RHINOPLASTIKA - operácie nosa

Pre PRIMAR.sk dodal:  Súkromná klinika plastickej chirurgie, estetickej medicíny a laserovej medicíny Esthetic .   Nos a jeho estetika Nos je veľmi citlivá dominanta tváre. Estetická tvárová analýza nám napovie, že nos od bodu

Pre PRIMAR.sk dodal: 

Súkromná klinika plastickej chirurgie, estetickej medicíny a laserovej medicíny Esthetic .

 

Nos a jeho estetika

Nos je veľmi citlivá dominanta tváre. Estetická tvárová analýza nám napovie, že nos od bodu medzi obočím po špičku zaberá 1/3 výšky tváre. Z profilu je rovný a od vertikálnej osi tváre odstáva 30-36°. Špička nosa vytvára oproti hornej pere uhol 90-110° a má podobnú dĺžku, akou je dĺžka hornej pery. Šírka nosných dierok nepresahuje kolmicu spustenú z vnútorných očných kútikov. Ale nebuďme takí prísni! Podstatné je, aby nos s tvárou harmonizoval, aby ju nerobil asymetrickou, hrubšou, u žien mužnejšou, smiešnou, skrátka, aby nebol v tvári prvkom vzbudzujúcim neprimeranú a niekedy i nelichotivú pozornosť. Tvar nosa je geneticky podmienený. Zmeny v tvare nosa môžu spôsobiť úrazy, operácie, vrodené anomálie. Rhinoplastika je názov pre súbor operácií, pomocou ktorých dosahujeme tvar nosa harmonizujúci s tvárou dotyčnej osoby.

 

Obrázok: Nosná špička nemá byt príliš zdvihnutá. Uvádzame ideálny uhol, ktorý zviera nosná špička oproti pere. Všimnite si, že dĺžka hornej pery a nosného stlpika je približne rovnaká.

 

Funkčné zmeny nosa, ako je napríklad sťažené dýchanie a pod., patria prevažne do rúk nosného špecialistu. Jednoduchšie typy vybočenia prepážky robíme i u nás so súčasnou úpravou vonkajšieho tvaru nosa. Každú operáciu nosa vykonávame pod vplyvom sedatív. Zriedkavo, len u veľmi citlivých osôb, pristupujeme k celkovej anesthézii. Tak, či onak podávame do tkaniva nosa injekčne látku, ktorá spôsobuje zúženie ciev a kapilár, inak by pre veľkú prekrvenosť nosa nebola operácia možná. Po rhinoplastike je potrebné udržať tvar nosa fixáciou a to po dobu 1,2 a niekedy i 3 týždňov. Nosenie fixácie má veľký význam a nesmie sa podceňovať.

 

Čo je to rhinoplastika?

Estetickú operáciu nosa je možné robiť už v tínedžerskom veku. Podmienkou je ukončenie rastu tváre, u dievčat vo veku 16 -17 rokov, u chlapcov neskôr. Keďže nos je jednou z dominánt tváre, jeho zmena pomerne dosť výrazne zasiahne do vzhľadu. Dobre vykonaná operácia tvár zjemní, omladí, zvýrazní hornú peru a opticky zväčší oči. Profil sa stáva rovnejší. Výsledkom operácie je nos primeraný ostatným črtám tváre - brade, čelu, rozostupu očí a podobne. Každý operovaný nos je teda iný. Známky po operácii nosa nie sú prítomné, nakoľko celý zákrok sa realizuje z vnútra nosa. Nosné prieduchy a ich priechodnosť nie je operáciou negatívne ovplyvnená. Nebolestivosť operačného zákroku je zaručená sedatívami a lokálnou anesthézou. Pacienti po operácii nevyžadujú analgetiká. Určitý diskomfort spôsobuje nosenie fixačnej dlážky po dobu 2 týždňov. Po uplynutí tohto času sa dlážka sníma a nos je už bez známok operácie (opuchy, modriny miznú na piaty deň). Časovanie operácie je výhodnejšie v mladšom veku. Mladé osoby sa zmene vzhľadu prispôsobujú ľahšie. V ročníkoch nad 40 sme pri operácii nosa menej radikálni a vykonávame skôr menšie úpravy. Pri normálnom tvare a veľkosti nosa sa môžu vyskytnúť i iné estetické chybičky - príliš guľatá špička, široké nosné krídla, malý hrbček a podobne. Tieto detaily sa riešia jednoduchšou operáciou. Po dobre vykonanej operácii nosa je dotyčná osoba v sebahodnotení pozitívnejšia a v porovnaní s okolím sebavedomejšia.

 

Pri odstraňovaní hrbu na nose, upravujeme aj špičku, krídla a chrbát nosa

 

Zmení ma operácia nosa?

Odpoveď znie - áno. Každý estetický chirurgický zákrok je o zmene. Zmena je jeho účelom. Na ľudskej tvári je dôležitý každý anatomický detail. Nos sa nachádza v centre tváre a navyše je tvorený kosteným a chrupavčitým skeletom. Preto je dominantou tváre. Veľký kostený nos dodáva tvári mužnejší výraz. Robí ju užšou, oči sú opticky bližšie posadené, môže zatieňovať ba i zakrývať hornú peru. Opticky opačne pôsobí malý jemný nos.

Operačný plán vychádza vždy z pôvodného tvaru nosa. Operáciou sa v zásade nikdy nemení tá dĺžka nosa, ktorou je fixovaný ku tvári. Operatér mení p.p. dĺžku nosa od koreňa ku špičke, šírku chrbta nosa, tvar a objem špičky, šírku nosných dierok a z profilu celkový uhol nosa a uhol, ktorý zviera báza nosa s hornou perou. Pri radikálnej operácii možno dosiahnuť i veľkú zmenu, ktorej výsledkom je malý, úzky nos s mierne zdvihnutou špičkou. Obvykle je však požiadavka zo strany pacienta konkrétnejšia - vyrovnanie alebo zúženie chrbta nosa, úprava špičky a podobne. Výsledok musí harmonicky ladiť s ostatnými rozmermi a črtami tváre. Tvár pôsobí jemnejšie, otvorenejšie a mladistvejšie. Mladí klienti vo všeobecnosti veľmi dobre znášajú i radikálnu zmenu tvaru a veľkosti nosa. U klientov nad 40 rokov sa naopak radikálnej zmene vyhýbame.

Vľavo: Všimnite si ako ženy kompenzujú veľký nos účesom. Vpravo: Po operácii sa zmení tvar nosa, úsmev a účes.


 

 

Sedlovitý nos

"Moja tvár vyzerá pri pohľade spredu normálne, avšak keď som videla na videozázname svoj profil, vyzerala som ako kačka. Chcem mať rovný nos! Je to možné?"
Darina

V našej populácii sa vrodená forma tohto typu nosa vyskytuje zriedkavo. U bielej rasy ide o vývojovú chybu, pri ktorej sa predčasne zastaví rast nosných kostí a občas i strednej tretiny tváre. Chrbát nosa je následkom toho oploštený, z profilu neprominuje. Z času na čas sa tento typ nosa vyskytne ako následok úrazu, prípadne operácií na nosnej prepážke. Svojím vzhľadom sa blíži k negroidnej podobe nosa. Určite tento typ nosa narušuje estetiku tváre a pokiaľ s ním nie sú spojené žiadne iné problémy hlavne zdravotné, môže plastický chirurg takýto nos esteticky upraviť.

Kostené tkanivo, ktoré u sedlovitého nosa chýba, je potrebné nahradiť. Používa sa vlastná kosť, chrupavka, ale aj umelé materiály. Z hľadiska hojenia je jednoznačne najlepší vlastný materiál, teda vlastná chrupavka alebo kosť. Kosť sa odoberá z panvovej kosti, chrupavka obvykle z ušnice. Z hľadiska tvarovateľnosti je lepší cudzorodý materiál. Okrem toho sa i šikovne aplikuje. Avšak tlak takéhoto cudzieho telieska na kožu nosa môže spôsobiť jej prederavenie. (Tento stav je známy u istej populárnej osobnosti pop music.) Výsledky po doplnení chýbajúceho materiálu sú veľmi uspokojivé. Hojenie trvá 3-4 týždne s hospitalizáciou 48 hodín. Pooperačná disciplína je veľmi dôležitá.

Obrázok: Sedlovitý nos riešený hosteným transplantátom.

 

Odstávajúci nos

"Mám celkom pekný nos, avšak z profilu mi špička odstáva. Vyzerám ako Pinocchio! Dá sa s tým niečo urobiť?"
Jana

Vertikálna os tváre sa hodnotí z profilu. Je daná bodom medzi obočím a bodom pod nosom. Nos sa od nej odkláňa v uhle 30-36°. Odstávajúci nos odstupuje vo väčšom uhle niekedy aj 45°. Problém je ako v chrupavčitej, tak i v kostenej časti chrbta nosa. Pokiaľ je nos inak dobre formovaný, úzky a peknou špičkou a krídlami je operácia jednoduchšia ako celková rhinoplastika. Avšak žiadnu úpravu nosa nie je možné podceňovať. Na nose je totiž viditeľný každý detail. Nosenie fixácie je rovnako prísne a potrebné a trvá 7-14 dní.

"Po puberte som utrpel úraz nosa. Narazila mi naňho plechovka. Vtom mieste sa mi postupne vytvoril hrb. Dá sa samostatne odstrániť?"
Martin

Niekedy aj jednoduchý úraz nosa, hlavne v štádiu rastu môže vyvolať deformáciu. V tomto prípade bude pravdepodobnou príčinou vzniku hrbu podokosticový krvný výron, v ktorom sa neskôr vyzrážal vápnik a vznikol tuhý útvar podobný kosti. Pokiaľ sa nespája i s inou deformáciou, je odstránenie tohto kosteného apozita relatívne jednoduché. Chrbát nosa sa vyrovná zbrúsením inštrumentom zavedeným z nosnej dierky. Fixácia je krátkodobá.

"Na mojom nose mi vadí rozštiepená špička. Dá sa upraviť?"
Dana

Rozštiepenú špičku nosa tvoria jeho rozostúpené hrotové chrupavky. Ich tvar presvitá cez stenčenú kožu nosa a robí dojem rozštiepenej špičky. Z času na čas je rozostúp veľmi výrazný a chrupavky hrotité, takže na špičke nosa vzniká medzi chrupavkami zreteľný jarček. Väčšinou ide o vrodený stav. V extrémnych prípadoch sa ľudia dožadujú úpravy.  Operáciou zvnútra nosných dierok sa hrotové chrupavky spoja. Často je však treba upraviť aj ich celkový tvar. Vonkajšia fixácia náplasťou trvá 2 týždne.


"Pred pár rokmi som mal úraz pri páde na schodoch. Dnes mám vykrivený nos a nemôžem riadne dýchať pravou nosnou dierkou. Môžete mi pomôcť!"
Tomáš

Úraz nosa, ktorý nebol ošetrený, nie je, žiaľ, zriedkavosťou. Ľudia totiž podcenia náraz do nosa, ktorého následkom je často zlomenina nosných kostí alebo poškodenie nosnej prepážky. Nereponovaná a nezafixovaná zlomenina nosa sa po odpuchnutí a zhojení prejaví deformáciou vonkajšieho tvaru nosa a niekedy i vybočením prepážky v tvare C alebo dokonca v tvare S, asymetriou nosných dierok a sťaženým dýchaním jednou alebo oboma nosnými priechodmi. O pacientov, ktorí si žiadajú zmenu tvaru, prípadne funkcie poúrazovo zmeneného nosa, sa delia ORL kliniky a kliniky plastickej chirurgie vo sfére zdravotných poisťovní. Na súkromných estetických chirurgiách sa operácie tohto druhu vykonávajú za plnú finančnú úhradu. Operácia sa technicky riadi pravidlami klasickej rhinoplastiky, čiže úpravy kostenej a chrupavčitej časti nosa, prípadne nosnej prepážky.

Obrázok: Nos - vybočený pri úraze treba ihneď reponovať. Ak sa tak nestane, prichádza na rad plastický chirurg.

 

"Je možné zúžiť široké nosné dierky?"
Lenka

Pri zmenšovaní alebo inej úprave nosa rhinoplastikou sa pôvodné dierky prirodzene stiahnu tak, že sú primerané novej veľkosti a tvaru nosa. To je najideálnejší stav. Sú však prípady, keď je koža menej pružná a dierky ostávajú široké. Príčinou môžu byť i široko nasadajúce nosné krídla. Zúženie nosných dierok sa vtedy stáva súčasťou operácie nosa a pacient je upozornený, že v záhybe nosného krídla bude vedený ostrý rez, ktorý časom úplne zanikne. Pomocou neho sa zúžia krídla nosa i nosné dierky. Medzi iné úpravy nosných dierok patrí i korekcia povytiahnutých krídiel nosa, alebo pokles nosného stípika nadol, ktorý umožňuje pohľadom zboku nazrieť do nosnej dierky. Tvar nosných dierok je oválny a ich dlhé osi sa pretínajú približne na špičke nosa. Pri týchto nepravidelnostiach sa tvar nosných dierok od ideálu odchyľuje a v extréme môže pôsobiť rušivo. Sklon nosných dierok je oproti horizontálnej rovine asi 90-110°. Väčší odklon umožňuje takmer kompletný pohľad do nosných dierok. S týmto stavom je spokojný len málokto. Sklon menší ako 90° môže byť do istej miery únosný, avšak v extréme znamená prevísajúcu špičku nosa, ktorá zakrýva časť hornej pery. Oba spomenuté stavy je možné primeraným postupom vyriešiť.

Starecký nos

"Mám 60 rokov a som pracujúca dôchodkyňa. Prichádzam do kontaktu s mnohými ľuďmi a vadí mi, že v posledných rokoch mi zhrubla špička nosa, predĺžila sa a poklesla. Mám pocit, že ma to robí staršou."
Ema

Vo vyššom veku sme pri akejkoľvek operácii konzervatívnejší, ako u mladých ľudí. Človek v neskoršom veku je na svoj vzhľad zvyknutý a netúži po radikálnej zmene. Ľahké zdvihnutie nosnej špičky, ktoré nastáva pri celkovom poklese elasticity kože, má omladzujúci vplyv na vzhľad tváre. Samotné zdvihnutie špičky však málokedy vyrieši dysharmóniu tváre vyššieho veku. Pre obnovenie peknej zrelej tváre je obvykle potrebných viac výkonov (blefaroplastika, lifting) a zdvihnutie špičky je len jedným z nich.


Rhinofyma

"Som abstinent stredného veku. Môj nos však vyzerá ako keby som pil prvú ligu a ani liečba u dermatológa mi nepomáha. Dá sa takýto stav riešiť chirurgicky?"
Ján

Rhinofyma, tzv. korheľský nos je styčná diagnóza medzi kožnou medicínou a plastickou chirurgiou. Ide o deformáciu nosa tvorenú zhrubnutou kožou a zmnoženým žľazovým systémom. Nos pripomína jahodu. Má hlboké póry a nadbytočná koža vytvára laloky a záhyby. Povrch býva začervenalý a z času na čas sa na ňom vytvárajú akné. Neprávom je táto deformácia považovaná za následok dlhodobej obľuby alkoholu. Pôvod vzniku nie je objasnený, alkoholizmus to však nie je. V podozrení sú autoimúnne telesné mechanizmy. Častejšie sa vyskytuje u mužov. Po preliečení zápalových zmien kožným špecialistom je takýto nos úspešne operovateľný.
Operáciu je možné vykonať v lokálnej anesthézii pri celkovom utlmení. Výkon je spojený s 1-2-dňovou hospitalizáciou. Operácia spočíva v kompletnom odstránení zhrubnutej a zdeformovanej kože. Veľká regeneračná schopnosť kože nosa spôsobí, že táto sa sama zregeneruje v čase asi 2 týždňov. Aj pri veľkých deformáciách len zriedka používame kožný transplantát. Odstránenie nadbytočnej kože dodá nosu jeho pôvodný tvar a zbaví pacientov ich nepríjemného problému.

 Predchádzajúca téma
Zväčšenie pier

 Nasledujúca téma
Operácie rôzneho druhu

Najčítanejšie na SME Primár


Inzercia - Tlačové správy


 1. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
 2. 5 krokov k vlastnému bývaniu
 3. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 4. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 5. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 6. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 7. Inteligencia vo všetkom
 8. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
 9. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku
 10. Čo sa môže stať, keď šetríte na zateplení?
 1. BILLA a Jamie Oliver pozývajú deti do zázračnej záhradky!
 2. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 3. Odšťavovač s veľkým plniacim otvorom? Nenachytajte sa!
 4. Advokáti budú v stredu bezplatne radiť v 8 mestách
 5. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 6. Apartmány s výnosom až 4% v lyžiarskom stredisku Obergurgl
 7. Finále súťaže CEWE Fotokniha roka 2016
 8. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 9. Východniari investujú do bývania spomedzi regiónov najviac
 10. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
 1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 23 010
 2. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 8 963
 3. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 8 265
 4. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 7 679
 5. 5 krokov k vlastnému bývaniu 4 442
 6. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 3 960
 7. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 935
 8. Rodinná dovolenka v Burgenlande 1 802
 9. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku 1 600
 10. Inteligencia vo všetkom 1 524

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Vyprodukovali Kolesíka aj Procházku, dnes sú mládežnícke spolky v útlme

Mladí poslanci Smeru rozdávali lístočky pred tajnou voľbou či potápali kolegov.

DOMOV

Študenti z 1989: Začína sa to tu podobať na obdobie pred revolúciou

Vtedajšie a dnešné okolnosti sa podobajú.

KOMENTÁRE

Moskvu zbavia jedného z jej symbolov

Chruščovky zbúrajú, milióny ľudí sa presťahujú.

Neprehliadnite tiež

Antidepresíva počas tehotenstva nespôsobujú autizmus u detí

Trojica štúdií skúmala vplyv antidepresív v prvom trimestri tehotenstva. Autizmus detí spôsobili iné faktory.

Hodina behu môže predĺžiť život o sedem hodín

Priemernú dĺžku života najlepšie zvyšuje beh. Aké sú ďalšie prospešné športy?

Šport v päťdesiatke. Ako sa hýbať v zrelom veku?

Pohyb by mal byť plynulý, šetrný ku kĺbom a telo zbytočne nestresovať.

Športový lekár: Kto chodí denne na pivo, nemôže začať prudko športovať

Lekár PAVEL MALOVIČ hovorí o rizikách tenisu, vplyve bicyklovania na sexuálny život, a športoch, ktoré sa oplatí vyskúšať v zrelom veku.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop