Má váš lekár zmluvu s poisťovňou? Zistite si to

Zdravotné poisťovne plánujú od začiatku apríla zrušiť zmluvy s asi tristo lekármi. Pôjde o tých, u ktorých revízne kontroly preukázali neefektívnosť.

Pacienti sa obávajú, že čakacie doby u špecialistov so zmluvou sa predĺžia.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ – ČTK)

BRATISLAVA. Už o pár dní sa vám môže stať, že budete musieť vymeniť lekára špecialistu, ku ktorému ste chodili doteraz. Zdravotné poisťovne oznámili, že takmer s troma stovkami špecialistov kontrakt na ďalšie obdobie nepodpíšu.

K radikálnemu triedeniu lekárov pristúpili dve z troch poisťovní. Najväčšie peniaze unikajú pri predpisovaní liekov a pomôcok, v lôžkovej starostlivosti i v laboratóriách.

Listy pacientom

Pacientov by sa to však podľa poisťovní nemalo výrazne dotknúť. „Budeme ich informovať, ktorí poskytovatelia v regióne ich môžu ošetrovať,“ povedala hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Petra Balážová.

Zmluvní lekári sú na webe
 • Ak by ste sa chceli presvedčiť, či váš lekár neprišiel o zmluvu s poisťovňou, môžete si to zistiť v každej jej pobočke.
 • Aktuálne zoznamy lekárov a nemocníc, s ktorými majú poisťovne uzatvorené zmluvy, sú zverejnené na ich internetových stránkach.
 • Informácie získate aj na infolinkách poisťovní.

Zdravotná poisťovňa Dôvera bude dotknutým pacientom posielať listy. „V nich im oznámime písomne ukončenie spolupráce s ich lekárom. Zároveň im poskytujeme rady a odporučili sme im iných zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,“ tlmočila špecialistka na externú a internú komunikáciu Monika Laciková.

Najviac zmlúv do ďalšieho obdobia s lekármi neuzavrie Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá má najviac poistencov. V apríli nebude pokračovať v zmluvnom vzťahu s približne štyrmi percentami lekárov špecialistov z celkového počtu 4946, čo je asi 200 lekárov.

„Dotkne sa to každého regiónu,“ uviedol generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne poisťovne Marián Faktor.

V súkromnej poisťovni Dôvera sa úplné alebo čiastočné odzmluvnenie týka 84 ambulancií. Podľa Moniky Lacikovej ide o lekárov, ktorí dlhodobo neplnili kritériá efektivity a kvality a zároveň mali pôsobisko v regiónoch s predimenzovanou sieťou ambulancií.

Väčšina lekárov, ktorým sa skončí zmluva, je z Bratislavského a Košického kraja.

Ide o špecialistov v odbore vnútorné lekárstvo, fyziotria, balneológia a liečebná rehabilitácia. „Žiadna výpoveď sa netýka všeobecných lekárov ani pediatrov,“ povedal riaditeľ úseku nákupu Miroslav Žilinek.

O redukovaní siete poskytovateľov zatiaľ neuvažuje najmenšia poisťovňa Union. Jej hovorkyňa Judita Smatanová potvrdila, že aj u nich sa zmluvy s lekármi prehodnocujú.

Ako sa zmluvy posudzujú

To, s kým štátna poisťovňa neuzavrie nové zmluvy, posudzuje podľa toho, aké sú ich náklady na liečenie pacientov v porovnaní s inými lekármi. Robí sa to na základe revíznych zistení i sťažností pacientov.

Dôvera si všíma, či lekári dodržiavajú všetky platné predpisy a zmluvu. Kontroluje aj to, prečo lekári s rovnakou špecializáciou vykazujú pri rovnakých diagnózach výrazne rozdielne sumy.

Ak by špecialista prišiel o zmluvu s Dôverou aj so Všeobecnou, ktoré majú dokopy 90 percent trhu, môže skrachovať.

Čo robiť, ak je váš lekár bez zmluvy

Zriedenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa nemá pacienta dotknúť. Poisťovne nemusia mať zmluvy so všetkými zdravotníckymi zariadeniami.

Ak ste poistenec Dôvery

Dotknutým pacientom už zdravotná poisťovňa písomne oznámila ukončenie spolupráce s ich lekárom. V liste zároveň poskytla rady a odporučila iných zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Ak ste poistenec Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Poisťovňa považuje za korektné informovať priamo lekárov špecialistov, ktorým pošle listy s informáciu, že od 1. apríla s nimi nebude pokračovať v zmluvnom vzťahu. Následne na internetovej stránke www.vszp.sk zverejní aktualizovaný zoznam zmluvných lekárov. Poistencov bude informovať, ktorí poskytovatelia v re〜gióne ich môžu následne ošetrovať.

Ak ste poistenec Union

Poisťovňa v súčasnosti neuvažuje o plošnom redukovaní existujúcej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V prípade nespokojnosti poisťovne a jej poistencov s prácou jednotlivých poskytovateľov, rieši vzniknutú situáciu individuálne. Od apríla začína nový projekt vyhodnocovania kvality poskytovanej starostlivosti podľa vlastných kritérií. Na základe jeho výsledkov bude prehodnocovať zmluvné podmienky s jednotlivými poskytovateľmi.

Tých bez zmlúv nezverejnia

Ak by ste však chceli vedieť vo všeobecnosti, ktorí lekári o zmluvu prišli, nepochodíte.

„Zdravotné poisťovne nie sú povinné zverejňovať mená lekárov, s ktorými neuzatvoria zmluvu,“ oznámila hovorkyňa rezortu zdravotníctva Katarína Zollerová.

U nezmluvných platba

Poistenci majú právo zostať aj naďalej u špecialistov bez zmlúv s príslušnými poisťovňami. Mali by si však uvedomiť, že za ošetrenie budú musieť zaplatiť.

V takýchto prípadoch môže pacient svoju zdravotnú poisťovňu požiadať o príspevok na úhradu zdravotnej starostlivosti.

Zdravotná poisťovňa mu vyhovie po splnení presných kritérií. Tie sa dajú nájsť na weboch poisťovní.

Ďalšou možnosťou je zmena poisťovne, tá je však možná len o rok.

Ako zmeniť lekára

Na Slovensku platí slobodná voľba lekára. Ak pacient nie je spokojný so svojím praktickým lekárom, môže ho zmeniť.

1. Ak nie ste spokojný so svojím všeobecným lekárom, môžete ho zo zákona zmeniť jedenkrát za šesť mesiacov. U špecialistov nie je určená žiadna lehota.

2. Lekárovi oznámite, že ho chcete zmeniť. Odstúpenie od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti medzi lekárom a pacientom musí mať písomnú formu.

3. Po dohode s novým lekárom, podpíšete dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Lekár si na základe podpísanej dohody vyžiada zdravotnú dokumentáciu od lekára, od ktorého ste odišli. Zmenu lekára nemusíte zdôvodňovať ani oznamovať to svojej zdravotnej poisťovni.

4. Kópiu odstúpenia od dohody bude vyžadovať lekár, ku ktorému sa budete hlásiť z dôvodu preukázania ukončenia predchádzajúcej dohody o zdravotnej starostlivosti. Zdravotnú kartu vám vydajú do rúk, alebo do siedmich dní od písomného vyžiadania pošlú novému lekárovi.

5. Dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa uzatvára v písomnej forme najmenej na šesť mesiacov; jej prvopis je súčasťou zdravotnej dokumentácie a druhopis sa odovzdá osobe alebo jej zákonnému zástupcovi.

6. Lekár v zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti môže odmietnuť pacienta len v prípade, že prekročil únosné pracovné zaťaženie a ak osobný vzťah lekára k osobe, ktorú má ošetriť, nezaručuje objektívne posúdenie stavu.

7. Všeobecný lekár pre dospelých a deti, zubár a gynekológ by nemali odmietnuť prijať pacienta zo svojho obvodu z kapacitného dôvodu, ale môžu tak spraviť pre osobný vzťah k pacientovi, ktorý by nezaručoval objektívne hodnotenie jeho zdravotného stavu.

8. Gynekológ by mohol ešte odmietnuť pacienta pre osobné presvedčenie vo vzťahu k umelému prerušeniu tehotenstva, sterilizácii a asistovanej reprodukcii.

9. Špecialisti sú oprávnení odmietnuť poskytnutie zdravotnej starostlivosti z kapacitných dôvodov a z dôvodu osobného vzťahu s pacientom.

10. Ak by mal pacient akýkoľvek problém nájsť iného lekára, môže sa obrátiť na príslušnú pobočku svojej zdravotnej poisťovne, ktorá mu odporučí iného zmluvného lekára, prípadne sa môže obrátiť aj na vyšší územný celok.

11. Samosprávny kraj prešetrí dôvody odmietnutia a určí lekára, nie len pri špecialistovi, ale aj pri odmietnutí pacienta zo strany všeobecného lekára pre dospelých, všeobecného lekára pre deti, stomatológa a gynekológa.

12. Pacient má právo vybrať si poskytovateľa. A hoci poskytovateľ môže z určitých dôvodov odmietnuť poskytnutie zdravotnej starostlivosti, nemôže tak urobiť v prípade, keď sa má pacientovi poskytnúť neodkladná zdravotná starostlivosť.

13. Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti zaniká smrťou osoby, zánikom poskytovateľa a po doručení písomného odstúpenia prvým dňom kalendárneho mesiaca.

Podvody odhaľujú aj detektívi

Špecialisti pacientom predpisujú lieky aj nadštandardne. K takýmto i ďalším poznatkom prišli kontrolóri.

BRATISLAVA. Vlaňajšie kontroly a revízie zdravotných poisťovní odhalili, že niektorí lekári predpisujú lieky nekoordinovane a neštandardne. Pacienti sú zbytočne ožarovaní, podstupujú vyšetrenia, ktoré nesúvisia s ich ochorením.

Na odhaľovanie podvodov s fiktívnymi výkonmi zdravotná poisťovňa Dôvera už nasadzuje detektívov.

Vyše päťtisíc kontrol

Počas minulého roku štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa a súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera vykonali u svojich zmluvných lekárov takmer 5300 externých kontrol. Celkovo odhalili neefektívne úkony v hodnote 152 miliónov eur.

Ako vznikajú chyby
 • Pacient dostane liečbu, ktorá nie je pre jeho diagnózu odporúčaná, a teda je neúčinná.
 • Pacient dostane liek, ktorý je určený pre iné štádium ochorenia .
 • Pacient absolvuje duplicitné, a teda zbytočné vyšetrenia alebo také, ktoré nie sú pre daný typ choroby najvhodnejšie – trebárs zbytočne opakované CT .

V Dôvere to bolo 22 miliónov eur. „Tieto financie zostali v zdravotníctve, využili sme ich užitočnejšie pre pacienta,“ povedal riaditeľ nákupu Miroslav Žilinek.

U lekárov, s ktorými Dôvera ukončila zmluvy, sa preukázalo neštandardné predpisovanie liekov. Lekárom, u ktorých sa predpisovanie viaže len na pár firiem, poslala poisťovňa upozornenie.

V Dôvere predpokladajú, že tento rok bude počet kontrol vyšší. „Aktívni však môžu byť aj samotní poistenci, a to kontrolovaním svojho účtu poistenca. Ak zistia nezrovnalosti, môžu sa na poisťovňu obrátiť,“ upozorňuje Žilinek.

Každý štvrtý deň nový liek

Manažérka odboru liekovej politiky z Dôvery Alžbeta Árvaiová opisuje niektoré príklady. Spolu 57 pacientom v priebehu jedného roka lekári predpísali 30 až 47 rôznych liekov.

Objavil sa aj extrémny prípad, keď lekár pacientovi predpisoval každý štvrtý deň nejaký liek. Celkovo vybral 348 balení. „Takéto nekoordinované množstvo liečiv pacienta môže ohroziť. Kombinácie liekov totiž charakterizujú rôzne interakcie, ktoré nemusia mať na liečbu vždy len podporný efekt,“ povedala Árvaiová.

Raritou bol napríklad pacient, ktorý obehol ôsmich lekárov a dostal 13 balení toho istého lieku v jednom mesiaci.

Fiktívne výkony za tisíce eur

S podobnými príkladmi sa stretávajú aj vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Vedúca zdravotného a revízneho odboru Beáta Havelková povedala, že napríklad u jedného oftalmológa poisťovňa zistila fiktívne vykázané výkony v celkovej výške 80-tisíc eur za jeden rok.

K extrémnemu predpisovaniu liekov došlo aj u istého urológa, ktorý mesačne predpísal lieky za 49-tisíc eur. „Je to suma, ktorú iný urológ spotrebuje za rok,“ vysvetlila Havelková.

Vyše 233 000 pacientov poistených vo Všeobecnej zase užíva viac ako desať druhov liekov. Problémom je i duplicita pri predpisovaní liekov. Stáva sa, že jeden lekár netuší, čo pacientovi predpísal jeho kolega. Napríklad v tom istom mesiaci ten istý liek predpísali viacerí lekári až 170-tisícom pacientom.

Zmätky v nemocniciach

Kontroly v nemocniciach odhalili, že pacienti v nich neraz putujú zbytočne po oddeleniach.

BRATISLAVA. Pacient z Trenčína ležal počas deviatich mesiacov 37-krát v rôznych nemocniciach a na rôznych oddeleniach. Pacient v Bratislavskom kraji ležal v priebehu dvoch mesiacov na dvanástich oddeleniach. O takýchto prípadoch rozpráva Beáta Havelková zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

O podobné príhody nie je núdza ani v zdravotnej poisťovni Dôvera. Vladimíra Kmečová, manažérka odboru zdravotnej politiky Dôvery, opísala príklad z nemocnice, kde pacient počas niekoľkých dní vystriedal štyri oddelenia.

V zdravotnej poisťovni Union zase zaregistrovali, že lekári predpisujú pacientom aj výkony, ako sú rehabilitácie a vyšetrenia, ktoré nie sú pri danom ochorení potrebné.

Najčítanejšie na SME Primár


Inzercia - Tlačové správy


 1. NBS od leta opäť sprísňuje hypotéky. Viete čo vás čaká?
 2. Za palivo Shell BMW domov
 3. V špeciálnom kole sú pre kotly a čerpadlá vyčlenené 4 milióny €
 4. Adlerova - dobré miesto pre rodinu na Furči sa už stavia
 5. Aj staršie životné poistenie môže mať nové výhody
 6. 7 miest, kde ešte stále môžete zažiť cisárske Rakúsko
 7. Nukleárna magnetická rezonančná liečba znova v Košiciach
 8. Reportáž: Ako sa robia balené bagety? Zisťovali sme vo fabrike
 9. Ružička Csekes je už po šiesty krát Právnickou firmou roka
 10. Nový rekord SME.sk: Za 2 roky takmer 2-krát viac predplatiteľov
 1. Plynové kondenzačné kotly IMMERGAS „šité na mieru“
 2. V špeciálnom kole sú pre kotly a čerpadlá vyčlenené 4 milióny €
 3. NBS od leta opäť sprísňuje hypotéky. Viete čo vás čaká?
 4. Adlerova - dobré miesto pre rodinu na Furči sa už stavia
 5. Naše finančné družstvo zveľaďuje svoje aktíva
 6. Obchodník roka: Najvyššie ocenenie si piatykrát odnáša Martinus
 7. Za palivo Shell BMW domov
 8. Shell ponúkne najrýchlejšie dobíjanie elektromobilov v Európe
 9. Za tankovanie môžete platiť mobilom
 10. Shell zásadne inovoval celý sortiment palív
 1. Reportáž: Ako sa robia balené bagety? Zisťovali sme vo fabrike 20 305
 2. Plánujete zmeniť lekára? Na toto sa potrebujete pripraviť 17 315
 3. Firmy, pri ktorých sa nemusíte obávať dvojakej kvality potravín 15 683
 4. Desať obľúbených multistop zájazdov do celého sveta 14 063
 5. Aká je skutočná pravda o Partners Group Sk? 11 609
 6. 7 miest, kde ešte stále môžete zažiť cisárske Rakúsko 5 535
 7. Tieto dizajnové hrnčeky a poháre na kávu ocení každý 5 356
 8. Nový rekord SME.sk: Za 2 roky takmer 2-krát viac predplatiteľov 5 069
 9. V Trenčíne vzniká nová komunita, susedia tu budú priateľmi 4 141
 10. Tri pravidlá, na ktoré inovatívne firmy nikdy nezabúdajú 3 479

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Z budovy SIS budú sociálne byty pre úradníkov, obec neuspela

Tajná služba sa zbavila prvej budovy, ktorá sa dala odhaliť cez internet. Ministerstvo vnútra tam chcel byty pre zamestnancov v ťažkej životnej situácii.

DOMOV

Dobré ráno: Ráno sa zobudíte a máte zarobené, nemusíte pohnuť prstom

Stačilo by 200 eur, aby sme boli šťastní?

KOMENTÁRE

Chorobopis slobody tlače: Bola to srdcová príhoda

Kontrolovať mocných môžu len autenticky slobodné médiá.

ŠPORT

Bayern doplatil na veľkú chybu. Doma podľahol Realu Madrid

Domáci Bayern vyhrával nad Realom.

Neprehliadnite tiež

Ráno, alebo večer? Veda zisťovala, kedy má šport najväčší efekt

Vedci zisťovali či sa oplatí cvičiť na lačno, či pred spaním.

Nový antioxidant by mohol omladzovať cievy o desiatky rokov

Látka môže brániť vzniku ochorení srdca.

Zapíjate predmenštruačný syndróm? Zrejme robíte chybu

Jeden z desiatich prípadov PMS môže súvisieť s alkoholom.

Násilník, vrah a pedofil. Zranenie mozgu môže zmeniť osobnosť

Príbehy, kedy poranenie mozgu dokázalo zmeniť povahu človeka.

Vojak dostal penis od darcu. Transplantácia je prvá v histórii

Zákrok podstúpil vojnový veterán z Afganistanu.