SME
Pondelok, 19. október, 2020 | Meniny má KristiánKrížovkyKrížovky

Alergie na roztoče: mylné predstavy a realita

Bratislava - Európsky prieskum zameraný na roztočovu alergiu odhalil mylné predstavy o tomto bežnom chronickom ochorení.

K nepríjemným príznakom alergie na roztoče patrí aj nádcha.K nepríjemným príznakom alergie na roztoče patrí aj nádcha. (Zdroj: Ilustračné foto: Flickr.com)

Roztoče sú najbežnejším alergénom, zapríčiňujú 49 % všetkých prípadov alergickej nádchy /1./ Tieto živočíchy, neviditeľné ľudským okom, sú nevyhnutne prítomné v každej domácnosti. Alergia na roztoče spôsobuje po celý rok viacero nepríjemných príznakov, medzi ktoré patria opakované kýchanie, nádcha, upchatý nos, svrbenie očí, uší, nosa alebo hrdla a celková únava. Nedávny online prieskum vo Francúzsku, v Nemecku, Taliansku a Španielsku zameraný na roztočové alergie v bežnej populácii odhalil niekoľko mylných predstáv, a to aj napriek pretrvávajúcemu dojmu, že informovanosť o ťažkostiach spôsobených touto chorobou je na vysokej úrovni.

Skryť Vypnúť reklamu

Alergia na roztoče nie je správne liečená, a to aj napriek dojmu vysokej úrovne informovanosti.

Hoci je alergická nádcha bežné ochorenie postihujúce 20-30 % európskej populácie/1, ešte stále býva nedostatočne diagnostikovaná a liečená /2/. Závery prieskumu ukazujú podobné výsledky: Napriek tomu, že sa 38 % všetkých respondentov domnieva, že sú alergickí na roztoče, iba u 15 % už bola stanovená diagnóza. Alergická teda môže byť jedna zo štyroch osôb, ale v dôsledku toho, že sa ešte neporadili so žiadnym lekárom ani nepodstúpili žiadne vyšetrenie, zostáva ich ochorenie neliečené.

Okrem toho 57 % ľudí, ktorí celoročne pociťujú všetky bežné príznaky alergickej nádchy (25 %), pripisuje svoje príznaky nachladnutiu. Roztoče ako dôvod ťažkostí uvádza iba 33 % opýtaných. Ak je však respondentom položená otázka týkajúca sa ich znalosti bežných príznakov alergie na roztoče, väčšina z nich (57 %) vyhlasuje, že sú informovaní veľmi dobre.

Skryť Vypnúť reklamu

Pocit dobrej informovanosti môže byť zavádzajúci, pretože môže viesť k vytváraniu záverov bez zodpovedajúceho lekárskeho vyšetrenia. Konzultácia s alergológom v prípade podozrenia na alergickú reakciu je o to dôležitejšia, že príznaky alergie si postihnutí obvykle zamieňajú s nachladnutím či chrípkou. Výsledky prieskumu však ukazujú, že za hlavného vinníka respiračných alergií sa aj naďalej pokladá peľ.

Polovica respondentov považuje peľ za primárnu príčinu respiračných alergií, aj keď roztoče (uvádzané ako príčina ťažkostí iba v 17,5 % prípadov) sú takmer rovnako bežným spúšťačom ako peľ, pretože vyvolávajú 49 % prípadov alergickej nádchy/1.

Výsledky prieskumu tiež odhaľujú nejasnosti v chápaní podstaty alergie na roztoče. Mnohí sa totiž stále domnievajú, že táto alergia je spôsobená prachom samotným. Alergia na prach však neexistuje. Keď boli respondenti požiadaní, aby si vybrali medzi alergiou na roztoče a alergiou na prach, oveľa častejšie uvádzali druhú možnosť.

Skryť Vypnúť reklamu

Nedostatočná liečba choroby z dôvodu nedostatku informácií

Keď je respondentom položená otázka o možných spôsoboch liečby a kontroly nad ochorením, najskôr volia možnosť odstránenia príčiny. Viac ako 8 ľudí z 10 sa domnieva, že alergia na roztoče sa dá riešiť odstránením roztočov z prostredia (napríklad upratovaním).

Podľa zistených výsledkov sa všetky možnosti liečby považujú za podstatne menej účinné. Aby som zabránila šíreniu roztočov, každý deň venujem upratovaniu domu pol hodiny a 2 až 3 hodiny každý víkend, vysvetľuje Magali, ktorá od detstva trpí ťažkou formou alergie na roztoče.

Aj keď je odstránenie zdroja alergie prvým krokom pri liečbe akéhokoľvek alergického ochorenia, rozhodne nestačí na kontrolu príznakov a nezabráni zhoršovaniu ochorenia. Platí to predovšetkým v prípade alergie na roztoče, ktorých úplné odstránenie z bežnej domácnosti nie je možné/2. Väčšina respondentov však jednoznačne vyzdvihuje význam lekárskej pomoci pre optimálnu liečbu ochorenia. Sedemdesiat % považuje za nevyhnutnú konzultáciu s praktickým lekárom a 87 % s alergológom.

Ak sa však pacienti aj napriek zdanlivo vysokej informovanosti neporadia s lekárom, je veľmi dôležité pochopiť dôvody, prečo aj naďalej znášajú príznaky svojho ochorenia namiesto toho, aby vyhľadali lekársku pomoc. Čo sa však týka liečby alergie na roztoče, viac ako 1 človek z 2 poukazuje na nedostatok informácií o aktuálne dostupných možnostiach a väčšina (59 %) respondentov zároveň vyhlasuje, že sú nedostatočne alebo veľmi nedostatočne informovaní o alergénovej imunoterapii.

Ide pritom o jedinú liečebnú metódu, o ktorej je známe, že rieši nielen príznaky, ale aj príčinu alergií. Obvykle zvládam svoje problémy sama bez pomoci, a preto mám len málo informácií o všetkých pokrokoch dosiahnutých v liečbe alergií, dodáva Magali a ľutuje, že informácie o alergénovej imunoterapii nie sú k dispozícii tam, kde ich pacienti môžu nájsť.

Vplyv na kvalitu života pacientov: prevláda rezignácia

Podľa získaných výsledkov väčšina (64 %) respondentov potvrdzuje, že liečba alergie na roztoče nie je jednoduchá. Na základe toho sa dá usudzovať, že sú dobre informovaní o jej vplyvoch a dôsledkoch. Päťdesiatjeden % sa však zároveň domnieva, že sezónna alergia na peľ vyvoláva horšie príznaky ako alergia na roztoče a iba 15 % považuje alergiu na roztoče za komplikovanejšiu.

Aj napriek bežne rozšírenému názoru nedávna štúdia dokázala, že celoročné alergie (ako je alergia na roztoče) majú rovnaký negatívny vplyv na kvalitu života, produktivitu v práci a každodenné aktivity ako sezónna alergia (peľová alergia)/3. Tento rozšírený názor môže byť spôsobený skutočnosťou, že sezónna alergia sa v porovnaní s alergiami na roztoče prejavuje náhle, zatiaľ čo alergia na roztoče je zákerná tým, že spôsobuje problémy celý rok. Zavážiť mohol aj fakt, že počas peľovej sezóny venujú médiá veľkú pozornosť peľovým alergiám.

To vedie k podceneniu ďalších príčin alergií, ktoré sú nesprávne považované za menej významné. Je preto nevyhnutné vnímať respiračné alergie v širšom ako sezónnom kontexte. Treba zobrať do úvahy všetky aspekty respiračných alergií a tým verejnosti zabezpečiť lepšie povedomie o alergii a jej liečbe. Väčšina (70 %) respondentov si uvedomuje účinky a klinické komplikácie alergie na roztoče, medzi ktoré patria riziká astmy, zápalu ucha či spojiviek a celkovej únavy, čo potvrdzuje, že táto alergia má veľký vplyv na každodenný život pacientov (67 %).

Rovnaké množstvo z nich však uvádza, že alergia na roztoče je stav, s ktorým sa treba zmieriť! Ešte prekvapivejšie je, že toto percento je vyššie u ľudí, u ktorých bola alergia na roztoče diagnostikovaná. Z toho vyplýva, že u nich namiesto liečby prevláda rezignácia, a to aj napriek negatívnemu vplyvu, ktorý toto ochorenie má na ich životy, každodenné aktivity, emočnú pohodu, prácu a štúdium. Musela som odmietať prácu pre prítomnosť kobercov a prašné prostredie, ktoré, ako som vedela, by u mňa vyvolali alergiu. Zároveň som musela často odmietať pozvania od priateľov alebo účasť na bežných spoločenských aktivitách, ako je návšteva kina, ktoré by výrazne zhoršili moje príznaky, poznamenáva Magali. Život s alergiou na roztoče je každodenný boj, ktorý vám bráni žiť normálny život.

Tento nedávny prieskum mienky aj napriek slušnej úrovni informovanosti o alergii na roztoče dokazuje, že nedostatok informácií o liečbe rovnako ako rezignácia pacientov naďalej pretrvávajú. Mnohí ľudia týmto ochorením stále trpia, hoci má výrazný negatívny vplyv na kvalitu ich života. Je to ochorenie, ktoré človeka uvrhne do samoty. Jeho obrovský vplyv na život pacientov je ťažko pochopiteľný všetkým, ktorí alergiou netrpia, a to vrátane blízkych priateľov, partnera či rodiny. Preto je pre pacientov veľmi dôležité mať prístup k optimálnej liečbe, ktorá im umožní viesť normálny život, vysvetľuje Magali.

METODIKA

Tento prieskum mienky o alergii na roztoče iniciovala spoločnosť Stallergenes a uskutočnila ho spoločnosť LT Insight/GMI vo Francúzsku, v Nemecku, Taliansku a Španielsku. Na prieskume sa zúčastnilo 4061 osôb starších ako 18 rokov: Francúzsko: 1001 osôb / Nemecko: 1002 osôb / Taliansko: 1004 osôb / Španielsko: 1009 osôb

Reprezentatívna vzorka populácie z každej krajiny vypĺňala online dotazník v septembri 2011. Dotazník obsahoval 35 otázok.

Údaje boli zhromaždené pre každú krajinu samostatne. Stredné hodnoty boli vypočítané na základe výsledkov zo všetkých 4 krajín.

Referencie:

/1/Bauchau V, Durham SR. Prevalence and rate of diagnosis of allergic rhinitis in Europe. Eur Respir J 2004;24(5):758-64.

/2/ Gotzsche, PC et al. House dust mite control measures for asthma. Nursing times, 2001. 97(33): 37.

/3/ Demoly P. et al. A pan-EU study on the burden of illness of allergic rhinitis sufferers compared with non-sufferers, poster presented at EAACI 2011

O SPOLOČNOSTI STALLERGENES

Stallergenes je európska biofarmaceutická spoločnosť, ktorá sa špecializuje na liečbu respiračných alergií, ako sú alergická nádcha, zápal spojoviek a alergická astma, a to pomocou alergénovej imunoterapie. Stallergenes, ktorá je priekopníkom a popredným svetovým výrobcom liečivých prípravkov pre alergénovú imunoterapiu podávanú sublingválne (pod jazyk), venuje takmer 20 % svojho zisku na výskum a vývoj a aktívne sa podieľa na vývoji novej kategórie liečivých prípravkov: sublingválnych tabliet pre alergénovú imunoterapiu.

V roku 2010 mala spoločnosť Stallergenes obrat 216 miliónov eur a jej prípravkami sa liečilo viac ako 500 000 pacientov.

Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke: http://www.stallergenes.sk Kontakt: PharmDr. Jana Řimáková, Ph.D. Stallergenes CZ, s.r.o. Belgická 20, 120 00 Praha 2 E-mail: jrimakova@stallergenes.cz

Upozornenie: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Primár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Fresh Market má novú predajňu Sanagro. Takto to tam vyzerá
 2. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 3. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 4. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 5. Čím môže Slovensko pomôcť vo svete? Ukážkovou nemocnicou
 6. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové
 7. Znečistenie riek už možno nebude možné zastaviť
 8. Záujem o akcie Pilulky prekonal naše očakávania
 9. Prieskum: Prázdnu peňaženku už zažilo sedem z desiatich Slovákov
 10. Stretne sa minister, bankár a analytik. Zhodnú sa na niečom?
 1. Úpravy automobilov pre ZŤP
 2. No Finish Line v Bratislave sa presúva do virtuálneho priestoru
 3. Mladí ľudia vstupujú do druhého piliera už aj cez internet
 4. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové
 5. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 6. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 7. Znečistenie riek už možno nebude možné zastaviť
 8. Tovar vám vynesú na miesto, ktoré ukážete prstom
 9. Slováci sú pri výbere investičných produktov čoraz náročnejší
 10. Humenčanov čakajú extra zľavy
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 27 304
 2. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 23 187
 3. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 16 974
 4. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 13 979
 5. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 13 341
 6. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 979
 7. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 9 279
 8. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 164
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 8 911
 10. Budúcnosť v digitále je plná žien. V čom majú pred mužmi navrch? 8 707
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Téma: Prieskumy volebných preferencií

Prečítajte si aj ďalšie články k téme
Článok je zaradený aj do ďalších tém
Alergia
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Trnku funkcie nezbavili, znížili mu plat

Disciplinárka ho uznala vinným, ale prokurátorom naďalej zostáva.

Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka.

Armáda predstavila základný plán celoplošného testovania

Ministerstvo obrany identifikovalo päťtisíc odberných miest.

Testovanie obyvateľov na Covid-19 v odberovom centre v Košiciach.
Premiér Matovič s testom na Covid-19.

Koronavírus na Slovensku: Máme nedeľný rekord, nákaza sa šíri v rodinách a práci (minúta po minúte)

Na Slovensku pribudlo za nedeľu 860 ľudí pozitívne testovaných na nový koronavírus. Laboratóriá otestovali 5 025 vzoriek. Pribudli aj štyri úmrtia pacientov s Covid-19, celkovo si pandémia vyžiadala 92 obetí. Vyliečilo sa ďalších 177 osôb. Aktívnych prípadov nákazy je 23 067.

Testovanie na nový koronavírus.