SME
Piatok, 2. jún, 2023 | Meniny má Xénia, Oxana

Nezhubné nádory

Prehľad Nezhubné nádory sa všeobecne vyskytujú prevažne v nižšom veku. Existujú rôzne tumory a nádorové zmeny, ktoré by sme mali spomenúť preto, lebo tieto nekrózy tukového tkaniva a cysty by si človek ľahko mohol – čo sa týka vonkajšieho fenotypu

Prehľad

Nezhubné nádory sa všeobecne vyskytujú prevažne v nižšom veku. Existujú rôzne tumory a nádorové zmeny, ktoré by sme mali spomenúť preto, lebo tieto nekrózy tukového tkaniva a cysty by si človek ľahko mohol – čo sa týka vonkajšieho fenotypu - pomýliť s tumormi.

Adenómy sú zriedkavé nezhubné nádory. Papilómy sú tiež nezhubné tumory a vyskytujú sa jednotlivo alebo mnohonásobne. Ide o nádory epitelov mliekovodov, ktoré sa väčšinou nachádzajú priamo pod mamilou. Väčšinou sú nápadné výtokom z mamily, ktorý môže dokonca byť aj trochu krvavý. Fibroadenómy sú hrubé, a preto dobre hmatateľné nezhubné tumory. Existujú ešte ďalšie nezhubné nádory, ktoré sú však veľmi zriedkavé, a preto ich spomíname len kvôli úplnosti. Tumory sa vlastne odstraňujú vždy. Pritom by sa malo dbať na kozmetické hľadisko, pretože sa u postihnutých jedná väčšinou o mladé pacientky.

 

Všeobecné informácie

Všeobecne treba povedať, že počas svojho života sa kvôli nádoru v prsníku nechá vyšetriť 15 % všetkých žien. Tendencia je pritom skôr stúpajúca. Pomer benígnych, čiže nezhubných nádorov k zhubným, čiže malígnym tumorom, činí cca. 60:40. Viaceré faktory majú pritom na vznik nezhubného nádoru podporný účinok. Zdá sa, že dlhodobá terapia estrogénmi podporuje vznik nezhubných tumorov. Zdá sa tiež, že zvýšené riziko majú aj slobodné ženy, alebo také, ktoré nerodili, alebo ktoré žijú vo vysokých socio-ekonomických pomeroch. Naproti tomu ženy, ktoré porodili viac detí, ktoré dlho dojčili, alebo brali antikoncepčné pilulky, rovnako ako i fajčiarky a ženy, ktoré boli dlhú dobu liečené gestagénmi, sú nádormi postihované zriedkavejšie.

 

Trochu z anatómie

Prsník je žľaza. Čo sa týka vývinu, pochádzajú prsníky z potných žliaz kože. Ležia nad 2. – 7. rebrom.

Ženské prsníky sa skladajú z tela prsníkovej žľazy, prsnej bradavky a z prsníkového dvorčeka. Prsníková žľaza pozostáva z 15 – 20 jednotlivých žliaz, väzivového tkaniva a z individuálne rôzneho množstva tukového tkaniva. Každá jednotlivá žľaza má vývod, ktorý ústi do prsnej bradavky, takzvané hlavné mliečne vývody. Rozšírenie krátko pred ich ústím sa označuje ako Sinus lactiferi a slúži ako zásobáreň mlieka v období dojčenia. Keď sa na prsníky pozeráme spredu, prebiehajú mliekovody vo vnútri lúčovito smerom k prsnej bradavke. Každá jednotlivá žľaza sa skladá z viacerých žľazových lalôčikov, z takzvaných lobuli, ktoré sú od seba oddelené vonkajším obalom. Do hlavných mliečnych vývodov ústia vývody jednotlivých žľazových lalôčikov.

Stavba každého jedného lalôčika sa podobá malinkému strapcu hrozna. Hrozno je pritom malým mechúrikom, takzvanou alveolou a stopky sú odvádzajúce mliekovody. V alveolách je počas dojčenia produkované mlieko. Vtedy sú naplnené mliekom, inak sú mechúriky alveol bez tekutiny a sú ploché. Systém mliekovodov spája alveoly jedného lalôčika žľazy opäť vo forme hrozna. Tak môže mlieko z alveol tiecť do malých mliečnych vývodov. Malé mliečne vývody ústia do hlavného vývodu. Hlavný mliečny vývod sa na jednom mieste ešte raz rozširuje pred tým, než vústi do prsnej bradavky. Toto rozšírenie sa nazýva Sinus lactiferi a počas dojčenia je zásobárňou mlieka. Do prsnej bradavky teda ústi cca. 15 vývodov. Sú pokryté epitelom epidermy. Ten chráni pred choroboplodnými zárodkami, ktoré by sa inak ľahko mohli dostať do mliekovodov a vyvolať tam zápal. Prsná bradavka sa v odbornom jazyku nazýva mamila. Prsná bradavka, rovnako ako i prsníkový dvorček, má tmavú pigmentáciu. V prsníkovom dvorčeku, ktorý sa nazýva aj ako Areola mammae, leží mnoho mazových žliaz, takzvaných Mongormeryho žľazy. Svalstvo prsnej bradavky umožňuje „erekciu“.

Prsníkové žľazy podliehajú mnohým hormonálnym výkyvom počas menštruačného cyklu, v tehotnosti a v období dojčenia až do menopauzy, dokonca až do vysokého veku. Estrogény a progesterón podporujú kongenitálne zmeny závislé od cyklu.

 

Fibroadenómy

Základné informácie

Fibroadenóm vzniká bujnením väzivového tkaniva. Pritom rastie v smere žľazy, a tým ju zužuje. Fibroadenóm je hrubý a dobre ohraničený uzlík, ktorý má po odstránení šedo-belavú reznú plochu. Osobitnú formu predstavuje juvenilný fibroadenóm. Tumory rastú pomaly a väčšinou dosahujú veľkosť hrášku alebo slivky. Majú však rastovú tendenciu v dobách hormonálnych zmien, čiže počas puberty, v tehotenstve alebo pred menopauzou.

 

Príčina

Predpokladá sa, že na vzniku tumoru sa podieľa hormonálna dysregulácia. U väčšiny fibroadenómov možno totiž nájsť receptory progesterónu, ale žiadne receptory estrogénov.

 

Symptómy a komplikácie

Fibroadenómy sú väčšinou nápadné len pri palpačnom náleze. Koža nie je nikdy k tumoru „pričlenená“. U chudých žien a pri umiestnení fibroadenómu blízko kože môže byť však koža kvôli tumoru vydutá. V tehotenstve však môže dochádzať k zápalom a bolestiam, ak prestavbové procesy vedú počas tejto doby k nedostatočnému zásobovaniu tumoru.

 

Výskyt 

Fibroadenómy sú najčastejšími nezhubnými tumormi prsníkov. Vo väčšine prípadov sa vyskytujú medzi 20. a 40. rokom života, čiže v dobe po puberte a pred menopauzou. U 15 % postihnutých žien sa tumory objavujú na oboch stranách a/alebo mnohonásobne. Juvenilný fiboradenóm sa objavuje medzi 12. a 20. rokom života.

 

Diagnóza

Fibroadenómy sú dobre hmatateľné. Sú hrubé a majú gumovitú konzistenciu. Dajú sa ľahko posúvať a sú dobre ohraničené od svojho okolia. Zmeny nepodliehajú hormonálnemu cyklu.

Mamografia a sonografia môžu takýto nádor dobre ukázať. Tumor je homogénny a dobre ohraničený od okolia. Mamografia okrem toho ukáže aj vápenné usadeniny, ktoré sa pri sonografii dajú rozoznať len veľmi ťažko resp. takmer vôbec. Odstránené tumory by sa mali mikroskopicky vyšetriť, hlavne preto, aby sa mohla včas stanoviť prípadná degenerácia.

 

Terapia

Tumory by sa mali odstraňovať. Malé, jednotlivé tumory na jednej strane však možno ponechať, vtedy by sa však mali pravidelne kontrolovať. Juvenilný fibroadenóm má razantnú rýchlosť rastu, a preto by sa mal odstrániť čo najrýchlejšie. Inak bude ľahko utláčať normálne telo žľazy. Na rozoznanie fibroadenómu od cysty je niekedy potrebná punkcia.

 

Prognóza

Fibroadenómy nerastú spravidla veľmi rýchlo. Vyskytujú sa však výnimky najmä vo veku rastu. Prognóza je pri nízkej tendencii degenerácie s 0,5-1,5 % veľmi dobrá. Tendencia degenerácie opisuje pravdepodobnosť, že z nezhubného tumoru vznikne zhubný nádor. Ženy nad 40 majú pritom najskôr sklon k degenerácii, preto by sa mali aj najskôr operovať.

 

Lipómy

Základné informácie

Pri lipómoch ide o bujnenie buniek tukového tkaniva.

 

Symptómy

Ťažkosti spôsobujú len zriedkavo a rozkladajú sa len na prsiach s veľmi nízkym množstvom tukového tkaniva.

 

Diagnóza

Dajú sa nahmatať len veľmi ťažko, lebo hoci sú voči okoliu plocho ohraničené, sú – čo sa týka konzistencie - podobné zvyšnému prsníku. Konečná diagnóza nastáva pomocou punkcie. Prípadne sa predtým môže určiť rozsah pomocou sonografie.

 

Terapia

V nejasnom prípade, t. zn., ak o nezhubnosti tumoru existujú čo i len najmenšie pochybnosti, mala by sa táto zmena operatívne odstrániť a pomocou následnej mikroskopickej a cytologickej diagnostiky dôkladnejšie objasniť.

 

Phylloidov nádor

Základné informácie

Tento nezhubný nádor môže dosahovať ohromné rozmery.

 

Príčina

Predpokladá sa, že tento nádor vzniká na základe fibroadenómu, lebo pri mikroskopickom vyšetrení sa podobá na fibroadenóm. Je pritom však väčší.

 

Symptómy

Väčšinou ide o samostatný nádor, ktorý sa dá dobre nahmatať. Povrch je veľmi nepravidelný. Je to preto, že vo vnútri tumoru prebiehajú rozličné procesy. Cysty a zmäknutia sú časťou mikroskopického súhrnu príznakov. Pretože tumor veľmi rýchlo rastie, môže dosahovať až monštruózne veľkosti, ale priemer činí väčšinou len 5 cm. Tumor môže, keď je koža stálym tlakom tumoru stenšená, preniknúť von v tvare karfiolu.

 

Výskyt 

Jedná sa o zriedkavý tumor. Najčastejšie ochorenia možno nájsť okolo 40. – 50. roku života.

 

Diagnóza

Okrem palpačného nálezu by sa mala odobrať aj vzorka tkaniva, ktorá by sa mala vyšetriť.

 

Terapia

Tento tumor tvorí prstovité výbežky do okolitého tkaniva prsníka, pričom je kompletné odstránenie ťažké a po odstránení často dochádza k opätovnému tvoreniu tumoru. Tumor sa preto operatívne odstraňuje s bezpečnou vzdialenosťou v zdravom tkanive. Pri veľmi veľkom tumore môže byť potrebné kompletné odstránenie prsníka. Inak to nie je nutné, lebo tento tumor sa vlastne nerozširuje pozdĺž lymfatických uzlín.

 

Intraduktálny papilóm

Základné informácie

Intraduktálny papilón sa označuje aj ako papilóm mliekovodu. Ide o nádor vývodov mliečnych žliaz. Bujnenie pritom pochádza z epitelov mliekovodov. Tumor je väčšinou uložený pod mamilou v Sinus lactiferi, v rozšírení veľkých mliekovodov krátko pred ich ústím do mamily. Patrí k zriedkavým tumorom prsníkov.

 

Symptómy

Papilóm má sklon ku galaktoree. Je to mliečny výtok z prsnej bradavky. Môže však dochádzať aj k vylučovaniu iných sekrétov, ktoré môžu byť trochu krvavé. Ku krvným prímesiam môže dochádzať tak, že mliekovody sú kvôli tumoru veľmi zraniteľné. Tumor sa môže zväčšiť až na niekoľko centimetrov, kvôli jeho mäkkej konzistencii sa však ako tumor dá len ťažko nahmatať. Papilómy, ktoré neležia za mamilou, by boli nápadné prípadne len galaktoreou alebo iným výtokom sekrétu.

 

Diagnóza

Cieľom diagnostiky nie je len zistiť, o aký tumor sa jedná, ale hlavne to, či ide o zhubný alebo nezhubný nádor, lebo tak sa v značnej miere určuje prognóza. Pri vyšetrovaní prsníkov sa dbá hlavne na stav kože a mamily, ako i na iné nápadnosti alebo odlišnosti prsníkov. Plochý, elastický nádor, ktorý sa dá voľne posúvať, hovorí skôr za nezhubnú zmenu. Naproti tomu treba vychádzať zo zhubného prejavu, keď palpačný nález vykazuje neelastický, nepravidelný, hrubý alebo ťažko posúvateľný tumor.

Intraduktálny papilóm je relatívne ťažko hmatateľný, hlavne pokiaľ je ešte malý. Až pri rastúcej veľkosti je dobre hmatateľným uzlíkom. Sekrét z mamily, ktorý je pri tomto nádore častý, by sa mal dôkladne vyšetriť. Pretože ide o proces vo vnútri mliekovodov, môže podať presnejšie informácie o lokalizácii a rozšírení tumoru takzvaná galaktografia. Galaktografia je röntgenologické zobrazenie mliekovodov pomocou kontrastných látok, t. zn., že systém mliekovodov sa naplní kontrastnou látkou, ktorá je potom na röntgenovej snímke dobre viditeľná zviditeľňuje tak zmeny tohto systému.

Môžu sa odobrať vzorky tkaniva alebo sa urobí punkcia lézií. V získanom materiály sa skúmajú a mikroskopicky vyšetrujú bunky a ich prípadné anomálie.

 

Terapia

Tumor sa operatívne odstraňuje. V zriedkavých prípadoch, keď sú napr. pri mikroskopickom vyšetrení vzorky tkaniva nápadné podozrivé bunky alebo sa objavuje veľmi veľa samostatných tumorov, môže byť nutné kompletné odstránenie prsníka.

 

Prognóza

Papilómy síce neprechádzajú tak často (v 5-17 % prípadov) do malígneho tumoru, kvôli tejto skutočnosti ich však niektorí lekári pokladajú za predrakovinový stav, za takzvanú prekancerózu. Pritom treba dbať na to, že jednotlivo sa vyskytujúce papilómy vlastne nezdegenerujú. Naproti tomu majú papilómy, ktoré sa vyskytujú vo viacnásobnom prevedení (10 – 12), značne zvýšené riziko malígnej degenerácie.

 

Adenóm mamily

Základné informácie

Tento nezhubný tumor pochádza z epitelov mliekovodov vo vnútri mamily.

 

Symptómy

Väčšinou ide o nádor nie väčší ako hrášok, ktorý mamilu vyklenuje, resp. vedie k vtiahnutiam mamily. Môže dochádzať ku krvavej sekrécii z mamily.

 

Výskyt

Jedná sa o zriedkavý nádor, ktorá sa najčastejšie vyskytuje u žien vo veku menopauzy.

 

Diagnostika

Diagnostika v zásade smeruje k tomu, aby sa zistilo, o aký tumor ide, teda či ide o zhubný alebo nezhubný nádor, lebo tým sa určuje aj prognóza. Pri vyšetrovaní prsníkov sa dbá hlavne na stav kože a mamily, ako i na iné nápadnosti alebo odlišnosti prsníkov. Plochý, elastický nádor, ktorý sa dá voľne posúvať, hovorí skôr za nezhubnú zmenu. Naproti tomu treba vychádzať zo zhubného prejavu, keď palpačný nález vykazuje neelastický, nepravidelný, hrubý alebo ťažko posúvateľný tumor.

Sekrét z mamily, ktorý je pri tomto nádore častý, by sa mal dôkladne vyšetriť. Pretože ide o proces vo vnútri mliekovodov, môže podať presnejšie informácie o lokalizácii a rozšírení tumoru takzvaná galaktografia. Galaktografia je röntgenologické zobrazenie mliekovodov pomocou kontrastných látok, t. zn., že systém mliekovodov sa naplní kontrastnou látkou, ktorá je potom na röntgenovej snímke dobre viditeľná zviditeľňuje tak zmeny tohto systému. Pomocou mamografie alebo sonografie prsníkov možno tumor presne posúdiť a zachytiť procesy, ktoré nemožno zistiť pohmatom. Mamografia bola v poslednom čase stále viac vytláčaná sonografiou. Neožarovanie a rýchle prevedenie majú tú výhodu, že sú veľmi vhodné pri priebežných kontrolách a môžu sa používať aj v tehotenstve. Mamografia má však ešte stále veľký význam pri prvotnom posudzovaní a pri posudzovaní napr. mikro-zvápenateniach.

Môžu sa odobrať vzorky tkaniva alebo sa urobí punkcia lézií. V získanom materiály sa skúmajú a mikroskopicky vyšetrujú bunky a ich prípadné anomálie.

 

Terapia

Tumor sa odstraňuje s bezpečnou vzdialenosťou v zdravom tkanive a, ako bolo spomínané, mikroskopicky sa vyšetrí.

 

Prognóza

Prognóza adenómov je dobrá. Malígna degenerácie je nanajvýš zriedkavá. Po operatívnom odstránení sa recidívy vlastne vyskytnú len vtedy, ak bol tumor odstránený nekompetentne.

 

Adenóm prsníkovej žľazy

Základné informácie

Pod adenómy prsníkových žliaz spadá niekoľko rôznych tumorov. Kedysi sa priraďovali k fibroadenómom alebo k mastopatii, dnes sa však pokladajú za samostatnú skupinu nezhubných tumorov.

 

Symptómy

Tento tumor narastá do veľkosti cca. 3-4 cm. Existuje forma, ktorá má sklon vylučovať sekrét, a iná, pri ktorej toto nenastáva. V odbornom jazyku sa prvá forma väčšinou nazýva adenóm vylučujúci mliečny sekrét. Druhá forma je tubulárny adenóm.

 

Výskyt

Aj adenóm prsníkovej žľazy patrí k zriedkavým tumorom prsníkov.

 

Diagnóza

Pri vyšetrovaní prsníkov sa dbá hlavne na stav kože a mamily, ako i na iné nápadnosti alebo odlišnosti prsníkov. Pomocou mamografie alebo sonografie prsníkov možno tumor presne posúdiť a zachytiť procesy, ktoré nemožno zistiť pohmatom. Mamografia bola v poslednom čase stále viac vytláčaná sonografiou. Neožarovanie a rýchle prevedenie majú tú výhodu, že sú veľmi vhodné pri priebežných kontrolách a môžu sa používať aj v tehotenstve. Mamografia má však ešte stále veľký význam pri prvotnom posudzovaní a pri posudzovaní napr. mikro-zvápenateniach. Mali by sa odobrať vzorky tkaniva. V získanom materiály sa vyšetrujú bunky a ich prípadné anomálie.

 

Terapia

Tumor sa odstraňuje s bezpečnou vzdialenosťou v zdravom tkanive a následne sa mikroskopicky vyšetrí.

 

Prognóza

Prognóza adenómov je vo všeobecnosti dobrá.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Primár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Tesco v Levoči otvára jedinečnú predajňu
 2. Generácie Y a Z budú musieť dlhšie pracovať a viac sporiť
 3. Cítite sa unavení, bez nálady a vaše problémy sa nezlepšujú?
 4. Ako si správne vybrať sporiaci účet?
 5. Palubná jednotka Shell EETS otvára európske hranice
 6. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku
 7. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom
 8. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem
 1. dm sa zameriava na ženské zdravie
 2. Generácie Y a Z budú musieť dlhšie pracovať a viac sporiť
 3. Ako si správne vybrať sporiaci účet?
 4. HYPONÁJOM, odložte hypotéku a svoj nový byt splácajte už teraz
 5. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku
 6. Oznamujeme nominácie na Orange Podcast roka 2023
 7. Tesco v Levoči otvára jedinečnú predajňu v Levoči
 8. Tesco v Levoči otvára jedinečnú predajňu
 1. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu 14 440
 2. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom 7 879
 3. Nevídaný záujem o grécke ostrovy. Mnohé hotely sú už nedostupné 6 870
 4. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku? 5 830
 5. Aká má byť hrúbka izolácie pri rekonštrukcii domu? 5 682
 6. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem 3 334
 7. O koľko drahšia bude tento rok dovolenka pri mori? 2 832
 8. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku 2 217
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu