SME
Pondelok, 20. september, 2021 | Meniny má Ľuboslav(a)KrížovkyKrížovky

Lupienka, psoriáza

Psoriasis vulgaris, Psoriasis pustulosa, Psoriasis arthritis Prehľad Psoriasis vulgaris - Typický psoriatický plak na kolene Lupienka je časté, nezhubné kožné ochorenie, ktoré rovnakým dielom napáda mužov a ženy. Typickými sú

Psoriasis vulgaris, Psoriasis pustulosa, Psoriasis arthritis

Prehľad

Psoriasis vulgaris - Typický psoriatický plak na kolene

Lupienka je časté, nezhubné kožné ochorenie, ktoré rovnakým dielom napáda mužov a ženy. Typickými sú ostro ohraničené, červené, sčasti svrbiace, vyvýšené ložiská, ktoré sú pokryté striebristobielymi lupinami. Ak sa pokúsime tieto lupiny odstrániť, objaví sa lesklá vrchná kožtička („fenomén poslednej kožtičky“). Ak sa škriabe hlbšie, vytečie niekoľko kvapiek krvi („krvavá rosa“). Oboje je dôležitým rozlišovacím kritériom od iných kožných ochorení.

Postihnutie kože siaha od jednotlivých ložísk na tých stranách veľkých kĺbov, ktoré sa často napínajú, až po postihnutie celej kože a je všeobecne podrobené veľkým zmenám, ktoré sú často podmienené ročnými obdobiami. Okrem kože môžu ochorieť aj sliznice, kĺby a nechty. Typickými zmenami na nechtoch sú malé poklesnutia nechtovej platničky („bodkované nechty“) a ohraničené žltohnedé odlupovanie nechtovej platničky („olejové škvrny“).

Presné príčiny psoriázy nie sú známe. Okrem dedičnej dispozície sú za toto ochorenie pravdepodobne zodpovedné aj viaceré iné faktory. Samotná symptomatika choroby je spustená autoimunitnou reakciou proti bunkám pokožky, tzv. keratinocytom, ktoré reagujú extrémne zvýšenou aktivitou. Prirodzená degenerácia na zrohovatenú lamelu, ktorá za normálnych okolností trvá viac než štyri týždne, poklesne na menej než päť dní.

Podľa symptomatiky sa rozlišujú tri formy psoriázy: Psoriasis vulgaris (jednoduchá forma lupienky), psoriasis pustulosa, ktorá je spojená s pustulami a psoriasis arthritis, zápalové postihnutie kĺbov vyskytujúce sa u približne 5-10 % pacientov. Pacient so psoriázou môže v rovnakej dobe vykazovať viaceré formy psoriázy alebo utvárať rôzne formy v rôznych životných úsekoch. Okrem toho sa na základe dĺžky trvania ochorenia rozlišuje najčastejší typ 1 alebo skorý typ, ktorý sa väčšinou začína v druhom desaťročí života a ktorý vykazuje značné genetické komponenty, od zriedkavejšieho typu 2 alebo neskorého typu, ktorý postihuje ľudí v piatej až šiestej dekáde života, nevykazuje žiadny častý výskyt v rodine a často je horšie liečiteľný.

Vhodný výber liečby závisí od situácie a často si vyžaduje kombináciu rozličných liekov. Existuje množstvo preparátov a fyzikálnych terapeutických foriem, ktoré môžu viesť k ubúdaniu ťažkostí a aj k predchádzajúcemu obdobiu bez ťažkostí, vyliečenie však v súčasnosti nie je možné. Spektrum liečby siaha od ošetrujúcich mastí až po silné lieky, ktoré blokujú imunitný systém, v zásade sa však pritom rozlišuje lokálna (topická) a systémová (vnútorná) terapia. Fyzikálne metódy pracujú s umelým ultrafialovým svetlom určitej vlnovej dĺžky v oblasti UV-B (selektívna fototerapia), pričom sa opierajú o pozorovanie, že v lete počet ložísk psoriázy ubúda. Účinok ultrafialového svetla možno ešte zosilniť predchádzajúcou vonkajšou aplikáciou alebo užívaním fotosenzibilizátorov (psoralov) (PUVA-terapia), pričom sa tu nasadzuje UV-A-žiarenie. Podporne ku každej terapii pôsobí pravidelné, starostlivé a individuálne prispôsobené ošetrovanie pokožky.

Ochorenie je chronické a svojho nositeľa sprevádza po celý život. Preto sa následky, prejavujúce sa na psyché chorého, nesmú podceňovať. Nápadné kožné zmeny a časté exacerbácie ochorenia môžu viesť k sociálnej izolácii spôsobenej neznalosťou okolia a nakoniec k rezignácii a depresii. Často preto býva dôležitá sprievodná psychologická starostlivosť.

