Kedy sa rozhodnúť pre zubný implantát

Ktovie, čo by sme sa dozvedeli, ak by sme medzi ľuďmi spravili prieskum s otázkou, čo je zubný implantát a kedy je vhodné o ňom uvažovať. Mnohí sa implantátov boja napríklad pre prípadnú alergiu, tá sa však pri použití zodpovedajúcich materiálov môže vysk

(Zdroj: Fotolia)

ytnúť len v mimoriadne raritných prípadoch.

Neúplný chrup nie je iba estetickým problémom, ale môže mať aj zdravotné dôsledky. V mieste, kde vám chýba zub, sa okolité zuby môžu posúvať, zostupovať, a trpí aj kosť v mieste chýbajúceho zuba, pretože nie je dostatočne zaťažovaná, čo môže viesť k jej atrofii – úbytku kostnej hmoty. Navyše s neúplným chrupom nebudete môcť dôkladne požuť potravu.

Čo je implantát

Ak by sme mali odpovedať na otázku, čo je zubný implantát, odpoveď je relatívne jednoduchá. Je to náhrada zubného koreňa. Táto náhrada – obvykle vyrobená z kvalitnej zliatiny titánu, sa vsadí priamo do sánky alebo čeľuste tam, kde bol predtým koreň zuba.

Implantát je takmer celý ukrytý v čeľusti alebo sánke, do ústnej dutiny prečnieva len malá časť, ktorá slúži ako základ pre nasadenie zubnej korunky alebo zubného mostíka. Ak použijeme trochu hrubé prirovnanie pre lepšiu predstavu, implantát je čosi ako rozperka, do ktorej sa namiesto skrutky osadí základ – tzv. nadstavba. A na túto nadstavbu sa nakoniec osadí zubná korunka alebo mostík.

V súčasnosti je zubná implantológia oblasť zubného lekárstva, kde je vďaka kvalite materiálov a dlhoročným dôkladným znalostiam namieste uvažovať o implantáte vždy, ak nejaký zub chýba, alebo aj v situácii, keď zubný lekár na základe vyšetrenia predpokladá, že vlastný zub už má obmedzenú životnosť.

Kosť má prednosť

Kvalitu zubára mnohí často posudzujeme podľa toho, že sa snaží zub za každú cenu zachrániť. Zubný implantológ a ústny chirurg zo súkromnej zubnej ambulancie Lužák, s. r. o., v Dunajskej Strede MUDr. Richard Jurkovič, PhD. je však toho názoru, že „dnes je oveľa dôležitejšie uprednostniť ochranu kosti ako záchranu zubov, ktoré pri ich chorobách môžu veľmi vážne kosť ohroziť.

Takže vážne uvažovať o použití zubných implantátov je na mieste vždy, keď zub alebo zuby chýbajú, ale oveľa dôležitejšie, keď je z priebehu ochorenia – napríklad ak ide o deštruktívne zubné kazy, mŕtve zuby, parodontitídu – zápal závesného aparátu zubov, zrejmé, že náhrada zuba zubným implantátom prinesie postihnutému stabilné zdravie v ústnej dutine.“

Kedy neimplantovať

Lekár zdôrazňuje základnú zásadu, ktorú pri osádzaní implantátov treba dodržať. Jedine vtedy, ak sa dodrží, môže byť liečebný výsledok dlhodobý a stabilný. A tou zásadou je – neimplantovať do ústnej dutiny, v ktorej je prítomný akútny, ale najmä chronický zápal. Príkladom sú zle ošetrené mŕtve zuby s nálezom, nestabilná parodontitída – zápal závesného aparátu zubov, po starom parodontóza.

„Samozrejme,“ dodáva implantológ, „existujú stavy, keď zubný implantát nie je pre pacienta vhodný. Avšak skôr ako všeobecne písať o tom, kedy implantát nie je vhodný, je podľa môjho názoru mimoriadne dôležité, aby si pacient vyhľadal erudovaného zubného lekára, ktorému dôveruje a má na neho referencie od jeho dlhoročných pacientov.“ Ten mu podľa slov odborníka po dôkladnom vyšetrení individuálne poradí, či je pre neho požitie implantátu vhodné. Jedine to je zárukou reálnych očakávaní aj následnej starostlivosti o zdravie ústnej dutiny, v ktorej už implantáty sú.

Ani osteoporóza nemusí byť problém

„Vo všeobecnosti by som rád podotkol práve to, kedy sa implantáty môžu úspešne použiť, napriek tomu, že sa nesprávne informuje, že to tak nie je. Ide hlavne o stavy, keď pacient trpí osteoporózou, má cukrovku alebo iné chronické ochorenie.

Vo väčšine týchto stavov, za predpokladu, že sú dobre liečené a stabilizované príslušnými odborníkmi, je možné použiť zubné implantáty, dokonca s predpokladom porovnateľnej dlhodobej úspešnosti ako u zdravých jedincov,“ upresňuje lekár.

Základným predpokladom je opäť skutočnosť, že pacienta ošetruje zubný lekár, ktorý sa vie o takto postihnutých pacientov postarať a pripraviť ich na liečbu implantátmi a následne kontrolovať. Lekár ešte podčiarkuje, že pre dlhodobú stabilitu je rizikom fajčenie, avšak na druhej strane je aj fajčiarom možné pomôcť pri zvážení iných rizikových faktorov.

„Nesú“ rôzne druhy náhrad

Podľa lekára má zubný implantát tri možnosti využitia:

Implantát nahradí jeden zub
„Pokiaľ to okolnosti dovoľujú, preferujeme zavedenie implantátu ihneď po odstránení nenávratne poškodeného zuba. Zubný lekár by mal svojho pacienta sledovať a upozorniť ho na to, ak má niektorý zub taký poškodený, že je lepšie vymeniť ho.

Lekár tak docieli, že pacient sa vyhne komplikáciám ako je vznik zápalu u zubov, ktoré sa nedajú dôkladne ošetriť, alebo zlomeniu zuba, keď sa už z rôznych dôvodov nedá zabezpečiť jeho funkčná stabilita,“ hovorí Richard Jurkovič.

Základ pre fixný mostík
Keď zuby v ústnej dutine chýbajú, alebo je naplánované odstránenie viacerých zubov, treba podľa lekára uvažovať o ich náhrade zubnými implantátmi, pokiaľ sa lekár po porade s pacientom nerozhodne o inom definitívnom ošetrení.

„Pri náhrade viac ako jedného zuba môžeme pacienta následne ošetriť fixným mostíkom, resp. blokom koruniek. Rozdiel je v tom, že pri fixnom mostíku je počet nahradených zubov vyšší, ako počet použitých implantátov na ich podopretie. Pokiaľ sa nahrádza viac zubov, rovnakým počtom implantátov sa následne vyrobí buď blok koruniek – čiže korunky sú pre vyššiu stabilitu spojené do bloku, a to bez ujmy na estetike, alebo za istých okolností sa každý zub sa nahradí sólo korunkou umiestnenou na implantáte,“ vysvetľuje implantológ. Je viac kritérií, ktoré treba zvážiť, ale hlavným je následná dlhodobo stabilná funkcia a estetický výsledok ošetrenia.

Ukotvenie snímateľnej náhrady
Sú pacienti, ktorí už majú snímateľné náhrady, ktoré však pre zhoršujúcu sa stabilitu prestávajú plniť funkciu. V takom prípade možno podľa lekára vážne uvažovať o zlepšení funkčnosti použitím implantátov. Vhodnejšie riešenie však podľa neho je, ak snímateľná náhrada bude držať iba za pomoci implantátov a nie v kombinácii s vlastnými zvyškovými zubmi.

„Taká kombinácia je veľmi nestabilná a neprospela by funkčnosti náhrady a spokojnosti pacienta. Samozrejme, vo väčšine prípadov je vhodnejšie použiť fixné riešenia. U nich sa dá zabezpečiť oveľa dlhšia stabilita funkcie a spokojnosti pacienta. Opäť musím spomenúť, že je to na individuálnom, profesionálnom a zodpovednom posúdení zubného lekára,“ zdôrazňuje odborník.

Deti a implantáty

Uvažujete o implantáte pre vaše dieťa a nie ste si istí, či je to vhodné? Na Slovensku sa podľa Jurkoviča nik nešpecializuje na použitie implantátov v detskom veku. To však neznamená, že sa v individuálnych prípadoch nedajú s úspechom využiť.

„Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že použitie zubných implantátov u mladých mužov do cca 18 rokov života a u mladých slečien aspoň do cca 16. roku života treba veľmi dôkladne posúdiť a mať dostatok vedomostí na ich použitie. V tomto smere je do tohto veku kritická oblasť horných predných zubov, a to z toho dôvodu, že táto časť kosti dorastá ako posledná,“ vysvetľuje lekár.

Čo s vybitým zubom

Najčastejšie pri športe, úrazoch alebo bitke sa stáva, že zub sa dostane mimo svojho kosteného lôžka. Ak ide o dospelého pacienta, možno podľa lekára ihneď po vybití zuba uvažovať o implantáte. „Podmienkou, samozrejme, je dôkladné vyšetrenie stavu okolitých tkanív, klinické vyšetrenie pacienta v kresle zubného lekára, vyšetrenie pomocou 3D počítačovej tomografie, vďaka ktorej sa lekár môže presne oboznámiť so stavom kostného lôžka a na základe toho určiť najlepší postup ošetrenia,“ vysvetľuje lekár.

U detí treba brať do úvahy či ide o mliečny alebo trvalý zub. Lekár zdôrazňuje, že ak si dieťa vybilo mliečny zub, za žiadnych okolností ho nemožno nahradiť implantátom. Ak ide o chlapca pred 18. rokom a dievča pred 16. rokom, ide vždy o veľmi vážny stav, ku ktorému treba zakaždým individuálne pristupovať.

Ktoré sú kvalitné

Ak sa už niekto rozhodne pre implantáty, určite ho bude zaujímať, ako dlho vydržia. Životnosť implantátov podľa lekára priamo úmerne závisí od správneho výberu pacienta, jeho prípravy, prevedenia chirurgickej ako aj protetickej časti (samotná náhrada zuba, ktorú pacient vidí ako výsledok v ústach, na rozdiel od samotného implantátu, ktorý je umiestnený v kosti) a následnej starostlivosti dlhé roky po ukončení rekonštrukcie pomocou zubných implantátov.

„Keď je všetko profesionálne splnené, životnosť implantátov môže byť aj dlhšia ako životnosť pacientových vlastných zubov. Najčastejšie sa zubné implantáty vyrábajú z ušľachtilých, presne definovaných zliatin titánu. Na svete je zopár výrobcov, od ktorých berú materiál výrobcovia implantátov z celého sveta. Takže dôležité je skôr samotné perfektné následné spracovanie a výroba samotných implantátov, čo už vyžaduje vysokú profesionalitu. Ale to už tiež dokáže relatívne viac firiem po celom svete,“ vysvetľuje lekár. Dodáva, že len profesionálny zubný implantológ vie odlíšiť, ktorý systém zodpovedá potrebným požiadavkám. A nie reklama, pomocou ktorej dnes dokáže kdekto predať hocičo.

Vydrží doživotne?

Pacienti sa často pýtajú, či im implantát vydrží doživotne. „Je zaujímavé, že také otázky nedávajú predajcovi áut, kde vo väčšine prípadov nechajú niekoľkonásobne väčšie finančné čiastky, a auto im doživotne určite nevydrží, dokonca to ani nepožadujú. A to chcem upozorniť, že na rozdiel od auta, zuby na zubných implantátoch neodloží z úst ani na sekundu a sú neustále vystavené agresívnym slinám a nechcem špecifikovať, ako sú neustále extrémne funkčne zaťažované pri žuvaní, prípadne pri škrípaní alebo iných parafunkciách,“ hovorí implantológ Richard Jurkovič a dodáva:

„Isto sa dá konštatovať, že záruka zo zákona je dva roky v celej EÚ. Seriózni lekári garantujú päť rokov fixné práce na implantátoch. Ale to len svojou serióznosťou a profesionalitou, nie, že by to mala byť podmienka. O to dôležitejšie je, aby si pacienti veľmi dôkladne zvážili, komu zveria svoje zdravie a dajú peniaze, keď už idú do takých rekonštrukcií, kde sa používajú zubné implantáty.“

Poškodiť či nepoškodiť vlastné zuby

Aké sú rozdiely, ak by sme porovnali mostík alebo korunku urobenú na implantáte a na vlastnom zube? Implantológ hovorí, že „pri použití zubného implantátu sa zuby nemusia obrúsiť, a tým pádom nie je potrebné vážne zasiahnuť do celistvosti zubov, ktoré susedia s medzerou po chýbajúcom zube. Ak sa tak stane, tak pre náhradu jedného zuba sa, hoci riadene, doslova poškodia minimálne ďalšie dva zuby. Pri implantáte, na rozdiel od vlastného zuba, nehrozí, že sa pod korunkou pokazí alebo odumrie. To, samozrejme, hrozí každému vlastnému zubu, ktorý je ošetrený korunkou.“

Okrem toho lekár dodáva, že jedine implantát, tým, že bude fyziologicky zaťažovať kosť, zabezpečí, že kosť sa nebude ďalej odbúravať – atrofovať, teda že z kostného tkaniva nebude ubúdať. Prevenciu dlhodobej straty kosti dokáže zabezpečiť iba kvalitne zavedený a korunkou ošetrený zubný implantát.

Implantát a zápal

Pri vlastnom zube, ako aj u zubného implantátu je vždy riziko, že následkom zápalu sa oba môžu z kosti vylúčiť. Richard Jurkovič vysvetľuje, že pri vlastnom zube tento chorobný proces nazývame parodontitída – degeneratívne zápalové ochorenie závesného aparátu zuba, a pri implantáte hovoríme o periimplantitíde – zápalovom procese v tesnej blízkosti implantátu.

Ak sa zápal nelieči, dôsledkom bude strata implantátu a jeho uvoľnenie z kosti. „Na druhej strane,“ hovorí lekár, „ak je už implantát umiestnený v ústnej dutine, kde sú všetky ostatné zvyškové zuby zdravé a bez zápalu, tak šanca, že implantát bude postihnutý zápalom, sa radikálne znižuje.“

Každému pacientovi – či už s implantátmi, alebo bez nich, odporúča lekár absolvovať doživotné pravidelné prehliadky, pretože vďaka nim môžu lekári identifikovať začínajúci zápal, ktorý vo väčšine prípadov možno úspešne ambulantne liečiť a dlhodobo stabilizovať.

Najčítanejšie na SME Primár


Inzercia - Tlačové správy


 1. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 2. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 3. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 4. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 6. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 7. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 8. Kam do tepla v januári?
 9. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 10. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 1. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 2. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 3. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 4. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 5. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 6. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 7. Tipy pre atraktívne poprsie po dojčení. Plastike povedzte nie
 8. Stanovisko spoločnosti Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán
 9. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 10. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur
 1. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur 6 741
 2. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 5 550
 3. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 5 550
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 3 977
 5. Kam do tepla v januári? 2 521
 6. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 2 285
 7. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 2 272
 8. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 2 106
 9. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 1 308
 10. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali 1 287

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Televízia, kam Babiš a Zeman utekajú pred dotieravými otázkami

Politické diskusie nemajú na Barrandove veľkú sledovanosť, no sú lacné a zvyšujú prestíž moderátora.

DOMOV

Bitkári v škole v Demandiciach skončili, spolužiaci aj tak pykajú

Žiaci z obcí Lontov a Ipeľský Sokolec naďalej chodia do Demandíc.

KOMENTÁRE

Fico aj Danko sa zmenia na vítačov. To si pozrieme

Blíži sa čas, keď vláda bude musieť obhájiť príchod ekonomických migrantov.

EKONOMIKA

Sedadlá pre Boeing? Mohol by ich vyvíjať Trenčín (rozhovor)

Spoločnosť Adient vyrába sedadlá pre automobilový priemysel.

Neprehliadnite tiež

Za šírenie Čiernej smrti môže človek, hovorí provokatívna štúdia

Morová pandémia zabila v polovici 14. storočia viac než tretinu obyvateľov Európy.

Snažil sa zastaviť svoje kýchnutie, roztrhol si hrdlo

Vzácny prípad ukazuje, prečo by ste nemali zadržiavať kýchanie.

Pamäť je zrejme pozostatkom pradávnej infekcie

Spomienky môžu vznikať vďaka vírusu, ktorý sa správa ako HIV.

Matka pandémií. Od vražednej Španielskej chrípky prešlo sto rokov

Mýty a poučenia, ktoré vzišli z najsmrteľnejšej pandémie modernej histórie.

Šesť krokov, ako predchádzať ochoreniam

Zdravotníci vytvorili zoznam, vďaka ktorému možno predísť veľkej časti ochorení.