SME
Streda, 29. jún, 2022 | Meniny má Peter, Pavol, Petra

Pri lenivom čreve nesiahajte hneď po preháňadle

Keď hovoríme o zlom trávení, či o problémoch s „lenivým črevom" - zápche, ani si možno dostatočne neuvedomujeme, že trápi pomerne početnú časť populácie.

V rámci prevencie zápchy je potrebné dbať na dostatočný prísun tekutín.V rámci prevencie zápchy je potrebné dbať na dostatočný prísun tekutín. (Zdroj: FLICKR.com)

Keď hovoríme o zlom trávení či o problémoch s „lenivým črevom" - zápche, ani si možno dostatočne neuvedomujeme, že trápi pomerne početnú časť populácie.

Zrejme nie každý by vedel presnejšie popísať, za akých okolností vlastne môžeme hovoriť o zdanlivo banálnom zdravotnom probléme - zápche - obstipácii. Často vzniká ako dôsledok diétnych chýb, nedostatku vlákniny v potrave, ale môže sa vyskytovať napríklad aj po užívaní určitých liekov, a tiež pri mnohých systémových ochoreniach. Niektorí odborníci rozlišujú akútnu a chronickú zápchu. Akútna sa vyvinie počas niekoľkých dní až týždňov, chronická obstipácia býva charakterizovaná zmenou v črevných návykoch (forma a frekvencia stolice) a vyskytuje sa najmä u starších pacientov. Často tí, u ktorých sa objavia problémy tohto druhu, samovoľne siahajú po rôznych preháňadlách, neuvedomujúc si možné riziká. Tu treba varovať aj pred scestným riešením redukcie hmotnosti, ktoré nezriedka v užívaní laxatív hľadajú mnohé mladé dievčatá a ženy. Jedna z hlavných zásad znie: o užívaní preháňadiel sa rozhodne poraďte s odborníkom.

Malá škola trávenia

Pripomeňme si aspoň v skratke, ako prebieha tráviaci proces. V ústach sa prijatá potrava premieša so slinami - pomocou amylázy ptyalín už tu dochádza k štiepeniu zložitých cukrov na jednoduché a následne sa rozžutá potrava dostane do žalúdka, kde sa zmieša s tráviacimi šťavami. Jej konzistencia sa mení na jemnejšiu, kašovitú, masa následne prechádza do tenkého čreva, kde sa zrieďuje. V tenkom čreve, ktorý je veľmi dôležitým tráviacim orgánom, dochádza k resorpcii - vstrebávaniu živín do krvi a následne do celého organizmu. Trávenina sa peristaltikou tenkého čreva posúva ďalej do hrubého čreva. Nestráviteľné zvyšky potravy, ako napríklad celulóza - vláknina, ktorú obsahuje najmä ovocie, zelenina či celozrnné výrobky spôsobujú, že peristaltika tenkého čreva je výraznejšia. Vláknina pôsobí okrem iného aj ako akási biologická „kefa", ktorá črevo prečistí a jej závažný nedostatok v potrave môže spôsobovať práve zápchu.

Z tenkého čreva sa trávenina presúva do hrubého čreva, kde sa vstrebávaním obsiahnutej vody zahusťuje. Za spolupôsobenia rôznych črevných baktérií, ktorých máme v hrubom čreve asi jeden a pol kilogramu, dochádza k rozkladu a následnému vylučovaniu odpadových látok. Počas procesu kvasenia a hnitia zvyškov potravy vznikajú v hrubom čreve plynné i kvapalné látky, niektoré z nich - napríklad metán, môžu pri vyššom množstve dokonca spôsobovať bolesti hlavy, ale v zásade si organizmus dokáže s nimi poradiť. Väčšina týchto látok sa vylúči z tela von. Ak hrubé črevo pracuje pomaly a jeho obsah sa príliš zahusťuje, dochádza k zápche - hromadeniu stolice vo vnútri čreva.

Kedy možno hovoriť o zápche?

zapcha_3_maly_text.jpgProblémy so zápchou vedia poriadne znepríjemňovať a komplikovať pracovný aj súkromný život. Ktovie koľko prehraných bitiek, zlých štátnických rozhodnutí či hoci nespravodlivo oznámkovaných písomiek má spoločného menovateľa - zlé trávenie. Napríklad taký Napoleon o tom vraj vedel svoje...

Kedy teda dochádza k javu „lenivého čreva"? O zápche môžeme hovoriť vtedy, ak dochádza k vyprázdňovaniu stolice menej ako tri razy do týždňa so zahustením črevného obsahu a s ťažkosťami pri vyprázdňovaní. V takom prípade je pasáž (pohyb stolice) hrubým črevom spomalená a nezriedka ju sprevádza aj porucha tzv. defekačného reflexu - návyku na vyprázdnenie stolice. Pôvodná definícia zápchy nebola dostatočne spresňujúca, vychádzala z určenia normálneho počtu stolíc (3 denne - 3 za týždeň). V odbornej publikácii Gastroenterológia (VEDA - vydavateľstvo SAV, Bratislava 2006) gastroenterológ MUDr. Ladislav Kužela, CSc. uvádza, že podľa najnovšej definície obstipácie z roku 1999 (Rímske kritériá II.) „musí mať pacient dve alebo viac z nasledujúcich ťažkostí, ktoré musí pociťovať minimálne 25 % z času, v priebehu minimálne 3 mesiacov (tie nemusia po sebe nasledovať), počas predchádzajúcich 12 mesiacov:

1. námaha pri defekácii (pri >1 zo 4 defekácií),

2. pocit nekompletného vyprázdnenia po stolici (pri >1 zo 4 defekácií),

3. tvrdá alebo „bobkovitá" stolica (pri >1 zo 4 defekácií)

4. stolica < ako 3-krát do týždňa,

5. nutnosť manuálnej evakuácie stolice (pri >1 zo 4 defekácií).

Na základe tejto definície vyplýva, že samotné ťažkosti menej častej defekácie nie sú dostačujúce na diagnózu obstipácie a, naopak, problémy pri vyprázdňovaní, aj napriek neprítomnosti menej častých stolíc, sú dostačujúce (zároveň aj prítomné u väčšiny pacientov) na diagnózu obstipácie." Ďalej MUDr. Ladislav Kužela vysvetľuje, že pri diagnostikovaní je preto dôležité, aby sa lekár opýtal pacienta, čo vlastne pod pojmom obstipácia rozumie a následne by mal starostlivo rozanalyzovať všetky symptómy. Tieto poznatky mu poslúžia k tomu, aby nakoniec mohol jasne stanoviť, či skutočne ide o obstipáciu. S pacientom je potrebné prebrať aj jeho diétne zvyklosti, fyzické aktivity, zmenu v symptómoch, liekovú a takisto rodinnú anamnézu (orientácia na onkologické ochorenia) - to všetko s presným opisom bolestí pomáha pri lokalizácii základného ochorenia.

Dôležitá je črevná mikroflóra

Poruchy vyprázdňovania sú častým zdravotným problémom, vo väčšine prípadov však ich príčiny nemusia byť závažné. Rozhodne však problémy s obstipáciou nepodceňujte, pretože, ako sme už uviedli, zápcha môže byť aj príznakom závažného ochorenia. Význam črevných baktérií, ktoré sa podieľajú na správnom fungovaní tráviaceho procesu sme už spomínali, podčiarkuje ho aj gastroenterológ - hepatológ MUDr. Marián Oltman, PhD., ktorý vysvetľuje, že, „štruktúra čreva a jeho bakteriálne zloženie je rozhodujúce pre náš normálny a kvalitný život, takže starostlivosť o to, aké máme v čreve baktérie, je naozaj namieste.

Väčšinu z nás dojčili materským mliekom - materské ženské mlieko obsahuje cukrové zvyšky, ktoré sú enormným „afrodiziakom" pre správne probiotické baktérie. Takže najväčší dar od matky je okrem lásky práve dojčenie. Ak raz získame v detstve kvalitnú črevnú mikroflóru, má tendenciu ostať takou po celý život. A kvalitná mikroflóra od útleho detstva zabezpečí, že títo ľudia netrpia zápchou, poruchami tráviaceho traktu, syndrómom dráždivého čreva, nemajú potravinové alergie a pod. U ľudí, ktorým sa toto nedostalo, alebo mali genetickú danosť pre poruchy v trávení, sa nakoniec porucha aj prejaví.

Takí pacienti sa potom stávajú „nadužívačmi" rôznych chemických laxatív, ktoré im črevnú mikroflóru definitívne zničia. Pri liečbe zápchy a obnove črevnej mikroflóry sú vhodné probiotiká, treba aplikovať tzv. zvyškovú stravu (obsahuje množstvo látok, ktoré sa v procese trávenia nespotrebujú, ale vylúčia z tela von - napríklad vláknina), existuje aj množstvo výživových doplnkov, dostupných v lekárňach. Ďalším vhodným prostriedkom je laktulóza, ktorá jednak zmäkčuje stolicu, a tiež pomáha udržiavať správnu probiotickú mikroflóru v čreve. A dôležitá je trpezlivosť. Existujú rôzne edukačné programy, ktoré ľudí s takýmto problémom trávenia a vyprázdňovania dokážu vrátiť do normálneho vzorca správania sa čreva."

Symptómy zápchy

 • Sťažené a menej časté vyprázdňovanie čreva, pocity nepohodlia v bruchu, ktoré vznikajú v dôsledku hromadenia plynov, kožná vyrážka, povlak na jazyku, zápach z úst, bolesti hlavy.
 • Ak zápchu sprevádza strata hmotnosti a prítomnosť krvi v stolici, treba čo najskôr navštíviť lekára, môže ísť o príznaky možného nádorového postihnutia hrubého čreva (najmä u ľudí vo veku nad 60 rokov).
 • Kompaktná a veľmi tuhá masa stolice - označuje sa aj ako fekalóm - je prakticky z čreva nevytlačiteľná a často sa vyskytuje u starších pacientov, ktorí sú dlhodobejšie pripútaní na lôžko. Odstránenie fekalómu z čreva sa musí často riešiť v nemocničnom zariadení. Niekedy bývajú sprievodnými príznakmi aj horúčky a iné symptómy, ktoré môžu sťažiť správne diagnostikovanie.

Príčiny zápchy

Bývajú rôznorodé - väčšinou sú spôsobené zlou životosprávou, a tak môže dochádzať až k vzniku chronickej zápchy. Tento typ obstipácie je vyvolaný nedostatočným objemom stolice pri nevyhovujúcej životospráve, keď prijímame potravu s nízkym obsahom vlákniny. Malý objem stolice totiž nepostačuje na to, aby vyvolal intenzívnejšiu črevnú peristaltiku, preto je vyprázdňovanie čreva menej časté a neúplné.

Podľa toho, čo obstipáciu vyvoláva, odlišujeme jej viaceré formy:

 1. zápcha, ktorá vzniká v dôsledku situačných alebo exogenných faktorov, ako je napríklad imobilita pacienta,
 2. farmakologické príčiny - obstipácia, ktorá vzniká v dôsledku užívania niektorých liekov,
 3. sekundárna obstipácia - vzniká následkom organického ochorenia, ktoré môže vyvolať nervovú, psychosomatickú alebo psychiatrickú obstipáciu,
 4. obstipácia, ktorá vzniká v dôsledku pomalého prechodu hrubým črevom,
 5. obstipácia, ktorá vzniká v dôsledku ochorenia v análnej oblasti,
 6. ak vyvolávateľa obstipácie nepoznáme, označujeme ju ako idiopatickú (funkčnú).
Ochorenia, ktoré môžu spôsobovať zápchu
 • Črevné ochorenia - zrasty po operáciách, Crohnova choroba, zápaly, nádory čreva
 • Ochorenia análneho otvoru (abscesy, fisúry - trhliny), komplikované hemoroidy
 • Neurologické ochorenia
 • Poruchy látkovej premeny
 • Dlhodobý pobyt na lôžku
 • Dlhotrvajúce diéty, poruchy príjmu potravy (napr. mentálna anorexia)
 • Psychické príčiny (strach z vyprázdňovania, potláčanie defekácie - vyprázdňovania, nedostatok času na vyprázdnenie čreva atď.)

S preháňadlom nepreháňajte

Preháňadlá by sme teda mali užívať s rozvahou a opatrne, rozhodne je najrozumnejšie poradiť sa odborníkom. Mnohé z nich, aj prírodného pôvodu, môžu totiž pri dlhodobejšom užívaní črevo natoľko podráždiť, že spôsobia následné kŕče až hnačku. Navyše niektoré preháňacie soli môžu spôsobovať nebezpečné odvodnenie organizmu, pretože viažu vodu a dokonca sa vstrebávajú do krvného obehu.

Iné druhy preháňadiel v podobe rôznych nabobtnávajúcich látok majú takisto ambíciu uľahčiť činnosť čriev. Často však majú, najmä v prípade nesprávneho užívania, množstvo nežiaducich účinkov - môžu spôsobiť dehydratáciu organizmu, ochudobniť ho o dôležité minerálne látky, vitamíny a v konečnom dôsledku spôsobia v podstate opak - črevo zlenivie a o slovo sa paradoxne hlási to, proti čomu ste „bojovali" - zápcha.

Vhodný prostriedok, určený na zápchu, by rozhodne nemal spôsobovať žiadne kŕče, hnačky, nemal by mať žiadne nežiaduce účinky, musí byť bezpečný pre malé deti, tehotné ženy i starších ľudí, nesmie účinkovať mimo čreva, a nesmie viesť k návyku a následnému zleniveniu čreva.

„Preháňadlá v dôsledku nesprávneho užívania vždy prinesú viac škody ako osohu," potvrdzuje gastroenterológ a hepatológ MUDr. Marián Oltman, PhD. „Tie, ktoré sú založené na chemickom ovplyvňovaní motility - hybnosti čreva, nakoniec vedú k takému rozvratu motility, že návrat k pôvodnému vzorcu správania sa čreva nie je možný. Naozaj treba varovať pred nadmerným užívaním laxatív, ktoré nie sú na prírodnej báze, lepšie je konzumovať zvyškovú stravu. Ak už treba po niečom siahnuť, potom je vhodným riešením laktulóza. Je to umelý cukor a výborné palivo pre naše probiotické baktérie, nachádzajúce sa v hrubom čreve. Akútne ťažkosti, samozrejme, možno riešiť pomocou preháňadiel, treba však varovať pred dlhodobým nadužívaním. V takom prípade vzniká návyk, mnohí takíto pacienti si následne zvyšujú dávky, kombinujú viaceré laxatíva, a potom už nik nevie, aké chemické pokyny črevo dostáva. V čreve máme totiž receptory, ktoré riadia bunky hladkého svalstva. Pohybový vzorec čreva je relatívne zložitý, črevo sa hýbe segmentálne, celkovo i lokálne, a to všetko sú automatizmy, ktoré pociťujeme až vtedy, keď sa narušia a dochádza k lokálnej poruche peristaltiky," vysvetľuje MUDr. Marián Oltman.

Ako možno zápche predchádzať

 • Dbať na dostatok pohybu.
 • Príjem optimálneho množstva tekutín.
 • Pravidelný príjem potravy.
 • Potravu treba dôkladne požuť a nejesť hltavo.
 • Uprednostniť potraviny s dostatočným obsahom vlákniny (zelenina, ovocie - orechy, figy, sušené slivky, celozrnný chlieb a pečivo, jogurty - zvlášť vhodné sú tie s probiotickými kultúrami a pod.).
 • Vylúčiť zo stravy biely chlieb a pečivo, banány, jablká, silný čierny čaj, bielu ryžu a pod.
 • Nikdy nezadržiavať stolicu, akonáhle cítite potrebu, návštevu toalety neodkladajte.
 • Ak je to možné, snažte sa ísť na toaletu každý deň približne v tom istom čase, aj keď potrebu nepociťujete.
 • Užívaním potravín alebo výživových doplnkov s obsahom probiotických kultúr napomáhame udržiavaniu optimálneho stavu črevnej mikroflóry, a tým aj kvalitného trávenia.

