Nepočujete dobre? Môže vám pomôcť načúvací prístroj

Poruchy sluchu môžu mať rôzne príčiny a môžu vzniknúť kedykoľvek počas života. Jednou z možností, ako riešiť straty sluchu je načúvací prístroj, nekupujte si však lacný z reklamy. O tom, aký je pre vás vhodný, by mal rozhodnúť odborník

(Zdroj: Ilustračné foto: Flickr.com)

Pokiaľ ide o sluch, v porovnaní s inými živočíchmi sa nemáme až tak veľmi čím chváliť. Taký netopier napríklad počuje zvuky v rozpätí 15 až 100 000 Hz, kým človek si musí vystačiť s intervalom od 16 do 20 000 Hz. Frekvencia ľudského hlasu sa pohybuje zhruba v oblasti medzi 1000 až 3000 Hz.

Najlepšie počujeme okolo dvadsiateho roku života, potom sa nám sluch postupne zhoršuje. Muži sú v nevýhode, sluch strácajú rýchlejšie ako ženy, je to obvykle už po tridsiatke. Ženy zaznamenávajú výraznejšie zhoršenie sluchu s príchodom menopauzy.

Príčin, ktoré spôsobia, že nepočujeme dobre, je mnoho. Od geneticky podmienených, cez vrodené získané poruchy (vznik v embryonálnom štádiu alebo v súvislosti s pôrodom), až po tie, ktoré môžeme získať kedykoľvek počas života. Poruchy sluchu môžu mať rôzny stupeň, od tých ľahších až po úplnú hluchotu.

Od sluchu sa odvíja reč

Volala jej vystrašená kamarátka. Trojročnému synčekovi zvykne večer pred spaním rozprávať v posteli rozprávku. Všimla si, že v tme niektoré slová po nej nesprávne opakoval. „Čo myslíš, nemôže mať niečo so sluchom? Vieš, uvedomila som si to aj pre tú tmu – vtedy sa mi totiž nemôže dívať na ústa...“ Jediné, čo kamarátke mohla poradiť bolo, aby čo najskôr navštívila odborného lekára.

Čím skôr, tým lepšie...

Nepodceňujte žiadne varovné signály. Ak máte podozrenie, že dieťa dobre nepočuje, obráťte sa čo najskôr na odborného lekára. Zvlášť u malých detí je dôležité včasné stanovenie správnej diagnózy, aby sa čo najskôr mohlo začať s korekciou sluchovej vady napríklad pomocou načúvacích prístrojov.

To, ako dieťa počuje, totiž zohráva veľmi dôležitú rolu aj v normálnom vývoji jeho reči. U detí s vrodenou sluchovou chybou by mal byť načúvací prístroj indikovaný už počas prvého roku života. V súčasnosti sa u detí hneď po pôrode robí novorodenecký skríning – ide o vyšetrenie sluchu pomocou tzv. otoakustických emisií, kde je možné zistiť poruchu sluchu u novorodenca.

Varovné signály

Ak ich spozorujete u svojho dieťaťa, mali by ste navštíviť lekára.

 • dieťa nereaguje na zavolanie,
 • je nepozorné, nezaregistruje prítomnosť iných ľudí, pokiaľ ich nevidí,
 • nezľakne sa pri nečakaných a hlasitých zvukoch,
 • pri sledovaní TV alebo počúvaní rádia má príliš hlasno pustený zvuk,
 • má problémy zachytiť niektoré zvuky, iné však môže počuť dobre (môže ísť o stratu pri niektorých frekvenciách alebo len na jednom uchu),
 • v škole má problémy, opakovane sa pýta učiteľa, čo má robiť,
 • nesprávne odpovedá na otázky,
 • keď počúva iných, sleduje pery (odzeranie),
 • pri komunikácii nakláňa hlavu na jednu stranu,
 • má slabšiu slovnú zásobu, oneskorenú reč alebo používa skomolené slová,
 • má ťažkosti s porozumením v hlučnom prostredí,
 • uzatvára sa a vyhýba spoločnosti (v dôsledku únavy z namáhavej komunikácie).

Aké môžu byť poruchy sluchu

Mohli by sme ich rozdeliť do niekoľkých skupín. Podľa miesta postihnutia môžu byť poruchy sluchu:

 • prevodové – vznikajú poškodením vonkajšieho alebo stredného ucha (napr. zápal stredného ucha, zápal zvukovodu a bubienka, mazová zátka v zvukovode a pod.)
 • percepčné – vznikajú postihnutím vnútorného ucha alebo sluchového nervu (je to napríklad starecká nedoslýchavosť, poškodenie nadmerným hlukom, postihnutie sluchu ako komplikácie niektorých infekčných ochorení, poškodenie sluchu v súvislosti s užívaním toxických látok, liekov, v súvislosti s genetickými poruchami a pod.)
 • kombinované.

Poruchy sluchu môžeme členiť aj podľa obdobia, kedy vznikli. Pri vrodených poruchách sluchu zohráva rolu dedičnosť, získané môžu vzniknúť:

 • v tehotenstve – ak tehotná žena napríklad užíva niektoré látky s negatívnym účinkom na sluchový orgán alebo lieky, pije alkohol, fajčí, najmä počas prvých týždňov tehotenstva,
 • príčinou môžu byť aj prekonané vírusové ochorenia matky počas prvých 12 týždňov tehotenstva, rozdielny Rh faktor rodičov,
 • počas pôrodu – kritické sú pôrody pomocou klieští, tzv. protrahované pôrody, pri ktorých dôjsť ku krvácaniu do mozgu, do vnútorného ucha s jeho následným poškodením. Rizikové sú aj nedonosené deti alebo deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou,
 • v období po narodení – príčinami môžu byť úrazy hlavy, lebky, užívanie látok, ktoré negatívne pôsobia na sluchový orgán, a pod.

Stupne postihnutia

Na základe odborných vyšetrení sa stanoví strata sluchu v decibeloch. Podľa stupňa straty možno stratu sluchu rozlíšiť na:

 • ľahkú porucha (20 – 40 dB),
 • stredne ťažkú porucha (40 – 70 dB),
 • ťažkú porucha (70 – 90 dB),
 • hluchota (nad 90 dB).

Ľudia s ľahšou formou nedoslýchavosti mávajú ťažkosti napríklad s počutím v hlučnejšom prostredí, na ulici, pri rozhovore s viacerými osobami naraz, alebo pri sledovaní televízie.

Ak niekto trpí stredne ťažkou nedoslýchavosťou, potrebuje už načúvací prístroj, aby dobre porozumel hlasitej reči.

Pri ťažkej nedoslýchavosti sú načúvacie prístroje nutnosťou, takíto ľudia sa bez nich nezaobídu. K lepšiemu porozumeniu si pomáhajú odčítavaním z pier. V prípade úplnej hluchoty, bohužiaľ, sluch pomocou načúvacích prístrojov nie je možné korigovať.

Nie je to hanba

Ak vám lekár predpíše načúvacie prístroje, optimálne je, ak ich budete nosiť na oboch ušiach, často sa však stáva, že napríklad seniori z finančných dôvodov volia iba jeden prístroj. Lekári sa nezriedka stretávajú aj s predsudkami – niektorí načúvacie prístroje odmietajú kvôli pocitu menejcennosti, ktorý je, samozrejme, neodôvodnený. Táto pomôcka pomáha spríjemniť každodenný život, skvalitniť komunikáciu s okolím a zabrániť tak aj pocitu izolácie, ktorá nakoniec môže mať aj závažnejšie dôsledky.

