SME
Nedeľa, 26. jún, 2022 | Meniny má Adriána

Zápcha - Poznáme ju asi všetci...

Pre Primar.sk: PharmDr. Monika Hollósy, Lekáreň pri Váhu - Komárno. Tento článok bol uverejnený so súhlasom iLEKAREN.sk   Každý to už niekedy zažil - nafúknuté brucho, tlak, únava, nechutenstvo, nadúvanie, celkový diskomfort. To všetko

Pre Primar.sk: PharmDr. Monika Hollósy, Lekáreň pri Váhu - Komárno. Tento článok bol uverejnený so súhlasom iLEKAREN.sk

 

Každý to už niekedy zažil - nafúknuté brucho, tlak, únava, nechutenstvo, nadúvanie, celkový diskomfort. To všetko doprevádza zápchu, ktorá je stará ako ľudstvo samé. Je to problém, ktorý ľudí trápi, avšak veľa sa o ňom nehovorí. Viete prečo zápcha vzniká a ako sa jej brániť?

Začnime ale od začiatku. Zápcha je neobyčajne časté ochorenie, trpí ňou veľké množstvo ľudí, asi 30 % dospelej populácie. Neexistuje jednotná definícia zápchy, je to pojem krajne subjektívny. Snáď najjednoduchšie možno zápchu definovať ako zriedkavé, obtiažne vyprázdňovanie tuhej stolice, ktoré je doprevádzané nepríjemnými pocitmi. Variabilita vyprázdňovania je individuálna, ovplyvňujú ju aj vonkajšie vplyvy - sociálne, dietetické i kultúrne. Obyčajne sa ako fyziologická stolica udáva 2-3x denne do 2-3x týždenne. O zápchu ide väčšinou, ak máme menej než 3 stolice za týždeň.

Zápcha nemusí byť len príznakom choroby, či sprievodným javom istého ochorenia, ale môže byť i samostatnou chorobou, ktorú nesmieme brať na ľahkú váhu. Prečo?

Následky dlhodobej zápchy sú naozaj veľmi vážne – vzniká postupná intoxikácia organizmu dlhodobo "skladovanými" odpadovými látkami. Toxické látky, ktoré by mali byť z tela čo najrýchlejšie odstránené, sa kumulujú v črevách, prenikajú do krvného obehu a orgánov. Organizmus je neustále priotrávený splodinami látkovej výmeny. Prejavuje sa to únavou, nesústredenosťou, bolesťami hlavy a oslabením imunity. V črevách sú prirodzené mikroorganizmy potláčané hnilobnými baktériami a kvasinkami, a tak nemôžu produkovať vitamíny B1, B2, K a ďalšie potrebné látky. To sa môže prejaviť kožnými problémami, nervovými poruchami, poruchou krvnej zrážanlivosti. Hnilobné baktérie a kvasinky naviac produkujú toxické láky, ktoré ďalej zhoršujú látkovú premenu na úrovni buniek organizmu.

Po čase prirodzené čistiace a ochranné mechanizmy záťaž nezvládnu a dochádza k ochoreniu orgánov. Môže dôjsť k ochoreniu srdca, obličiek, pečene, pankreasu. Zápcha má bezprostredný vplyv na ochorenia čriev. Je rizikovým faktorom vzniku zápalov, polypov, hemoroidov i rakoviny.

Pre správne prečisťovanie by mal človek po každom jedle vylúčiť časť zvyškov predchádzajúcich jedál. Je to ale tak? Často sme radi, ak sa nám to podarí raz denne. V čom je teda problém?

 

Zápcha - nielen následok, ale aj samostatná choroba

Zápchu môžeme deliť nasledovne:

 • Organická zápcha: vzniká z anatomických príčin. Príkladom sú črevné zúženiny pri nádoroch alebo zápalového pôvodu, resp. pooperačné zrasty. Liečenie spočíva v odstránení vyvolávajúcej príčiny.
 • Sekundárna zápcha: vzniká z najrôznejšie definovaných mimočrevných príčin. Často ju môžu vyvolať:
  • neurologické ochorenia - napr. roztrúsená skleróza, parkinsonizmus
  • psychiatrické choroby - depresia, senilná demencia
  • endokrinné a metabolické ochorenia - znížená funkcia štítnej žľazy, zvýšená krvná hladina vápnika, hypokalémia, dehydratácia
  • pôsobenie niektorých liekov - antacidá (Ca carbonicum, hlinité a bizmutité zlúčeniny), anticholinergiká, antidepresíva, hypotenzíva, opiáty, kodeín, soli železa, cholestyramín, ganglioplegiká, trankvilizéry, sedatíva, kalciové blokátory, hormonálna antikoncepcia
  • bolestivé defekty análneho otvoru - fissura ani, perianálny absces
  • reflexne podmienená zápcha - peptický vred, urolithiáza
 • Zápcha ako samostatné ochorenie (primárna) nie je jednotným ochorením. Môžeme rozlíšiť tieto podskupiny:
  • Zápcha návyková (habituálna) - vzniká potlačovaním prirodzeného defekačného reflexu z dôvodov spoločenských, psychických alebo hygienických, nevhodným stravovaním, nedostatkom pohybu, zlými vyprázdňovacími návykmi, resp. ich abstinenciou.
  • Poruchy mechaniky vyprázdňovania (dyschézia) - ide o poruchu koordinácie svalov panvového dna a análnych sfinkterov alebo vyhasnutie rektoanálneho inhibičného reflexu, ktoré sa prejavujú predovšetkým veľmi obtiažnym vypudzovaním stolice v konečnej fáze. Môže byť pomerne záľudnou príčinou zápchy, pretože sa na túto možnosť obvykle nemyslí.
  • Syndróm lenivého čreva – ide o úpornú formu zápchy, najmä u mladých dievčat a žien, kde môžu hrať úlohu štrukturálne zmeny v autonómnych nervových pletencoch tráviacej trubice, prípadne vplyvy dlhodobého užívania listov senny. U týchto chorých je nápadne predĺžený čas prechodu - pasáže črevného obsahu, mechanika vyprázdňovania stolice je však neporušená.

V podstate rozlišujeme dva druhy primárnej zápchy - atonickú s ochabnutou črevnou svalovinou a spastickú, keď sa črevá nachádzajú v kŕči. Oba druhy zápchy môžu spôsobiť chronickú otravu organizmu a sú príčinou vzniku ďalších zdravotných problémov.

Zápcha atonická je stav čreva, keď je jeho svalovina ochabnutá, črevo sa pohybuje málo, je na niekoľkých miestach vrecovite rozšírené a akoby prevesené. V koncovej časti čreva sa u tejto formy veľmi často nachádzajú tzv. črevné výchlipky (slepé vačky tvorené vydutou črevnou stenou), v ktorých sa nachádzajú zvyšky stravy, ktoré tu môžu zotrvávať aj niekoľko rokov a viesť i k tvorbe tzv. črevných kameňov - koprolithov a jedovatých hnilobných produktov. Výskyt tohto typu zápchy je o niečo častejší u ľudí, ktorí nikdy nešportovali. Tí mají potom nielen ochabnuté svaly, ale ich väzivá a svalstvo sú aj vnútri tela ochabnuté. Atonickou zápchou trpia aj starí pacienti a chorí upútaní na lôžko.

Zápcha spastická vzniká skôr nadmernou črevnou dráždivosťou, alebo u mladých žien často v tehotenstve, alebo v období po pôrode. Príčinou je črevo v kŕči, niekedy s tendenciou k sťahom po celej dĺžke. V niektorých prípadoch sú výrazne zúžené úseky čreva, medzi nimi sa môžu nachádzať ochabnuté a vreckovite rozšírené úseky. I pri tomto type zápchy dochádza k predĺženiu pobytu potravy v čreve a k jej rozkladaniu kvasnými a hnilobnými procesmi pomocou baktérií a kvasiniek. Rozpadové produkty sa vstrebávajú niekedy do organizmu a postihnutý sa čuduje, že na migrénu, depresie, bolesti hlavy či búšenie srdce "nič nezaberá", že je unavený, spavý a trpí vyrážkami.

Primárna zápcha je teda ochorenie vznikajúce z rôznych príčin. Môžeme ju klasifikovať aj podľa dĺžky trvania ako akútnu alebo chronickú.

Akútna zápcha predstavuje určitú zmenu pre daného jedinca. Náhle vzniknutá zápcha môže byť reakciou na zmenu prostredia, napríklad pri cestovaní. Taktiež ju môžu vyvolať infekčné choroby, nasadenie nových liekov, rôzne traumy, mechanická obštrukcia, paralytický ileus. Akútna zápcha je typická i po celkovej anestézii a pri upútaní pacienta na lôžko.

Subakútna zápcha znamená zmenu v rytme stolíc, ktorá pretrváva dlhšiu dobu. Po 50. roku života môže každá zmena vo vyprázdňovaní stolice, ako je striedanie zápchy s hnačkami alebo nepravidelnosť stolice, signalizovať závažné ochorenie. Zvlášť prímes krvi v stolici môže znamenať nádor hrubého čreva, vo výskyte ktorého sme podľa štatistík prví na svete. Z týchto dôvodov je potrebné pri krvavej stolici okamžite navštíviť lekára, ktorý vykoná potrebné vyšetrenia.

Trvalou, dlhodobou, chronickou zápchou trpia najmä niektoré ženy stredného veku, ktoré obtiaže sprevádzajú od veku asi dvadsať rokov väčšinou po celý život. Druhou skupinou sú starší muži a ženy, u ktorých dochádza ku vzniku zápchy s poklesom celkovej aktivity organizmu. Ak vylúčime organické príčiny - zápchu podmienenú rôznymi ochoreniami, dyschéziu, funkčné poruchy črevných pohybov (syndróm dráždivého čreva) - chronická zápcha môže byť návyková, atonická, spastická a domnelá. Domnelá zápcha (psychogénna zápcha) vzniká pri pocite, že stolicu je potrebné mať každý deň. Jedinec potom začne brať preháňadlá a ich dlhotrvajúcim a častým používaním vzniká zápal čreva a spastická zápcha.

Pri rozpoznaní príčin rôznych druhov zápchy okrem klasických postupov je potrebné použiť aj menej bežné vyšetrovacie postupy (defekografia, manometria análnych zvieračov atď.). Preto v prípade neúspechu liečby zápchy bežnými prostriedkami je potrebné chorého odporučiť k odborníkovi.

 

Prečo zápcha vzniká aj u zdravých ľudí?

Zvláštnou kapitolou je tehotenstvo, počas ktorého môže vzniknúť zápcha hneď z viacerých príčin. Hormóny, ktoré sú v tehotenstve v tele vytvárané, a ktoré majú za úlohu uvoľniť svalstvo maternice, uvoľňujú aj svalstvo čriev, a tým spomaľujú pohyb potravy črevami. Vďaka spomalenému pohybu sa zo stravy vstrebáva viac vody a výsledkom je potom hutnejšia stolica než obyčajne. Rastúca maternica stláča črevá a konečník, čím tiež dochádza k spomaľovaniu vyprázdňovania. V mnohých prípadoch sú na vine aj vitamíny pre tehotné matky so zvýšeným obsahom železa, pretože jedným z vedľajších účinkov železa je práve zápcha.

Ak vylúčime všetky spomenuté ochorenia zapríčiňujúce zápchu, môžeme konštatovať, že zápcha je v bežných prípadoch spôsobená zlou životosprávou. Výsledkom kombinácie diétnych faktorov je tuhá stolica, ktorá je častou príčinou ďalšieho zdržovania stolice v hrubom čreve, pričom sa opäť vstrebáva veľké množstvo vody z črevného obsahu. Stolica sa tak stáva tvrdou a suchou a vyprázdňuje sa pomaly a obtiažne.

Suchá stolica môže i poraniť črevnú stenu, čo je veľmi bolestivé. Taktiež zvýšený tlak pri málo klzkej, suchej stolici pôsobí negatívne na žily v análnej oblasti, čo výrazne zhoršuje prejavy zlatej žily. Hemoroidy často bránia ľuďom, aby sa dôkladne vyprázdnili. Iritácia análneho otvoru hemoroidmi môže vyvolať zápchu reflexným spazmom sfinkterov. Zápcha tak môže vzniknúť i na psychickom podklade, keď sa pacient odmieta poriadne vyprázdniť, pretože sa bojí, aby mu pri tlaku nepraskli hemoroidy. A tak sa uzatvára bludný kruh.

Vo všeobecnosti môžeme teda zhrnúť, že zápcha je väčšinou spôsobená:

 • nesprávnou výživou
 • nedostatočným prísunom tekutín
 • nedostatkom vlákniny
 • nedostatkom pohybu
 • stresom, nepravidelným režimom
 • vyhasnutým vyprázdňovacím reflexom – zadržiavanie stolice pri zhone, zo spoločenských dôvodov, pri vynechávaní raňajok, ktoré podporujú činnosť čriev a vyprázdňovanie, ochabnutím črevnej peristaltiky.

 

Opatrne s preháňadlami

Pacienti väčšinou riešia svoje problémy so zápchou tak, že ihneď siahnu po preháňadlách. Často ani netušia, akej chyby sa dopúšťajú a aké to môže mať následky.

Preháňadlá, predovšetkým kontaktné, je vhodné užiť len vo vybraných prípadoch: u chorých dlhodobo pripútaných na lôžko, u veľmi starých osôb, pri neurologických poruchách, pri bolestivých postihnutiach v análnej oblasti, pri príprave pred niektorými diagnostickými vyšetreniami.

Liečenie zápchy má byť účelné, komplexné a nie obmedzené len na podávanie laxatív (preháňadiel). Laxatíva uľahčujú vyprázdňovanie čreva miestnym pôsobením v čreve buď zmäkčovaním a zväčšovaním črevného obsahu, alebo stimuláciou peristaltiky.

Medzi látky zväčšujúce črevný obsah radíme osmotické laxatíva a bobtnajúce látky. Osmotické laxanciá sú rozpustné, avšak sa nevstrebávajú. Svojím osmotickým účinkom zadržujú v čreve vodu a vyvolávajú tak vodnatú stolicu. Používajú sa k vyčisteniu čriev pred operáciami, na rýchle odstránenie jedov z tráviaceho ústrojenstva. Často využívané sú cukorné alkoholy - manitol, sorbitol, disacharidy laktulóza, laktitol a salinické preháňadlá Glauberova soľ (Na2SO4) a horká soľ (MgSO4). Dôležité je vedieť pri salických laxanciách, že malý podiel katiónov sa vstrebáva. Glauberova soľ je pre vysoký obsah Na katiónov nevhodná pri hypertenzii, edémoch a srdcovej nedostatočnosti, horká soľ pre nebezpečie otravy Mg pri obličkovej nedostatočnosti. Laktulóza tiež nie je ideálna na dlhodobé používanie, lebo kvasenie laktulózy okyseľuje črevný obsah a poškodzuje tak dôležité črevné baktérie.

Bobtnajúce laxanciá sa taktiež nevstrebávajú črevom a pri súčasnom príjme tekutín v čreve bobtnajú - napučia. Roztiahnutím čreva tak reflektoricky stimulujú peristaltiku (pohyby črevnej svaloviny), ktorá posúva črevný obsah smerom k análnemu otvoru. V prirodzenej potrave takto pôsobia rastlinné vlákna (vláknina). Bunkové steny týchto vláken sú nestráviteľné, lebo obsahujú polysacharidy (ß-glykány), ktoré naše tráviace enzýmy nedokážu štiepiť napr. celulózu, pektín. Bohaté na takéto vlákna sú otruby, semená ľanu, skorocelové semená, ale taktiež v ovocí a zelenine sa nachádza hojne vlákniny. Vláknina získavaná zo semien psyllia (indická rastlina) je rozpustná a vytvára s vodou gélovitú štruktúru, čím sa povrch črevného obsahu stane klzkým a jeho pohyb v črevnom trakte sa uľahčí. Užívanie bobtnavých látok nie je spojené s rizikami vedľajších účikov, avšak musíme dbať na dostatočný príjem tekutín. Ak v črevách nebude dostatok tekutín, lepkavé a tuhé bobtnavé látky môžu vyvolať až nepriechodnosť čriev (ileus).

Bobtnajúce laxanciá sú šetrné pre črevá a neohrozujú fyziologické defekačné mechanizmy. Tieto látky nemajú dráždivé účinky a priraďujeme ich skôr k regulátorom črevnej činnosti. Nikdy nevyvolávajú návyk, sú neškodné, takže ich môžu užívať aj tehotné ženy. Na rozdiel od syntetických laxatív nespôsobujú straty draslíka.

Do druhej skupiny patria kontaktné laxatíva, ktoré svoj účinok dosahujú priamym dráždením nervových zakončení črevnej steny.

Drastickým laxatívom dráždiacim tenké črevo je ricínový olej. Kyselina ricínová v ňom obsiahnutá vyvoláva veľmi prudkú vodnatú hnačku spojenú so silnými kŕčmi, takže sa používa len výnimočne na urýchlené vyprázdnenie čriev po užití jedu.

Používanie laxancií dráždiacich hrubé črevo je v našej spoločnosti, žiaľ, mimoriadne rozšírené. Patria medzi ne tak syntetické látky (bisakodyl, pikosíran sodný), ako aj silné laxatíva rastlinného pôvodu obsahujúce deriváty antrachinónu (listy a plody senny, krušinová kôra, aloe). Nevýhodou týchto látok je, že po určitom čase si na ne organizmus zvykne, a tým slabne ich účinok. Pacienti potrebujú vždy vyššie dávky, silnejšie dráždidlá. Ohrozený je ich prirodzený defekačný mechanizmus a bez laxatív majú problémy aj s bežnou stolicou. Preto takéto samoliečenie môže mať často i neblahé následky – môže zakryť vážnejšiu chorobu, alebo si pacient sám spôsobí chronickú zápchu. Denne sa stretávame v lekárni s pacientmi, ktorí problémy so zápchou riešia nevhodným a často chronickým používaním preháňadiel. Je veľmi ťažké presvedčiť ich o nevhodnosti opakovaného užívania a rizika návyku na tieto látky. Takíto pacienti si väčšinou nevedia predstaviť, akým spôsobom vlastne závislosť od laxancií vzniká.

Defekačný reflex je vyvolaný naplnením rekta (posledná časť hrubého čreva vyúsťujúca do konečníka) stolicou. Pri normálnej defekácii sa hrubé črevo vyprázdni až ku colon descendens vrátane. To znamená, že sa vyprázdni len časť hrubého čreva. Dĺžka časového úseku do ďalšieho vyprázdnenia závisí od toho, ako rýchlo sa táto časť čreva opäť naplní stolicou. Laxatívum dráždiace hrubé črevo spôsobí však vyprázdnenie celého hrubého čreva. Kým sa potom naplní hrubé črevo celé, trvá oveľa dlhšiu dobu, ako po normálnej defekácii. Toto si však pacient neuvedomuje, začne byť netrpezlivý a z obavy pred zápchou použije ďalšiu dávku preháňadla, čo opäť vedie k vyprázdneniu celého hrubého čreva. A takto sa môže dostať do bludného kruhu.

Okrem toho v hrubom čreve sa riedky črevný obsah prichádzajúci z tenkého čreva zahusťuje, lebo sa tu resorbujú voda a soli. Ak sa pôsobením dráždiaceho preháňadla predčasne vyprázdni hrubé črevo, znamená to stratu NaCl, KCl a vody. Stratami draslíka vzniká v organizme hypokalémia (znížená koncentrácia K v krvi). Tento stav je sprevádzaný znížením črevnej peristaltiky. Postihnutý konštatuje zápchu, znova užije laxatívum a začarovaný kruh sa uzavrie.

Už vonkoncom nezmyselné je užívanie laxancií s cieľom schudnúť. Je to úplne absurdné riešenie a v podstate iba sebaklam. Úbytok hmotnosti pri užívaní laxancií je spôsobený iba stratou vody, avšak tukové vankúšiky zostávajú „nedotknuté“. Je smutné denne sa stretať s prípadmi, keď sa mladé dievčatá pokúšajú zbaviť nadváhy týmto spôsobom. Neuvedomujú si, že takto len ochudobňujú svoj organizmus o cenné živiny a elektrolyty a v podstate si sami sebe stavajú pascu možného návyku na laxanciá.

Syntetické látky nie sú vhodné na dlhodobé užívanie. Môžu vyvolať bolestivé kŕče, riziko narušenia elektrolytickej rovnováhy (straty životne dôležitého draslíka môžu byť nebezpečné pre ľudí trpiacich srdcovými chorobami), bolesti brucha, depresívne stavy, nechutenstvo, poruchy menštruácie a zmeny v svalovej stene čriev. Pôsobia dráždivo na tráviacu trubicu, môžu viesť až k narušeniu autonómnych nervových spletí a pri dlhodobom užívaní zápchu nakoniec len zhoršujú. Navyše, laxanciá tohto typu nenaučia pacienta na správny spôsob vykonávania stolice a neliečia pravú príčinu choroby.

Silné preháňadlá typu listu senny spôsobujú okrem uvedeného aj nadmerné prekrvenie panvovej oblasti, a preto je ich užívanie počas tehotenstva zakázané. Nie je jednoznačne dokázaný prechod účinných látok z listu senny do materského mlieka, preto ich aplikácia počas kojenia nie je doporučená.

Neškodným a vhodným pre všetky vekové kategórie i pre tehotné je lokálne pôsobiaci glycerol. Využíva sa v glycerínových čapíkoch, ktoré sa po zavedení do konečníka vplyvom tepla roztopia a vytvoria na stenách čreva olejový film zvyšujúci klzkosť stolice.

 

Prehodnoťme svoj jedániček

Existujú tri pravidlá, ktoré by sme mali v stravovaní dodržiavať, ak chceme docieliť pravidelnú stolicu. Náš jedálniček by mal obsahovať dostatok vlákniny, kvalitných tukov a vody.

Tekutiny: Dostatočný príjem tekutín behom celého dňa je potrebný pre zmäkčenie stolice. Ak ráno po prebudení vypijeme pohár vlažnej vody, podporí to prirodzený defekačný reflex. Ideálny stav je, ak sa črevá vyprázdnia ráno ešte pred raňajkami. Hojne pime - dobrý pitný režim je veľmi dôležitý, minimálne 6 až 8 pohárov vody alebo inej tekutiny (ľahký ovocný čaj, fenyklový alebo anýzový čaj, riedený džús). Nevyhnutnou požiadavkou pri liečbe zápchy je práve dostatok tekutín.

Vláknina: Vláknina je jednou z dôležitých častí potravy, ktorá zlepšuje trávenie a má blahodárny vplyv na zápchu. Podporuje peristaltiku čriev a zlepšuje vypudzovanie stolice, ktorá je vďaka vláknine objemnejšia. Pri strave chudobnej na vlákninu sa môžu na črevách vytvoriť i divertikuly - malé výchlipky, vyklenutia steny čriev. V nich často pretrvávajú zvyšky stolice a následnou inváziou baktérií sa môžu zápáliť. Časté divetikulitídy sú spojené s rizikom karcinogénneho bujnenia.

Veľmi vhodné na raňajky je celozrnné pečivo, obilniny, cereálie (ovsené vločky a pšeničné otruby, kukuričné lupienky) a to nielen ako súčasť liečby, ale aj prevencia zápchy.

Iným zdrojom vlákniny (pektínu) je ovocie, prevažne bobtnajúce (hrozno, marhule, broskyne a čerešne). Jablká pôsobia na črevo preháňavo predovšetkým šupkou. Naopak ukľudňujúci vplyv na črevá má jablko nastrúhané alebo jablkové pyré. Výborné preháňavé účinky majú slivky. Môžeme ich konzumovať surové, varené, pečené i sušené. Taktiež sa doporučuje každý deň k raňajkám pohár slivkovej šťavy zmiešanej s troškou jablkového muštu. Z exotického ovocia nám ako dobré preháňadlo poslúžia datle a figy.

Zeleninu by sme mali jesť dvakrát (surovú či varenú), ovocie aspoň raz denne, a to v celkovej dávke asi pol kilogramu. Zo zeleniny má blahodárne účinky na stolicu kapusta surová, varená či kyslá.

Sušené ovocie, ktoré po pridaní do vody bobtná, rovnako zväčšuje objem a pri liečbe zápchy sa osvedčilo. Vhodné sú najmä sušené slivky, hrozienka alebo marhule, najčastejšie ako doplnok müsli.

Veľmi vhodnou potravinou sú predovšetkým strukoviny, a to nielen pri zápche, ale aj ako základ racionálneho stravovania. Strukoviny obsahujú okrem nestráviteľnej vlákniny aj veľké množstvo rastlinných, vysoko výživných bielkovín. Patria sem fazuľa, hrach, šošovica a sója.

Nadmerné množstvo vlákniny môže u niekoho spôsobovať kvasné procesy, a tým aj nadúvanie. Vo všeobecnosti práve nadúvanie vyvoláva nechuť ku kapuste, strukovinám a zelenine ako takej. Podľa receptov našich starých však stačí pridať do pokrmu rascu, ktorá pôsobí proti tomuto nepríjemnému javu. Taktiež môže pomôcť namáčanie strukovín pred úpravou do vody (rozpustia sa v nej prítomné nestráviteľné cukry a zliatím vody sa ich zbavíme).

Množstvo prijímanej vlákniny je potrebné v každom prípade individuálne prispôsobiť. Pri veľkom nadúvaní je vhodné najprv upraviť črevnú mikroflóru probiotickými prípravkami. Vlákninu je nutné do organizmu pridávať pozvoľna a nezabudnúť na zvýšený príjem tekutín!

Tuky: Diéta s drastickým obmedzením tukov v strave môže viesť k zápche. Tuky ochraňujú črevo a prirodzeným spôsobom preháňajú bez toho, aby spôsobovali návyk, či dráždili črevo. Vhodné sú rastlinné oleje lisované za studena pridávané do jedál a šalátov – napríklad olivový či slnečnicový.

 

Okrem toho si dávajme pozor na potraviny, ktoré môžu naopak zadržiavať stolicu v črevách. (Hodia sa pri hnačkách).

 • Biela lúpaná ryža a všetko, čo sa z nej pripravuje.
 • Zemiaky.
 • Mrkva pasírovaná alebo vo forme polievky či šťavy.
 • Borievková a ríbezľová šťava.
 • Prezreté banány, jemne nastrúhané jablká. Jablká nastrúhané nahrubo, nakrájané alebo celé majú neutrálne účinky.
 • Mlieko a syry (nie však zakysané mliečne výrobky).
 • Vajce, najmä natvrdo.
 • Mäso.
 • Biele pečivo a výrobky z bielej múky.
 • Kakao a výrobky z kakaa, čokoláda.
 • Čierny čaj, sladené nápoje.

 

Doprajme si pohyb

Pohybom podporíme činnosť čriev. Ak väčšinu času trávime v práci sedením pred monitorom alebo doma pred televízorom, cítime únavu, ktorá zachváti nielen hlavu a končatiny, ale aj naše črevá. Rozhýbeme sa a únava zmizne. To platí aj pre črevá. Taktiež môže blahodárne pôsobiť masáž čriev, ktorou môžeme dokonca odstrániť niektoré usadeniny, ktoré sa vytvorili v črevách za dlhé roky.

 

Na záver

Liečbu zápchy podriaďme príčinám vzniku ochorenia s ohľadom na konkrétnu situáciu pacienta. Držme sa však niekoľkých všeobecne platných pravidiel, ktoré môžeme uplatniť vo väčšine prípadov.

Vysadenie laxatív, ktoré narušujú normálnu koordinovanú funkciu tráviacej trubice a často dráždia črevnú stenu a v nej obsiahnuté autonómne vegetatívne nervové spleti. Ak je ich použitie spočiatku nevyhnutné, vždy voľme čo najšetrnejšie laxatíva.

Úprava pitného režimu. Pime denne 2-3 l tekutín ako liek, nie iba proti smädu. Inak si organizmus tekutiny zaobstaráva dehydratáciou stolice, ktorá je potom tuhá a málo objemná, a preto sa obtiažne vyprázdňuje.

Úprava diétneho režimu. Výrobky z bielej múky nahraďme celozrnnými produktami. Do stravy zaraďme zeleninu a ovocie v nadbytku, prípadne pridajme vlákninu.

Hlavná zásada spočíva v nepotláčaní prirodzeného nutkania na stolicu a zavedení pravidelného rytmu do dennej činnosti a do stravovania. Zásadnou chybou je, ak neprivykáme dieťa na to, aby sa vyprázdňovalo denne, nevedieme ho k pravidelnosti na nočníčku i na záchode. Taktiež treba na túto činnosť vymedziť dostatok času, vyprázdňovanie sa nemá diať v zhone. Chybou je tiež, ak necháme dieťa, aby pri hre alebo inej zaujímavej činnosti potlačilo prirodzený defekačný reflex. A týmito pravidlami by sa mali riadiť aj samotní dospelí.

Zvýšenie telesnej aktivity.

Zaradenie nácviku (reedukácie) defekačného reflexu. Obnovenie vyprázdňovacieho reflexu: Ráno hneď po prebudení vypime pohár vody, po rannej hygiene sa naraňajkujme. Asi po 30 minútach sa pokúsme vyprázdniť, každý deň najradšej v rovnakú dobu. Ak nedôjde k vyprázdneniu, pokračujme v ďalších aktivitách. Ďalšie dni opakujme to isté. Reflex sa niekedy objaví až po mnohých dňoch až týždňoch. Pre obnovenie reflexu je dôležitá každodenná pravidelnosť.

Liečba zápchy vyžaduje predovšetkým trpezlivosť. Myslime na to, že trvalo roky, kým sa naše hrubé črevo „dopracovalo“ do tohto stavu a neočakávajme teda, že za niekoľko dní bude opäť v poriadku!

 

Použitá literatúra:

Lullman, H., Mohr, K., Ziegler, A. (1994). Atlas farmakologie. Grada Publishing, Praha,166-170.
Bózner, A. a kol. (1998). Farmakologická propedeutika. Vydavateľstvo OSVETA, Martin.
Suchopár, J. a kol. (1996). Remedia kompendium. Nakladateľstvo a vydavateľstvo PANAX, Praha.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Primár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME
 2. Nalaďte sa na svoje mladšie ja s rádiom Vlna
 3. Djerba: odlišná príchuť dovolenky v Tunisku
 4. Štyri veci, vďaka ktorým lepšie zvládnete infláciu
 5. Toto sú výhody, ktoré majú prémioví predplatitelia na SME.sk
 6. Inovatívna diagnostika - moderná budúcnosť zdravotníctva
 7. Slovákov láka zakladanie fondov, no väčšina preferuje zahraničie
 8. Appka, ktorá hľadá predražené platby, je už v slovenskej verzii
 1. Na čo slúžia bubnové kosačky a ako vybrať tú správnu?
 2. V Košiciach vznikla inkluzívna škola s finančnou podporou grantu
 3. Lekár U19: „Majstrovstvá Európy sú pre nás vyvrcholením"
 4. Tatra banka získala 2 prestížne ocenenia
 5. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME
 6. Djerba: odlišná príchuť dovolenky v Tunisku
 7. Nalaďte sa na svoje mladšie ja s rádiom Vlna
 8. BILLA vstupuje do sveta e-commerce
 1. Analytik Horňák: Niektorí výrobcovia budú musieť znížiť ceny 27 510
 2. Štyri veci, vďaka ktorým lepšie zvládnete infláciu 9 725
 3. Djerba: odlišná príchuť dovolenky v Tunisku 7 044
 4. 91 kreslených správ o Slovensku, Ukrajine a celom svete 4 913
 5. Toto sú výhody, ktoré majú prémioví predplatitelia na SME.sk 3 830
 6. Máte v hľadáčiku dovolenku v Turecku? Táto inšpirácia padne vhod 3 115
 7. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME 2 729
 8. Jedinečný rodinný All Inclusive hotel vás privíta aj toto leto! 2 275
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Národný park Šumava

Budaj vidí v Šumave vzor pre naše parky.


17. jún
Nataša Holinová

Nepodarilo sa overiť vedeckými metódami, či si už Matovič skutočne robí z obyvateľstva úplne dobrý deň.


2 h
Perfekcionizmus je často vyčerpávajúci.

Človek svoje nastavenie dokáže zmeniť, tvrdí psychologička.


21. jún

Vojna na Ukrajine pokračuje.


a 4 ďalší 16 h
SkryťZatvoriť reklamu