Liečime zápchu

Pri problémoch so zápchou by sme teda nemali bezmyšlienkovite siahať po preháňadlách, určite je vhodné informovať sa u lekára, ktorý vám odporučí najvhodnejší postup, zodpovedajúci vášmu aktuálnemu zdravotnému stavu a okolnostiam. Lekár musí zvážiť množstvo faktorov, aby vybral najvhodnejší spôsob liečby - okrem iného napríklad aj vek pacienta, dobu trvania a intenzitu ochorenia, možnosti iného ochorenia, ktorého jedným z prejavov alebo dôsledkov môže byť práve zápcha a pod.

„Vtedy ide o tzv. sekundárny prejav - obstipácia sa môže vyskytovať napríklad pri iónových dysbalanciách, pri paralýze čriev, zauzlení čriev - ľudovo nazývanom mizerere, ale aj pri upchaní tepny, ktorá privádza krv, čo následne spôsobí infarkt čreva, môže ísť aj o trombózu žily, ktorá odvádza krv, potom pri urémii, pri cukrovke, pri rôznych poruchách štítnej žľazy, prištítnych teliesok, rôznych poruchách hypofýzy a pod.," doplnil MUDr. Marián Oltman.

Ďalej vysvetľuje, že napríklad „u starších ľudí sa zvykne vyskytovať stuhnutá stolica aj v dôsledku zanedbaného pitného režimu a veľmi dôležitý je pohyb- ten stimuluje aj črevo ako také. A, samozrejme, starší ľudia môžu mať aj neurologicky podmienené poruchy motility čreva, aj cievne podmienené poruchy. Napríklad ateroskleróza môže postihnúť aj tepenné cievy v brušnej oblasti, ktoré vyživujú črevo, a to sa potom mení. Najčastejšie príčiny však spočívajú v zlej životospráve. Môže ísť však aj o vrodené neurologické poruchy inervácie čreva, ktoré idú ruka v ruke s tým, že črevo sa nehýbe a stolica stojí. Tento problém však väčšinou zistíme už v útlom detstve a následne riešime."

V zásade sa liečba zápchy odohráva v troch základných rovinách: úprava stravovacích návykov, zmena životného štýlu a farmakologická liečba.

Strava - odporúča sa príjem potravy bohatej na vlákninu, ktorá zvyšuje objem stolice, je vhodné vyhýbať sa určitým druhom potravín, ktoré stolicu zahusťujú, dôležitý je prísun dostatočného množstva tekutín (vhodné je napríklad ráno nalačno vypiť pohár vlažnej vody). Súčasťou potravy by mali byť aj probiotické kultúry - prirodzene sa vyskytujú v mlieku a mnohých mliečnych výrobkoch (niektoré syry, bryndza a pod.) či kvasených výrobkoch. Avšak len niektoré baktérie mliečneho kvasenia prítomné v potravinách majú zdraviu prospešné probiotické vlastnosti. A práve tie označujeme ako probiotiká. Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sú to živé mikroorganizmy, ktoré pri podaní v dostatočnom množstve vyvolávajú zlepšenie zdravotného stavu hostiteľa.

Životný štýl - treba sa usilovať o pravidelný príjem potravy, jesť treba pomaly, nie hltavo a potravu je potrebné dokonale požuť, toaletu by sme mali navštevovať približne v rovnakom čase, najlepšie po jedle, aby sa využil tzv. gastrokolický efekt (podráždenie hrubého čreva náplňou žalúdka). Nemali by ste potláčať nutkanie na stolicu a je dôležité venovať vyprázdňovaniu dostatok času. Odporúča sa mierna denná fyzická námaha, ktorá priaznivo vplýva na prirodzené pohyby čreva.

Farmakologická liečba - využíva sa v prípade neúspechu pri úprave životosprávy, už sme však upozornili na samovoľné a nevhodné užívanie laxatív, ktorým si môžete, naopak, spôsobiť zdravotné problémy. MUDr. Ladislav Kužela v už spomínanej odbornej publikácii Gastroenterológia uvádza klasifikáciu laxatív na základe predpokladaného mechanizmu účinku do piatich skupín:

 • laxatíva tvoriace objemnú stolicu (prírodné alebo polysyntetické polysacharidy alebo deriváty celulózy),
 • laxatíva zmäkčujúce stolicu (soli dokuzátu aminerálny olej),
 • osmotické laxatíva (zmiešané roztoky elektrolytov obsahujúce polyetylén glykol a neabsorbovateľné cukry - napr. laktulóza,
 • salinické laxatíva (relatívne neabsorbovateľné katióny a anióny, ako napríklad magnézium sulfát),
 • stimulačné laxatíva (extrakty z rastlín seny, aloe a difenylmetánové deriváty).

Opäť treba zdôrazniť, že používanie farmakologickej liečby je vzhľadom na možné riziko komplikácií nutné pod dohľadom lekára. Napríklad spomínané laxatíva na báze solí môžu mať nežiaduce vedľajšie účinky - soli v nich obsiahnuté sa môžu vstrebávať do krvného obehu. Zrejme ste si položili otázku, či je teda bezproblémové užívanie preháňadiel na prírodnej báze. „Celulóza - vláknina, ktorú také laxatíva obsahujú, stimuluje motilitu čreva. A zvýšený obsah vlákniny je vždy dobrý, vláknina slúži aj ako potrava pre probiotické baktérie a nemajú ju rady patologické baktérie. A so správne fungujúcim črevom je to ako s autobusom plným dobrých ľudí - vagabund už doň nenastúpi," dodáva s úsmevom MUDr. Marián Oltman.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Primár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Večer stál chlieb dvojnásobok ako ráno. Ako hyperinflácia pripravila ľudí o úspory?
 2. Plyn v doprave môže byť medzičlánkom k nízkoemisnej budúcnosti
 3. Na čo nezabudnúť, ak plánujete na leto malé i väčšie výlety
 4. Slovenské oplátky ocenil aj svet. Receptúru pozná jeden človek
 5. Leto v Čechách a na Morave: Tipy na výlety v susednej krajine
 6. Špičková starostlivosť aj pre detských pacientov
 7. Spoločnosť Mars inšpiruje: Lepší svet pre domácich miláčikov
 8. Danube InGrid zvyšuje energetickú stabilitu aj v Bratislave
 1. Študenti spoznali nové výrobné trendy v Schaeffler Skalica
 2. Špičková starostlivosť aj pre detských pacientov
 3. Na čo nezabudnúť, ak plánujete na leto malé i väčšie výlety
 4. Leto v Čechách a na Morave: Tipy na výlety v susednej krajine
 5. Spoločnosť Mars inšpiruje: Lepší svet pre domácich miláčikov
 6. Slovenské oplátky ocenil aj svet. Receptúru pozná jeden človek
 7. Modernizácia VÚSCH rozšíri a skvalitní zdravotnú starostlivosť
 8. Danube InGrid zvyšuje stabilitu elektrizačnej sústavy
 1. Štyri veci, vďaka ktorým lepšie zvládnete infláciu 11 197
 2. Djerba: odlišná príchuť dovolenky v Tunisku 8 350
 3. Analytik Horňák: Niektorí výrobcovia budú musieť znížiť ceny 5 453
 4. Toto sú výhody, ktoré majú prémioví predplatitelia na SME.sk 3 950
 5. Čítajte odomknuté články na mobile, počítači a aj v tablete 3 745
 6. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME 3 146
 7. 91 kreslených správ o Slovensku, Ukrajine a celom svete 1 837
 8. ČSOB hľadá zamestnancov: Skvelá kampaň, chystajte životopis! 1 191
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu