SME
Piatok, 9. jún, 2023 | Meniny má Stanislava

Zelenina je v kauze E.coli nevinne

Na zmutovanú črevnú baktériu E.coli zomrelo takmer 30 ľudí. Nakazených je približne 2300. Slovák, ktorý sa nakazil E.coli, nebol infikovaný nebezpečným kmeňom tejto baktérie.

(Zdroj: Ilustračné - TASR/AP)

BRATISLAVA. Pôvodca nákazy baktériou E.coli sa nedal s istotou určiť niekoľko týždňov. Poukazovalo sa na španielske uhorky. Na pozore sa mali mať ľudia aj pred inými druhmi zeleniny.

Vinník sa napokon našiel vo výhonkoch. „Potvrdila sa izolácia kmeňa E.coli 0 104:H4 zo surových klíčkov z domácností pacientov z oblasti Severného Westfálska. Vyšetrovanie naďalej pokračuje,“ konštatuje hlavný hygienik SR Gabriel Šimko.

Keď zlyhá ľudský faktor

Niekoľkotýždňové dohady vyvolali vo verejnosti negatívne reakcie. Výrazne sa znížil predaj a konzumácia ovocia a zeleniny.

Potraviny sú podľa Heleny Hupkovej, prednostky Mikrobiologického ústavu Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice v Bratislave, skutočne významným faktorom prenosu črevných nákaz. Pôvodcami sú však hlavne živočíchy.

Rastliny sa tiež kontaminujú, ak zlyhá ľudský faktor. A to znečistenými rukami nakazených osôb, kontaminovanými predmetmi, vodou a výlučkami infikovaných zvierat, dodáva Hupková. Potraviny sa tiež často nakazia pri nesprávnom skladovaní.

Odborníci odkazujú, že ochoreniam sa dá aspoň sčasti predchádzať. „ Všetku zeleninu a ovocie treba pred konzumáciou umývať pod prúdom tečúcej pitnej vody. Zeleninu po ošúpaní umyjeme znova.

Umytá a olúpaná zelenina sa nikdy nekladie na miesta a do nádob, kde predtým bola neumytá. Šaláty sa vždy pripravujú čerstvé.

Mikroorganizmy sa na povrchu zeleniny množia pomalšie, ako keď sa dostanú po jej pokrájaní do dužiny,“ vysvetľuje Mária Štefkovičová, krajská odborníčka pre epidemiológiu Trenčianskeho kraja.

Problémom sú žumpy

Ku kontaminácii pitnej vody môže prísť pri prenikaní výkalových látok zo žúmp, z povrchových vôd a pôdy do zdrojov pitnej vody – do studní alebo vodovodnej siete pri poruche.

Väčšiu istotu môžete mať pri príprave jedál z vlastnej úrody. Ak nepoužívate hnojivo pozostávajúce z exkrementov domácich zvierať ani ľudských a poznáte zdroj vody, ktorou zavlažujete.

Problémom však môžu byť žumpy v obciach, kde ešte nebola zavedená kanalizácia.

Ako chrániť potraviny

Vajcia

 • Mali by sa spotrebovať najneskôr 28 dní po znáške. Tento dátum musí byť uvedený na obale.
 • Nemali by sa umývať ani čistiť, pretože sa tým môže poškodiť vajcová škrupina, ktorá chráni vajce pred mikróbmi.
 • Po nákupe by mal spotrebiteľ uchovávať vajcia v chlade.

Mlieko a mliečne výrobky

 • Sporebiteľ by mal výrobky uchovávať pri teplote, ktorá je uvedená v označení na obale.
 • Surové kravské mlieko z mliečneho automatu treba uchovávať pri teplote najmenej 4 °C a najviac 8 °C a spotrebovať ho do 48 hodín.
 • Surové kravské mlieko treba pred konzumáciou prevariť.

Zelenina a ovocie

 • Krájané alebo strúhané ovocie a zelenina by sa mali uchovaávať pri teplote do 10 °C .
Zdroj: Štátna veterinárna a potravinová správa
Odškodné si môžte pýtať od predajcu aj od výrobcu

Ak je známy pôvodca ochorenia, má postihnutý, prípadne ostatní pozostalí nárok na odškodnenie?

Áno. Každý výrobca, respektíve predávajúci je povinný vyrábať alebo predávať len také výrobky, ktoré sú bezpečné a bezvadné.

Pretože každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí porušením právnej povinnosti, zodpovedá aj výrobca alebo predajca nebezpečného výrobku za škody, ktoré takýmto nebezpečným výrobkom spôsobí.

Na aké odškodnenie má nárok?

Pri škode na zdraví sa jednorazovo odškodňujú bolesti poškodeného a sťaženie jeho spoločenského uplatnenia podľa predpísaného bodového systému.

Odškodňuje sa tiež náhrada majetkovej ujmy, pod ktorou sa rozumie náhrada za stratu na zárobku počas a po skončení pracovnej neschopnosti poškodeného, náhrada za stratu na dôchodku, náhrada za jednorazové vyrovnanie z dôvodu poklesu pracovnej schopnosti. Tieto sa viažu len na poškodeného a zanikajú jeho smrťou.

Pozostalí majú nárok na náhradu vyživovacej povinnosti. Tú si môžu uplatňovať deti zomretého, manželka, prípadne rodičia. Náhradu účelne vynaložených nákladov liečenia a náhradu nákladov pohrebu si môže uplatniť ten, kto ich vynaložil, teda aj pozostalí v prípade smrti.

Všetky nároky sa uplatňujú na súde voči osobe, ktorá spôsobila škodu na zdraví.

Koho by mal poškodený žalovať, predajcu či výrobcu?

Je možné zažalovať aj predajcu aj výrobcu tovaru, ktorý spôsobil škodu na zdraví. Predajca sa zbaví zodpovednosti za škodu, ak preukáže, že jeho konaním nebola škoda na zdraví zavinená.

Výrobca sa zbaví zodpovednosti len ak preukáže, že výrobok neuviedol do obehu alebo podľa okolností, ktoré vzniku škody predchádzali, možno vychádzať z toho, že výrobok nebol škodlivý v čase jeho uvedenia do obehu.

Alebo škodlivým sa stal výrobok neskôr, alebo výrobok nevyrobil na predaj alebo na iné užitie alebo použitie na podnikateľské účely, ani ho nedistribuoval v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Tiež, ak je škodlivosť výrobku dôsledkom splnenia povinnosti vyplývajúcej výrobcovi zo všeobecne záväzného právneho predpisu, alebo stav vedeckých a technických poznatkov v čase uvedenia výrobku do obehu neumožňoval škodlivosť výrobku zistiť.

Platí to aj v prípade, že sa človek nakazil v zahraničí?

V prípade, ak bol výrobok kúpený v zahraničí, spravuje sa právny vzťah spravidla právom štátu kde výrobca alebo predajca sídli. V takomto prípade treba postupovať podľa predpisov o náhrade škody príslušného štátu. Informáciu dá aj právnik na Slovensku.

Martin Provazník, advokát, BNT
Aké sú to choroby

Yerzinióza

Hlavným zdrojom nákazy ľudí yersíniami sú voľne žijúce a hospodárske zvieratá, hlavne ošípané. Charakteristickými znakmi sú silné hnačky, prípadne aj vracanie.

Často je sprevádzaná horúčkou a bolesťou brucha. Sprievodnými prejavmi sú bolesti hlavy, hrdla, svalov, kĺbov, začervenanie kože, prejavy apatie. Inkubačná lehota je jeden až 11 dní po požití kontaminovanej potravy.

Brucelóza

Chorobu spôsobujú rôzne baktérie čeľade Brucella, ktoré zvyčajne infikujú hlavne kravy, ošípané, ovce, kozy, ťavy, kone a psy. Brucelóza spôsobuje chorobu nazývanú vlnivá horúčka alebo maltská horúčka. Príznakmi choroby u ľudí sú prerušovaná alebo nepravidelná horúčka, bolesti hlavy, slabosť, značné potenie, nachladnutie, chudnutie a všeobecná bolesť.

Ascaridóza

Pôvodca ochorenia je hlísta detská. Cudzopasí v čreve človeka, klinickým príznakom je nechutenstvo, vracanie, bolesti hlavy, môže nastať aj ochrnutie končatín.

Leptospiróza

Jedným z typov je leptospiróza icterohaemoragie, ktorá napáda pečeň a u človeka spôsobuje Weilovu chorobu. Hlavným prenášačom sú psy, ošípané a potkany, ktoré často infikujú plechovky.

Ďalším typom je leptospiróza canicola, ktorá postihuje obličky. Najčastejším zdrojom nákazy je infikovaná voda.

Po inkubačnej lehote, ktorá trvá zvyčajne jeden až dva týždne, sa objavujú rozmanité príznaky od chrípku pripomínajúceho ochorenia až po meningitídu, žltačku, zlyhanie obličiek, krvácavé prejavy a šok.

Z týchto chorôb sa u nás najčastejšie vyskytuje yerzinióza, hlavne v období zimných zabíjačiek. Zaznamenané boli aj ostatné ochorenia, nie pandémie.

Zdroj: www.bedekerzdravia.sk, www.hpl.sk, www.one-health.eu
V Afrike nejedzte na obed šaláty

Baktérie nevznikajú v zelenine a ovocí. Dostanú sa na ne napríklad hnojením a polievaním. Prenášačmi sú muchy a hlodavce.

BRATISLAVA. Ak ochoriete po konzumácii ovocia a zeleniny, za vaše zdravotné ťažkosti nemôžu primárne ani uhorky, klíčky či iné druhy.

Baktérie totiž nevznikajú v ovocí a zelenine.

Baktérie, huby, vírusy

Okrem hnojenia pôdy ľudskými a zvieracími výkalmi a polievaním kontaminovanou vodou sa môžu ovocie a zelenina nakaziť aj drobnými zvieratami, napríklad hlodavcami.

Možná je aj kontaminácia mechanickým prenosom mikroorganizmov muchami, prípadne iným hmyzom.

Aká choroba vám hrozí? Okrem E.coli sa z výkalov zvierat môžu šíriť aj iné mikroorganizmy, hlavne mikroorganizmy črevnej flóry.

„Možnosť kontaminácie potravín a vody závisí od pôvodcu, ktorým môžu byť baktérie, vírusy, huby, parazity, toxíny,“ hovorí Helena Hupková, prednostka Mikrobiologického ústavu Lekárskej fakulty UK a UNB.

Čo môžete chytiť

Najčastejšími ochoreniami sú brušný týfus, salmonelóza, dyzentéria, leptospiróza, enterovírusové infekcie, yerzinióza, parazitálne ochorenia, napríklad ascaridóza, vírusové infekcie napríklad hepatitída typu A, listerióza, salmonelóza, infekcie E.coli.

„K iným ochoreniam môže dôjsť z dovezených potravín z tropických krajín, ako je cholera, ktorá sa prenáša kontaminovanými potravinami, napríklad mliekom, mliečnymi výrobkami, ovocím, zeleninou.

Aby ste sa vyhli ochoreniu v zahraničí, hlavne v Afrike, strednej Amerike, Indii a krajinách juhovýchodnej Ázie, odborníci odporúčajú napríklad piť len balené vody, nepridávať si ľad, pretože môže byť vyrobený z kontaminovanej vody.

„Pri ovocí sa všeobecne odporúča konzumácia takých druhov, ktoré je možné olúpať, pred krájaním je potrebné každé ovocie umyť balenou vodou.

Zo zeleniny je najrizikovejšia listová zelenina, pretože je takmer nemožné zabezpečiť úplnú očistu, a preto sa neodporúča jej konzumácia v surovom stave,“ dodáva Štefkovičová.

Problematický je aj fast food

Ak sa mäso dostatočne tepelne neupraví, môže negatívne zasiahnuť žalúdok.

BRATISLAVA. Ochorieť po požití mäsa môžete z dvoch dôvodov. Buď bolo zviera nakazené, alebo bolo mäso kontaminované nesprávnym skladovaním.

„Najčastejšie vznikajú ochorenia po konzumácii hovädzieho, ovčieho, kozieho mäsa a produktov rýchleho občerstvenia, ako sú hamburgery a párky, ktoré sú tepelne nedostatočne spracované,“ hovorí hlavný hygienik SR Gabriel Šimko. Rozmyslite si tiež konzumáciu tatárskeho bifteku či krvavého steaku.

Z kontaminovaného mäsa najčastejšie hrozia salmonelóza, dyzentéria, brucelóza či infekcie E. coli. Vyskytla sa aj epidémia hepatitídy A po zjedení kontaminovaných mäsových výrobkov, tvrdí Hupková.

Aby ste sa nenakazili

Prevenciou pred črevnými nákazami je potrebné dodržiavať zásady správneho skladovania a prípravy surovín i výrobkov určených na konzumáciu.

 • V prípade živočíšnych produktov uprednostnite tepelne spracované potraviny, napríklad pasterizované mlieko pred surovým. Potraviny konzumované v surovom stave dôkladne poumývajte.
 • Pri tepelnom spracúvaní dôkladne prevárajte, treba dosiahnuť teplotu najmenej 70 stupňov Celzia počas 20 až 30 minút vo všetkých častiach spracúvanej potraviny.
 • Jedlo je najlepšie skonzumovať čím skôr po jeho príprave.
 • Potraviny je najvhodnejšie skladovať pri nízkych teplotách.
 • Uvarené pokrmy je vhodné pred konzumáciou dôkladne zohriať.
 • Snažte sa zabrániť kríženiu prevádzky, to znamená kontaminácii očistených produktov s neočistenými a uvarených potravín so surovými alebo znečistenými kuchynskými pomôckami, ako sú dosky na krájanie, nože a podobne.
 • Ruky si treba umývať pred prípravou jedál a počas nej. Ruky si môžeme kontaminovať baktériami aj dotykom s domácim zvieraťom.
 • Prostredie určené na prípravu jedál musí byť čisté.
 • Chráňte potraviny a zvlášť hotové pokrmy pred hmyzom, hlodavcami.
 • Pri príprave jedál používajte len studenú pitnú vodu.
 • Odporúča sa odstrániť zo zeleniny či z ovocia šupku.
 • Ak sa na potravine objavila pleseň , treba ju zlikvidivať celú. Niektoré druhy plesní tvoria toxíny a tie prenikajú do celej potraviny. To platí zvlášť v potravinách s vysokým obsahom vody.
Zdroj: Mária Štefkovičová, krajská odborníčka pre epidemiológiu Trenčianskeho kraja
Mlieko prevarte

Vajcia a mliečne výrobky sú najčastejšou príčinou ochorenia na salmonelózu.

BRATISLAVA. „Vôbec najčastejšie nákazy spôsobené potravinami sú salmonelózy. Najčastejšie sú rizikové vajcia, ale hlavne jedlá z nich pripravené bez tepelnej úpravy, najmä v lete.

Sú to napríklad majonézové šaláty, krémové zákusky, zmrzlina. Boli zaznamenané ochorenia po pití surového kravského mlieka,“ upozorňuje Helena Hupková, prednostka Mikrobiologického ústavu Lekárskej fakulty UK a UNB.

Mlieko a mliečne výrobky môžu byť prenášateľmi kampylobakteróz aj infekcií E.coli.

S hnačkou netreba hneď utekať k lekárovi

Najčastejším príznakom chorôb z jedla sú hnačky alebo dávenie. Všeobecný lekár Peter Lipták hovorí, že pri prvých príznakoch si musí pacient poradiť sám. Ide o takzvanú informovanú svojpomocnú liečbu.

1. Začnite diétou

V prvom rade si chorý musí nasadiť prísnu diétu, teda úplnú hladovku, neskôr môže postupne začať jesť piškóty, sucháre, biele pečivo, ryžu, banán, mrkvu. V každom prípade musí dodržiavať pitný režim, teda piť veľa tekutín.

Z medikamentov by mal užívať látky, ktoré viažu toxíny a baktérie. Sú to čierne živočíšne uhlie a smecta, teda biele živočíšne uhlie. Čím skôr si ich pacient nasadí, tým skôr sa mu skončia zdravotné ťažkosti. Pri hnačke si má nasadiť aj takzvaný liek voľby loperamid alebo imódium.

Určite by ľudia nemali siahať po antibakteriálne pôsobiacich látkach, ako je endiex alebo endiaron (v súčasnosti si už nevyrába), pretože je to ekvivalent antibiotík. Môže poškodiť črevnú mikroflóru. Takýto liek by mal nasledovať až v prípade, že problémy pretrvávajú dlhší čas alebo sú nezvykle ťažké.

2. Nečakajte viac ako štyri dni

K lekárovi by mal ísť chorý až vtedy, ak ťažkosti pretrvávajú viac ako štyri dni, prípadne sú neobvyklé oproti tomu, čo už zažil v predchádzajúcich prípadoch. Pri horúčkach alebo blúznení netreba váhať s návštevou lekára a ísť okamžite. To platí aj pri podozrení na salmonelu.

V prípade, že sa k lekárovi vyberiete, najlepšie je ísť hneď ráno, aby mohol urobiť výter a zachytiť čo najskôr príčinu ochorenia.

3. Komu hrozí nemocnica

Hospitalizácia nasleduje zvyčajne vtedy, keď je chorý taký dehydrovaný, že potrebuje infúznu liečbu.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Primár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku?
 2. V Bratislave vznikla nová stomatologická klinika
 3. Ako zvládnuť zápal močových ciest bez antibiotík?
 4. Zláka vás vôňa Atlantiku či krásy vnútrozemia Portugalska?
 5. Viac kusov hydiny do každej rodiny
 6. Ako znížiť vysoký cholesterol?
 7. Najskôr boli nitrianskymi kniežatami, potom uhorskými kráľmi
 8. Nový diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 1. Hráči získali päťtisíc eur a stretnú sa s Ronaldom
 2. Ojazdených elektromobilov je v SR 3x viac než pred covidom
 3. V Bratislave vznikla nová stomatologická klinika
 4. Zláka vás vôňa Atlantiku či krásy vnútrozemia Portugalska?
 5. Ostré videnie vďaka špeciálnym biometrickým šošovkám
 6. Viac kusov hydiny do každej rodiny
 7. Super zábava, super deň
 8. Špecialisti na úspory sa zastavili v Prešove
 1. Čierne zlato zeme premenili v Lipanoch na aquaparkové potešenie 15 764
 2. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku 7 645
 3. Prečo sa oplatí nakupovať na online trhovisku? Poznáme dôvody 6 753
 4. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu 5 771
 5. Ak si teraz predplatíte mesačník INDEX, získate knihu zadarmo 5 154
 6. Dovolenkový raj kúsok za hranicami 4 655
 7. Ako znížiť vysoký cholesterol? 4 597
 8. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku? 4 348
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu