SME
Utorok, 22. jún, 2021 | Meniny má PaulínaKrížovkyKrížovky

Neplodnosť - definícia a liečba

Pre primar.sk: ISCARE a.s., Centrum asistovanej reprodukcie Neplodnosť a jej riešenie Ortieľ gynekológa o neplodnosti je pre každého zdrvujúci. Vašu úzkosť vystriedala skleslosť, ktorá prešla v hnev nad nepriazňou osudu a Vaša zúfalosť Vás dohnala

Pre primar.sk: ISCARE a.s., Centrum asistovanej reprodukcie

Neplodnosť a jej riešenie

Ortieľ gynekológa o neplodnosti je pre každého zdrvujúci. Vašu úzkosť vystriedala skleslosť, ktorá prešla v hnev nad nepriazňou osudu a Vaša zúfalosť Vás dohnala k návšteve špecializovanej ambulancie. Čím skôr, tým lepšie. Keď spolu s odborníkmi  začnete skúmať príčinu Vášho stavu, určite nájdete východisko. Posledné výsledky nášho odboru v liečbe neplodnosti, ako aj v oblasti techník oplodnenia v skúmavke a prenosu embryí (in vitro fertilizácie a embryo transferu IVF ET) ponúkajú oveľa viac šancí na otehotnenie ako kedykoľvek predtým. Budete liečení tak, aby sa prekonali prekážky ktoré príroda postavila do cesty Vašej plodnosti. Spolu budeme konzultovať každý krok. Vás žiadame len o to, aby ste vydržali a mali trpezlivosť. Naše centrum ponúka paletu možností, ktoré sa na európskych pracoviskách tohto druhu robia kompletné.

 

Príčiny neplodnosti

Vo väčšine prípadov sa pravá príčina neplodnosti odhalí. Najprv sa musia zodpovedať 4 otázky:

 • Dochádzka k uvoľňovaniu vajíčka?
 • Je všetko v poriadku so spermiami?
 • Sú vajcovody priechodné?
 • Môže dôjsť k uhniezdeniu vajíčka v maternici?

 

Pri hľadaní odpovede na tieto otázky sa začína pátranie po príčine prečo a kde neplodnosť vzniká. Neplodnosť je spoločným problémom oboch partnerov a je teda nutné, aby boli vyšetrovaní súčasne, pričom muž môže byť vyšetrený u urológa alebo andrológa. Pri vyšetreniach sa postupuje od jednoduchších ku komplikovanejším, kým sa nestanoví definitívna diagnóza a tým aj liečebný plán.

 

Moderný prístup k liečbe neplodnosti

Liečba neplodnosti sa v poslednom čase revolučne zmenila. Najčastejšie liečebné metódy využívané v praxi sú:

 • Hormonálna liečba,
 • Chirurgické alebo mikrochirurgické zákroky,
 • Metódy asistovanej reprodukcie v prípade, že predchádzajúce metódy boli neúspešné.

 

Metódy asistovanej reprodukcie

Mimotelové oplodnenie – IVF ET – in vitro fertilizácia embryo transfer

Pre mnoho manželských párov predstavuje metóda IVF ET (in vitro fertilizácia a embryo transfer) jediné možné riešenie ako mať vytúženého potomka. Základný výkon mimotelového oplodnenia zahŕňa:

 • Vstupné vyšetrenie manželského páru lekármi,
 • Súvisiace vyšetrenia andrologické, mikrobiologické a biochemické,
 • Mimotelové oplodnenie – stanovenie liečebného plánu, sledovanie stimulácie, punkciu folikulov pod ultrazvukovou kontrolou, prípravu vajíčok a spermií, 48 hodinovú kultiváciu embryí, transfer embryí do maternice ženy.

 

Hormonálna stimulácia vaječníkov

Aby sa zvýšila pravdepodobnosť otehotnenia samozrejme úspešnosť celého cyklu, predchádza žena v prvých fázach liečby hormonálnou prípravou, počas ktorej sa jej podávajú hormóny. Celý proces je prísne kontrolovaný ultrazvukom. Táto liečba sa robí ambulantne a podanie injekcií je možné aj u lekára v mieste bydliska.

 

Odber vajíčok

V čase zrelosti vajíčok, to znamená tesne pred ich uvoľnením z folikulu, sa pristupuje k ich odberu. Uskutočňuje sa cez pošvovú klenbu pod ultrazvukovou kontrolou v celkovej anestézii. Správne načasovanie odberu vajíčok je veľmi dôležité a celý zákrok sa robí ambulantne, to znamená, že žena môže po niekoľkých hodinách centrum opustiť.