Akustická trauma Neviete, čo to je? Tí, čo boli napríklad na rockovom koncerte, vedia, o čom hovoríme. Zvlášť opakované návštevy takýchto príliš hlasných podujatí môžu viesť až k strate sluchu. Príliš silný hluk totiž môže poškodiť nervové bunky vo vnútornom uchu. A čím dlhšie nadmerný hluk pôsobí, tým viac nervových buniek poškodí. Tieto bunky sa neobnovujú, takže môžeme prísť o sluch navždy. Nadmernému hluku však nemusíte byť vystavení len na hlučnom koncerte. Môže to byť aj pri práci s niektorými nástrojmi, v takom prípade si uši chráňte špeciálnymi slúchadlami. Za rizikové pracovisko sa považuje také, kde hladina hluku presahuje 87 dB.
ico

Hluk v bežnom živote

 • prah počuteľnosti – 0 dB
 • riziko dočasnej straty sluchu – 80 dB
 • prah bolesti 130 dB – riziko trvalého poškodenia sluchu
 • pokojné dýchanie – 10 dB
 • tikanie hodín – 30 dB
 • tlmený hovor – 40 dB
 • bežný ruch na ulici – 50 dB
 • hlasitý hovor – 60 dB
 • frekventovaná cesta – 70 dB
 • motorová píla, zbíjačka – 100 dB
 • rockový koncert – 115 dB
 • zábavná pyrotechnika, strelné zbrane – 140 dB a viac

Čo vám pomôže

S poruchami sluchu, či už vrodenými alebo získanými, sa ľudia trápili oddávna a súvisia s tým aj pokusy vyrobiť pomôcky, ktoré by im pomohli lepšie počuť. K muzeálnym kúskom – ktoré by ste mohli vidieť napríklad v historických filmoch, patria kravské rohy alebo lieviky, ktoré koncentrovali zvukový tlak z väčšej plochy na menšiu, čím zosilnili prichádzajúci zvuk.

Odborníci uvádzajú, že také zosilnenie však bolo pomerne slabé, len zhruba 5 dB. Takéto pomôcky sa používali až do konca 19. storočia. Prvý elektronický zosilňovač zvukov zostrojil v roku 1876 Graham Bell, vynálezca telefónu. V štyridsiatych rokoch 20. storočia objav tranzistoru výrazne zlepšil kvalitu načúvacích prístrojov.

Pre pacientov s poruchami sluchu existuje viacero spôsobov, ako im možno sluch zlepšiť: chirurgická liečba (napr. tympanoplastika, chirurgia strmienka), načúvací aparát, implantovateľné naslúchadlá (majú svoje presné indikácie), kochleárna implantácia.

Kochleárny implantát Je to hlavná rehabilitačná pomôcka pre tých, ktoré majú ťažkú percepčnú poruchu sluchu. Základným predpokladom implantácie je funkčný sluchový nerv, priechodný slimák (pre zavedenie drôtika s elektródami) a funkčná musí byť aj celá sluchová dráha s mozgovými centrami pre spracovanie informácie. Kochleárny implantát elektrickými impulzmi dráždi sluchový nerv. Zvuky, ktoré vznikajú pri elektrickom dráždení však nie sú rovnaké ako zvuky, ktoré vznikajú prirodzeným dráždením. Po implantácii prichádza na rad veľmi dôležitá dlhodobá rehabilitácia. Pred implantáciou musí pacient absolvovať rad vyšetrení – na foniatrii, u ORL lekára, u klinického psychológa, logopéda, neurológa a oftalmológa.

