SME
Nedeľa, 29. november, 2020 | Meniny má VratkoKrížovkyKrížovky

Botulizmus

Súhrnné informácie Clostridium botulinum Botulizmus je ťažká, život ohrozujúca otrava jedlom a nie nákazlivé ochorenie. Botulizmus je spôsobený požitím zle konzervovaných potravín, ktoré obsahujú botulotoxín. Tento botulotoxín je

Súhrnné informácie

Clostridium botulinum

Botulizmus je ťažká, život ohrozujúca otrava jedlom a nie nákazlivé ochorenie. Botulizmus je spôsobený požitím zle konzervovaných potravín, ktoré obsahujú botulotoxín. Tento botulotoxín je tvorený baktériou Clostridium botulinum. Ťažkosti pacientov spočívajú v zabránení prenosu signálu medzi nervami a svalmi a prejavujú sa ako ochrnutie postihnutých svalových skupín. Liečba zahŕňa odstránenie botulotoxínu z tela, podanie protijedu ako aj symptomatickú terapiu. Od zavedenia podávania protijedu sa úmrtnosť, ktorá bola predtým až 90 %, značne znížila. Najlepšia prevencia sa zakladá na nepožívaní žiadnych konzerv, ktoré sú vzduté. Rovnako to platí pre obsach pohárov, ktorých vrchnáky sú netesné. To platí najmä pre domáce zaváraniny. Botulotoxín možno zničiť varom.

Všeobecné informácie

Pod botulizmom rozumieme otravu jedlom, ktorá je spôsobovaná botulotoxínom. Pomenovanie botulizmus je odvodené od latinského slova botulus, ktoré znamená asi toľko ako klobása/saláma. Klobása bola kedysi obzvlášť často znečistená botulotoxínom. Pod toxínom rozumieme jed, ktorý je tvorený mikroorganizmami, ako napr. baktériami, ale aj rastlinami alebo zvieratami, a po istej inkubačnej dobe vykazuje špecifický účinok. Botulotoxín je neurotoxín, pôsobí teda špecificky škodlivo na nervový systém. Botulotoxínom sa blokuje neuromuskulárny prenos, čiže prenos nervového signálu na svalovú bunku. Následkom je ochabnuté ochrnutie postihnutého svalu. Botulotoxín patrí k najsilnejším známym jedom. Už 0,1 mikrogramu, to je 0,0001 mg, je pre človeka smrteľných.

 

Z histórie

Botulizmus bol po prvýkrát popísaný v r. 1820 Justinom Kernerom na podnet epidémie, ktorá bola spôsobená požitím znečistenej klobásy/salámy. Až v r. 1897 sa van Ermengovi podarila izolácia botulotoxínu. V západných vyspelých civilizáciách sa otrava botulotoxínom medzičasom stala veľmi zriedkavá. Ak sa objavia príznaky tohto druhu, potom väčšinou doma spracovanými potravinami. Tak sa otrávili v polovici júla 2002 vo Fürstenwalde/Brandenburg štyri osoby doma zaváranou pečeňovou klobásov z diviny. 52-ročná žena zomrela mesiac potom, kým ostatné tri osoby otravu po dlhých týždňoch pobytu v nemocnici prežili.

 

Pôvodca ochorenia

Botulizmus vzniká ako následok pôsobenia botulotoxínu na ľudský organizmus. Botulotoxín je tvorený baktériou Clostridium botulinum.

Clostidium botulinum je gram-pozitívna, spóry tvoriaca tyčinkovitá baktéria, ktorá patrí k rodu bacillaceae. Iní zástupcovia tohto rodu, ktorí môžu tvorením toxínov vyvolať život ohrozujúce ochorenie, sú napr. Clostridium perfringens (plynová sneť), Clostridium tetanie (tetanus) alebo Bacillus anthracis (slezivnová sneť). Spóry Clostridia botulina sa vyskytujú na celom svete. Spóry slúžia na zachovanie, šírenie a rozmnožovanie klostrídií.

Existujú rôzne typy Clostridia botulina. Pre človeka sú nebezpečné toxíny typov A, B, E a F. Clostridium botulinum je obligátne anaeróbna baktéria. To znamená, že len pri neprítomnosti kyslíka je životaschopná a môže tvoriť toxíny.

 

Častosť

Botulizmus sa vyskytuje sporadicky.

 

Prenos

Pretože spúšťačom ochorenia je toxín a infekcia nenastáva baktériou, jedná sa o otravu a nie o nákazlivé ochorenie. Toxín je prevažne prijatý spolu s potravou, preto sa jedná o otravu jedlom. Osobité ohrozenie vychádza pritom z potravinových konzerv bohatých na bielkoviny, ktoré obsahujú napr. mäso, ryby alebo strukoviny, ktoré sú znečistené Clostridiom botulinom. Pri uzatvorení vzduchu sa baktéria môžu rozmnožovať a tvoriť toxíny.

Pri priemyselne vyrábaných konzervách je nebezpečenstvo pomerne malé, doma vyrábané konzervy ukrývajú vyššie riziko. V ca. 90 % všetkých prípadov botulizmu boli zdrojom toxínu domáce konzervy. Podozrivé sú všetky konzervy, ktoré sú vyvíjaním plynu naduté, resp. poháre, ktorých vrchnáky na gume viečka nedržia. Zvýšené nebezpečenstvo vychádza aj z údeného mäsa a rýb. Vo všeobecnosti majú botulotoxínom znečistené potraviny chuť a pach kyseliny maslovej (butánovej), pretože klostrídie uvoľňujú bielkoviny štiepajúce enzými. Avšak pri type E sa potravniny zdajú úplne normálne. Typ E sa vyskytuje prevažne pri rybacích konzervách, resp. údených rybách.

Rozhodujúce pre šírenie toxínu je schopnosť Clostridia botulina tvoriť spóry. Zahriatím potravín na ca. 100 °C sa klostrídie síce zničia, spóry sú však odolné voči teplu a môžu prežiť ohrievanie na 100 °C niekoľko hodín. Pri uzavretí vzduchu môžu spóry vytvárať nové klostrídie a toxíny. Spóry však môžu byť zničené počas 30 minút v 120 °C horúcej pare. Botulotoxín naopak nie je tepelne odolný: zničí sa varením danej potraviny v priebehu niekoľkých sekúnd.

Osobitná forma botulotoxínu postihuje dojčatá v prvých mesiacoch života, hovorí sa potom o infantilnom botulizme. Táto forma botulizmu bola prvýkrát popísaná v r. 1976. Rozhodujúce tu nie je požitie botulotoxínu, ale požitie spór, ktoré sa obzvlášť často vyskytujú v mede. V dôsledku osobitných podmienok v detskom čreve, ktoré umožňujú rozmnoženie anaeróbnych baktérií pri uzavretí kylíka, nastáva tvorenie toxínu až v čreve pacienta. Napriek vylučovaniu klostrídií, spór a toxínov so stolicou, nie sú doteraz známe prenosy botulizmu medzi jednotlivými ľuďmi.

Toxín môže byť v princípe aj vdýchnutý a prijatý cez pľúca. To je však veľmi zriedkavý prípad. Ďalšou skôr zriedkavou formou prijatia botulotoxínu je ranami, ktoré sú infikované klostrídiom. O tejto forme botulizmu bolo prvýkrát referované v r. 1951.

 

Inkubačná doba

Inkubačná doba činí podľa požitia jedu spravidla 12 až 36 hodín. Čím je inkubačná doba kratšia, tým ťažšia je otrava a primerane k tomu je potom aj vyššia miera úmrtnosti. Pri obzvlášť malých množstvách jedu však inkubačná doba môže trvať až do desiatich dní.

Ak pacient požil spóry a rozmnoženie klostídií s tvorením toxínu prebieha až v čreve pacienta, nie sú spätné závery o inkubačnej dobe možné.

 

Symptómy

Ťažkosti pri botulizme vznikajú v dôsledku blokovania prenosu signálu medzi nervami a svalmi. Prejavujú sa ako ochrnutie daných svalov.

Najprv sú postihnuté očné svaly. Pacienti vidia nejasne, sú svetloplachí, sťažujú sa na dvojité videnie a len ťažko môžu udržať oči otvorené. Pri ďalšom priebehu choroby sa vyskytujú znaky bulbárnej paralýzy. Pod tým rozumieme javy ochrnutia svalov pier, jazyka, podnebia a hrtanu. To vedie k rečovým poruchám a hlavne k ťažkým poruchám prehĺtania s nebezpečenstvom aspirácie, čiže pohltenia jedla, nápojov alebo slín do dýchacích ciest. Poruchy pri prehĺtaní sú dodatočne zosilnené výrazným suchom v ústach.

Ak ochrnutie zasiahne svalstvo vnútorných orgánov, vyskytuje sa nevoľnosť, zvracanie, hnačky, neskôr zápchy a kŕčovité bolesti brucha. Ochrnutia sa šíria od hlavy zostupne na všetky svaly. Obzvlášť nebezpečné je ochrnutie dýchacieho svalstva, ktoré bez ošetrenia vedie k smrti zadusením. Počas celého priebehu ochorenia sú pacienti pri plnom vedomí.

Dojčatá s botulizmom sú nápadné všeobecným nepokojom ako aj odporom k prijímu potravy. Poruchy pri prehĺtaní ako aj neschopnosť otvoriť očné viečka sú až prídavné symptómy. Ďalším postupovaním ochorenia dochádza ku slabosti celého svalstva. Ak ochrnie dýchacie svalstvo, vzniká nebezpečenstvo ohrozenia života. Je celkom možné, že niektoré prípady takzvaného náhleho detského úmrtia sú spôsobené infantilným botulizmom.

 

Diagnóza

Diagnóza sa stanovuje na základe typických neurologických ťažkostí pacientov v súvislosti s požitím zaváraním, resp. údenín. Často sú postihnuté viaceré osoby naraz. Na uistenie sa o diagnóze, sa na myši prenesie sérum pacienta raz s a raz bez súčasného podania antitoxínu, čiže protijedu. Ak uhynú myši, ktoré nedostali žiadny antitoxín, ide určite o botulizmus.

 

Liečba

Pacietni s podozrením na botulizmus musia byť ihneď prijatí do nemocnice. Liečba zahŕňa elimináciu jedu, čiže odstránenie botulotoxínu z tela, podanie antitoxínu, čiže protijedu, ako i symptomatickú liečbu, čiže liečenie ťažkostí.

 

Eliminácia jedu

Pretože botulotoxín spôsobuje aj ochrnutie svalstva žalúdočno-črevného traktu, udáva sa pokus o odstránenie toxínu tak zo žalúdka ako aj z čreva. Cieľ spočíva v zabránení ďalšej resorpcie, čiže prijatia jedu zo žalúdočno-črevného traktu do krvi. Toto je možné napr. výplachom žalúdka a podaním preháňadiel.

 

Antitoxím

Vlastná liečba spočíva v podaní antitoxínu, čiže protijedu. Existuje trivalentný antitoxín, ktorý je účinný proti typom A, B a E. Ak je typ botulotoxínu známy, resp. už určený, môže byť podávaný aj monovalentný antitoxín. Antitoxín pochádza z koňa a môže vyvolať alergické reakcie, ako napr. sérovú chorobu, ale aj anafylaktický šok. Pred podaním antitoxínu sa prevádza na pacientovi testovanie, napr. podaním malého množstva antitoxínu bezprostredne pod kožu. Ak nedôjde k alergickej reakcii, podáva sa antitoxín priamo do žily. Antitoxín môže inaktivovať iba botulotoxín nachádzajúci sa v krvi a nie viazaný na tkanivové štruktúry.

 

Symptomatická terapia

Mimo podania antitoxínu je nutná symptomatická liečba pacienta orientovaná na ťažkosti. K tomu patrí, najmä pri ochrnutí dýchacieho svalstva, respirácia pacienta. Pri poruchách pri prehĺtaní je často nutná umelá výživa, ako aj odsanie obsahu žalúdka, aby sa zabránilo aspirácii s nebezpečenstvom zápalu pľúc.

Liekmi, ktoré umožňujú prenos vzruchov medzi nervami a svalmi, môže byť taktiež dosiahnuté zlepšenie ťažkostí. Prostigminom môže byť napr. priaznivo ovplyvňované ochrnutie črevného svalstva. Cholinergiká zase zlepšujú rozmazané videnie. Dojčatá s botulizmom sú liečené čisto symptomaticky. V ťažkých prípadoch sa môže zvážiť výmenná transfúzia krvi. Od podania antitoxínu by sa podľa možnosti malo upustiť.

Ak sú východiskovým bodom botulizmu infikované rany, je operatívne ošetrenie väčšinou nevyhnutné. Dodatočne sa odporúča podávanie antibiotík, ktoré pôsobia proti Clostridiu botulinu, ako napr. penicilín.

 

Komplikácie

Najviac obávanými komplikáciami pri pacientoch s botulizmom sú ochrnutia dýchacieho svalstva, ktoré neošetrené vedú k smrti, a zastavenie srdca.

 

Prognóza

Ide o ťažké, život ohrozujúce ochorenie. Zotavenie po prekonanom ochorení trvá mesiace. Prejavy ochrnutí miznú mnoho mesiacov len veľmi pomaly.

 

Letalita

Úmrtnosť pri botulizme bola pred zavedením používania antitoxínu až 90 %. Odkedy je k dispozícii antitoxín, mohla úmrtnosť významne klesnúť až na ca. 10 – 15 %.

 

Profylaxia

Botulizmu možno úspešne predchádzať tým, že sa zriekneme požitia potravín zo vzdutých konzerv, resp. z netesne uzavretých pohárov. Pretože môže byť botulotoxín teplom zničený, mali by byť potraviny v pochybných prípadoch krátko zahriate, resp. povarené.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Primár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Bývanie v meste predlžuje život
 2. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
 3. Pomôžte ľuďom v núdzi v najväčšej potravinovej zbierke v Tescu
 4. Porsche Unseen: Tajné projekty dizajnérskej kuchyne, časť druhá
 5. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
 6. Aká je chémia vôní
 7. Helske očarila nemeckých dôchodcov
 8. Koronakríza: Ako vyzerá jeden deň operátorky infolinky?
 9. Tento rok by mal 70: Legenda Karola Duchoňa ožije u vás doma
 10. Hubert – keď život chutí už 195 rokov
 1. Darček? Špičková autonavigácie Mio Spirit 8670 Full EÚ Lifetime!
 2. Pomôžte ľuďom v núdzi v najväčšej potravinovej zbierke v Tescu
 3. Aké sú dopady pandémie na financie ľudí?
 4. Účastníci charitatívneho behu No Finish Line nabehali 26 007 km
 5. Porsche Unseen: Tajné projekty dizajnérskej kuchyne, časť druhá
 6. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
 7. Počúvaním hluku chránime váš sluch
 8. Aká je chémia vôní
 9. Helske očarila nemeckých dôchodcov
 10. Tipy na cenovo výhodné vianočné darčeky, ktoré aj potešia
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 32 230
 2. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 16 574
 3. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 004
 4. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 12 641
 5. Predplatená telefónna karta s kreditom 10 € v denníku SME 9 746
 6. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 9 126
 7. Aká je chémia vôní 8 736
 8. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 557
 9. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 379
 10. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 8 095
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Vizualizácia projektu Pod Vinicou.
EKONÓMIA ĽUDSKOU REČOU

Lacnejšie tovary a bývanie? Šesť najčastejších mýtov o socializme

Z priemernej mzdy si dnes kúpite násobne viac.

Dubček veril v socializmus s ľudskou tvárou.
Na nákladných vlakoch musia byť čierni pasažieri pripravení na každé počasie, na bod mrazu aj horúčavy. Na snímke je jeden z Aminových spolujazdcov.

Mads Mikkelsen pre SME: Som slávny, som úspešný, ale toto som chcel?

Slávny dánsky herec priznáva, že mu niekedy pomôže pohár vína.

Dánsky herec Mads Mikkelsen.

Neprehliadnite tiež

Vedci zistili, koľko pohybu vynuluje celodenné sedenie

Čokoľvek je lepšie, ako nerobiť nič.

Prevádzková nepresnosť vyvolala otázky o účinnosti vakcíny AstraZeneca

Dobrovoľníci, ktorí dostali nižšiu dávku, ako sa plánovalo, prekvapujúco získala vyššiu ochranu.

Očkovanie, vakcína
Ilustračná fotografia.