 

Všeobecné informácie

Lupienka nie je ochorením novoveku, už pred viac než 2000 rokmi opísal grécky lekár Hippokrates (okolo 460 – 370 pred n. l.) šupinovité kožné ochorenie, pri ktorom pravdepodobne išlo o psoriázu.

Lekárske pomenovanie „psoriáza“ je odvodené z gréckeho slova „psora“, ktoré znamená „svrbenie“ resp. „škriabanie“, vtedy i „ svrab“ alebo „prašinu“. Je to teda vlastne zavádzajúce označenie, a tak nie je udivujúce, že psoriáza nebola dlhý čas rozoznávaná od svrabu (skabies), ktorý je spôsobovaný roztočmi. Ďaleko vážnejšie však bolo zamieňanie s leprou, v stredoveku pravdepodobne netrpela podstatná časť prenasledovaných a dokonca i upálených „malomocných“ na lepru ale na lupienku.

Aj dnes má lupienka ako chronické ochorenie ešte často značné následky pre zdravie, kvalitu života a povolanie. Hoci nie je nákazlivá, cítia sa postihnutí často „stigmatizovaní“ - kvôli dobre viditeľným kožným zmenám a často bývajú „vydedení“.

 

Definícia

U psoriázy (lupienky) ide o časté imunologicky-zápalové kožné ochorenie u osôb so svetlou pokožkou, na ktorom sa podieľajú tak genetické faktory ako i iné spúšťače a rizikové faktory. Typickými sú ostro ohraničené, červené, sčasti svrbiace, vyvýšené ložiská pokryté striebristobielymi šupinami, hlavne na lakťoch a kolenách, na krížovej kosti a na hlave pokrytej vlasmi.

Začiatok ochorenia je väčšinou v druhom desaťročí života, pričom je typický častý výskyt po infekciách a vonkajších traumách, ako i častý výskyt v rodine. Ochorenie sa príležitostne vyskytuje po 50. roku života bez toho, aby bolo pozorované rodinné zaťaženie.

U psoriasis arthritis ide o účasť pohybového aparátu u pacientov s lupienkou. Príležitostne sa môže objavovať aj bez sprievodnej kožnej symptomatiky.

 

Príčiny

Vychádza sa z toho, že lupienka je tzv. multifaktoriálne podmienené ochorenie, pri ktorého vzniku zohráva centrálnu úlohu interakcia dedičnosti a imunitného systému. Na jednej strane existuje genetická predispozícia (susceptibilita, náchylnosť), na druhej strane existuje pre prepuknutie a udržovanie symptomatiky rada spúšťacích resp. rizikových faktorov

U približne 30-40 % pacientov s lupienkou sa udávajú ďalšie prípady v príbuzenstve, pričom štúdie o častosti dedičnosti poukazujú na to, že dedičný efekt je silnejšie sprostredkovaný otcom. Očividne sa na vzniku choroby podieľajú viaceré gény. Na chromozómoch 1, 3, 6 a 19 sa našla rada relevantných lokalizácií génov, pričom vlastné génové sekvencie nie sú zatiaľ ešte známe. Okrem génov podporujúcich ochorenie existujú pravdepodobne aj obranné gény.

Okrem genetických predispozícií existuje rada faktorov, ktoré sa pokladajú za spúšťače resp. rizikové faktory a ktoré prispievajú k prepuknutiu alebo zhoršeniu ochorenia. Patrí sem fajčenie, nadmerná telesná hmotnosť, konzumácia alkoholu, emocionálny stres, poruchy látkovej premeny, určité lieky (napr. blokátory beta, ACE-inhibítory, lítium, lieky proti malárii alebo antireumatiká, ktoré neobsahujú kortizón) a hormonálne faktory ako i vonkajšie mechanizmy (tlak, poranenia) alebo klimatické vplyvy. Zdá sa, že istú úlohu zohrávajú v ojedinelých prípadoch určité faktory výživy, pričom chýbajú vedecké dôkazy.

Práve pri fajčení, alkohole a strese je však zaradenie do chorobného priebehu niekedy ťažké, lebo tieto faktory môžu byť tak príčinou ako i následkom psychicky priťažujúceho ochorenia, často sú pravdepodobne oboje – príčina i následok.

Pri vlastnom psoriatickom procese ide o autoimunitnú reakciu, pri ktorej nesprávne pracujú krvné bunky a prenášače, a tak prostredníctvom špecifických zápalovo-imunologických faktorov spúšťajú typickú symptomatiku. Centrálnu rolu tu pritom zohrávajú bielkoviny podporujúce zápalový proces ako i nadmerná aktivita určitého druhu bielych krviniek, tzv. Th–lymfocytov, ktoré sprostredkovávajú imunitnú reakciu a ktoré pri zápalovom procese predstavujú kľúčovú úlohu. Cieľom autoimunitnej reakcie sú telu vlastné bunky pokožky, tzv. keratinocyty, ktoré zohrávajú centrálnu úlohu pri obnovovaní kože. Koža reaguje na zásah imunitného systému všeobecnou zápalovou reakciou, keratinocyty reagujú nadmerným delením, čo má za následok známu symptomatiku.

Podľa súčasných poznatkov sa na vzniku psoriázy s veľkou pravdepodobnosťou podieľajú aj infekcie. Nové výskumy poukazujú na to, že pri adekvátnej predispozícii zohrávajú pri prepuknutí a prejavovaní ochorenia istú úlohu baktérie zo skupiny streptokokov. Často sú to infekcie spôsobené streptokokmi ako hnisavá angína, zápal stredného ucha alebo flegmóna, ktoré psoriázu vyvolajú. Zdá sa aj, že na chronifikácii psoriatických plakov sa podieľajú aj choroboplodné zárodky.

V tejto súvislosti sa predpokladá, že dochádza k „zámene“ spôsobenej imunitným systémom. Ten pritom „omylom“ bojuje proti keratinocytom pokožky, lebo tie vo svojej povrchovej štruktúre vykazujú podobnosť so streptokokmi. V tomto prípade sa na základe imunomechanizmu hovorí aj o „superantigénne spustenej psoriáze vulgaris“.

Pri prepuknutí psoriázy zohrávajú úlohu aj iné kožné a systémové infekcie spôsobené baktériami, vírusmi a plesňami a sú schopné vyprovokovať exacerbácie psoriázy, pričom presné mechanizmy ochorenia nie sú zatiaľ objasnené.

 

Častosť

Lupienka je po alergickom kontaktom ekzéme a atopickej dermatitíde jedným z najčastejších chronických ochorení kože. Podľa odhadov sú ním postihnutí muži a ženy približne rovnako často. Na rozdiel od neurodermitídy, ktorej častosť sa v posledných desaťročiach značne zvýšila, ostala častosť psoriázy približne konštantná.

U väčšiny postihnutých, približne 70 %, sa prejavuje tzv. typ 1 alebo skorý typ ochorenia, ktorý sa manifestuje pred 30. rokom života. Kielský výskum pritom zistil najvyšší počet prepuknutí ochorenia v 16. roku života u žien a v 21. u mužov. Zriedkavejší typ psoriázy 2 sa naproti tomu objavuje spravidla po 40. roku života s najvyšším počtom medzi 57-60 rokmi, tu sa hovorí aj o neskorom type.

 

Symptómy

Psoriasis gyrata.
Forma psoriasis vulgaris so serpiginóznymi, ostro ohraničenými ložiskami

Pri lupienke je proces obnovovania kože veľmi urýchlený a zintenzívnený. Koža sa u zdravého človeka obnovuje cca. v priebehu. 26 – 27 dní, u človeka so psoriázou je táto doba skrátená na 6 – 7 dní. Postihnuté, typickým spôsobom ostro ohraničené kožné oblasti sú silne prekrvené a sčervenané, bunky najvrchnejšej kožnej vrstvy (epidermy) sa na kožný povrch dostávajú asi sedemkrát rýchlejšie než pri normálnej koži, kde tvoria lesklú, striebristobielu šupinatú vrstvu. Koža je celkovo suchá, často sa tvoria bolestivé trhliny alebo pľuzgiere. U cca. 50 % pacientov sú postihnuté aj nechty.

Vyvýšené, sčervenené a olupujúce sa ložiská sa nazývajú aj “plaky”. Môžu byť veľmi malé, väčšinou sú však veľké ako minca alebo ako dlaň a často sa vyskytujú symetricky na oboch poloviciach tela. Časté je aj svrbenie. Typickými miestami sú lakte, jabĺčka (kolená) a koža na časti hlavy pokrytej vlasmi. Ložiská sa môžu vyskytovať ako ojedinelé ostro ohraničené fľaky, alebo sa aj spájajú a pokrývajú rozsiahle časti tela. Za normálnych okolností sa ložiská obmedzujú, odhliadnuc od istých veľkostných zmien, na miesto, na ktorom sa objavili najskôr, niekedy aj spontánne zmiznú.

Podľa typickej symptomatiky sa rozlišujú tri hlavné formy psoriázy: psoriasis vulgaris 10 % (jednoduchá psoriáza), ktorá činí približne 85 % všetkých prípadov psoriázy, psoriasis pustulosa, ktorá je spojená s pustulami (menej než 5 % prípadov) a psoriasis arthritis, zápalové postihnutie kĺbov vyskytujúce sa u približne 5 – 10 % pacientov (údaje o častosti zo Spolkového spravodajstva zdravotníctva, niektoré štúdie hovoria až o 30 %). Pacient so psoriázou môže mať v rovnakej dobe viaceré formy psoriázy alebo sa u neho vytvárajú rozličné formy v rôznych životných úsekoch.

 

Psoriasis vulgaris

Zápalom sčervenené ložiská, ktoré sú najprv menšie, neskôr veľké až ako dlaň, sa v prvom rade objavujú na hlave, lakťoch a jabĺčkach, okrem toho je častejšie postihovaný aj zadok, hrudník a chrbát. Plaky sa olupujú nepretržite, približne polovica postihnutých sa sťažuje na svrbenie.

Priebeh a prejav ochorenia je individuálne veľmi rozdielny, pričom ľahké prípady ostávajú dokonca často nespozorované; iní pacienti trpia na časté exacerbácie s vysokou chorobnou aktívnosťou. V ťažkých prípadoch môže byť plakmi pokrytých až 80 % telesného povrchu. Postihnutie nechtov, ktoré sa prejavuje približne u polovice pacientov, sa tiež môže prejavovať veľmi rozdielne. Siaha od ľahkých zmien ako napr. tzv. symptóm olejových škvŕn alebo bodiek až po úplné poškodenie nechtov.

 • Plakovitý typ psoriasis vulgaris: Najčastejšia forma s plakmi veľkými ako minca alebo väčšími. Ťažká forma priebehu s postihnutím veľkých plôch aj hrudníka, chrbta, rúk a nôh sa väčšinou nevylieči úplne.
 • Typ guttata: Náhly výskyt veľmi malých ložísk veľkých ako špendlíková hlavička až jeden centimeter, hlavne na tvári, hrudníku a chrbte. Častá u detí a mladých ľudí, často vyvolaná infekciou spôsobenou streptokokmi.

 

Psoriasis pustulosa

Pri psoriasis pustulosa sa na sčervenených ložiskách utvárajú sterilné (bez zárodkov) pustuly. Spravidla sú postihované chodidlá a dlane, vtedy sa preto hovorí aj o psoriasis palmoplantaris (psoriasis pustulosa typ Königsbeck-Barber). Pre postihnutých často býva bolestivé bežať, okrem toho často nemôžu vykonávať práce rukami. Ochorenie často postihuje ženy.

V extrémnych prípadoch sa môže psoriasis pustulosa rozšíriť na celé telo. Pri tejto zriedkavej Psoriasis pustulosa generalisata (Psoriasis pustulosa typ Zumbusch) je koža rozsiahle zapálená a posiata pľuzgierikmi. Ochorenie býva väčšinou spojené s horúčkou, pocitom ubitosti a silným chorobným pocitom, môže ohroziť život a ťažko poškodiť funkciu kože.

 

Psoriasis arthritis (Psoriasis arthropathica)

Psoriasis arthritis predstavuje reumatickú formu psoriázy, pri ktorej toto ochorenie napáda kĺby. Dochádza k bolestivým opuchom a obmedzeniam v pohybe postihnutých kĺbov. Veľmi často sa vyskytuje aj súčasné postihnutie nechtov. Častokrát sú postihnuté aj oči (zápal spojovky alebo dúhovky).

Najčastejšou formou psoriasis arthritis (cca. 50 % postihnutých) je tzv. „distálny“ (vzdialený) typ, rovnako často pozorovaný u mužov i žien, pri ktorom dochádza k asymetrickým opuchom zväčša kĺbov prstov na nohách a rukách. U približne štvrtiny postihnutých, pričom prevažujú ženy, sú symetricky postihované veľké kĺby od krížovej kosti až po priehlavkový kĺb. Približne rovnako častý je centrálny typ, ktorý v prvom rade postihuje tzv. osovú kostru, čiže chrbticu a krížovobedrové kĺby (ileosakrálne kĺby). Vyskytuje sa častejšie u mužov, a často sa zamieňa s Bechterevovou chorobou.

Ťažká forma priebehu, tzv. “deštruktívny” (ničivý) typ, vedie hlavne k poškodeniu malých kĺbov na prstoch a rukách, na prstoch nôh a kĺbov chodidiel, ale aj na stavcoch. U asi každého štvrtého až piateho pacienta so psoriasis arthritis prebieha toho ochorenie týmto spôsobom, pričom hrozia trvalé poškodenia hlavne na kĺboch prstov rúk a nôh. Neskorším postihnutiam možno častokrát zabrániť včasnou terapiou.

 

Diagnóza

Vo väčšine prípadov môže kožný lekár stanoviť diagnózu na základe typických kožných zmien. Pri prvých symptómoch alebo ak existujú len málo sa prejavujúce príznaky ochorenia, môže byť niekedy ťažšie toto ochorenie rozoznať. Ochorenia, s ktorými sa lupienka príležitostne zamieňa, sú: ekzémy, mykózy (plesňové kožné ochorenia), plochý červený lišaj (lichen ruber planus), pityriasis rubra pilaris, lupus erythematodes a niekedy syfilis.

Charakteristickým znakom pre diagnózu lupienky je “fenomén sviečky”, “fenomén poslednej kožtičky” a “krvavá rosa”. Ak sa človek na plaku poškriabe, šupinatá vrstva na škrabanci zbledne ako pri fľaku od vosku zo sviečky. Ak šupinu odstraňujeme ďalej, objaví sa lesklá “posledná kožtička”. Ak škriabeme hlbšie, dôjde k bodkovitému krvácaniu (“krvavá rosa”). Ak napriek tomu v diagnóze existujú pochybnosti, odoberie sa kožná vzorka (biopsia) a histologicky sa vyšetrí. Psoriasis arthritis sa niekedy len ťažko rozlišuje od iných akútnych alebo chronických kĺbových ochorení, ako je reumatická artritída alebo dna, najmä keď neexistuje žiadna symtomatika na koži. Vždy by sa mal prizvať aj reumatológ.

Pri rozlišovaní od reumatoidnej artritídy pomáhajú niektoré klinické príznaky: postihnutie kĺbov nie je symetrické, reumatoidné faktory v krvnom teste sú negatívne, ochorenie síce prebieha chronicky, na rozdiel od reumy však vykazuje dlhé a spontánne fázy pokoja bez zápalových príznakov. Pri laboratórnom vyšetrení sa darí dokázať psoriasis arthritis spravidla rôznymi markermi z krvi, takzvanými HLA-markermi (Human Leukocyt Antigen); typickými markermi antigénov sú HLA-B13, HLA B-17, HLA B-37. Diagnózu dopĺňajú scintigrafické a rádiologické metódy.

Index pre vyhodnotenie lupienky – PASI:

Priebeh a prejav ochorenia je mimoriadne rozdielny, odlišuje sa nielen od pacienta k pacientovi, ale aj od exacerbácie k ďalšej exacerbácii. Bežnou metódou ako objektívne určiť vážnosť lupienky pomocou „skóre“, je PASI, Psoriasis Area and Severity Index. Posudzuje mieru aktivity ochorenia tým, že na jednej strane hodnotí vážnosť ochorenia, na druhej strane rozšírenie resp. postihnutý povrch. Môže sa použiť tak pre dokumentáciu individuálneho priebehu, rovnako ako aj pre porovnanie s inými pacientmi.

 

Terapia

Práve pri lupienke, ktorá individuálne prebieha veľmi rôzne a aj na terapie reaguje od pacienta k pacientovi celkom rôzne, trvá často dlhú dobu, kým sa pre jednotlivca nájde najlepšia vhodná terapia. Existuje množstvo preparátov a fyzikálnych terapeutických foriem, ktoré môžu viesť k ústupu ťažkostí a aj k predchádzajúcemu stavu bez ťažkostí, vyliečenie však v súčasnosti nie je možné. Spektrum liečby siaha od ošetrujúcich mastí až po silné lieky, ktoré tlmia imunitný systém, pritom sa v zásade rozlišuje lokálna (topická) a systémová (vnútorná) terapia. Podporou každej terapie je pravidelné, starostlivé a individuálne prispôsobené ošetrovanie pokožky.

 

Topická (lokálna) terapia

Účinné látky nasadzované pri topickej terapii sa nanášajú na povrch kože vo forme krémov, mastí, lotion, roztokov, pien a gélov. Okrem toho existujú prísady do kúpeľa a šampóny. V princípe platí, že v akútnej fáze sa najprv musí odstrániť hrubá zrohovatená vrstva pomocou mastí a obväzov, pričom tieto masti obsahujú kyselinu salicylovú, močovinu alebo kyselinu mliečnu, aby účinné látky mohli najprv vôbec preniknúť do miesta pôsobenia.

Ale aj počas fázy bez ťažkostí si psoriatická koža vyžaduje starostlivú opateru. Na denné vonkajšie používanie sú vhodné masti, dechty, močovina viažuca vlhkosť alebo látky odstraňujúce zrohovatenú kožu ako sú salicyláty. Treba dbať na to, že význam karcinogénneho pôsobenia účinných látok nasadzovaného dechtu čierneho uhlia pri lokálnej aplikácii nie je ešte celkom objasnený.

Pri liečbe exacerbácie ochorenia sa nasadzuje vitamín D a prípravky s kortizónom ako sú masti s dithranolom, známym aj ako cignolin, alebo retinoidy. Retinoidy sú deriváty vitamínu A a nasadzujú sa aj pri iných chorobných zrohovateniach ako je akné alebo ichtyóza. Na vonkajšie použitie sa pritom nasadzuje tretinoin (kyselina vitamínu A).

 

Systémová terapia

Pri ťažkých priebehoch je možná aj vnútorná liečba retinoidmi, ktoré zasahujú do procesu zrohovatenia tým, že normalizujú rast a diferenciáciu kožných buniek a buniek slizníc (epidermálna diferenciácia). Orálne nasadzovanými zástupcami tejto skupiny látok sú izotretinion (13-cis-kyselina retinová) a etretinat. Orálna liečba retinoidmi nie je bezproblémová, lebo tieto látky pôsobia teratogénne (poškodzujú plod). Ženy v plodnom veku ich preto môžu užívať len pri naliehavej indikácii, po vylúčení tehotnosti a za používania spoľahlivej antikoncepcie, ktorá musí nasledovať aj po liečbe.

Dobre účinná a v ťažkých prípadoch predpisovaná liečba je imunosupresívna terapia účinnými látkami ako je metotrexát, cyklosporín alebo ester kyseliny fumarovej. Metotrexat patrí k základnej terapii pri psoriasis arthritis, aby sa zastavilo poškodenie kĺbov a zabránilo sa neskorším postihnutiam. Všetky tieto lieky však skrývajú riziko ťažkých vedľajších účinkov, a preto nie sú pre dlhodobú terapiu veľmi vhodné.

 

Fototerapia / PUV-A terapia

Už mnoho rokov chodia pacienti s kožnými chorobami ako je neurodermitída alebo lupienka na liečenie k Mŕtvemu moru. Tu prebieha tzv. foto-soľná liečba, ktorá takmer vždy vedie k značnému zlepšeniu ťažkostí. Liečba spočíva v kombinácii kúpeľov vo vode s obsahom soľanky viac než 30 % a súčasným ožarovaním ultrafialovým žiarením slnka. Aj vo väčšine nemeckých rehabilitačných zariadení sa uplatňuje liečba, ktorá sa zakladá na tomto princípe.

Základom lekárskej fototerapie je pritom na jednej strane ožarovanie lúčmi UV-B, na druhej strane fotochemoterapia alebo PUV-A terapia. Ožarovanie lúčmi UV-B, ktoré sa nasadzuje pri stredne ťažkej až ťažkej psoriáze, sa prevádza úzkospektrálnymi žiaričmi, ktoré produkujú takmer monochromatické žiarenie s vlnovou dĺžkou medzi 310 a 313 nm. Vysoko selektívnym ožarovaním sa v porovnaní so široko spektrálnym UV-B žiarením dosahuje značne lepší antipsoriatický účinok, súčasne za menšej potencie poškodenia kože. Možno tak aplikovať približne 6- až 8-krát vyššiu dávku úzkospektrálneho žiarenia, kým nedôjde k sčervenaniu kože. Odborne sa hovorí o 6- až 8-krát vyššej minimálnej dávke erytému (MED-UV-B).

Pri fotochemoterapii alebo PUV-A-terapii sa pracuje s UV-A-žiarením, názov sa skladá z oboch zložiek terapie: Psorál (svetelný senzibilizátor) a UV-A-žiarenie. Svetelný senzibilizátor sa pritom môže užívať orálne alebo ako prísada do kúpeľa. Účinná látka potom masívne zosilňuje UV-účinok, takže možno pracovať so značne menšími UV-A dávkami.

Osobitný význam má to, aby sa dávka UV-žiarenia udržala podľa možnosti čo najnižšia, lebo treba dbať na poškodenia kože a hlavne na prípadné nebezpečenstvo rakoviny kože.

 

Laserová terapia

Istý druh “fokusačnej liečby” možno dosiahnuť pomocou moderného impulzového UV-lasera. Týmto laserom sa pritom vyrába svetlo, ktorého vlnová dĺžka je podobná vlnovej dĺžke optimálnej pre liečbu, ktorá je známa z fototerapie. Laser môže pritom dosahovať veľmi vysoké energie na veľmi malých plochách.

Táto liečba je síce precíznejšia, ale aj značne náročnejšia a drahšia než obvyklá fototerapia. Je vhodná predovšetkým na menšie ložiská na kolenách alebo lakťoch. Koža reaguje na liečenie, ktoré je často pociťované ako bolestivé, v priebehu 24 hod. sčervenaním, ktoré pomaly opäť odznieva. Zlepšenie sa objavuje väčšinou značne rýchlejšie než pri obvyklej fototerapii. Okrem toho sa riziko neskoršieho vzniku nádorov pokladá za menšie, pričom sa však tento predpoklad musí najprv overiť dlhodobými pozorovaniami.

 

Nové terapeutické postupy – biologiká

Nové terapeutické princípy sa snažia o zasiahnutie do chorobného procesu, pokiaľ možno čo najskôr, a tak dosiahnuť dlhodobé asymptomatické obdobie pri značne menších vedľajších účinkoch. Tieto takzvané biologické formy terapie, ktoré sa zameriavajú na prirodzené procesy látkovej premeny a ktoré boli úspešne nasadené už pri liečení reumy a pri Bechterevovej chorobe, ukázali dobrý účinok aj pri lupienke.

Pri nasadzovaných liekoch, tzv. biologík, ide od skupinu účinných látok, ktoré zasahujú do komunikácie buniek imunitného systému prirodzeným spôsobom. Takéto liečivá, ktoré sú vyrábané väčšinou génovou technológiou a ktoré sú veľmi podobné telu vlastným biomolekulám, teda imitujú telu vlastné regulačné procesy. Sústreďuje sa pritom na výrobu väzbových bielkovín a protilátok, ktoré blokujú kľúčové bielkoviny kožného zápalu, a pokúšajú sa buď o zničenie T-lymfocytov spôsobujúcich ochorenie, alebo im bránia v ich aktivite, alebo neutralizujú ich účinok ako sprostredkovateľov zápalu.

Prvou účinnou látku vyvinutou podľa tohto princípu je alefacept. Táto látka pôsobí na T-lymfocyty v koži a redukuje ich množstvo. Účinok sa pritom orientuje na celkom špecifické Th-1-lymfocyty, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri vzniku psoriázy, čím “zvyšný” imunitný systém ostáva celkom bez ujmy. Preto netreba počítať s vyššou náchylnosťou na infekcie ako pri iných imunosupresívnych liečbach. Liečebný cyklus trvá dvanásť týždňov, pričom sa látka injektuje jedenkrát týždenne, a to buď intramuskulárne alebo intravenózne. V doterajších výskumoch boli mnohí pacienti niekoľko mesiacov bez ťažkostí hneď po liečbe. Alefacept sa osvedčil ako veľmi dobre znášateľný, len u približne 2 % pacientov výskumu došlo k vedľajším účinkom ako sú zápaly v hltane, kašeľ, malátnosť, svrbenie, zimnica, bolesti svalov a bolesti na mieste vpichu.

 

Suportívna terapia

K liečbe lupienky patrí starostlivé individuálne ošetrovanie kože. Aplikovanie produktov na ošetrovanie pokožky nepomáha len pri obnove narušenej funkcie kože ako bariéry, ale slúži aj na zabraňovanie výskytu nových ložísk spôsobeného dráždením ako je napr. vysušenie. Dobrá starostlivosť o pokožku okrem toho aj zvyšuje účinok terapie.

Hoci koža všetkých pacientov s lupienkou trpí na nedostatok vlhkosti, musí sa predsa len rozlišovať medzi trochu mastnejším a suchým typom pokožky. Pri mastnejšej pokožke by sa mali používať radšej krémy a pleťové mlieka, ktoré majú nižší obsah tuku než masti, ktoré sú vhodné pre nemastnú, suchú pokožku.

Na umývanie by sa mali používať emulzie s látkami obsahujúcimi tuky, vhodné sú látky ako močovina, ktorá viaže vlhkosť, glycerín, kyselina hyalurónová, vitamín E alebo kolagén. Dlhé kúpanie alebo veľmi horúca voda dodatočne vysúšajú a mali by sme sa im preto vyhnúť. Olejové kúpele a mastné prísady do kúpeľa pokožku zvláčňujú, nesmú sa však po umývaní uterákom zotrieť. Opatrné sušenie zabraňuje aj mechanickej provokácii nových ložísk.

 

Profylaxia

Možnosti primárnej profylaxie, čiže opatrenia na proti prepuknutiu choroby, sú obmedzené a obmedzujú sa na vyhýbanie s rizikovým faktorom ako je nadmerná telesná hmotnosť, fajčenie a nadmerná konzumácia alkoholu, hlavne ak sa psoriáza vyskytuje v rodine.

Tieto údaje platia samozrejme aj pre sekundárnu profylaxiu, ktorá zahŕňa opatrenia, ktoré majú pozitívne ovplyvňovať už diagnostikované ochorenie. Dietologické rady o vyhýbaní sa alkoholu a nadmernej telesnej hmotnosti je ťažké stanoviť, lebo pôsobenie výživy na provokáciu ochorenia sú veľmi individuálne; čo je pre jedného dobré alebo zlé, musí zistiť len sám postihnutý. Za veľmi spoľahlivý sa pokladá pozitívny efekt omega-3 mastných kyselín, u ktorých ide o viacnásobne nenasýtené mastné kyseliny, ktoré sú obsiahnuté najmä v mastnom mäse morských rýb.

Veľmi dôležitá je konzekventná starostlivosť o pokožku aj v období bez ťažkostí, aby sa oddialil výskyt nových exacerbácií ochorenia alebo aby sa tieto zmiernili. Podľa možnosti by sa mal postihnutý zďaleka vyhýbať mechanickým a chemickým dráždeniam pokožky.

Veľa pacientov profituje aj z relaxačných cvičení a autosugestívneho tréningu. V súčasnosti prevláda názor, že na priebeh ochorenia má pozoruhodný vplyv individuálny prístup k ochoreniu. Často pozorovaná izolácia, rezignácia či depresívny postoj sú nepriaznivé nielen pre individuálny prístup ale majú negatívny vplyv aj na priebeh ochorenia. Naproti tomu je pozitívny aktívny prístup k ochoreniu, vedomé zaoberanie sa s chorobou napr. účasťou na sedeniach svojpomocných terapeutických skupín, ktorá vedie k sebavedomému prístupu ku chorobe.

Práve pri chronických ochoreniach ako je psoriáza, ktorá má veľmi rozdielne priebehy a prejavy, a ktorú možno tak rozdielnymi spôsobmi pozitívne i negatívne ovplyvňovať, je dôležité dobré “zaškolenie” pacientov ako i psychologická podpora. Svojpomocné skupiny ako je Nemecký zväz psoriasis, ponúkajú rozsiahle poradenstvo a možnosti informovania sa. V mnohých prípadoch pomáha pri zaobchádzaní s touto zdĺhavou a často veľmi zaťažujúcou chorobou aj možnosť výmeny pocitov s inými postihnutými.

 

Prognóza

Na základe dnešných poznatkov nemožno chorobu liečiť kauzálne. Máva mimoriadne rôzne individuálne priebehy a exacerbuje. Zhoršenia bývajú často pozorované na jeseň a na jar. Niekedy tieto kožné prejavy spontánne zmiznú. Lupienka sa môže objaviť len raz, väčšinou však prebieha chronicky.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Primár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Profesionáli vedia, o čo ide. Ako si vybrať OZV a nepopáliť sa?
 2. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
 3. Prehľad bratislavských komunít. Čo všetko sa dá robiť so susedmi
 4. Poznáme slovenské cesty s najkrajším výhľadom!
 5. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte
 6. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 7. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu
 8. Slovenský orloj – svetová atrakcia
 9. Kanceláriám ešte neodzvonilo
 10. Predplaťte si SME.sk s garanciou vrátenia peňazí
 1. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 2. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 3. Vystúpte z radu, postavte si moderný dom podľa seba
 4. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
 5. Poznáme slovenské cesty s najkrajším výhľadom!
 6. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 7. Mototechna tento rok predala už vyše 8 tisíc zánovných áut
 8. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 9. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte
 10. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 1. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 8 728
 2. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 7 934
 3. Slovenský orloj – svetová atrakcia 7 809
 4. Radosť zachytiť tieto krásne krivky 4 329
 5. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 420
 6. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí 2 983
 7. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 2 738
 8. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu 2 313
 9. Uznávané štúdio oživilo zanedbané štvrte. Prišlo do Bratislavy 1 795
 10. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte 1 643
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Z 23 ľudí s covidom na Jednotkách intenzívnej starostlivosti je len jeden zaočkovaný.

Do piatka pre covid skončilo v nemocniciach 283 pacientov.


17. sep
Logo podcastu Dobré ráno.

Najhoršie sú na tom okresy na východe.


a 2 ďalší 5 h
Skryť Zatvoriť reklamu