch nemožno typ šošovky Cachet použiť?

Túto šošovku nie je možné použiť v prípade ďalekozrakosti (plusové dioptrie) a v prípade vysokých stupňov astigmatizmu. Nie je vhodná ani pre ľudí s tzv. plytkou prednou komorou oka, a taktiež pre ľudí so sivým zákalom, zeleným zákalom, chronickými zápalovými chorobami očí a u ľudí s pokročilou cukrovkou.

V čom sú prednosti tejto šošovky?

Hlavným benefitom šošovky Cachet je to, že je schopná pomôcť aj ľuďom, na ktorých veľkosť zrakovej chyby nestačia laserové dioptrické operácie. Výhodou je krátka doba operácie a stabilný dioptrický výsledok a overená biokompatibilita materiálu šošovky. Nevýhodou je relatívne vysoká cena 1200 eur.

Prečo napriek moderným prístrojom a metódam veľa oftalmológov nosí okuliare?

Na prvá pohľad to tak môže vyzerať. Koniec koncov výskumy z USA ukazujú, že medzi lekármi je väčšie percento tých, ktorí podstúpili zákrok ako v ostatnej populácii. V našom tíme je niekoľko lekárov, ktorí sú po laserovej operácii, vrátane profesorky očného lekárstva MUDr. Nade Jiráskovej. Laserovú operáciu podstúpili aj všetky naše sestričky a recepčná, ktoré nosili okuliare.

Najčítanejšie na SME Primár


Inzercia - Tlačové správy


 1. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€
 2. 3 pravidlá pre lepší dôchodok
 3. Eilat: Slnko, teplo a zábava
 4. Ku kuchynskej linke dostanete obývačku či vstavané skrine za 50%
 5. 4 rady pre deti a dospelých, ako sa starať o pokožku
 6. Výstava Podoby lásky zobrazí skutočné osudy konkrétnych žien
 7. Tohtoročné trhy pred Auparkom bude otvárať Vidiek
 8. Ochráňte pred zlodejmi celé vozidlo vďaka VAM Akustik
 9. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky
 10. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky
 1. Eilat: Slnko, teplo a zábava
 2. Ku kuchynskej linke dostanete obývačku či vstavané skrine za 50%
 3. Exkurzia študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave
 4. Prichádza Black Friday, jazdenku môžete mať so zľavou 2000 eur
 5. 4 rady pre deti a dospelých, ako sa starať o pokožku
 6. Výstava Podoby lásky zobrazí skutočné osudy konkrétnych žien
 7. Tohtoročné trhy pred Auparkom bude otvárať Vidiek
 8. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky
 9. Ochráňte pred zlodejmi celé vozidlo vďaka VAM Akustik
 10. Čerešne - miesto, kde môžete žiť podľa seba
 1. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky 17 415
 2. Eilat: Slnko, teplo a zábava 10 133
 3. 3 pravidlá pre lepší dôchodok 7 522
 4. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€ 4 407
 5. Tohtoročné trhy pred Auparkom bude otvárať Vidiek 2 756
 6. Ako sa zbaviť chladnej podlahy 2 652
 7. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií 1 988
 8. Čerešne - miesto, kde môžete žiť podľa seba 1 734
 9. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky 1 511
 10. Ku kuchynskej linke dostanete obývačku či vstavané skrine za 50% 1 442

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Veľkolepý nástup, výslnie a pád. Prečo veľké strany neprežijú svojich lídrov

Výmena lídra nie je kľúčom k dlhšej životnosti strany. Funguje len pri menších stranách, v Smere by mohla znamenať rýchly zánik.

KOMENTÁRE

Smer bez Fica nemá logiku

Životnosť strán ako Smer sa odvíja od popularity zakladateľa.

Neprehliadnite tiež

Aspirín nie univerzálny liek. Kedy ho užívať a pre koho nie je vhodný?

Aspirín nemožno kombinovať s alkoholom ani ho podávať deťom.

Otras mozgu a jeho následky by u detí mohol odhaliť pľuvanec

Test môže predpovedať, kedy u dieťaťa odznejú príznaky otrasu mozgu.

Päť spôsobov, ako zabrániť pískaniu a hučaniu v ušiach

Nepríjemné zvuky môže spúšťať aj vysoký krvný tlak, či problémy s chrbtom.

Viac nočných môr a najmä zvuky. Ako snívajú nevidiaci

Čo sa sníva ľuďom, ktorí nikdy nevideli okolitý svet.

Spornú štúdiu o cukre objavili po päťdesiatich rokoch

Správanie cukrovarníkov vraj pripomínalo tabakový priemysel.