Alergie na roztoče: mylné predstavy a realita

Bratislava - Európsky prieskum zameraný na roztočovu alergiu odhalil mylné predstavy o tomto bežnom chronickom ochorení.

K nepríjemným príznakom alergie na roztoče patrí aj nádcha.(Zdroj: Ilustračné foto: Flickr.com)

Roztoče sú najbežnejším alergénom, zapríčiňujú 49 % všetkých prípadov alergickej nádchy /1./ Tieto živočíchy, neviditeľné ľudským okom, sú nevyhnutne prítomné v každej domácnosti. Alergia na roztoče spôsobuje po celý rok viacero nepríjemných príznakov, medzi ktoré patria opakované kýchanie, nádcha, upchatý nos, svrbenie očí, uší, nosa alebo hrdla a celková únava. Nedávny online prieskum vo Francúzsku, v Nemecku, Taliansku a Španielsku zameraný na roztočové alergie v bežnej populácii odhalil niekoľko mylných predstáv, a to aj napriek pretrvávajúcemu dojmu, že informovanosť o ťažkostiach spôsobených touto chorobou je na vysokej úrovni.

Článok pokračuje pod video reklamou

Alergia na roztoče nie je správne liečená, a to aj napriek dojmu vysokej úrovne informovanosti.

Hoci je alergická nádcha bežné ochorenie postihujúce 20-30 % európskej populácie/1, ešte stále býva nedostatočne diagnostikovaná a liečená /2/. Závery prieskumu ukazujú podobné výsledky: Napriek tomu, že sa 38 % všetkých respondentov domnieva, že sú alergickí na roztoče, iba u 15 % už bola stanovená diagnóza. Alergická teda môže byť jedna zo štyroch osôb, ale v dôsledku toho, že sa ešte neporadili so žiadnym lekárom ani nepodstúpili žiadne vyšetrenie, zostáva ich ochorenie neliečené.

Okrem toho 57 % ľudí, ktorí celoročne pociťujú všetky bežné príznaky alergickej nádchy (25 %), pripisuje svoje príznaky nachladnutiu. Roztoče ako dôvod ťažkostí uvádza iba 33 % opýtaných. Ak je však respondentom položená otázka týkajúca sa ich znalosti bežných príznakov alergie na roztoče, väčšina z nich (57 %) vyhlasuje, že sú informovaní veľmi dobre.

Pocit dobrej informovanosti môže byť zavádzajúci, pretože môže viesť k vytváraniu záverov bez zodpovedajúceho lekárskeho vyšetrenia. Konzultácia s alergológom v prípade podozrenia na alergickú reakciu je o to dôležitejšia, že príznaky alergie si postihnutí obvykle zamieňajú s nachladnutím či chrípkou. Výsledky prieskumu však ukazujú, že za hlavného vinníka respiračných alergií sa aj naďalej pokladá peľ.

Polovica respondentov považuje peľ za primárnu príčinu respiračných alergií, aj keď roztoče (uvádzané ako príčina ťažkostí iba v 17,5 % prípadov) sú takmer rovnako bežným spúšťačom ako peľ, pretože vyvolávajú 49 % prípadov alergickej nádchy/1.

Výsledky prieskumu tiež odhaľujú nejasnosti v chápaní podstaty alergie na roztoče. Mnohí sa totiž stále domnievajú, že táto alergia je spôsobená prachom samotným. Alergia na prach však neexistuje. Keď boli respondenti požiadaní, aby si vybrali medzi alergiou na roztoče a alergiou na prach, oveľa častejšie uvádzali druhú možnosť.

Nedostatočná liečba choroby z dôvodu nedostatku informácií

Keď je respondentom položená otázka o možných spôsoboch liečby a kontroly nad ochorením, najskôr volia možnosť odstránenia príčiny. Viac ako 8 ľudí z 10 sa domnieva, že alergia na roztoče sa dá riešiť odstránením roztočov z prostredia (napríklad upratovaním).

Podľa zistených výsledkov sa všetky možnosti liečby považujú za podstatne menej účinné. Aby som zabránila šíreniu roztočov, každý deň venujem upratovaniu domu pol hodiny a 2 až 3 hodiny každý víkend, vysvetľuje Magali, ktorá od detstva trpí ťažkou formou alergie na roztoče.

Aj keď je odstránenie zdroja alergie prvým krokom pri liečbe akéhokoľvek alergického ochorenia, rozhodne nestačí na kontrolu príznakov a nezabráni zhoršovaniu ochorenia. Platí to predovšetkým v prípade alergie na roztoče, ktorých úplné odstránenie z bežnej domácnosti nie je možné/2. Väčšina respondentov však jednoznačne vyzdvihuje význam lekárskej pomoci pre optimálnu liečbu ochorenia. Sedemdesiat % považuje za nevyhnutnú konzultáciu s praktickým lekárom a 87 % s alergológom.

Ak sa však pacienti aj napriek zdanlivo vysokej informovanosti neporadia s lekárom, je veľmi dôležité pochopiť dôvody, prečo aj naďalej znášajú príznaky svojho ochorenia namiesto toho, aby vyhľadali lekársku pomoc. Čo sa však týka liečby alergie na roztoče, viac ako 1 človek z 2 poukazuje na nedostatok informácií o aktuálne dostupných možnostiach a väčšina (59 %) respondentov zároveň vyhlasuje, že sú nedostatočne alebo veľmi nedostatočne informovaní o alergénovej imunoterapii.

Ide pritom o jedinú liečebnú metódu, o ktorej je známe, že rieši nielen príznaky, ale aj príčinu alergií. Obvykle zvládam svoje problémy sama bez pomoci, a preto mám len málo informácií o všetkých pokrokoch dosiahnutých v liečbe alergií, dodáva Magali a ľutuje, že informácie o alergénovej imunoterapii nie sú k dispozícii tam, kde ich pacienti môžu nájsť.

Vplyv na kvalitu života pacientov: prevláda rezignácia

Podľa získaných výsledkov väčšina (64 %) respondentov potvrdzuje, že liečba alergie na roztoče nie je jednoduchá. Na základe toho sa dá usudzovať, že sú dobre informovaní o jej vplyvoch a dôsledkoch. Päťdesiatjeden % sa však zároveň domnieva, že sezónna alergia na peľ vyvoláva horšie príznaky ako alergia na roztoče a iba 15 % považuje alergiu na roztoče za komplikovanejšiu.

Aj napriek bežne rozšírenému názoru nedávna štúdia dokázala, že celoročné alergie (ako je alergia na roztoče) majú rovnaký negatívny vplyv na kvalitu života, produktivitu v práci a každodenné aktivity ako sezónna alergia (peľová alergia)/3. Tento rozšírený názor môže byť spôsobený skutočnosťou, že sezónna alergia sa v porovnaní s alergiami na roztoče prejavuje náhle, zatiaľ čo alergia na roztoče je zákerná tým, že spôsobuje problémy celý rok. Zavážiť mohol aj fakt, že počas peľovej sezóny venujú médiá veľkú pozornosť peľovým alergiám.

To vedie k podceneniu ďalších príčin alergií, ktoré sú nesprávne považované za menej významné. Je preto nevyhnutné vnímať respiračné alergie v širšom ako sezónnom kontexte. Treba zobrať do úvahy všetky aspekty respiračných alergií a tým verejnosti zabezpečiť lepšie povedomie o alergii a jej liečbe. Väčšina (70 %) respondentov si uvedomuje účinky a klinické komplikácie alergie na roztoče, medzi ktoré patria riziká astmy, zápalu ucha či spojiviek a celkovej únavy, čo potvrdzuje, že táto alergia má veľký vplyv na každodenný život pacientov (67 %).

Rovnaké množstvo z nich však uvádza, že alergia na roztoče je stav, s ktorým sa treba zmieriť! Ešte prekvapivejšie je, že toto percento je vyššie u ľudí, u ktorých bola alergia na roztoče diagnostikovaná. Z toho vyplýva, že u nich namiesto liečby prevláda rezignácia, a to aj napriek negatívnemu vplyvu, ktorý toto ochorenie má na ich životy, každodenné aktivity, emočnú pohodu, prácu a štúdium. Musela som odmietať prácu pre prítomnosť kobercov a prašné prostredie, ktoré, ako som vedela, by u mňa vyvolali alergiu. Zároveň som musela často odmietať pozvania od priateľov alebo účasť na bežných spoločenských aktivitách, ako je návšteva kina, ktoré by výrazne zhoršili moje príznaky, poznamenáva Magali. Život s alergiou na roztoče je každodenný boj, ktorý vám bráni žiť normálny život.

Tento nedávny prieskum mienky aj napriek slušnej úrovni informovanosti o alergii na roztoče dokazuje, že nedostatok informácií o liečbe rovnako ako rezignácia pacientov naďalej pretrvávajú. Mnohí ľudia týmto ochorením stále trpia, hoci má výrazný negatívny vplyv na kvalitu ich života. Je to ochorenie, ktoré človeka uvrhne do samoty. Jeho obrovský vplyv na život pacientov je ťažko pochopiteľný všetkým, ktorí alergiou netrpia, a to vrátane blízkych priateľov, partnera či rodiny. Preto je pre pacientov veľmi dôležité mať prístup k optimálnej liečbe, ktorá im umožní viesť normálny život, vysvetľuje Magali.

METODIKA

Tento prieskum mienky o alergii na roztoče iniciovala spoločnosť Stallergenes a uskutočnila ho spoločnosť LT Insight/GMI vo Francúzsku, v Nemecku, Taliansku a Španielsku. Na prieskume sa zúčastnilo 4061 osôb starších ako 18 rokov: Francúzsko: 1001 osôb / Nemecko: 1002 osôb / Taliansko: 1004 osôb / Španielsko: 1009 osôb

Reprezentatívna vzorka populácie z každej krajiny vypĺňala online dotazník v septembri 2011. Dotazník obsahoval 35 otázok.

Údaje boli zhromaždené pre každú krajinu samostatne. Stredné hodnoty boli vypočítané na základe výsledkov zo všetkých 4 krajín.

Referencie:

/1/Bauchau V, Durham SR. Prevalence and rate of diagnosis of allergic rhinitis in Europe. Eur Respir J 2004;24(5):758-64.

/2/ Gotzsche, PC et al. House dust mite control measures for asthma. Nursing times, 2001. 97(33): 37.

/3/ Demoly P. et al. A pan-EU study on the burden of illness of allergic rhinitis sufferers compared with non-sufferers, poster presented at EAACI 2011

O SPOLOČNOSTI STALLERGENES

Stallergenes je európska biofarmaceutická spoločnosť, ktorá sa špecializuje na liečbu respiračných alergií, ako sú alergická nádcha, zápal spojoviek a alergická astma, a to pomocou alergénovej imunoterapie. Stallergenes, ktorá je priekopníkom a popredným svetovým výrobcom liečivých prípravkov pre alergénovú imunoterapiu podávanú sublingválne (pod jazyk), venuje takmer 20 % svojho zisku na výskum a vývoj a aktívne sa podieľa na vývoji novej kategórie liečivých prípravkov: sublingválnych tabliet pre alergénovú imunoterapiu.

V roku 2010 mala spoločnosť Stallergenes obrat 216 miliónov eur a jej prípravkami sa liečilo viac ako 500 000 pacientov.

Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke: http://www.stallergenes.sk Kontakt: PharmDr. Jana Řimáková, Ph.D. Stallergenes CZ, s.r.o. Belgická 20, 120 00 Praha 2 E-mail: jrimakova@stallergenes.cz

Upozornenie: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Primár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Špeciálna príloha: Krížovky na leto
 2. Šesť dôvodov, prečo sa oplatí cestovať do Ruska
 3. S kreditkou začína pohodová dovolenka už na letisku
 4. Zmrzlina v Mekáči má u nás kratšiu záruku ako v Rakúsku. Prečo?
 5. Aká je ideálna vlhkosť a teplota v byte? Výskum hovorí jasne
 6. Veríte brusniciam pri zápaloch močových ciest? Nemusia stačiť
 7. Vyberiete si radšej romantický Paríž alebo slnečné Nice?
 8. Dobrú chuť: Letné šaláty a bizarné praktiky food fotografie
 9. O asistovanej reprodukcii sa šíri množstvo zavádzajúcich tvrdení
 10. Pivovar Šariš rozdá tisíce eur, o časti peňazí rozhodnú ľudia
 1. Šesť dôvodov, prečo sa oplatí cestovať do Ruska
 2. Špeciálna príloha: Krížovky na leto
 3. Najpredávanejšou jazdenkou v tuzemsku bola Škoda Octavia
 4. Gopass-dovolenka, ktorá sa oplatí
 5. OMV robí dovolenku pre vodičov oddychom
 6. OMV robí dovolenku pre vodičov oddychom
 7. S kreditkou začína pohodová dovolenka už na letisku
 8. Zmrzlina v Mekáči má u nás kratšiu záruku ako v Rakúsku. Prečo?
 9. Dubravské Čerešne majú sladké prekvapenie pre najrýchlejších!
 10. Aká je ideálna vlhkosť a teplota v byte? Výskum hovorí jasne
 1. Aká je ideálna vlhkosť a teplota v byte? Výskum hovorí jasne 36 668
 2. Zmrzlina v Mekáči má u nás kratšiu záruku ako v Rakúsku. Prečo? 24 274
 3. Šesť dôvodov, prečo sa oplatí cestovať do Ruska 19 275
 4. Infografika: Slováci minuli na Pohode historicky najviac peňazí 14 056
 5. Dobrú chuť: Letné šaláty a bizarné praktiky food fotografie 9 412
 6. Veríte brusniciam pri zápaloch močových ciest? Nemusia stačiť 5 824
 7. Vyberiete si radšej romantický Paríž alebo slnečné Nice? 4 014
 8. O asistovanej reprodukcii sa šíri množstvo zavádzajúcich tvrdení 3 423
 9. Špeciálna príloha: Krížovky na leto 3 328
 10. S kreditkou začína pohodová dovolenka už na letisku 2 666

Téma: Alergia


Článok je zaradený aj do ďalších tém Prieskumy volebných preferencií, Imunita

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Cinkota: Som pôžitkár. Viem, že chuť príde, ale už mi nebude diktovať

Verím, že som oveľa múdrejší, hovorí prepustený herec Dušan Cinkota.

Autorská strana Michala Havrana

Európa je civilizácia fake news (píše Michal Havran)

Rimania označili zmŕtvychvstanie ako prvý hoax.

Neprehliadnite tiež

Sinice, parazity aj vírusy. Ako sa im vo vode vyhnúť?

Na verejné kúpalisko potrebujete dobrú imunitu.

Dermatovenerológ: Chlamýdie môžete chytiť aj na kúpalisku

Olej na kožu nepatrí, chémii sa vyhnete minerálnymi filtrami hovorí JURAJ HEGYI.

Ako dlho zostane nikotín v tele po poslednej cigarete?

Kedy sa nikotín odbúra z krvi a komu to trvá najdlhšie.

U sklerózy môže invaliditu prezradiť železo v mozgu

Metóda môže pomáhať pri testovaní liekov.

Päť rád, ako si na grilovačke neotráviť hostí

Večierky pod holým nebom majú hygienické pravidlá.