SME
Nedeľa, 13. jún, 2021 | Meniny má AntonKrížovkyKrížovky

Slovník pojmov - Vedy, odbory, metódy a špecializácie

Acidobázická rovnováha

Acidobázická rovnováha - ide o biochemické vyšetrenie, pri ktorom sa učujú hodnoty pH, krvných plynov a elektrolytov.

Ajurvéda

Ajurvéda je tradičná forma liečenia pochádzajúca z Indie. Slovo sa skladá z dvoch častí - ajur (život) a véda (poznanie). Predpokladom tohto liečenia je úsilie o rovnováhu medzi piatimi základnými silami, známymi ako došas, z ktorých každá riadi päť hlavných telesných systémov. Sú to: éter (sieť dráh prebiehajúcich telom), zem (pevné časti tela, napr. kosti), voda (jemné tkanivá a tekutiny), oheň (tráviaci systém) a vzduch (nervový systém a zmysly). Veľmi dôležitá je energia (prana), ktorá ich všetky spája.

Akupunktúra

Akupunktúra je jednou zo súčastí tradičnej čínskej medicíny. Jej cieľom je obnoviť v organizme stav zdravia rovnováhy regulovaním toku energie čchi prúdiacej kanálmi nazývanými meridiány, ktoré prebiehajú celým telom.
Akupunktúra sa robí zavádzaním tenkých ihiel hlboko do kože v presne stanovených bodoch na meridiánoch. Každý z týchto bodov ovplyvňuje určitý orgán alebo telesnú funkciu.

Alergológ

Alergológ je lekár-špecialista pre liečbu alergických ochorení.

Alexandrova technika

Alexandrova technika - cieľom tejto liečby je zlepšiť držanie tela a spôsob, akým sa pohybujete a vykonávate každodenné činnosti. Technika je zameraná na zníženie námahy a napätia svalov . Túto techniku vymyslel austrálsky herec Frederick Matthias Alexander (1869-1955)

Algeziológ

Algeziológ je lekár-špecialista pre liečbu benígnej a malígnej bolesti.

Alkohológ

Alkohológ je lekár-špecialista pre liečbu závislosti na alkohole.

Alternatívna medicína

Alternatívna medicína je akákoľvek forma liečby mimo rámca tradičnej medicíny.

Amniocentéza

Amniocentéza je metóda, pri ktorej sa odoberá vzorka z plodovej vody na určenie pohlavia a rizika porodenia poškodeného dieťaťa (Downov syndróm). Plodová voda sa získava nabodnutím amniového obalu zárodku cez brušnú dutiny pod ultrazvukovou kontrolou.

Amnioskopia

Amnioskopia je endoskopická metóda používana v pôrodnictve na kontrolu vnútra plodového obalu a plodu, ktorý je v ňom uložený. Prevádza sa zavedením prístroja (amnioskopu) cez brušnú stenu pod ultrazvukovou kontrolou. Umožňuje i odber krvi plodu z ciev na povrchu placenty.

Amyláza, Lipáza

Amyláza, Lipáza - ide o vyšetrované hodnoty pri ochoreniach pankreasu, pri tomto ochorení sú zvýšené.

Andrológ

Andrológ je lekár-špecialista pre liečbu ochorení súvisiacich s mužskými pohlavnými hormónmi.

Anestézia

Anestézia je znecitlivenie, strata vnímania dotyku, bolesti či tepelných zmien. Môže byť aj dôsledkom niektorých ochorení a nervových porúch. V praxi ide najčastejšie o znecitlivenie, umožňujúce chirurgický či iný bolestivý zákrok.

Anesteziológ

Anesteziológ je špecialista pôsobiaci v odbore anesteziológie a resuscitácie na oddelení intenzívnej starostlivosti.

Angiografia

Angiografia - ide o podanie kontrastnej látky na zobrazenie ciev, napr. pri mozgovej angiografii.

Angiológ

Angiológ je lekár-špecialista na ochorenia ciev.

Antropozofická medicína

Antropozofická medicína - táto forma liečenia vychádza z teórie, že človek má štyri systémy, ktoré treba udržiavať v rovnováhe: fyzické telo, astrálne telo (riadi zmysly a emocionalitu), éterické telo (pôsobí proti gravitácii) a ego (individuálne duchovné jadro človeka).

Arteterapia

Arteterapia - ide o liečenie pomocou sebavyjadrenia v určitej práci. Ľuďom s citovými problémami pomáha táto terapia vyjadriť svoje pocity a predstavy. Emócie bývajú príliš hlboké, aby sa dali vyjadriť slovami, preto môže kresba, maľovanie, práca s hlinou, tanec a podobne pomôcť prekonať nepríjemné pocity a priniesť celkové uvoľnenie. Začlenenie tanca má navyše priaznivé účinky ako pohybová liečba.

Artrografia

Artrografia - ide o podanie kontrastnej látky na zobrazenie kĺbovej štrbiny.

Asistovaná reprodukcia

Asistovaná reprodukcia - metódy používané pri neplodnosti. Sú účinnejšie a rýchlejšie ako klasická liečba neplodnosti.

Aspirácia

Aspirácia je odobratie vzorky kostnej drene, ktorá sa ďalej histologicky analyzuje.

Audiometria

Audiometria je kvalitatívne a kvantitatívne vyšetrenie sluchu pomocou prístroja (audiometer).

Autogénny tréning

Autogénny tréning je spôsob relaxácie, ktorý pomáha predchádzať rozličným ochoreniam spojeným so stresom. Zároveň priaznivo ovplyvňuje liečenie rôznych typov závyslostí a návykov. Základom je viacero jednoduchých mentálnych cvičení, ktoré navodzujú rôzne pocity - pocit tiaže, pocit tepla, sústredenie sa na pulz srdca, pokojné dýchanie či pocit chladného čela.

Autoprotilátky

Autoprotilátky - ide o vyšetrenie protilátok, ktoré sa tvoria proti antigénom vlastného tela.

Balneológ

Balneológ je lekár-špecialista pre kúpeľnú liečbu.

Batesova metóda

Batesova metóda - ide o systém cvikov na zlepšenie zrakových chýb. Cviky sú založené na predpoklade, že poruchy zraku sú často dôsledkom nedostatočnej funkcie okohybných svalov. Pravidelne vykonávané cviky podľa Batesovej metódy by mali poruchy zraku, ako je ďalekozrakosť, krátkozrakosť, škúlenie a astigmatizmus, priaznivo ovplyvniť.
Systém vypracoval Dr. William H. Bates (1860-1931), očný lekár.

Biochemické tkanivové soli

Biochemické tkanivové soli - liečenie sa opiera o predpoklad, že správna rovnováha minerálnych solí v tele je základom dobrého zdravia. Podávajú sa pri ňom tabletky obsahujúce zriedené minerály. Účinnosť je otázna.

Biochemické vyšetrenie krvi

Biochemické vyšetrenie krvi - jedná sa o vyšetrenie základných parametrov krvi.

Bioenergetika

Bioenergetika je liečba vychádzajúca z predpokladu, že energia, ktorá ovláda náš duševný a telesný stav, vzniká interakciou tela a mysle. Pokiaľ sú tok a sila tejto energie nejako narušené, človek ochorie.

Biologická spätná väzba

Biologická spätná väzba je metóda využívajúca meranie zmien prebiehajúcich v organizme - napr. zmeny teploty kože a svalového napätia. Tieto poznatky sa potom využívajú v terapii (ak má niekto migrénu a pomocou vlastnej predstavy, že má chladnú hlavu sa mu ju môže podariť zmierniť).

Biopsia

Biopsia - na histologické vyšetrenie sa odoberie kúsok tkaniva.

Bronchoprovokačný test

Bronchoprovokačný test - ide o test, pri ktorom sa vdychujú rozličné koncentrácie histamínu, ktoré u astmatikov spôsobujú stiahnutie priedušiek (bronchospazmus).

Bronchoskopia

Bronchoskopia je optická vyšetrovacia metóda priedušiek pomocou bronchoskopu. Umožňuje zistenie patologických zmien, odstránenie cudzieho telesa alebo odber vzorky tkaniva na vyšetrenie.

Butejkovo dýchanie

Butejkovo dýchanie - táto liečba je založená na diele ruského vedca Konstantina Butejka. Východiskovým bodom jeho teórie je poznatok, že príliš rýchle dýchanie môže v krvi spôsobiť chemické zmeny, ktorých následkom sú rozličné zdravotné problémy. Nacvičuje sa teda dýchanie pomalé a zadržiavanie dychu.

Čchi-kung

Čchi-kung - pojem čchi-kung znamená "cvičenie vnútorenej energie". Ide o starodávny čínsky systém cvikov čchi-kung smerujúcich k povzbudeniu toku energie, ktorá putuje telom kanálmi, známymi aj ako meridiány. Terapia sa zameriava na drťanie tela a dýchanie a učí, ako sústrediť myslenie.

Chirurg

Chirurg je lekár-špecialista pre operačnú liečbu ochorení alebo úrazov.

Cievkovanie močového mechúra

Cievkovanie močového mechúra - do močového mechúra sa zavádza uretálna cievka na odber moču. Moč sa zachytáva do plastových vreciek.

Čínska medicína

Čínska medicína je liečba pomocou liečivých rastlín súčasne v kombinácii s rozličnými liečebnými metódami, ako je akupunktúra, diéty a cvičenie.

Cisársky rez

Cisársky rez je vybratie dieťaťa z tela matky po chirurgickom otvorení brušneja steny a maternice. Prevádza sa v prípade, ak je pôrod normálnou cestou rizikový pre plod alebo pre matku.

CT biopsia, USG biopsia

CT biopsia, USG biopsia je punkcia (odobratie vzorky z) orgánu pod kontrolou CT alebo ultrazvuku.

CT, Computertomografie, Počítačová tomografia

CT, Computertomografie, Počítačová tomografia je metóda, ktorá umožňuje vyšetrovanie telesných orgánov v ich priereze pomocou počítačového spracovania rtg lúčov a ich grafického znázornenia. Vyšetrenie trvá asi 30 minút. Niekedy sa používajú pri vyšetrení kontrastné látky a preto je potrebné aspoň 3 hodiny pred vyšetrením nejesť. Rádiológa je potrebné upozorniť na prípadné tehotenstvo.

Cytológia

Cytológia je veda zaoberajúca sa štúdiom bunky (napr. jej štruktúrou, funkciami...)

Cytologické vyšetrenie

Cytologické vyšetrenie - ide o vyšetrenie odobratej vzorky, pri ktorom cytológ mikroskopicky skúma bunky získané zo steru alebo punkciou tkaniva na prítomnosť cudzorodých buniek a množstvo a koncentrácia látok bežne sa nachádzajúcich v odobratej vzorke.

Denzitometria

Denzitometria - ide o vyšetrenie hustoty (denzity) kostného tkaniva pri podozrení na osteoporózu (rednutie kostí). Princípom je energetická rtg absorbciometria (DXA). T-skóre je násobkom štandardnej odchýlky od priemeru normálnej mladej zdravej populácie. Pri osteopénii sú hodnoty T-skóre od -1 do -2,5, pri osteoporóze je zníženie kostnej hustoty pod viac ako -2,5 štandardnej odchýlky od priemeru.

Diagnostické alergénové testy

Diagnostické alergénové testy - dva najčastejšie používané alergénové diagnostické testy sú kožný test (skin test) a stanovenie špecifického IgE v krvi. Pri kožnom teste sa kvapne podozrivý alergénový extrakt na pacientove predlaktie a ihlou sa jemne prepichne koža pod kvapkou. Ako pozitívny výsledok sa popisuje svrbiace opuchnutie a začervenanie kože po 10 až 15 minútach. Krvné testy stanovujú reaktivitu cirkulujúceho IgE na špecifický alergén. Iné používané testy sú epikutánny kožný test a provokačný test.


Dialýza

Dialýza je proces umelého prečisťovania obličiek.

Dietoterapia

Dietoterapia - ide o liečbu diétou. Vykoná sa dôkladný rozbor spôsobu výživy a hľadajú sa cesty, ktkorými by bolo možné zlepšiť silu a odolnosť organizmu pomocou zmien v jedálnom lístku.

Dopplerova ultrasonografia

Dopplerova ultrasonografia - ide o ultrazvukové vyšetrenie artérii.

Duktografia

Duktografia je rtg vyšetrovacia metóda slúžiaca na hodnotenie mliekovodov, ktoré sú naplnené kontrastnou látkou. Je to jediná metóda, ktorá v súčasnosti dovoľuje charakterizovať intraduktálnu patológiu u pacientiek s výtokom z bradavky.

Echokardiografia

Echokardiografia je metóda, v ktorej sa pomocou ultrazvuku (zvukové vlny) hodnotí srdcová štruktúra, funkcia srdca, pohyby, anatómiu dutín a veľkých ciev.

EEG LTM

EEG LTM je dlhodobé snímanie EEG (long term monitoring EEG) počas 24, 48 alebo i viac hodín.

EEG-video

EEG-video je súčasné sledovanie EEG aktivity mozgu a pacienta, napr. pri diagnostikovaní epilepsie.

EEG, Elektroencefalografia, Encefalografia

EEG, Elektroencefalografia, Encefalografia je snímanie spontánnej elektrickej aktivity z povrchu mozgu. EEG aktivita záleží od veku, stavu bdenia, užívania liekov a mnohých iných faktorov. EEG dozrieva do 18. - 20. roku života. U zdravého človeka v bdelom stave prevláda alfarytmus (8 - 12 vĺn za sekundu = Hz) s maximom pri snímaní nad zadnou časťou hlavy (okcipitálne). Pri otvorení očí sa tento rytmus na určitý čas stráca. Rýchla aktivita (13 a viac Hz) sa označuje ako beta aktivita. Môže byť prítomná v norme u zdravého človeka. Spomalenie EEG aktivity sa vyskytuje abnormálne pri patologických stavoch - ložiskovo (nádory, ischémia) alebo difúzne (demencie). Pri ochoreniach mozgu sa objavuje thétarytmus (4 - 8 Hz) alebo aj deltarytmus (frekvencia menej ako 4 Hz). U epileptikov sa môžu vyskytovať typické grafoelementy - hroty, ostré vlny, komplexy hrotu s pomalou vlnou a pod. V spánku sa EEG aktivita výrazne mení a pomáha určovať spánkové štádia. Hodnotenie EEG vyžaduje skúsenosti i keď počítačové hodnotenie umožňuje aj grafické znázornenie EEG aktivity (mapovanie EEG). Vzhľadom na krátku dĺžku záznamu sa nemusia abnormality v EEG zachytiť za štandardných podmienok. V indikovaných prípadoch sa používa dlhodobé monitorovanie EEG (Long Term Monitoring - LTM) spolu aj s monitorovaním EKG (24, 48 alebo i viac hodín). EEG vyšetrenie indikuje najčastejšie neurológ.

EFV, elekrofyziologické vyšetrenie

EFV, elekrofyziologické vyšetrenie je invazívne elektrofyziologické vyšetrenie srdca.

EKG - záťažové

EKG - záťažové je vyšetrenie EKG počas záťaže na bicyklovom ergometri.

EKG monitorovanie podľa Holtera

EKG monitorovanie podľa Holtera je EKG nahrávané 24 alebo viac hodín počas normálnej aktivity pacienta.

EKG, Elektrokardiogram

EKG, Elektrokardiogram je metóda, pri ktorej sa snímajú elektrické aktivity srdca. Dajú sa zistiť staršie i čerstvé ischemické zmeny, arytmie a pod.

ELISA

ELISA je skríningový sérologický test na zistenie prítomnosti protilátok.

Emboli detekcia

Emboli detekcia - pomocou špeciálnej ultrazvukovej techniky možno identifikovať emboly (upchatia mozgovej cirkulácie) a sledovať ich počet a migráciu v cirkulácii. Vyšetrenie je neinvazívne, trvá približne jeden a pol hodiny a ak je interperatácia nálezu správna, tak jeho výpovedná hodnota je vysoká. Detekciu embolov vykonávajú špecializované ultrazvukové laboratóriá pri neurologických oddeleniach.

Embryológia

Embryológia je veda zaoberajúca sa rastom a rozvojom zárodku (embrya) a plodu (fétu), t.j. Vznik jednotlivých orgánov, ich funkcie... od počatia po pôrod.

EMG, Elektromyografické vyšetrenie.

EMG, Elektromyografické vyšetrenie je metóda, ktorá zaznamenáva elektrickú aktivitu svalov, vodivosť nervov, funkciu nervosvalového spojenia, nervosvalovú dráždivosť a iné elektrofyziologické prejavy.

Endokrinológia

Endokrinológia je lekársky odbor, ktorý študuje žľazy s vnútornou sekréciou. Diagnostikuje a lieči jej poruchy.

Endoskopia

Endoskopia - ide o zrakové vyšetrenie telových dutín, pri ktorom sa používa ohybná rúra s optickým zariadením, tzv. endoskopom (tubus + optika + osvetlenie). Názvy metód sú odvodené od vyšetrovaného orgánu - bronchoskopia, gastroskopia, rektoskopia a iné.

Endosonografia, Endoskopická sonografia

Endosonografia, Endoskopická sonografia je ultrazvuková metóda založená na zobrazení tráviacej rúry (pažeráka).

ENG, Elektronystagmografia

ENG, Elektronystagmografia je metóda, ktorá zaznamenáva elektrickú aktivitu vznikajúcu pri pohybe očných búlb.

EP, Evokované potenciály

EP, Evokované potenciály je metóda zameraná na snímanie elektrickej aktivity mozgu po aplikácii zrakového, sluchového a somatosenzorického podnetu. Umožňuje zistiť poškodenie senzorických dráh.

ERCP, Endoskopická cholangiopankreatikografia

ERCP, Endoskopická cholangiopankreatikografia je invazívna metóda na vyšetrenie pečene a žlčovodov.

Ezofagografia

Ezofagografia - ide o zobrazenie pažeráka báriovou kontrastnou látkou.

Feldenkraisova metóda

Feldenkraisova metóda - vychádza z predpokladu, že pohyby väčšiny ľudí nie sú úsporné a harmonické a treba ich naučiť efektívnejšie sa pohybovať.

Feng-šuej

Feng-šuej je staré čínske učenie, ktoré predpokladá, že rovnako ako ľudské telo aj zem je pretkaná kanálmi, ktorými prúdi životná energia, čchi. Toto učenie odporúča umiestňovať domy, nábytok a predmety tak, aby boli v súlade s prirodzenými tokmi energie v zemi. Príbytky a v nich umiestnené lôžka sa tak stávajú miestami, ktoré vytvárajú zdravšie prostredie a chránia pred rozmanitými zdravotnými ťažkosťami.
Zodpovedá to v súčasnosti rozšírenému učeniu o geopatogénnych zónach.

Fetoskopia

Fetoskopia je metóda pozorovania plodu v maternici umožňujúca zároveň aj odber krvi k vyšetreniu.

Flotačná terapia

Flotačná terapia je v podstate relaxáciou v beztiažovom stave. Spočíva vo "vznášaní sa" v plytkej nádrži s vodou obsahujúcou vysokú koncentráciu epsomskej (horskej) soli. Uši sú chránené špeciálymi upchávkami, svetlo je zhasnuté a voda má stálu teplotu, rovnakú ako teplota kože (34,2 stupňa). Vďaka rozpustenej soli netreba pri "vznášaní" vynakladať nijakú námahu. Všetky rušivé vplyvy zvonku sú odstránené a väčšina ľudí dosiahne za niekoľko minút výrazné uvoľnenie.

Fototerapia

Fototerapia je liečba pomocou svetla (viditeľného i neviditeľného).

Gastrofibroskopia

Gastrofibroskopia - ide o optické vyšetrenie pažeráka, žalúdka a dvanástnika s možnosťou odberu vzorky na prítomnosť Helicobkter pylori a histologické vyšetrenie.

Genetické poradenstvo

Genetické poradenstvo je odbor lekárskej gentiky, ktorý využíva genetických zákonitostí a metód ku konkrétnemu riešeniu problematiky výskytu dedičných chorôb, ich prenosu a ich prevencie. Na základe štúdia rodokmeňa (genealógie), znalosti danej choroby a jej dedičnosti, umožňuje stanoviť riziko prenosu na potomka.

Genetika

Genetika je vedný odbor zaoberajúci sa štúdiom zákonitostí a mechanizmov dedičnosti.

Glukózový tolerančný test

Glukózový tolerančný test - ide o metódu podania sladkého roztoku (orálne) a sledovanie tvorby hladiny inzulinu v krvi (kvapka krvi z prstu), v hodinových casovych odstupoch (3x za sebou).

Glykémia

Glykémia - ide o vyšetrenie hladiny cukru v krvi, je možné ho urobiť aj glukometrom doma.

Gynekológia

Gynekológia je lekársky odbor, zaoberajúci sa starostlivosťou o ženu, zahŕňa najmä výskum, diagnózu, liečbu a prevencii chorôb ženských pohlavných orgánov.

Hellerova terapia

Hellerova terapia - ide o terapiu, vychádzajúcu z teórie, že väzivové tkanivá a šľachy sa v dôsledku stresu, chorôb alebo zlého džania tela dostanú do nesprávnej polohy. Cieľom terapie je uvoľniť svalové napätie a strnutosť špeciálymi manipuláciami a vrátiť telu správne držanie tela.

Hematokrit

Hematokrit - ide o vyšetrenie krvi, pri ktorom sa určuje pomer medzi objemom krviniek a krvnej plazmy. Normálne hodnoty objemu krviniek sú 46 % u muža a 41 % u žien.

Hematologické vyšetrenie

Hematologické vyšetrenie je kompletné vyšetrenie krvi a prípadne aj krvotvorných orgánov pri podozrení na choroby krvi.

Hemokoagulačné vyšetrenie

Hemokoagulačné vyšetrenie je vyšetrenie krvnej zrážanlivosti, štandardne sa vyšetruje protrombínový čas, aktivovaný tromboplastínový čas, trombínový čas a fibrinogén.

Hemorheologické vyšetrenie

Hemorheologické vyšetrenie - ide o metódu, pri ktorej sa hodnotí tendencia doštičiek k zhlukovaniu, flexibilita erytrocytrov a viskozita plazmy.

Hepatálne testy, Pečeňové testy

Hepatálne testy, Pečeňové testy - ide o vyšetrenie funkcie pečene. Zvýšenie hodnôt poukazuje na poruchu funkcie pečene: ALT, AST alebo žlčových ciest: ALP, GMT, bilirubín.

Histologické vyšetrenie

Histologické vyšetrenie je metóda, umožňujúca diagnostiku tkaniva po jeho odbere špeciálnymi vyšetreniami (morfologickými, chemickými, imunologickými).

HRCT

HRCT je CT, počítačová tomografia s vysokou rozlišovacou schopnosťou.

HSG, Hysterosalpingografia

HSG, Hysterosalpingografia je rtg kontrastná zobrazovacia metóda dutiny maternice a vajíčkovodov.

Hypnoterapia

Hypnoterapia je liečba vychádzajúca z možnosti ovplyvnenia hlbších úrovní vedomia. Využíva stav, ktorý je na hranici bdenia a spánku a ktorý nazývame hypnóza. V nej sú myšlienkové pochody krátkodobo zastavené. Hypnózu môžeme použiť na navodenie relaxácie, na liečenie stresových stavov, na zmiernenie bolestí, na prekonanie závislostí, fóbií, či sexuálnych problémov.

Hyposenzibilizácia, Imunoterapia

Hyposenzibilizácia, Imunoterapia je tiež známa ako alergénová vakcinácia. Preventívna liečba alergických ochorení sprostredkovaných IgE, ako sú peľová alergia, alergia na domáce roztoče a jed bodavého hmyzu. Imunoterapia pozostáva z injekcií postupne sa zvyšujúcich dávok alergénu podľa presne určeného postupu. Predpokladá sa, že vakcína účinkuje prepnutím Th-lymfocytárnej imunitnej odpovede. V súčasnosti sú dostupné moderné vakcíny, ktoré sú bezpečné vďaka používaniu alergoidov (chemicky upravené alergény s nižším alergickým potenciálom) a depotných adjuvancií (látky umožňujúce pomalé uvoľňovanie alergoidu). Perorálne vakcíny sú novšou alternatívou k injekčnej imunoterapii.

IFT, Imunofluorenčný test

IFT, Imunofluorenčný test - ide o orientačné zistenie množstva protilátok proti mikroorganizmom.

Implantácia

Implantácia je zasunutie tkaniva, umelého orgánu alebo prístroja do tela.

Imunologické vyšetrenie

Imunologické vyšetrenie - ide o vyšetrenie krvi so zameraním sa na parametre imunitného systému a na kožné testy zamerané na alergény.

Intercepcia

Intercepcia je zabránenie otehotnenia po nechránenom pohlavnom styku, najmä pri nechcenom styku (znásilnenie) v období ovulácie. Intercepcia spočíva v zabránení uhniezdenia oplodneného vajíčka. Do druhého dňa je možné užiť hormonálny prípravok (morning-after pill), táto metóda sa nepovažuje za potrat.

Interupcia

Interupcia je zákrok umelo ukončujúci tehotenstvo do 12. týždňa (tzv. miniinterupcia sa robí do konca 8. týždňa). Prevádza sa vákuovým odsatím obsahu maternica . Zákok má svoje riziká a komplikácie. Všeobecne platí, že čím sa urobí skôr, tým je bezpečnejší.

Irigografia

Irigografia je rádiodiagnostické vyšetrenie hrubého čreva technikou dvojitého kontrastu.

Kardiotokografia

Kardiotokografia je metóda, pri ktorej sa kardiotokografom súbežne zaznamenáva srdečná frekvencia plodu a maternicové kontrakcie. Robí sa v druhej polovici tehotenstva a umožňuje zachytenie eventuálneho ohrozenia plodu.

Katetrizácia

Katetrizácia - pri tomto zákroku sa vkladá do ciev tenká cievka, pomocou ktorej je možné realizovať diagnostické alebo terapeutické zákroky v cievach.

KO, Krvný obraz

KO, Krvný obraz je vyšetrenie počtu krviniek v krvi.

Kolonoskopia

Kolonoskopia - ide o optické vyšetrenie tenkého a hrubého čreva.

Kompatibilita krvných skupín

Kompatibilita krvných skupín je krížova skúška zameraná zhodnosť krvných skupín darcu a príjemcu pred transfúziou.

Konfirmačný test

Konfirmačný test je vyšetrenie, ktorým sa potvrdzuje predpokladané ochorenie.

Koronarografia

Koronarografia je metóda, využívajúca kontrastnú látku na zobrazenie cievneho systému srdca, umožňujúci zobraziť rozsah a lokalizáciu zúžench ciev.

Laparoskopia

Laparoskopia je optické vyšetrenie brušnej dutiny a orgánov brušnej dutiny pomocou laparoskopu.

Liposukcia

Liposukcia je metóda, pri ktorej sa redukuje množstvo tukového tkaniva odsavaním, čiže z drobných cca 3-č mm rezov sa odsaje tuk. Nejde o metódu, pri ktorej by sa redukovala hmotnosť. Ideálne partie na odsávanie tukov sú boky, stehná, vnútorné plochy kolien. Doporučený vek je 18-35 rokov, neskôr je potrebné zvážiť elasticitu a lokalitu operovanej oblasti. Liposukcia sa robí v celkovej anestézii. Celkové množstvo odsatého tuku by nemalo presiahnuť 1500-2000 ml. Po operácii je nutné nosiť 1-1,5 mesiaca špeciálne elastické návleky.

Lumbálna punkcia

Lumbálna punkcia - ide o odber mozgovo-miechového moku na vyšetrenie.

Magnetická stimulácia mozgu

Magnetická stimulácia mozgu je metóda sledujúca rýchlosť šírenia vzruchu motorickými dráhami.

Mikrobiologické vyšetrenie

Mikrobiologické vyšetrenie - z odobratého materiálu sa vyšetruje mikroskopicky prítomnosť a druh baktérii.

Mimotelové oplodnenie, IVF, In Vitro Fertilizace

Mimotelové oplodnenie, IVF, In Vitro Fertilizace je metóda asistovanej reprodukcie k liečbe neplodnosti. K oplodneniu dochádza mimo telo ženy (v skúmavke). Vajíčka sú odobraté cez pošvovú stenu a sú oplodnené v špeciálnej tekutine semenom (spermiami). Vznikajúce embrya sa kultivujú v laboratóriu a po dvoch až piatich dňoch sa prenesú do maternice, kde sa s pomocou hormonálnej liečby ďalej vyvíjajú.

MR, NMR, Nukleárna magnetická rezonancia

MR, NMR, Nukleárna magnetická rezonancia - zobrazuje v prierezoch vyšetrovanú časť tela počítačovým spracovaním silného magnetického poľa. Počas vyšetrenia je potrebné nehybne ležať aspoň 30 minút. Vzhľadom na magnetické pole nemožno mať pri sebe alebo v organizme kovové predmety a kardiostimulátory.

MRCP

MRCP - magnetickorezonančná cholangiopankreatikografia sa používa na zobrazenie žlčových kamňov v žlčovode.

Mykologické vyšetrenie

Mykologické vyšetrenie je metóda, pri ktorej sa vyšetrujú vzorky z postihnutých častí organizmu (napr. vlasy, nechty).

NMG, Mamografia natívna

NMG, Mamografia natívna je Rtg vyšetrenie prsníkov špeciálnym prístrojom - mamografom.

Odber krvi, Diagnostická venepunkcia

Odber krvi, Diagnostická venepunkcia - po stiahnutí ramena ovínadlom, dezinfenkcii kože sa do žily zasunie ihla, uvoľní sa ovínadlo a nasaje sa krv do špeciálnej striekačky. Takto získaná krv sa posiela na rozbor, podľa požiadaviek lekára.

Orálne alergénové vakcíny

Orálne alergénové vakcíny - alergénová vakcinácia bez použitia ihiel, atraktívna pre mnoho pacientov a spojená s dobrými bezpečnostnými profilmi. Prípravky obsahujú oveľa vyššie koncentrácie alergénov ako porovnateľné injekčné vakcíny a zvyčajne obsahujú dochucovadlá.


Pasáž

Pasáž - ide o kontrolu priechodnosti a tvarových zmien tráviaceho traktu v časových intervaloch (po 3 a 12 hodinách) po vypití báryovej kaše, ako kontrastnej látky.

Patológia

Patológia je náuka o chorobách, študuje príčiny a deje, ktoré spôsobujú ich rozvoj.

PMG, Perimyelografia

PMG, Perimyelografia - ide o zobrazovaciu metódu na vyšetrenie spinálneho kanála pomocou kontrastnej látky.

Polysomnografia

Polysomnografia - ide o zaznamenávanie elektrofyziologických parametrov počas spánku: EEG, elektrookulogram (EOG), EMG svalov brady.

Preprotetická chirurgia

Preprotetická chirurgia je veľmi členitá oblasť stomatologickej chirurgie. Obsahuje všetky chirurgické zákroky, ktoré vedú k zlepšeniu uloženia a začlenenia zubnej protézy.

Provokačný test, Expozičný test

Provokačný test, Expozičný test - test s alergénom sa vykonáva zvyčajne v očiach, nose alebo pľúcach, za účelom buď presného diagnostikovania alergie alebo sledovania úspešnosti liečby alergie. Zvyšujúce sa dávky alergénu sa často používajú na zistenie prahu senzitivity.


PTC, Perkutánna transhepatálna cholangiografia

PTC, Perkutánna transhepatálna cholangiografia - ide o anterográdne zobrazenie žlčových ciest.

Pulz

Pulz - ide o počet úderov srdca za minútu, meria sa najčastejšie manuálne priložením troch prstov na palcovú vnútornú stranu zápästia, alebo na krku.

Rektoskopia

Rektoskopia - ide o optické vyšetrenie konečníka.

Rtg, Röntgenové vyšetrenie

Rtg, Röntgenové vyšetrenie je metóda založená na rôznej schopnosti prepúšťať rtg lúče jednotlivými tkanivami.

Scintigrafia

Scintigrafia - ide o špeciálne izotopové zobrazovacie vyšetrenie.

Sedimentácia erytrocytov

Sedimentácia erytrocytov - ide o vyšetrenie rýchlosti sedimentácie červených krviniek v krvi v dielikoch stupnice za jednotku času. Normálne hodnoty sú 2 - 12 za hodinu u žien, a 1 - 10 za hodinu u mužov.

Sérologické vyšetrenie

Sérologické vyšetrenie - ide o vyšetrenie protilátok proti antigénu mikroorganizmov.

Skríningový test

Skríningový test je vyšetrenie zamerané na vyhľadávanie ochorenia.

Spermiogram

Spermiogram je Kvalitatívne a kvantitatívne vyšetrenie spermií. Jeden mililiter ejakulátu by mal obsahovať minimálne 20 miliónov spermií, pričom aspoň 50% z nich sa musí progresívne pohybovať. Ďalej sa zisťuje patológia (napr. abnormality tvaru spermií), kde vrchná prípustná hranica je 70%. Dôležitými ukazovateľmi sú tiež skvapalniteľnosť ejakulátu a jeho čistota.

Taj-či

Taj-či je čínska liečebná metóda spočívajúca v predvádzani radu pôvabných polôh, ktoré prechádzajú plynule jedna do druhej. Je to "jemné" bojové umenie, založené na sérii pomalých kruhových pohybov pôsobiacich na telo a na duševný, emocionálny stav. Jeho cieľom je zbystiť postreh a sústredenie. Pohybu uvoľňujú skrátené svaly, uvoľňujú kĺby a zmierňujú celkové napätie. Taj-či ponúka príjemná, nenáročné cviky vhodné pre každého.

Telesná teplota

Telesná teplota - teplota sa meria v podpazuší, pod jazykom alebo v konečníku. Teplota tela je v rozmedzi 36,3-36,7 stupňa, pri 37 stupnoch hovoríme o zvýšenej teplote. Ak je hodnota vyššia ako 37 stupňov hovoríme o horúčke.

Teratológia

Teratológia je veda zaoberajúca sa vývinom orgánov.

TK, KT, Krvný tlak

TK, KT, Krvný tlak je tlak krvi vypudzovaný srdcom, meria sa najčastejši manžetou na lakti alebo v zápästí. Systolický tlak je maximálny tlak pri zmrštení srdca, diastolický tlak je minimálny tlak krvi pri ochabovaní srdcového svalu. Priemerná hodnota je 120/80

Toxikologické vyšetrenie

Toxikologické vyšetrenie - najčastejšie sa odoberá na toxikologické vyšetrenie moč pri podozrení na možnosť otravy alebo užitie drog.

TPHA, Treponema pallidum hemoglutinačný test

TPHA, Treponema pallidum hemoglutinačný test - ide o skríningové vyšetrenie na syfilis.

Ultrasonografia

Ultrasonografia umožňuje určiť rozmery orgánov v tele pomocou ultrazvukovej techniky.

Ultrazvukové vyšetrenie

Ultrazvukové vyšetrenie - ultrasonografické vyšetrenie využíva elektromagnetické vlnenie, ktoré sa piezoelektrickým kryštálom mení na ultrazvukové s rôznym stupnom odrazu a absorbcie.

Uretrocystoskopia

Uretrocystoskopia je endoskopické vyšetrenie prostaty pred operáciou.

Uroflowmetria

Uroflowmetria - ide o metódu, ktorá meria prietok moču uretou.

Ventrikulografia

Ventrikulografia je Rtg znázornenie mozgových komôr.

Výplach čriev

Výplach čriev je zavedenie hadičky do hrubého čreva, naplnenie čreva roztokom a jeho vysatie aj s obsahom, pre ktorý sa táto procedúra robí. Časté ako príprava pred pôrodom.

Výplach úst

Výplach úst je metóda, pri ktorej sa roztokom naplní ústne dutina, nechá sa chvíľu pôsobiť, prípadne sa kloktá a potom sa roztok vypľuvne. Časté pri zápachu úst, pri bolestiach hrdla.

Výplach žalúdka

Výplach žalúdka je zavedenie hadičky do žalúdka, naplnenie žalúdka roztokom a jeho vysatie aj s obsahom, pre ktorý sa táto procedúra robí. Časté pri otravách.

Vyšetrenie moču

Vyšetrenie moču - vyšetruje sa chemicky a mikroskopicky, najmä ma prítomnosť krvných elementov a ich degradačných produktov.Niekedy sa robí aj vyšetrenie na prítomnosť baktérií v moči. Odoberá sa stredný prúd moču pri dodržiavaní hygienických podmienok. Často sa využívajú pásiky s citlivými pruhmi, ktoré po reakcii s močom zmenia farbu.

Vyšetrenie na parazity

Vyšetrenie na parazity - vyšetruje sa prinesená stolica v špecializovanom laboratóriu.

Vyšetrenie očného pozadia

Vyšetrenie očného pozadia je metóda, pri ktorej sa kvapne roztok do očí, náslekom ktorého sa rozšíria zrenice. Oftalmológ môže prezrieť očné pozadie - výstup očného nervu, cievy a pod. čo môže pomôcť potvrdiť niektoré diagnózy.

Vyšetrenie per rectum

Vyšetrenie per rectum je vyšetrovanie orgánov brušnej dutiny prstom cez konečník.

Vyšetrenie perimetrom

Vyšetrenie perimetrom - ide o vyšetrenie, pri ktorom sa zisťuje rozsah periférneho videnia každého oka, k vyšetreniu je potrebná spolupráca pacienta

Vyšetrenie sondou

Vyšetrenie sondou - pri tomto vyšetrení sa zavedie sonda do žalúdka a zisťuje sa koncentrácia vodíkových iónov v pokoji a po stimulácii.

Výškrab, Kyretáž

Výškrab, Kyretáž je zoškrabanie sliznice maternice chirurgickou lyžicou (kyreta), u niektorých gynekologických porúch alebo ako prerušenie tehotenstva, prípadne potratu.

Výter

Výter je odber vzorky na bakteriologické vyšetrenie.

Najčítanejšie na SME Primár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
 2. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
 3. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť
 4. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 5. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány?
 6. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie
 7. 4 veci, ktoré potrebujete vedieť o bezpečnosti elektromobilov
 8. Od zmesi plynov po sofistikovanú kvapalinu
 9. Počuli ste už o zelenej hypotéke? Ušetríte s ňou až trikrát
 10. Tipy a triky na spracovanie letného ovocia
 1. Pečeň je priamo zodpovedná za stav vášho imunitného systému
 2. Ako kedysi vyzerali bratislavské mýta? Bol tam cintorín aj sady
 3. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
 4. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
 5. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť
 6. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány?
 7. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 8. Prešovský McDonald’s podržal zamestnancov počas pandémie
 9. Hrajte futbal ako Valábik! Lopty rozdáva po celom Slovensku
 10. Medzi zateplením minerálnou vlnou a PUR penou sú veľké rozdiely
 1. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 11 044
 2. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 10 028
 3. 4 veci, ktoré potrebujete vedieť o bezpečnosti elektromobilov 8 864
 4. Počuli ste už o zelenej hypotéke? Ušetríte s ňou až trikrát 8 802
 5. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 8 544
 6. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 8 318
 7. Tostov palác - moderné bývanie s atmosférou historických Košíc 7 898
 8. Dnes ma živí instagram, hovorí bývalá tanečníčka Katarína Jakeš 7 884
 9. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány? 7 265
 10. Obľubovali ste termínované vklady? Spoznajte alternatívy 6 379