SME
Utorok, 9. august, 2022 | Meniny má Ľubomíra

Poškodenie dieťaťa počas tehotenstva

Prehľad Mnohé faktory môžu v priebehu tehotenstva dieťa poškodiť, pričom následky v prvom rade závisia od doby ich pôsobenia. Pritom môže dochádzať k odumretiu plodu, k deformáciám alebo k infekcii dieťaťa s možnými následnými poškodeniami.

Prehľad

Mnohé faktory môžu v priebehu tehotenstva dieťa poškodiť, pričom následky v prvom rade závisia od doby ich pôsobenia. Pritom môže dochádzať k odumretiu plodu, k deformáciám alebo k infekcii dieťaťa s možnými následnými poškodeniami. Niektoré príčiny ako napr. alkohol, rubeola alebo syfilis vedú k typickým deformačným syndrómom. Ďalšími poškodzujúcimi faktormi sú o. i. röntgénové lúče, nikotín, lieky a iné infekčné choroby ako diabetes mellitus matky. Vyvolávajúcim príčinám by sa počas tehotenstva malo v každom prípade vyhýbať. Bakteriálne infekcie ako toxoplazmóza hrozia pri ich včasnom zistení dnes o niečo menej vďaka možnosti liečby antibiotikami.

 

Základné informácie

V priebehu tehotenstva môže byť dieťa vystavené množstvu poškodzujúcich vplyvov. Poškodenie dieťaťa môže spočívať v deformáciách, predčasných pôrodoch alebo potratoch, v poruchách prispôsobenia sa na život mimo materského organizmu a dokonca v smrti. Pritom má pre dieťa rozhodujúci význam to, v ktorej vývinovej fáze sa práve nachádza. Ak škodlivé faktory pôsobia do 15. dňa po oplodnení vajíčka, tak sa tieto poškodenia buď úplne „opravia“ alebo sa ďalší vývin ukončí (princíp „všetko alebo nič“).

V embryonálnom období (3. až 10. týždeň gravidity) sa vyvíjajú jednotlivé orgány a tkanivá. Počas tejto doby je embryo na škodlivé vplyvy mimoriadne náchylné, pretože môžu viesť k trvalým poškodeniam (embryopatia). Väčšina deformácií vzniká v tejto kritickej vývinovej fáze.

Naproti tomu nevznikajú počas fetálneho obdobia (od 10. týždňa gravidity) takmer žiadne deformácie. Škodlivé faktory vyvolávajú obranné reakcie detského organizmu (fetopatie), ktoré tiež môžu viesť k trvalým zmenám. Všeobecne možno povedať, že, čím je tehotenstvo v čase škodlivého vplyvu pokročilejšie, o to menší je stupeň vážnosti tejto fetopatie (= fetálnej choroby).

 

Príčiny

Rozsah škodlivých vplyvov na dieťa počas tehotenstva je veľmi veľký. Možno rozlišovať fyzikálne, chemické a biologické škodlivé faktory.

 

Fyzikálne škodlivé faktory

K tejto skupine patria mechanické poškodenia, ako napr. pády, ale aj dlhodobé zmeny teplôt (horúčka) počas tehotenstva, ako napr. pri cestovaní do trópov alebo polárnych oblastí.

Pravdepodobne najznámejšími fyzikálnymi faktormi poškodenia sú ionizujúce lúče, ako napr. röntgénové lúče. Až do 10. týždňa tehotenstva by sa preto mali tehotné ženy röntgénovým vyšetreniam čo najďalej vyhýbať. Tu by sa mali používať metódy vyšetrení, ktoré si vystačia bez ionizujúcich lúčov a nepredstavujú pre dieťa žiadne nebezpečenstvo, ako napr. ultrazvukové vyšetrenia alebo magnetorezonančná tomografia (MRT).

Terapeutické použitie ultrazvuku, ako napr. pri rozdrvení obličkových alebo žlčových kameňov pri extrakoporálna litotripsii nárazovými vlnami, by sa však počas tehotenstva využívať nemalo, lebo pritom používané ultrazvukové vlny môžu predstavovať pre dieťa nebezpečenstvo.

 

Chemické škodlivé faktory

Tu možno rozlišovať endogénne, t. zn. vnútorné, a exogénne, t. zn. vonkajšie, škodlivé faktory. Endogénne faktory vznikajú kvôli určitým ochoreniam matky. Patria k nim napr. posuny elektrolytov (ióny sodíka, kália, chloridu) a hospodárenie s kyselinami a bázami, napr. pri extrémnom vracaní v rámci hyperemesis gravidarum. V súčasnosti vedie toto ochorenie niekedy k spomaleniu rastu resp. k zníženej pôrodnej hmotnosti dieťaťa, v minulosti mohlo ohrozovať život matky a dieťa.

Hyper- a hypoglykémie, ale aj zvýšená tvorba ketónových látok sa pokladajú za zodpovedné pre rôzne poškodenia detí ako napr. vývojové anomálie srdca, predčasné pôrody a potraty ako aj za novorodencov s nadmernou hmotnosťou, ktorí sa však rodia predčasne. Príčinou toho je zle „vyladený“ diabetes mellitus (cukrovka) matky. Tehotná žena, ktorá trpí diabetes, by mala byť preto bezpodmienečne ošetrovaná na obzvlášť skúsenej klinike alebo v lekárskej praxi. Potreba inzulínu, ktorá sa v priebehu tehotenstva stále mení, si vyžaduje časté kontrolné vyšetrenia, najlepšie každý týždeň, u diabetológa.

 

Alkohol

K najviac rozšíreným exogénnym škodlivým faktorom patrí alkohol. Pri priemernej konzumácii 40 g alkoholu a viac denne sa môže vyvinúť syndróm alkoholovej fetopatie. V súčasnosti sa so syndrómom alkoholovej fetopatie rodí 1-3 deti na 1 000. Pritom sa rozlišujú tri stupne vážnosti ochorenia:

 • Stupeň I – málo postihnuté deti: mikrozómia, podváha, mierne spomalený duševný vývoj
 • Stupeň II – stredne silne postihnuté deti: nápadný vzhľad, ako úzke štrbiny mihalníc, plochý koreň nosa, malá hlava a „nervózne“ správanie (hyperkinetika)
 • Stupeň III – ťažko choré deti: spomalený duševný a telesný vývoj, nápadný vzhľad, vývojové anomálie srdca a len malé šance na prežitie

 

Riziko poškodenia dieťaťa stúpa s dĺžkou trvania a množstvom konzumovaného alkoholu. Pri ťažkej, dlhodobej závislosti na alkohole činí riziko poškodenia až 50 %. Prof. Christiane Bode, členka prezídia Nemeckej spoločnosti pre výživu (DGE) hovorí: „Nikto nemôže povedať, aké množstvo alkoholu je pre nenarodené dieťa neškodné. Preto je najlepším rozhodnutím, úplne sa konzumácie alkoholu počas tehotenstva vzdať.

 

Nikotín

Podobne ako pri alkohole môže mať aj zvýšená konzumácia nikotínu následky na vývoji dieťaťa. Tehotné ženy by teda podľa možnosti nemali fajčiť, aby svoje dieťa zbytočne nevystavovali nebezpečenstvu.

 

Talidomid (Contergan) a lieky

Najznámejšou exogénnou škodlivou látkou je ešte stále uspávací prostriedok Contergan s účinnou látkou talidomid. Ženy, ktoré tento liek užívali počas tehotenstva, často priviedli na svet deti s vývojovými anomáliami rúk a nôh. Predpokladá sa, že tieto anomálie sa vzťahujú na obmedzenie vývinu krvných ciev.

V súčasnosti sa pracuje na novom nasadení tohto lieku pri protirakovinovej terapii, pretože sa očakáva úspech práve kvôli tomuto obmedzeniu tvorby krvných ciev v boji proti rakovine (antiangiogenéza).

Každá žena by mala spolu so svojím lekárom zistiť, či je užívanie lieku počas tehotenstva bezpodmienečne nutné, a ak to nie je ten prípad, zrieknuť sa toho. Na druhej strane sa musí zohľadniť, že doteraz mohol byť škodlivý účinok na dieťa počas tehotenstva dokázaný len u málo látok, ako sú napr. tetracyklíny (antibiotiká) alebo kumaríny (tlmiče zrážania).

 

Biologické škodlivé faktory

K biologickým škodlivým faktorom patria hlavne baktérie, vírusy a parazity. Títo pôvodcovia ochorení môžu počas tehotenstva - cez placentu alebo počas pôrodu v pôrodnom kanále viesť k infekcii resp. k poškodeniu dieťaťa. V niektorých prípadoch je možná aj neskoršia infekcia materským mliekom. V nasledujúcich riadkoch priblížime niektoré časté infekcie:

Infekcie spôsobované baktériami

 

Listerióza

Infekcia listeriózou môže v prvej polovici tehotenstva viesť k potratom alebo k predčasným pôrodom. V poslednej tretine gravidity je nebezpečenstvo transplacentárneho prenosu ochorenia na dieťa mimoriadne vysoké. Symptómy sú rovnaké, ako pri nakazení novorodenca počas pôrodu. Deti sú apatické a nechcú piť a často vykazujú vyrážky rozdelené po celom tele. Môžu sa objavovať záchvaty kŕčov. Najťažšiu formu predstavuje septická novorodenecká granulomatóza.

Doteraz jedinou profylaxiou proti listerióze je svedomité a odborné zaobchádzanie so živočíšnymi produktami, napr. pasterizácia mlieka. Najmä tehotné ženy by sa mali požívania surových živočíšnych potravín, ako aj surového mlieka a nepasterizovaného syra vzdať. Bližšie informácie pozri pod listeriózou.

 

Syfilis

Jedným z najdôležitejších, počas tehotenstva z matky na dieťa prenášaných bakteriálnych ochorení je syfilis. Vrodený syfilis, označovaný aj ako lues connata, je dnes v Nemecku s častosťou 0,4 % našťastie relatívne zriedkavý. V rozvojových krajinách však ešte i dnes zohráva veľkú úlohu.

Pôvodca syfilisu, treponema pallidum, môže „zdolať“ placentu až od 5. mesiaca, v ojedinelých prípadoch už aj po 9. týždni tehotenstva, čo v cca. 25 % vedie k potratu. V závislosti od chorobného štádia matky a od doby infikovania sa objavujú typické symptómy.

Včasný syfilis sa prejavuje po narodení medzi 6. a 10. týždňom života krvavou nádchou (koryza), kožnými vyrážkami ako aj opuchom pečene a sleziny.

Neskorý syfilis sa objavuje až medzi 6. a 14. rokom života typickou Hutchinsovou triádou: Keratitis parenchymatosa (zápal očí), nedoslýchavosť v dôsledku poruchy vnútorného ucha a súdkovitý tvar zubov. Ak sa vrodený syfilis prejaví, vždy sa objavia trvalé poškodenia. Aby sa mu zabránilo, vyšetruje sa na syfilis každá žena v Nemecku v rámci preventívnej starostlivosti o tehotné. Na to sa robí TPHA-test (Treponema pallidum hemoglutinačný test). Pri včasnej liečbe penicilínom G sa dá syfilisu u dieťaťa takmer vždy zabrániť. Bližšie informácie pozri pod syfilisom.

 

Gonorea alebo kvapavka

Ďalšou bakteriálnou pohlavnou chorobou, ktorá môže byť z matky prenesená na dieťa, je gonorea, hovorovo nazývaná aj ako kvapavka. Pôvodca, neisseria gonorrhoeae, sa počas pôrodu prenesie z infekčnej oblasti genitálií rodičky na jej dieťa. Nebezpečenstvo pre dieťa pozostáva zo zápalu spojoviek spôsobeného gonokokmi (conjunctivitis gonorrhoica neonatorum), ktorý môže neliečený za veľmi krátky čas viesť k oslepnutiu. Na profylaxiu sa každému novorodencovi do vaku spojovky oboch očí nakvapká po 1 kvapke 1 % roztoku dusičnanu strieborného (Credého profylaxia). Bližšie informácie pozri pod gonoreou.

Infekcie spôsobované protozoami

 

Toxoplazmóza

V tejto oblasti najčastejšie ohrozenie dieťaťa počas tehotenstva parazitmi pozostáva z čerstvej infekcie matky spôsobenej toxoplasmou gondii. Stupeň nakazenia obyvateľstva týmto pôvodcom činí medzi 60 a 80 %. Pri toxoplazmóze ide o antropozoonózu, t. zn. o ochorenie prenášané na človeka zo zvieraťa. Človek sa infikuje buď požitím tepelne nespracovaných živočíšnych produktov, ako napr. mäso, vajcia alebo blízkym kontaktom s infikovanými domácimi zvieratami, hlavne s mačkami.

Toxoplazmóza je najčastejšou infekčnou fetálnou chorobou s častosťou od 1 do 8 na 1 000 novorodencov. Počas tehotenstva dochádza v štádiu parazitémie matky v cca. 1 % až 10 % k infekcii dieťaťa. V priebehu niekoľkých dní sa parazity rozšíria v detskom tele a usadia sa v jednotlivých orgánoch. Vo svalstve a v mozgu môžu tvoriť trvalé formy vo forme cýst. To môže viesť k celoživotnému poškodeniu postihnutého orgánu. Klasická triáda pozostáva z hydrocefalus (vodnatieľka mozgu), kôrnatenia v mozgu ako i chorioretinitis (zápal sietnice), ktorá sa však objavuje len zriedkavo. Značne častejší je samostatný výskyt jedného z týchto troch symptómov s časovým oneskorením až 20 rokov po narodení. Pretože nebezpečenstvo pre dieťa predstavuje len čerstvá infekcia matky, môžu sa použiť testy na protilátky, aby sa tieto ženy zistili. Ak žena už proti toxoplazmóze vytvorila protilátky, neexistuje pre dieťa už žiadne nebezpečenstvo. U žien bez dôkazu protilátok by sa na zabránenie infekcie malo doporučiť zrieknutie sa nevarených živočíšnych výrobkov a veľký pozor pri zaobchádzaní s mačkami. Bližšie informácie pozri pod toxoplazmózou.

 

Infekcie spôsobované vírusmi

Rubeola

Najznámejšou vírusovou infekciou, ktorá počas tehotenstva vedie k poškodeniu dieťaťa, je infekcia rubeolou. Klasická rubeolová embryopatia

 

 Doba infekcie  Častosť poškodenia
 1. – 4. týždeň gravidity  50 %
 5. – 8 týždeň gravidity  25 %
 9. – 12. týždeň gravidity  15 %
 13. – 16. týždeň gravidity  10 %

 

Pozorujú sa infekcie dieťaťa až do 16. týždňa gravidity, zriedkavo aj až do 20. týždňa gravidity. Častosť vývojových anomálií je určená termínom infekcie:

Predpokladom infekcie dieťaťa je čerstvá rubeolová infekcia matky medzi 1. a 16. týždňom tehotenstva. Vírus rubeoly priamo poškodzuje detské (embryonálne) bunky a vedie k ťažkým, trvalým vývojovým anomáliám vnútorných orgánov. Klasická triáda symptómov sa skladá z vývojových anomálií srdca, očných defektov a poškodení sluchu. Ak sa k tomu pridajú ďalšie manifestácie, ako duševná retardácia, zväčšenie pečene a sleziny, nízka pôrodná hmotnosť ako i kostrové zmeny, hovorí sa o rozšírenom syndróme rubeoly. Aby sa tomuto ťažkému ochoreniu predišlo, vyšetruje sa každá tehotná žena na výskyt rubeolových protilátok. Pri titere protilátok väčšom než 1:32 existuje u budúcej matky aktívna ochrana pred rubeolou, t. zn., že opätovná infekcia rubeoly nie je možná.

Infekcia rubeoly sa väčšinou objavuje, keď je dieťa v predškolskom alebo školskom veku. Stupeň nakazenia obyvateľstva v Nemecku sa pohybuje pri 85 až 90 %. Preto sa odporúča vyšetriť každé dievča pri vstupe do puberty na výskyt protilátok proti rubeole ako dôkaz prekonaného ochorenia. Ak je výsledok negatívy, t. zn., keď neexistujú žiadne rubeolové protilátky, malo by sa dievča zaočkovať, aby sa predišlo neskorším infekciám v tehotenstve. Musí sa však poukázať na to, že tak po prekonanom ochorení ako aj po očkovaní môže dôkaz protilátok dopadnúť negatívne. Tieto ženy potrebujú pri tehotenstve obzvlášť pozornú starostlivosť.

Ak sa napriek úsiliu a opatrnosti objaví u tehotnej infekcia rubeolou, závisí postupovanie od dĺžky trvanie tehotenstva. Pri dĺžke trvania gravidity do 16. týždňa treba vážne zvážiť interrupciu, pretože riziko poškodenia je pre dieťa, ako je vidno v tabuľke, veľmi vysoké. Ak sa tehotenstvo zachová, môže sa priebeh infekcie zmierniť, ak v priebehu 7 dní po kontakte s rubeolou nasleduje podanie rubeolového imunoglobulínu. Od 22. týždňa tehotenstva už netreba u dieťaťa počítať s trvalými poškodeniami. Časový úsek medzi 16. a 22. týždňom tehotenstva však prináša niekoľko problémov, pretože pri infekcii dieťaťa v tomto období síce netreba očakávať poškodenie, v princípe je však možné. Tu by malo nastať vyšetrenie zamerané na rubeolové protilátky aj v krvi dieťaťa. Ak sa v detskej krvi protilátky (lgM) nájdu, možno aj potom zvážiť prerušenie tehotenstva. Bližšie informácie pozri pod rubeolou.

 

Herpes

Ďalšie ohrozenie novorodenca vírusmi pozostáva z infekcie matky vírusmi herpesu v oblasti genitálií (herpes genitalis). Infikovania dieťaťa počas tehotenstva sú zriedkavé, môžu však viesť k potratom a aj k vývojovým anomáliám. Počas pôrodu však herpes genitalis matky predstavuje pre dieťa vážne ohrozenie života. Častosť nákazy počas pôrodu činí cca. 40 %. Novorodenci majú typické herpesové pľuzgieriky, často zápal spojoviek ako aj všeobecné symptómy ako horúčka, vracanie a odmietanie potravy. Obzvlášť obávaným je generalizácia ochorenia s prechodom na mozog (herpesová encefalitída). V obsahu pľuzgierikov sa dajú vírusy dokázať. Liečba sa musí nasadiť už pri podozrení na infekciu novorodenca herpesom a pozostáva v podávaní Acicloviru (zovirax). Klinicky sa prejavujúca infekcia herpesu novorodenca končí v cca. 30 % prípadov smrteľne, u 30 % detí ostávajú ťažké neurologické poškodenia. Aby sa pri pôrode zabránilo infikovaniu dieťaťa herpesom, treba u matky s infekciou uprednostniť pôrod cisárskym rezom.

Pri terapii herpesu matky (Aciclovir) sa musí myslieť na to, že sa musí liečiť aj sexuálny partner, pretože ide o ochorenie prenášané pohlavným stykom. Bližšie informácie pozri pod herpes simplex typ II.

 

Hepatitída

Veľké ohrozenie dieťaťa počas tehotenstva pozostáva hlavne z infekcie vírusom hepatitídy B a menej vírusom hepatitídy A. Už niekoľko rokov sa tehotné ženy rutinne vyšetrujú na aktívnu hepatitídu B (HbsAG). Infekcia dieťaťa vírusom hepatitídy B je počas tehotenstva možná, najväčšie nebezpečenstvo však spočíva počas pôrodu. Pretože sa prenášajú aj materské protilátky, prebieha infekcia dieťaťa najprv mierne. Nezávisle od toho je možný prechod ku chronickej hepatitíde s vytvorením cirhózy pečene a neskoršej rakoviny pečene. Deti po narodení dostanú hyperimunoglobulín hepatitídy B a to aj každé 4 týždne až do 6.mesiaca života (pasívne očkovanie). Zároveň sa robí aktívne očkovanie vakcínou proti hepatitíde B.

Vyšetrenie na existenciu hepatitídy B nepatrí doteraz k rutinným vyšetreniam počas preventívnej starostlivosti o tehotné, u rizikových pacientiek (nemocničný personál, narkomani) by sa však malo napriek tomu urobiť. V princípe môže byť proti hepatitíde B zaočkovaná každá osoba. Bližšie informácie pozri pod hepatitídou.

 

AIDS

Vírus HIV sa môže z matky na dieťa preniesť tak počas tehotenstva ako aj pri alebo po pôrode, napr. materským mliekom. Riziko prenosu stúpa tým viac, čím dlhšie je žena HIV pozitívna. Vývoj ochorenia AIDS sa zdá byť u HIV-pozitívnych ženách tehotenstvom podporovaný.

Deti infikované vírusom HIV vykazujú väčšinou spomalený vývoj a často majú perzistentné, t. zn. pretrvávajúce infekcie. Bližšie pozri v kapitole tehotenstvo a AIDS.

 

Terapia a profylaxia

Najúčinnejšia terapia proti poškodeniu plodov počas tehotenstva je ochrana pred škodlivými vplyvmi, ako najmä abstinencia týkajúca sa alkoholu a nikotínu. Budúce matky by mali bezpodmienečne dodržiavať všetky profylaktické opatrenia a odporúčania.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Primár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Prehľad a automatizácia
 2. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
 3. Na Oravskej priehrade s Kalim aj Spievankovom. Vidíme sa naživo
 4. Kde u nás kúpite domácke potraviny
 5. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete
 6. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať
 7. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha
 8. Miliónová autorka Táňa K. Vasilková: Po úspechu som netúžila
 1. Prehľad a automatizácia
 2. Dopyt v Bratislave mierne klesol, ceny však stále rástli
 3. Šéf PLANEO: Budúcnosť obchodu je v službách
 4. Čo robiť, aby dieťa neskončilo v nemocnici s črevnou virózou?
 5. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
 6. Goralské folklórne slávnosti po prvýkrát priamo v horách
 7. Za vysokou spotrebou sa často skrýva zlá kondícia motora
 8. Ktoré regionálne projekty podporí Nadácia COOP Jednota?
 1. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete 10 071
 2. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať 7 505
 3. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha 7 300
 4. Pozrite si, kedy hrá futbalové zápasy vaše mesto či dedina 6 369
 5. Miliónová autorka Táňa K. Vasilková: Po úspechu som netúžila 5 710
 6. Kde u nás kúpite domácke potraviny 2 928
 7. Dobrá správa pre pacientov s cukrovkou 2 498
 8. Držanie peňazí na bežnom účte robí Slovákov chudobnejšími 1 889
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Klinický psychológ a súdny znalec Dušan Kešický.

Ľudia si často nepriznajú, že sa stali obeťou podvodu.


5. aug
Členovia boardu Pixel Federation, Marek Stankovič a Daniel Duranka

Slovenské videoherné štúdio ťahá nahor aj pokračovanie trháku, s ktorými začínalo.


7 h
Peter Schutz.

Scenár, že Matovič, Heger a Kollár pôjdu na predčasné voľby, je veľmi nepravdepodobný.


7 h
Ranný brífing SME

Prečítajte si najdôležitejšie správy.


32m

Neprehliadnite tiež

Urologička Patrícia Häuserová.

Ochorením trpia častejšie ženy než muži.


13 h
Cukrovka nebolí, ale je nebezpečná, upozorňujú lekári.

Vedci sa teraz zamerajú na možnú príčinnú súvislosť chorôb.


ČTK 6. aug
Ilustračné foto.

Nová štúdia otvára otázky o zmysle užívania antidepresív.


3. aug

Týždenný podcast o novinkách z vedy.


a 3 ďalší 3. aug
SkryťZatvoriť reklamu