SME
Piatok, 22. január, 2021 | Meniny má ZoraKrížovkyKrížovky

Pohyb môže byť nielen zdravý, ale aj hravý

V poslednom čase sa čoraz viac detí stáva obeťou sedavého spôsobu života a nedostatku pohybu. Výsledkom je nárast rôznych civilizačných ochorení ako aj ochorení chrbtice a pohybového aparátu. Riešením pritom môže byť atraktívna a zábavná hodina telocviku

Cvičenie na podložke je zajímavé, atraktívne a vhodné pre každé dieťa, bez ohľadu na jeho pohybové schopnosti a danosti.Cvičenie na podložke je zajímavé, atraktívne a vhodné pre každé dieťa, bez ohľadu na jeho pohybové schopnosti a danosti. (Zdroj: Ilustračné foto: Archív)

v škole.

V našej ambulancii sa často stretávame s tým, že školská mládež na nižšom aj na vyššom stupni nemá dostatok pohybu, minimálne nie dostatok takého pohybu, ktorý by ich zaujal a rozvíjal ich pohybové zdatnosti.

Podľa výpovedí žiakov aj rodičov sa veľmi často stretávam s názorom, že hodiny telenej výchovy na školách sú nezaujímavé, stereotypné, učitelia rozdajú žiakom lopty a žiaci sa hrajú loptové hry, ktoré však nemusia byť pre všetky deti „tým pravým orechovým“, pretože deti sú rôzne. Určité fyzické aktivity môžu byť pre niektoré deti až frustrujúce a dôsledkom je ich nevôľa a nechuť k akémukoľvek druhu pohybu.

Za mojich čias, a bolo to už dávnejšie, sme sa v rámci hodín telesnej výchovy stretávali s rôznorodými aktivitami. Využívali sa rôzne pomôcky, nástroje a zaujímavé hry, ktoré deti motivovali oveľa viac ako v súčasnosti. Na školách chýba istý druh zaujímavého, atraktívneho až zábavného pohybu, ktorý by spĺňal univerzálny charakter a nevyčleňoval by určité skupiny detí.

Zapojiť treba každé dieťa

Problém spočíva v tom, že deti sú rôzne, s rôznymi pohybovými schopnosťami a danosťami. Bolo by teda veľmi výhodné, ak by sa na školách vyskytol spôsob výuky v rámci telesnej výchovy, ktorý by konvenoval širokej skupine detí. Znovu pripomeniem, loptové hry nemusia vyhovovať všetkým. Šplhanie sa po lane opäť nemusí vyhovovať všetkým deťom.

Ideálny obsah hodiny telesnej výchovy by mal vyzerať asi tak, že by mal obsahovať klasickú aeróbnu aktivitu – napríklad štandardnú rozcvičku s ľahučkým behom, ktorá je použiteľná pre všetky deti. Potom by mala nasledovať špecifická aktivita, ktorá rozvíja danosti, či už je to schopnosť stability, posilňovanie vnútorného stabilizačného systému alebo koordinačné aktivity.

Následne by nemala chýbať aktivita, ktorá je pre deti zaujímavá a zábavná, čiže pohyb spojený napríklad s rôznymi riekankami, tancom, rozličnými hudobnými prejavmi. Na záver by hodina mala obsahovať niečo, kde deti vedia relaxovať. Dnes máme veľa detí, ktoré sú hyperaktívne, ťažko zvládnuteľné. Počas relaxácie navodíme správny spôsob dýchania, pretože už v detskom veku sa objavujú rôzne problémy s dýchacími cestami.

Slovenské deti sa málo hýbu

Nepriaznivé výsledky štatistík v oblasti fyzickej zdatnosti a športových aktivít detí potvrdil aj nedávny prieskum Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej na vybraných základných školách. Podľa týchto zistení malo 64 % dievčat a 57 % chlapcov slabú až veľmi slabú fyzickú zdatnosť, rekreačnému športovaniu sa viac ako raz do týždňa venuje iba 40 % detí, viac ako 2 hodiny denne trávi pred TV alebo počítačom 50 % detí na I. stupni a až 77 % detí na II. stupni.

Súčasne stúpa počet žiakov oslobodených od hodín telesnej výchovy. Školská telesná výchova je významným činiteľom, ktorý môže pozitívne ovplyvniť fyzickú zdatnosť i postoj žiakov k vlastnému zdraviu. Skúsenosti renomovaných pracovísk ukazujú, že nové atraktívne programy vyžadujú kvalifikovaného pedagóga, správnu voľbu didaktického štýlu a inovatívnu obsahovú náplň s netradičným náčiním.

Riešením má byť univerzálny pohyb

V rámci hľadania nového, viac-menej univerzálneho pohybu použiteľného na hodinách telesnej výchovy sme testovali nový systém. Ide o podložku s rozmermi 140 x 100 cm, ktorá je hladká a spolu s ňou sa používa päť malých podložiek. Ich špeciálny povrch je navrhnutý tak, aby pri kontakte s veľkou vznikal určitý odpor, čo má, samozrejme, svoje výhody aj v detskom veku.

Nie je to len obyčajné šmýkanie a kĺzanie, táto odporová zložka zabezpečuje bezpečnosť cvičenia na Flowine a zároveň navodzuje odporovú silu, ktorú deti musia prekonávať, takže sa správnym spôsobom posilňujú svalové skupiny.

Ďalšími výhodami novej formy cvičenia je, že nevyužíva žiadne skoky a poskoky, a tak nie sú zaťažované váhonosné kĺby. Je to výhoda, pretože u detí v školskom veku sú tieto kĺby ešte vo vývoji. Okrem toho cvičenie nezaťažuje ani chrbticu v staticko-dynamickej zložke.

Tým, že pohyb musíte kontrolovať a je to určitý druh posunu, sa zároveň u detí rozvíja aj schopnosť udržať stabilitu na klzkom povrchu. Dajú sa tu rozvíjať aj koordinačné schopnosti detí. Samozrejme, pokiaľ pracujete v dynamickom režime pri chytľavej hudbe, rozvíjate aj aeróbnu zložku, čiže dochádza aj k podpore srdcovo-cievneho systému.

Pohyb aj zábava v jednom

Na tomto spôsobe je zaujímavé to, že je veľmi hravý. Viete navrhnúť rôzne formy cvičenia od pomalých s posilňovacou zložkou až po rýchle s posilňovaním srdcovo-cievneho aparátu. Je to široká škála rôznych foriem pohybov. Samozrejme, je to závislé aj od kreativity samotného učiteľa, ako si cvičenie na podložke zostaví.

Výhoda novej cvičebnej metódy spočíva aj v tom, že nie sú hendikepované deti, ktoré majú nadváhu, prípadne sú až obézne. V školách často vidíme, že práve táto skupina detí bočí od pohybových aktivít. Cíti sa nemotorné, iné ako deti, ktorým idú pohybové aktivity ľahšie. Pri cvičení na podložke tento hendikep odpadá, pretože naozaj stačí minimálna námaha, minimálny pohyb, aby aj u obézneho dieťaťa dochádzalo k redukcii tuku a samozrejme aj k ďalším pozitívnym účinkom, ktoré som spomínala.

Čo potrebuje vedieť učiteľ

V rámci tohto nového systému je, samozrejme, nutné úvodné školenie pre učiteľov telesnej výchovy, aby sa naučili, ako s podložkou pracovať, aby sa naučili rôzne formy zapájania žiakov v rámci výuky telesnej výchovy a, samozrejme, aj pracovať bezpečne na podložke. Naučia sa aj vedieť rozlíšiť, akým spôsobom treba viesť deti na nižšom stupni, čiže deti v prvých a druhých ročníkoch na základných školách a zároveň, ako rozvíjať schopnosti detí na vyššom stupni.

Táto nová metóda nie je len kĺzaním a šmýkaním. Na trhu sa objavili aj rôzne iné podložky, ktoré spĺňali podobné parametre. Sú však odlišné práve v tom, že Flowin má treciu schopnosť. Je tu použitý určitý špecifický koeficient, ktorý je medzi dvomi typmi podložiek – medzi veľkou platňou a malými podložkami. Koeficient sa empiricky a experimentálne zisťoval a dolaďoval a momentálne je určený hranicou 0,29.

Tento koeficient v podstate znamená to, že podložka je veľmi bezpečná. Nie je natoľko šmykľavá, aby ju ani dieťa na prvom stupni nedokázalo zvládnuť a zároveň je dosť šmykľavá na to, aby sa na nej dal zvládnuť rôzny pohyb. Od pomalých, kontrolovaných až po rýchle, emocionálne tanečné kreácie na dynamickú hudbu.

Prvá lastovička

Základná škola Na stanicu 27 v Žiline ako prvá v decembri minulého roka odštartovala projekt s názvom TANA, ktorý využíva prácu s hladkou podložkou. Škola nemá telocvičňu, a tak sa riaditeľka Ivona Mešková rozhodla v záujme skvalitnenia pohybových aktivít pre netradičný krok – absolvovala metodické školenie, zaobstarala podložky a štandardná trieda sa zmenila na neštandardnú telocvičňu.

Atraktívny tangenciálny pohyb na špeciálnej hladkej podložke umožňuje ľubovoľný druh individuálneho i skupinového cvičenia. Žiaci na prvom stupni zareagovali spontánne. Cvičenie v rytme hudby si obľúbili a sami uplatnili svoju kreativitu pri vymýšľaní nových cvikov, súťaží a hier. Pri vyhodnotení po troch mesiacoch sa ukázalo, že z päťdesiatich žiakov v škole je iba jedno dieťa, ktoré je oslobodené od telocviku.

Riaditeľka Mešková poukazuje na výhody a prednosti tohto projektu a netradičného telocvičného náradia a využíva tangenciálnu náuku aj v rámci športovo-pohybového krúžku, kde pripravuje a rozvíja s deťmi na podložkách vlastné choreografie.

flowinskola.jpg

Podložky možno pospájať aj do veľkej súvislej plochy, čo umožňuje vytvárať nové choreografie.

Odkiaľ pochádza?

Produkt bol vyvinutý vo Švédsku, ale testovali sme ho v rámci nášho rehabilitačného centra na rôzne aktivity použiteľné v rôznych vekových skupinách. Okrem iného sa produkt testoval aj na základnej škole, a tam sa vlastne prišlo na jeho konkrétne využitie práve v kategórii žiakov.

Obrovskou výhodou je veľmi jednoduchý zácvik využitia tohto produktu, aj preto je vhodné jeho použitie v školách. Znamená to, že nevyžaduje špeciálne vzdelanie, špeciálnu certifikáciu. Naozaj stačí len základné zaškolenie, aby či už učiteľ alebo vychovávateľ vedel produkt použiť a, samozrejme, poznal aj jeho úskalia a bezpečnosť prevádzky.

Veľkou výhodou je aj skladnosť. Platne možno uložiť jednu na druhú, takže nie sú potrebné veľké skladovacie priestory. Jednoducho sa udržiava, ošetruje sa obyčajnými prostriedkami, ktoré sa používajú na ošetrovanie a dezinfekciu hladkých povrchov, takže zároveň je aj hygienický. Keďže ide o hladkú podložku a špecifické využitie, tak sa ani výrazne neopotrebováva, takže je veľmi výhodným na využitie pre skupinovú terapiu.

Pre každú vekovú kategóriu

Posledné roky vidíme zaujímavý trend - aj napriek ťažkej ekonomickej situácii sa v školách objavujú investície, väčšinou však v oblasti rozvoja duševných schopností žiakov. Nie je známe, že by sa rovnocenne investovalo do rozvoja telesnej stránky. Telocvične škôl zívajú prázdnotou, vidíme v podstate len základné vybavenie, ktoré má svoje roky a dávno nespĺňa parametre moderného prístupu k pohybovému vývoju žiakov.

Flowin by mohla byť práve jedna z pomôcok, ktorá by mohla tento trend vrátiť späť a začať pracovať aj na rozvíjaní pohybových schopností našich detí.

V súčasnom období máme aj školské zariadenia, ktoré nedisponujú veľkými telocvičňami. Sú to zariadenia, ktoré musia svoju kapacitu využívať naplno a veľakrát sa určité pohybové režimy robia v triedach. Výhodou produktu je výborná skladnosť a jeho veľmi rýchla použiteľnosť.

Znamená to, že bez akýchkoľvek ťažkostí vieme produkt použiť v rámci procesu výuky v triedach, rozmery dokonca umožňujú realizovať na ňom cvičenie vo dvojiciach. Dajú sa tak skoncipovať zaujímavé a zábavné pohybové hry, ktoré sú zasa skombinovateľné s rôznymi chytľavými melódiami, prípadne s jednoduchými riekankami. Sú tak veľmi atraktívne najmä pre nižší stupeň, kde sa u detí tvoria základy ich budúceho vzťahu k športu a pohybovému režimu.

V rámci mojich osobných skúseností s týmto produktom bolo zaujímavé overiť si, že je skutočne použiteľný v každej vekovej kategórii. Mám zaujímavú skúsenosť, raz ku mne do ambulancie prišla na vyšetrenie mamička so školopovinným dieťaťom a priviedla aj 9-mesačného súrodenca.

Keďže sme sa v rámci vyšetrení venovali staršiemu dieťaťu, 9-mesačné batoľa sa začalo spontánne pohybovať po veľkej podložke, použilo menšie, začalo sa šmýkať, a v tej chvíli som si uvedomila, že Flowin je produkt, ktorý je dokonca použiteľný aj v rámci vývojovej rehabilitácie u detí do jedného roka.

Zapojte sa do súťaže
Ak ste sa rozhodli urobiť niečo pre zdravie, zapojte sa do našej súťaže. Spomedzi tých, čo správne odpovedia na súťažnú otázku, vyžrebujeme piatich výhercov, ktorých odmeníme fitloptou s priemerom 65 cm. Súťažnú otázku spolu s formulárom nájdete tu.
Súťaž trvá do 28. marca 2011 do 15. hod..
Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Primár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 2. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 3. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 5. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 6. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 8. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 9. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 1. Stravné pre živnostníkov teraz najvýhodnejšie
 2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 4. Hygge ako životný štýl
 5. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 6. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 7. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 8. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 9. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 10. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 35 296
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 34 214
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 12 245
 4. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 9 528
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 9 151
 6. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 235
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 739
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 436
 9. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 366
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom? 4 346
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Minister zdravotníctva Marek Krajčí.

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 233-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 3 894 obetí. Na Slovensku prebieha plošné testovanie.

10 h
Petra Vlhová.

V zjazde obhájila svoj najlepší výsledok.

47m
Dnes píše Jaroslav Rumpli

Nech si spravia referendum

Peter Pellegrini prichádza na tlačovú konferenciu po online sneme strany.

Životnosť pravdy momentálne neprekračuje horizont niekoľkých dní.

6 h

Máme síce neveľmi priekazné testy, ale kompenzujeme to tým, že ich aspoň úplne zle používame.