SME
Nedeľa, 26. január, 2020 | Meniny má Tamara

Desať rád ako zvládnuť dyslexiu (poruchu čítania)

Pre PRIMAR.sk redakcia Naša Rodina.sk Dátum uverejnenia článku: 14 január 2008 Vaše dieťa má poruchu čítania, oznámili mi nedávno. A čo teraz? Pýtala som sa. Nič, proste ju integrujeme, a budeme s ňou postupovať podľa individuálneho plánu.

Pre PRIMAR.sk redakcia Naša Rodina.sk 
Dátum uverejnenia článku: 14 január 2008

Vaše dieťa má poruchu čítania, oznámili mi nedávno. A čo teraz? Pýtala som sa. Nič, proste ju integrujeme, a budeme s ňou postupovať podľa individuálneho plánu. Ja som však chcela vedieť viac. Ako sa dá deťom s poruchou čítania pomôcť? Čo s nimi robiť a čo naopak radšej nie?

Dyslexia alebo porucha čítania ľudovo povedané znamená, že dieťa si nevie správne priradiť tvary písmen k zvukovej podobe slova. Vidí písmeno, ale nevie ho „povedať“, nevie si spomenúť, ktoré to je. Často si zamieňa zvukovo i obrazovo podobné písmená (b, d, p, t). Má problémy rozdeľovať slová na slabiky a hlásky, alebo určiť prvé a posledné písmeno v slove. Mnohé písmená často píše obrátene. Je tiež veľmi pravdepodobné, že ak má vaše dieťa dyslexiu, má problémy aj s rečou – nevie dobre vysloviť niektoré slová, prípadne hlásky. Môže mať aj problémy s pamäťou, má problém napríklad sa naučiť násobilku.

Deti s dyslexiou majú normálne IQ, niekedy dokonca ešte vyššie ako zdravé deti, ale tým, že sa nevedia naučiť čítať, vyzerajú ako „hlúpe“. Kým ostatné deti už súvisle čítajú celé texty, im robí problémy vyhláskovať jedno slovo. Kým ostatné sa predháňajú v tom, kto si skôr urobí úlohu, dyslektikovi robí problémy napísať ju, lebo má problém vôbec rozlúšiť zadanie. Môže mu robiť problémy aj matematika, lebo nevie „prečítať“ príklad. Nevie sa dobre učiť z kníh, lebo čítanie učebného textu je pre neho tak náročné, ako keby ste vy chceli čítať s okuliarmi, ktoré vám rozmazávajú text.

Čítanie je pritom pre dieťa a jeho ďalšie učenie veľmi dôležité - je to najdôležitejší kanál, ktorým sa dostáva k vedomostiam. Ak ho má „zanesený“, nevie sa k vedomostiam dostať a v škole neprospieva. Príčiny, ktoré vyvolávajú dyslexiu, nie sú ešte príliš známe, ide však pravdepodobne o poruchu vo vývoji mozgu. Poruchu čítania nie je možné odstrániť, je však možné jej príznaky zmierniť. Ako na to?

 

1. Výčitky zahoďte do koša

Najdôležitejšie, čo je potrebné urobiť, je pomôcť dieťaťu odbúrať stres z toho, že mu čítanie nejde. Ak mu začnete prízvukovať, že je hlúpe, lajdácke, na hodinách nepočúva učiteľku, alebo mu nebodaj vyčítate, že iným deťom to ide lepšie a malo by s tým niečo urobiť, ste na najlepšej ceste ako ho donútiť čítania sa úplne vzdať. Dieťa aj samé cíti, že mu to nejde tak ako ostatným, trápi sa preto, a výčitky rodičov môžu jeho stav zhoršiť tak, až na učenie úplne rezignuje.

Povedzte mu, že nie je dôležité, či sa naučí čítať tento mesiac alebo o čosi neskôr. Podporujte ho slovami: „Uvidíš, pomaly ti to pôjde stále lepšie a lepšie, až jedného dňa budeš čítať celkom ľahko.“ Poraďte mu, aby si opakovalo „čarovnú zaklínaciu“ vetu: „Čítanie mi ide stále lepšie a lepšie“ - až sa jedného dňa zmení na skutočnosť. Pri čítaní skúste použiť priehľadnú farebnú fóliu – niektoré deti sa dokážu viac sústrediť na text, keď je takýmto spôsobom označený.

Ja viem, je ťažké trpezlivo sedieť nad dieťaťom, ktoré by už malo čítať celé vety a ono pomaly slabikuje ako prváčik. Treba sa však prekonať a veľkou pochvalou povzbudiť dieťa za každý drobný úspech.

 

2. Porozprávajte sa s učiteľkou, či chápe poruchu vášho dieťaťa

Aj keď už učitelia pojem dyslexia poznajú, často nevedia úplne pochopiť podstatu poruchy čítania. Prekvapuje ich, že navonok šikovné, milé deti, stále nechápu niekedy až základné veci, prekvapuje ich, že sa napriek opakovanému vysvetleniu látky nedokážu učiť tak rýchlo ako ostatné deti. Je to často tým, že deti s poruchami učenia navonok vyzerajú úplne zdravo, ich poruchu nie je vidieť, a tak majú mnohí tendenciu ju zľahčovať a očakávať od dyslektikov, že sa raz „chytia“ a budú sa učiť rovnako rýchlo ako ostatné deti.

Preto je dobré pohovoriť si s učiteľkou, či chápe mieru poruchy vášho dieťaťa, prípadne či vie ako s ním pracovať. Pozor však, urobte to jemným a nenásilným spôsobom, učitelia totiž často neznášajú tzv. poučovanie rodičov.

 

3. Na písomky a testy im doprajte viac času

Dyslektické deti potrebujú na úlohy, písomné práce a testy podstatne viac času ako zdravé deti. Pri prijímačkách býva čas ich práce predĺžený o 50 až 100 percent!

V ich prípade tiež nie je vhodné preverovať vedomosti z práve vysvetlenej látky ihneď cez vyučovaciu hodinu, potrebujú totiž dlhší čas na uloženie nových poznatkov. U žiakov so špecifickými poruchami učenia sa porucha môže zhoršovať stresom. Aj preto im predĺženie času pri skúškach a iných formách hodnotení (odpovede), vďaka ktorému si môžu dôkladnejšie prečítať otázky a skorigovať rukopis, tento stres pomáha zmierniť.

 

4. Uprednostňujte ústne skúšky a zvukové nahrávky

Väčšina dyslektikov nemá v štúdiu problémy, ak dostáva a poskytuje informácie v zvukovej forme. Ak je to možné, je preto lepšie nahradiť písomnú formu skúšky ústnou.

Dobré je používať nahrávky učiva – ak sa má napríklad dyslektik naučiť básničku, naučí sa ju skôr v prípade, že ju bude mať nahratú, než by sa ju mal naučiť čítaním básne. Nahrávky učiva na strednej či vysokej škole sa dajú zohnať v zvukovej podobe, pretože ich používajú nevidiaci žiaci. Aj mnohé povinné čítanie je nahraté na audiokazetách, ktoré dostať vo väčších knižniciach.

Ak je vaše dyslektické dieťa na II. stupni ZŠ alebo na strednej či vysokej škole, kúpte mu diktafón, nech si robí zvukové nahrávky učiva alebo prednášok, je to preň výborná pomôcka, hoci to môže učiteľov spočiatku stresovať.

Pri testoch je tiež dobré, ak môžu byť dyslektikom skúšobné otázky prečítané. Starším študentom sa môže zabezpečiť asistent, ktorý im predčíta písomné zadanie a zaznačí odpoveď s možnosťou spätnej kontroly; v tomto prípade však treba rátať s predĺžením času na vypracovanie až do 100 percent. Na druhú stranu, nie každý učiteľ je ochotný vyjsť takémuto riešeniu v ústrety, pretože môže mať pocit, že asistent bude ovplyvňovať správnosť odpovedí žiaka.

 

5. Kúpte mu prenosný počítač

Naučte dieťa používať počítač s vhodným textovým editorom, ktorý kontroluje text na pravopis. Na prípadne chyby ho tak upozorní technika, nemusí pracne po sebe čítať, či napísal všetko správne.

Výpočtová technika pomáha aj pri učení – kúpte dieťaťu náučné CD napríklad s abecedou alebo matematickými príkladmi. Čítanie príkladov spolu so zvukom mu môže výrazne uľahčiť prácu.

 

6. Používajte zrak a hmat

Dyslektické deti si problémy s čítaním (a sluchom, keďže im niekedy robí problémy rozoznávať a priraďovať zvukové hlásky k písmenám) často kompenzujú zrakom a hmatom. Je preto vhodné napríklad pri učení abecedy postupovať tak, že si dieťa môže jednotlivé písmená ohmatať (výborné sú drevené alebo penové).

Rovnako ak ich učíte napríklad prechod cez desiatku, ukázať im to názorne. Ušite malé vrecúško, do ktorého budete dávať „jednotky“ – hoci aj napríklad guličky hrachu, väčšie vrecko, do ktoré budete dávať desiatky, a najväčšie, určené pre stovky. Dieťa tak oveľa rýchlejšie pochopí, čo sa mu snažíte vysvetliť, než ako keby to malo napísané v učebnici, v zošite či na tabuli.

 

7. Učenie jazykov odložte

Žiačik dyslektik má učenie veľmi ťažké. Je preto lepšie nezavalovať ho zo v prvých ročníkoch kopou učiva, ktoré má problémy zvládnuť. Niekedy je menej viac. Ak už v predškolskej príprave vidíte, že vaše dieťa má problémy s učením, je lepšie nezapísať ho na výučbu jazykov už od prvej triedy, keďže bude plné ruky s prekonávaním problémov s čítaním, možno i písaním. Cudzie jazyky, kde sa často inak píše, ako počuje, môžu byť pre dyslektické dieťa veľkým problémom. Je vhodnejšie, ak sa jazykom začne venovať až keď zvládne základy učiva (možno od piatej triedy), a aj vtedy je lepšie učiť ho radšej komunikovať, než drilovať pravopis.

 

8. Nenúťte ho čítať nahlas

Veľa dyslektických detí má problémy s čítaním nahlas. Dobre si uvedomujú, že im to nejde tak ako ostatným deťom, a preto sa nechcú „zhadzovať“ pred celou triedou alebo rodinou. Nenúťte ich čítať nahlas, ak sa im to prieči, rovnako by to nemala robiť ani učiteľka. Nech si číta potichšie,

Dbajte o to, aby dieťa nečítalo dvakrát, teda najprv si prečíta slovo či hlásku potichu a potom ich povie nahlas. Zdvojené čítanie je jedna z najčastejších chýb, ktoré sa pri nácviku čítania robia, a ktorá sa neskôr ťažko odstraňuje. Radšej nech dieťa číta pomalšie, po hláskach, ale k slovám sa už nevracia ani ich neopakuje.

Pomáha aj tzv. okienko – vystrihnete z tvrdého papiera okienko, do ktorého sa zmestia len dve až tri písmená, nech si ho dieťa při čítaní posúva po slabikách. Niekedy sa tak dyslektikom ľahšie číta, pretože sa nerozptyľujú pohľadom na celé slová a vety, ktoré sa im môžu „zlievať“ do jednej masy.

 

9. Aké cvičenia s deťmi robiť

Ak sa dieťa učí čítať, snažte sa ho naučiť rozdeľovať vetu na slová, následne na slabiky, neskôr na hlásky. Môže si pomáhať ich vytľapkávaním. Skúšajte ho jednoduchými otázkami: čo počuješ na začiatku slova? Aké písmeno na konci? Zapojte rodinu do hry, v ktorej musí hráč pokračovať tak, že na posledné písmeno prechádzajúceho slova musí vytvoriť nové slovo, ktoré týmto písmenom začína.

Nakreslite dieťaťu tabuľku s veľkými tlačenými, malými tlačenými, veľkými písanými a malými písmenami. Fígeľ je v tom, že nenapíšte všetky formy písmena: napríklad napíšte len malé tlačené f a veľké písané F, ostatné dve formy – veľké tlačené, malé písané – musí dieťa dopísať samé.

 

10. Učte sa hrou

Urobte všetko preto, aby ste učenie vášho dieťa premenili skôr na hru, než na tvrdý dril. Veľa ho chváľte, odmeňujte, pracujte s ním. Najlepšie každý deň v tú istú hodinu a rovnaký čas. Vaše dieťa sa všetko podstatné naučí, len mu to bude zrejme o niečo dlhšie trvať.

Najčítanejšie na SME Primár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zimná dovolenka: Doprajte si slnko a pohodu v Egypte
 2. Stredné školy: Kam a kedy poslať prihlášku?
 3. Fixný výnos teraz až do 8 % ročne
 4. Tipy, kam so školákmi na dovolenku cez jarné prázdniny
 5. Česko-Slovenský ples sa blíži, v predaji sú posledné vstupenky
 6. Na otočku či pár dní. Tieto výlety za hranice zvládnete hocikedy
 7. Ako budeme jesť v roku 2020? Letí výstrednosť aj ekológia
 8. First moment Turecko: Deväť hotelov len pre dospelých
 9. Prichádza nová doba: firmy, ktoré riešia spoločenské problémy
 10. Viete, prečo sú dôležité ekologické predajne?
 1. Zimná dovolenka: Doprajte si slnko a pohodu v Egypte
 2. Košičan Erik Ňarjaš vyzve do tanca parlament!
 3. Úrazy v zimnom období sú častou príčinou práceneschopnosti
 4. Natankujete len za 1 euro. OMV otvára novú čerpačku
 5. Stredné školy: Kam a kedy poslať prihlášku?
 6. Rádio Košice počúva každý tretí Košičan
 7. Fixný výnos teraz až do 8 % ročne
 8. Šperk, ktorý sa neodkladá do šperkovnice
 9. Hlavným partnerom súťaže Podnikateľka Slovenska sa stala BILLA
 10. Kúpeľný park Kováčová spustil predaj nových pozemkov
 1. Tipy, kam so školákmi na dovolenku cez jarné prázdniny 12 793
 2. First moment Turecko: Deväť hotelov len pre dospelých 12 072
 3. Slovenský magazín čítajú v 83 krajinách sveta. Viete, o čom je? 10 094
 4. Na otočku či pár dní. Tieto výlety za hranice zvládnete hocikedy 9 651
 5. Takto by ste sa mali správať v horách, radí horský záchranár 8 833
 6. Stredné školy: Kam a kedy poslať prihlášku? 8 674
 7. Zimná dovolenka: Doprajte si slnko a pohodu v Egypte 8 263
 8. Fixný výnos teraz až do 8 % ročne 8 007
 9. Obraz, ktorý chceli komunisti do každého bytu, ide na kreditky 7 159
 10. Tipy od sprievodkyne: Magický Marakéš vás očarí svojimi vôňami 7 073

Hlavné správy zo Sme.sk

Dobré ráno

Dobré ráno: Bödör stratil pamäť, prokurátor to chce preveriť

Čo sa udialo na súde s vrahmi Kuciaka a Kušnírovej.

Podcast Dobré Ráno.
AUTORSKÁ STRANA PETRY PROCHÁZKOVEJ

Umierajúci chlapec márne prosí o pomoc. Putin Váňu nepočuje

Rodinu so vzácnym genetickým ochorením označili za zdravú. Aby ušerili.

Prezident Vladimir Putin v sprievode ministerky zdravotníctva si trasie ruku s pacientom, ktorý sa stal obeťou teroristického útoku vo Volgograde v roku 2014. Pre obete ruského zdravotníctva si čas nenašiel.

Prieskum preferencií: OĽaNO stále rastie, Kiska predbehol PS/Spolu

Matovičovi výlet do Cannes zrejme pomohol. V najnovšom Focuse rástol najviac.

Čaputová by vymenovala aj vládu, v ktorej by boli kotlebovci

Ak by Andreja Kisku obžalovali, prezidentka by ho za premiéra nevymenovala.

Prezidentka Zuzana Čaputová.