Ako sa starať o načúvací prístroj

Vždy dodržiavajte pokyny, ktoré ste dostali pri obdržaní prístroja. Ponúkame zopár dobrých rád, ktorých by ste pri starostlivosti o svoj načúvací prístroj mali držať:

 • Ak načúvací prístroj nepoužívate, vypnite ho. Ak ho nebudete používať viacero dní, vyberte z neho batérie a nechajte ho otvorený, aby mohol preschnúť.
 • Nevystavujte prístroj vysokým teplotám, alebo veľkej vlhkosti.
 • Pri veľkých teplotných výkyvoch sa v ňom môžu vyzrážať kvapôčky vody, preto vyberte batériu a zľahka ju pretrite suchou handričkou.
 • Pred sprchovaním alebo kúpaním si prístroj vyberte.
 • Chráňte prístroj pred lakmi na vlasy alebo rôznymi sprejmi. Vyberte si ho aj predtým, ako si budete sušiť vlasy fénom.
 • Prístroj si vyberte aj pred niektorými vyšetreniami (RTG, MRI, CT a pod.)
 • Načúvací prístroj denne očistite od špiny, prachu, ušného mazu jemnou suchou handričkou.
 • Prístroj nikdy neumývajte vodou, čistiacimi roztokmi – umývať môžete iba ušnú koncovku, hadičku alebo závesný háčik, ak je ich možné oddeliť.
 • Ušné koncovky pravidelne kontrolujte, či nie sú zanesené ušným mazom.
 • Pri ich čistení sa držte nasledovných odporúčaní: koncovku aj s trubičkou opláchnite vlažnou vodou, osušte mäkkou handričkou, zvyšky vody vyfúknite špeciálnym balónikom.

Načúvacie prístroje – mýty a pravdy

Ľudia majú často skreslené alebo neúplné informácie – a platí to aj o používaní načúvacích prístrojov. To môže viesť k zbytočným sklamaniam alebo aj odmietaniu načúvacieho prístroja.

Mýtus: Stačí mi aj lacnejší prístroj z reklamy a ušetrím.
Pravda:
O tom, aký načúvací prístroj a s akými parametrami je pre vás vhodný, by mal rozhodnúť skúsený foniater na základe vyšetrenia, pri ktorom zistí, ktoré zvuky horšie počujete. Prístroj musí byť odborne nastavený, inak vám hrozí riziko poškodenia sluchu.

Mýtus: Používaním prístroja ucho zlenivie a sluch sa postupne zhorší.
Pravda:
Podobný mýtus koluje v súvislosti s okuliarmi. Ak je prístroj správne nastavený, nie je dôvod obávať sa poškodenia sluchu.

Mýtus: Ak budem používať načúvací prístroj, všetky zvuky budú príliš hlasné.
Pravda:
Platilo to v prípade starších načúvacích prístrojov v minulosti, mnohé moderné načúvacie prístroje majú možnosť kontrolovať hlasitosť zvukov, takže môžete docieliť, že hlasité zvuky nebudú nepríjemné a tiché budete počuť.

Mýtus: Načúvací prístroj potrebujú len tí, ktorí majú veľkú stratu sluchu.
Pravda
: Je pravda, že veľkosť straty sluchu má vplyv na to, či budete načúvací prístroj potrebovať. Do úvahy však treba vziať aj váš životný štýl, druh práce, ktorú vykonávate. ak napríklad vykonávate povolanie, výlučne postavené na komunikácii s ľuďmi, načúvací prístroj bude pre vás nutný, ten, kto sa v spoločnosti pohybuje málo, do určitej miery možno dokáže stratu sluchu tolerovať aj bez použitia prístroja.

Mýtus: Používaním načúvacieho prístroja sa mi sluch vráti na normál.
Pravda
: Treba si uvedomiť, že načúvací prístroj nie je liek, ale pomôcka, takže sluch do „normálu“ nemôže vrátiť. Zosilňuje však zvuky, takže zlepší počutie a prinesie vám viac pohodlia do každodenného života a zlepší aj vašu komunikáciu s okolím.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Primár


Inzercia - Tlačové správy


 1. Nižšie náklady vo firme? Tri tipy, kde sa dá ušetriť
 2. Ako dlho trvá vybavenie hypotéky? Zopár dní, ale aj pár týždňov
 3. Ste si istí, že máte zdravé srdce? Skontrolujte si ho zadarmo
 4. Nedocenený génius - prečo chýba v našich knižniciach?
 5. Všetko, čo rodiny milujú
 6. Trpký darček od vlády: prichádza nová 8 % daň z poistiek
 7. Vynovená OMV v Košiciach ponúka príjemnú atmosféru i nové služby
 8. Keď Slováci krotia morský vietor
 9. Čo si myslia mamy youtuberov o tom, čo robia ich deti?
 10. Volkswagen Touareg jazdí lepšie, než sme čakali
 1. Trpký darček od vlády: prichádza nová 8 % daň z poistiek
 2. Ako dlho trvá vybavenie hypotéky? Zopár dní, ale aj pár týždňov
 3. Všetko, čo rodiny milujú
 4. Bratislava má najmodernejšiu linku na triedenie surovín
 5. Vynovená OMV v Košiciach ponúka príjemnú atmosféru i nové služby
 6. Nižšie náklady vo firme? Tri tipy, kde sa dá ušetriť
 7. Čo si myslia mamy youtuberov o tom, čo robia ich deti?
 8. Keď Slováci krotia morský vietor
 9. Nedocenený génius - prečo chýba v našich knižniciach?
 10. Park pod Kolibou prepája mesto s prírodou
 1. Pätnásť destinácií na letnú dovolenku s odletom z Bratislavy 24 442
 2. Čo si myslia mamy youtuberov o tom, čo robia ich deti? 22 462
 3. Chystáte výlet do Rakúska? Toto miesto má najlepšie zážitky 11 910
 4. Ako vzniká jeden z najkvalitnejších kolagénov na Slovensku? 4 452
 5. Volkswagen Touareg jazdí lepšie, než sme čakali 3 737
 6. Jozef Bíreš: Čerstvé potraviny sú pre človeka najhodnotnejšie 3 391
 7. Nedocenený génius - prečo chýba v našich knižniciach? 3 339
 8. Unikátne defilé vojenskej techniky na zemi aj vo vzduchu 3 120
 9. Mladý Slovák vymyslel aplikáciu pre medicínu. 3 051
 10. Máte už program pre deti na túto sobotu? 2 167

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Sulík: Ak by Kiska založil stranu, stane sa len ďalším rozbíjačom pravice

Ficova hviezda padá a teraz by sa ešte vedel zachrániť na jedno volebné obdobie, hovorí pre SME predseda SaS RICHARD SULÍK o tom, komu by vyhovovali predčasné voľby.

DOBRÉ RÁNO

Dobré ráno: Fašisti oklamali konzervatívcov, o potraty im nejde

Rozpútala sa ďalšia časť kulturkampfu.

EKONOMIKA

Rakúska pošta potrebuje ľudí, hľadá ich aj na Slovensku

Priemerný plat zamestnanca Slovenskej pošty je 727 eur.

EKONOMIKA

Pondelok bola veľká katastrofa. Problémy s STK pokračujú

Ministerstvo dopravy zmenilo pravidlá pre stanice technickej kontroly.

Neprehliadnite tiež

Zdedili ste zlé zuby, alebo sa o ne iba nesprávne staráte?

Ako vplýva genetika na zakrivenie, farbu, alebo kazivosť zubov.

Koľko musíte cvičiť, aby ste mali zdravé cievy

Tenkým cievam stačí menej pohybu, tie v trupe sú náročnejšie.

Zistili, prečo vzniká najčastejšia rakovina u detí

Imunita detí sa nestíha pripraviť na budúce nástrahy.

Vajíčko denne môže znížiť riziko ochorenia srdca

Vajciam sa netreba vyhýbať, mohli by prospievať zdraviu.

Potraviny, ktoré v skúškovom období povzbudia myseľ

Správna strava dokáže nakopnúť mozog a jeho kognitívne funkcie.