 

Oplodnenie vajíčok

V získanej tekutine embryológ vyhľadá vajíčka a následne ich prenesie do živných roztokov a vloží do inkubátora, kde sú udržiavané podobné podmienky ako v tele matky. V deň odberu vajíčok odovzdá partner pacientky vzorku spermií, ktoré sa v laboratóriu špeciálne pripravia tak, aby boli schopné oplodniť vajíčko. Na získanie čo najkvalitnejšieho ejakulátu sa odporúča páru pohlavná zdržanlivosť aspoň 5 dní pred odberom.

 

Prenos embryí

48 hodín po oplodnení vajíčok sú obyčajne 1 – 3 embryá prenesené tenučkou kanylou (slamkou) priamo do maternice ženy. Keďže sa oplodnené vajíčko v priebehu 48 hodín rozdelí maximálne 2 krát, transferujú sa embryá v 2 – 4 bunkovom štádiu. V niektorých prípadoch je možné predĺžiť kultiváciu embryí, čo zvyšuje pravdepodobnosť úspešného uhniezdenia zárodku v maternici. Prenos je bezbolestný, nevyžaduje si teda anestéziu. Po zákroku je potrebný asi 2 hodinový odpočinok na lôžku.

Kryokonzervácia embryí

V dôsledku hormonálnej stimulácie vaječníkov obyčajne získame väčší počet vajíčok a po úspešnom oplodnení aj väčší počet embryí. Keďže sa pri transfere prenášajú 1 – 3 embryá, zostávajúce zmrazujeme pre použitie na ďalší cyklus. Embryá sú veľmi šetrne zmrazované v tekutom dusíku pod kontrolou počítača. Takýto postup do značnej miery zjednodušuje celý cyklus, nakoľko je potrebné hormonálne pripraviť len maternicu ženy na prijatie embryí.

 

Najnovšie metódy asistovanej reprodukcie (AR)

Metódy AR prešli v posledných rokoch prudkým vývojom, v dôsledku čoho sa mikromanipulačné techniky stali už bežnou praxou.

Jednou z nich je metóda intracytoplazmatickej injekcie spermie (ICSI), ktorá spočíva v zavedení jedinej spermie priamo do vajíčka pomocnou mikromanipulačnej ihly pod mikroskopom. Robí sa aj v prípade neúspechu prvých dvoch cyklov. Výhodou techniky intracytoplazmatickej injekcie je, že našla uplatnenie aj pri tých najťažších stupňoch mužskej infertility ako je azoospermia – úplná neprítomnosť spermií v ejakuláte. Podmienkou však je, aby prebiehala tvorba spermií. Na ich získanie môžeme použiť niekoľko postupov, ktoré sa líšia v spôsobe odberu spermií:

 • MESA – mikrochirurgická aspirácia (odber) spermií z nadsemenníkov,
 • TESA – mikrochirurgická aspirácia spermií zo semenníkov,
 • TESE – mikrochirurgický odber semenotvorného tkaniva zo semenníkov.

V prípade, že k tvorbe spermií vôbec nedochádza, je jedinou možnosťou pre zaradenie páru do IVF programu darcovstvo spermií.

 

Darcovstvo vajíčok a spermií

Do IVF programu sú zaradené aj manželské páry, ktorým anatomické a funkčné parametre neumožňujú produkovať vlastné pohlavné bunky, prípadne riziko prenosu genetických chorôb na dieťa je vysoké. Jediným východiskom pre darcovstvo vajíčok alebo spermií.

Žena, u ktorej sa získa pri odbere väčší počet vajíčok, môže dať súhlas na ich darovanie páru. Darované vajíčka sú oplodnené spermiami partnera príjemkyne, pričom ďalší postup prebieha rovnako ako v programe IVF.

Rovnakú možnosť majú aj páry, kde bol zistený najťažší stupeň neplodnosti muža. Naše centrum IVF má založenú svoju spermiobanku, v ktorej sú uložené zamrazené vzorky spermií dobrovoľných darcov. Lekár na základe biologických kritérií partnerky odporučí skupinu vhodných darcov, z ktorej si manželský pár vyberie svojho darcu podľa veku, výšky, farby vlasov, farby očí a vzdelania. Darca spermií musí podstúpiť viacero vyšetrení. Spermie sú pred insemináciou zmrazené, najmenej na šesť mesiacov, z dôvodu zistenia prenosných chorôb. Až potom môžu byť použité v programe IVF alebo pre insemináciu.

Darcovstvo je anonymné a príjemcovia sú legitímnymi rodičmi narodeného dieťaťa.

 

Inseminácia

Najjednoduchšia metóda asistovanej reprodukcie, pri ktorej sa v čase ovulácie zavedú upravené spermie pomocou tenkého katétra priamo do maternice, krčku maternice, či pošvy.

 

Výsledky a riziko

Už 14 dní po úspešnom prenose embryí je možné dokázať hormonálnymi skúškami tehotenstvo v krvi a o niečo neskôr aj v moči. Po ďalších 14 dňoch možno zárodok dokázať pomocou ultrazvuku v maternici a prejav jeho srdcovej činnosti sa považuje za klinický dôkaz tehotenstva. V prípade neúspechu je možné procedúru IVF ET po krátkej prestávke opakovať, u niektorých žien je potrebné opakovať cyklus viac krát.

Mnoho našich pacientiek trpí zbytočnými obavami, že neprirodzený spôsob počatia môže mať za následok „nenormálny“ vývoj plodu. Viac ako miliónový zástup už takto počatých detí dokazuje , že výskyt vrodených vád týchto detí nie je vyšší než v ostatnej populácii a tieto deti skvele prosperujú.

Každé 2 týždne poriadame stretnutia psychológa a lekárov centra s pacientmi, kde môžu obdržať kompletné informácie o všetkom okolo asistovanej reprodukcie. Tieto priateľské stretnutia prispievajú nielen k lepšej psychickej pohode našich pacientov, ale aj vyššej úspešnosti našich zákrokov.

 

Zo zharaničia: Neplodnosť, sterilita, reprodukčné lekárstvo  

Článok bol uverejnený so súhlasom m-ww.de

Zhrnutie

O sterilite hovoríme, ak počas jedného roku nedôjde pri páre k tehotenstvu napriek nechránenému pohlavnému styku. Príčina je v 40% u ženy alebo u muža, v 20% u oboch.

Najzávažnejším dôvodom mužskej sterility je redukcia počtu spermií alebo ich funkčná schopnosť. U ženy to môžu byť hormonálne, psychické alebo organické zmeny, napr. nepriechodnosť vajíčkovodov po zápalových ochoreniach. Diagnostika zahŕňa vysvetlenie možných príčin a zakladá tým ďalšiu liečbu. Možná je hormonálna liečba, chirurgické odstránenie príčiny a metódy umelého oplodnenia.

 

Všeobecné informácie

Deti sú pre mnohých ľudí vrcholom radosti a citovým naplnením. Napriek odlučovaniu ľudí, hlavne v centrách aglomerácie priemyselných národov, vidia mnohí ľudia zmysel svojho života napokon v partnerstve s deťmi. Preto je skutočnosť, že nemôžu mať deti, často ťažkou, neznesiteľnou záťažou. Pri asi 40% všetkých nechcene bezdetných párov je príčina u muža v 40 %, u ženy teda rovnako často a v 20 % u oboch. Pri posudzovaní úspechov liečby neplodnosti poukazujeme na to, že iba okolo 30% oplodnených vajíčok sa zahniezdi, a môže tým viesť k tehotenstvu.

Bezdetnosť je pre mnoho ľudí mimoriadne ťaživou predstavou. Aby sa týmto ľuďom pomohlo, vytvoril sa vedný odbor s trochu technologickým názvom „reprodukčné lekárstvo“. Tu sú možné diagnózy a poradenstvo. Okrem toho sa používajú nižšie predstavené metódy, aby sa postihnutým predsa len k dieťaťu pomohlo.

 

Príčiny

Príčiny neplodnosti sú rozmanitého druhu a musia sa najprv diagnostikovať zvlášť u muža a zvlášť u ženy.

U muža

Musia sa oddeliť psychovegetatívne, resp. psychosomatické príčiny od tých čisto fyzických príčin.

V agronomických centrách je podiel neplodných mužov vyšší než vo vidieckych oblastiach; tu sa zdá, že stres a.i., teda psychické faktory, zohrávajú značnú úlohu. Okrem toho prichádzajú ako spúšťače do úvahy olovo, kadmium a arzén, ako i nedostatok vitamínov a stopových prvkov.

Ďalšia príčina je v tom, že je tvorených príliš málo a/alebo príliš málo pohyblivých spermií.  Aj hormonálne poruchy môžu byť dôvodom pre narušenú plodnosť. Musíme brať samozrejme do úvahy aj skutočnosť, že muž eventuálne nie je schopný erekcie. Existuje pre to veľa dôvodov, napr. cievne uzavretie jednej alebo oboch penis zásobujúcich artérií. Samozrejme sa často nesmú oddeľovať fyzické príčiny od tých psychických., ktoré ich vyvolávajú. Preto sa nutne vyžadajú podrobné rozhovory a vyšetrenia u odborného dôverného lekára.

 

U ženy

Ako u muža, tak i u ženy často zohrávajú veľkú úlohu psychické faktory. Ďalším častým dôvodom pre narušenú fertilitu sú hormonálne poruchy. Tieto dôvody musia byť rozlíšené od iných fyzických dôvodov, ako napr. nepriechodnosť vajíčkovodov alebo vytváranie jaziev napr. po infekciách vo vajíčkovodoch. Aj u ženy sa vyžaduje intenzívne poradenstvo a diagnóza u odborného lekára, ktorému dôveruje.

 

Terapia

Pri primárne psychických dôvodoch môžu pri túžbe po deťoch viesť k dobrým výsledkom akupunktúra, homeopatia, svojpomocné skupiny a samozrejme psychologické poradenstvo a pomoc. Pri fyzických príčinách nechcenej bezdetnosti musí byť spolu s lekárom rozhodnuté, po ktorých opatreniach sa musí siahnuť. Ak by tieto opatrenia nemali viesť k želanému dieťaťu, tak sa ponúkajú ďalšie možnosti, aby sa túžba po deťoch predsa len ešte vyplnila.

 

Hormonálna liečba

Liečba hormónmi pod prísnym lekárskym dohľadom vedie v 40 % k úspechu.

 

Homologická inseminácia

Pri nej sa sperma muža vloží, nie normálnym pohlavným stykom, ale umelo, do maternice jeho ženy. Táto metóda sa používa najmä vtedy, keď sperma muža neobsahuje nutný počet a/alebo pohyblivosť na „normálne“ oplodnenie. Dieťa je potom vlastným dieťaťom oboch partnerov.

Kvocient úspechu leží medzi ca. 5 – 10 %.

 

Heterogénna inseminácia

Ak by plodnosť muža nestačila, tak sa môže do maternice ženy umelo, teda bez pohlavného styku, vložiť sperma cudzieho plodného muža. V týchto prípadoch dieťa nie je viac vlastným dieťaťom partnera, ale už len matky.

 

Fertilizácia in vitro

Umelé oplodnenie metódou fertilizácie in vitro bolo prvýkrát úspešne nasadené v Erlangene. V Petriho miske sa spolu zlúčili vájíčko a spermia muža a napokon sa vložili žene. Vtedy narodený chlapec Oliver Wimmelbacher sa teší najlepšiemu zdraviu.

Pri tejto reprodukčnej metóde sa žene pod ultrazvukovou kontrolou odoberie cez vagínu niekoľko vajíčok, ktoré sa mimo tela oplodnia spermou jej partnera alebo aj spermou iného cudzieho muža. Spermia vykoná oplodnenie takpovediac sama, to znamená, že sa nevstrekuje do vajíčka ako pri intracytoplazmatickej injekcii spermií. Dva dni po oplodnení sa oplodnené vajíčko vsádza do maternice ženy. Fertilizácia in vitro sa nasadzuje hlavne vtedy, keď je priechodnosť vajíčkovodov ženy narušená.

 

Intracytoplazmatická injekcia spermií

Pri tomto spôsobe reprodukčného lekárstva, ktorá bola zavedená v roku 1994 v Nemecku, sa ako pri fertilizácii in vitro odoberú pod ultrazvukovou kontrolou cez vagínu vajíčka. Teraz sa však každá jedna spermia vstrekuje pomocou mikropipety priamo do cytoplazmy vajíčka ženy a takto oplodnené vajíčka sa rovnako po dvoch dňoch implantujú do maternice ženy. Intracytoplazmatická injekcia spermií sa nasadzuje spravidla vtedy, keď sú spermie muža obmedzené vo svojom množstve a/alebo pohyblivosti. Podľa najnovších údajov sa kvocient úspechu tejto metódy pohybuje pri ca. 40 %. Podľa vyhodnotenia registra pôrodnosti mesta Mainz, vyžiadaného krajinou Rheinland-Pfalz (Porýnsko-Pfalcko) vyplynulo, že miera vývojových anomálií u detí splodených týmto spôsobom je ca. 16 %, a tým značne nad mieru, v porovnaní s deťmi splodených normálnou cestou (3 – 5 %). Tieto výsledky sú potvrdené francúzskymi a belgickými ale aj austrálskymi výskumníkmi.

 

Vedeli ste, že...

Nasledovný článok bol uverejnený so súhlasom babetko.sk

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definuje neplodnosť (označenie diagnózy N 97) ako neschopnosť počať dieťa napriek pravidelnému nechránenému pohlavnému styku počas minimálne jedného roka. U žien vo veku nad 35 rokov, kedy plodnosť klesá, sa táto lehota určila na šesť mesiacov. Podľa tejto definície sa neplodnosť týka viac ako 10% párov na celom svete, t. j. približne 60 - 80 miliónov párov. Neplodnosť je širší pojem ako sterilita, pretože neplodná pacientka síce otehotnieť môže, ale z rôznych príčin nie je schopná dieťa donosiť. Neplodnosť sa rozdeľuje na primárnu, čo je neschopnosť páru dosiahnuť tehotenstvo podľa definície WHO alebo neschopnosť graviditu úpešne ukončiť pôrodom. Sekundárna neplodnosť je neschopnosť dieťa počať alebo dovŕšiť tehotenstvo po predcházajúcom úspešnom počatí a dovŕšení jedného alebo viacerých tehotenstiev.

Neplodnosť je však možné liečiť a v mnohých prípadoch úspešne vyliečiť. Mimotelové oplodnenie umožňujú na Slovensku štyri centrá, v Bratislave a v Košiciach.

Bližšie informácie a kontakt:

Občianske združenie Bocian spája a informuje nedobrovoľne bezdetné páry, rodičov, ktorým sa dieťa narodilo vďaka metódam asistovanej reprodukcie a tých, ktorí si dieťa adoptovali.


Občianske združenie BOCIAN
P.O.Box 265, 810 00 Bratislava 1
Tel.: 0903/425 863, Fax: 02/5443 3757, E-mail: bocian@bocianoviny.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Denisa Priadková, predsedníčka OZ Bocian

 

 Predchádzajúca téma
Dedičné choroby, geneticky podmienené ochorenia

 Nasledujúca téma
Príčiny neplodnosti

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Primár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Vedci z BMC SAV vo vlakoch nový koronavírus nenašli
 2. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom
 3. Kde sa dá elektromobil nabiť a za koľko? Veľký prehľad nabíjania
 4. Výber auta na lízing môže byť slobodnejší, ako ste si mysleli
 5. Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou
 6. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 7. Regeneračný spánok s ideálne podopretou chrbticou
 8. Recyklovať PET fľaše a plechovky môžu už aj obyvatelia Krupiny
 9. Nový Volkswagen Polo je najšikovnejšie malé auto
 10. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 1. Recyklovať PET fľaše a plechovky môžu už aj obyvatelia Krupiny
 2. V centre Bratislavy vznikajú apartmány určené na predaj
 3. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 4. 3 veci, s ktorými zvládnete horúčavy v byte
 5. Spoločnosť ASBIS uvádza na európske trhy novinku
 6. Vedci z BMC SAV vo vlakoch nový koronavírus nenašli
 7. V BILLA pokračuje Doba slovenská
 8. Nový Volkswagen Polo je najšikovnejšie malé auto
 9. Legislative intention - recodification of the corporate law
 10. Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 9 358
 2. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 9 009
 3. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 8 528
 4. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku 8 450
 5. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku 6 810
 6. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 6 191
 7. Po Slovensku na motorke 4 009
 8. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 3 988
 9. Crème de la crème po slovensky 3 240
 10. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania 2 360
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Záchvat svedomia predstieral už pred dvoma týždňami, ale reálne chcel byť potichu poslancom do konca júna.


Rozhovory ZKH: Beata Balogová, Arpád Soltész, Zoltán Szalay a Márk Finta.

Podľa IPI existuje v Maďarsku koordinovaný systém cenzúry.


a 2 ďalší 21 h