Čo robiť pri úrazoch detí

Obdobie leta sa v prípade detí nespája len s prázdninami, ale aj častejším výskytom úrazov. Paradoxne k úrazom detí najčastejšie dochádza v domácom prostredí, ktoré považujeme za najbezpečnejšie. Zranenia detí pri dopravných nehodách sú na druhom mieste.

(Zdroj: Fotolia)

Počet úrazov detí s ich vekom stúpa, rizikom je aj nechávať mladšie deti pod dozorom starších – aj tie sú stále len deti a v prípade úrazu mladšieho súrodenca môžu spanikáriť a namiesto podania prvej pomoci môžu nechať postihnuté dieťa osamote, čo môže mať tragické následky. Aj tu platí, že prevencia je lepšia ako následné riešenie problémov, snažte sa preto eliminovať všetky rizikové faktory od zabezpečenia domácnosti až po vhodný dozor nad deťmi počas neprítomnosti rodičov.

S vekom riziko stúpa

U detí do jedného roka veku sú najčastejšie tieto úrazy: zadusenie vankúšom, prikrývkou, zadusenie zvratkami, vdýchnutie drobných predmetov, popálenie horúcou fľaškou, pád z postieľky, z prebaľovacieho stola a pod. U batoliat a detí v predškolskom veku patrí k častým úrazom obarenie horúcou vodou, pády z nábytku, napríklad zo stoličky, stola, okna, utopenie pri páde do nádrže s vodou – dieťa sa môže utopiť aj v malom množstve vody. Časté sú aj otravy čistiacimi prostriedkami, chemikáliami a liekmi, treba ich preto odstrániť z dosahu detí.

U starších detí a mladistvých je rizikom aj otrava alkoholom, ktorá môže mať takisto tragickú dohru. S vekom stúpa aj riziko poranení pri pobyte vonku – pády z bicykla, z preliezačiek na detských ihriskách, pri jazde na korčuliach a pod. Netreba podotýkať, že hra so zápalkami sa môže skončiť nielen drobnými popáleninami, ale aj tragicky.

Samostatnou kapitolou sú dopravné úrazy – ich obeťami sú deti všetkých vekových skupín a podľa štatistík až 90 % prípadov takýchto úrazov zavinili samotné deti.


Prevencia je kľúčová

V rámci prevencie úrazov detí nezabúdajte na základné preventívne opatrenia. Doma napríklad zabezpečte, aby dieťa nemalo prístup k otvorenému oknu, zabezpečte aj ostré hrany nábytku, samozrejmosťou by mali byť elektrické zásuvky s ochrannými krytmi. Lieky a chemikálie odložte na bezpečné miesto, aby k nim dieťa nemalo prístup. Zamedzte prístup dieťaťa k rýchlovarnej kanvici, v prípade rodinných osláv môže byť nebezpečenstvom pre dieťa nedopitý alkohol v pohároch, ak má dieťa k nemu prístup.

Nebezpečné môžu byť aj jedovaté izbové rastliny, rôzne ostré, sklené a iné nebezpečné predmety v dosahu detí. Ak sa dieťa pohybuje vonku, nezabudnite na reflexné vesty, prilby, chrániče a naučte ho správne prechádzať cez cestu. Pozor aj na uštipnutie v ústnej dutine včelou či osou pri pití sladkých nápojov a pod.

Ako poskytnúť prvú pomoc:

 • Ak sa dusí dojča (do 1 roka veku) – príčinou dusenia je najčastejšie potrava, zvratky ale môže to byť aj nejaký drobný predmet, napríklad časť hračky. Treba konať rýchlo, pretože dojča sa rýchlo rozruší. Vtedy nemôže dýchať, plakať a kašlať. Položte ho tváričkou dolu na svoje predlaktie, aby mu hlavička smerovala nadol. Hlavu a chrbátik mu podopierajte a päťkrát ho dlaňou udrite do chrbta. Potom dieťa otočte tvárou hore na svojom predlaktí a ak je to možné, končekmi prstov odstráňte prekážku.

  Ak sa takýmto spôsobom prekážku odstrániť nepodarí, otočte dieťa tentoraz na chrbát, aby však opäť ležalo na vašom predlaktí a hlavička mu smerovala dolu. Končeky druhého a tretieho prsta svojej voľnej ruky mu položte na hrudník, na oblasť hrudnej kosti asi dva centimetre pod pomyslenou spojnicou bradaviek. Prudkým pohybom zatlačte päťkrát, každé tri sekundy jedno stlačenie. Skontrolujte, či sa predmet/prekážka neobjavila v ústnej dutine.

  Ak sa dieťa dusí ďalej, začnite od začiatku, až kým sa predmet neuvoľní. Ak sa vám preážku nepodarí odstrániť, volajte rýchlu zdravotnícku pomoc a pokračujte v poskytovaní prvej pomoci do jej príchodu alebo kým dojča neupadne do bezvedomia. V takom prípade je nutné poskytnúť dojčaťu umelé dýchanie a vonkajšiu masáž srdca. Nestláčajte dieťaťu bruško a nevytierajte mu ústnu dutinu prstami.

 • Ak sa dusí staršie dieťa – ak sa dusí dieťa od jedného roka po pubertu, situácia si vyžaduje nasledovný postup: konajte rýchlo, ak dieťa stráca vedomie, začnite s umelým dýchaním a vonkajšou masážou srdca. Pri bezvedomí sa svaly hrdla môžu čiastočne uvoľniť, čím sa dýchacie cesty dostatočne otvoria na to, aby ste mohli začať s dýchaním z úst do úst.

  Ak dieťa dýcha, povzbudzujte ho ku kašľu, môže to pomôcť uvoľniť prekážku. Ak dieťa prestane dýchať, kašlať, udierajte ho päťkrát do chrbta dlaňou ruky medzi lopatky, dieťa má byť pritom v miernom predklone. Ak tento postup nie je účinný, skúste dieťaťu stláčať brucho. Objímte ho zozadu v hornej časti brucha. Zatnite jednu ruku v päsť, pričom palec smeruje dovnútra a umiestnite si ju do stredu medzi pupkom a hrudnou kosťou.

  Päsť si uchopte druhou rukou, päťkrát prudko zatlačte dieťa smerom k sebe a uvoľnite. Skontrolujte ústnu dutinu, či sa v nej neobjavil predmet, ktorý je prekážkou. Ak nie, postup opakujte trikrát a ak sa vám ani tak prekážku nepodarí uvoľniť, volajte záchrannú službu. V prvej pomoci pokračujte do príchodu zdravotníkov.

  POZOR
  – ak v ktoromkoľvek štádiu upadne dieťa do bezvedomia, uvoľnite mu dýchacie cesty, skontrolujte dýchanie – a to tak, že dieťa pozorujte, nakloňte sa tesne k nemu, zrakom sledujte hrudník a počúvajte, či dýcha. Dýchanie pozorujte najviac 10 sekúnd, ak dieťa nedýcha, tak mu 5-krát dýchajte z úst do úst a ak ani potom nezačne dýchať, tak mu 30-krát stlačte hrudník, pokúste sa odstrániť prekážku a potom 2-krát dýchajte z úst do úst. Ak stláčate dieťaťu brucho, musí ho vždy vyšetriť lekár.
 • Rezné rany a odreniny – Pri ošetrení podľa možnosti použite jednorazové rukavice, dôkladne si umyte ruky. Ranu očistite od nečistôt prúdom tečúcej vody alebo pomocou sterilnej gázy bez alkoholu. Ranu vysušte gázovými tampónmi (nie vatou) a prekryte sterilným gázovým štvorcom. Ak sa dá, zdvihnite poranenú časť nad úroveň srdca.

  Okolie rany prekrytej gázovým štvorcom umyte mydlom a vodou a kožu osušte. Odnímte gázový štvorec a ranu prelepte náplasťou. V prípade väčších a hlbších odrenín môžete použiť napríklad hydrokoloidné náplasti, poraďte sa v lekárni. Krvácanie z malých rán a odrenín zastavíte jednoducho – tlakom a zdvihnutím poranenej časti. Väčšinu rán ošetríte spomínaný spôsobom.

  Lekárske ošetrenie je potrebné vtedy, ak nie je možné zastaviť krvácanie, ak je v rane cudzie teleso a ak hrozí riziko infekcie napríklad pri uhrznutí zvieraťom alebo poranení znečisteným predmetom. Nezabudnite na očkovanie proti tetanu, ak dieťa očkované nebolo, alebo ak od očkovania uplynulo desať rokov.

 • Vybitý zub – Ak si dieťa vybilo zub z trvalého chrupu, môžete ho za určitých okolností zachrániť. Zub treba čo najrýchlejšie vsadiť späť do lôžka zuba. Tento výkon sa nazýva replantácia. Vybitý zub nečistite, aby ste nepoškodili tkanivo, čím by sa znížila šanca na jeho replantáciu.

  Ak je to možné, použite jednorazové rukavice, vložte zub na miesto a upevnite gázovým tampónom, aby ho bolo možné udržať na mieste, kým dieťa dopravíte k zubárovi. Zub môžete na krátky čas prevozu prípadne uložiť do nádobky s mliekom. Aby bolo možné replantáciu uskutočniť, potrebné je nielen dodať lekárovi nepoškodený zub, ale dôležité je aj to, aby bola minimálne poškodená kosť, z ktorej bol zub vybitý.

  Ak je všetko splnené, existuje možnosť za presne stanoveného postupu zub „vrátiť“ späť, fixovať ho a počkať, ako sa organizmus s týmto vysporiada. Tento výkon má svoje reálne obmedzenia a dlhodobé prežitie takto vráteného zuba má tiež svoje limity.

 • Otrava alkoholom – dieťa/mladistvého chráňte pred podchladením prikrývkou, skontrolujte, či dieťa nemá poranenia hlavy alebo iné poranenia a zdravotné ťažkosti. Kontrolujte dieťaťu pulz, dýchanie a jeho reakcie, jeho dýchacie cesty udržiavajte priechodné a volajte záchrannú službu. Ak je dieťa v bezvedomí, uvoľnite dýchacie cesty a kontrolujte dýchanie. V prípade, že je to potrebné, dajte dieťaťu vonkajšiu masáž srdca a dýchanie z úst do úst. Volajte záchrannú službu. Nikdy sa nesnažte vyvolať zvracanie.
 • Zlomenina kľúčnej kosti – postihnuté rameno prekrížte dieťaťu cez hrudník tak, aby sa prsty dotýkali zdravého pleca. Zdravou rukou nech si podopiera lakeť postihnutého ramena. Postihnuté rameno upevnite pomocou dvíhajúceho závesu, na ktorý vám poslúži trojrohá šatka.

  Ak ju nemáte poruke, môžete improvizovať – dieťaťu napríklad vložíte ruku poraneného ramena do otvoru na zapnutej košeli alebo bunde, ktorý vznikne rozopnutím gombíka. Záves môžete pripraviť napríklad aj z opaska alebo viazanky, ktoré dáte dieťaťu okolo krku a vpredu vytvoríte malú slučku, do ktorej vsunie ruku. Medzi postihnuté rameno a hrudník podložte malý vankúšik, zložený uteráčik alebo kus odevu.

  Postihnuté rameno potom uviažte širokým obväzom okolo hrudníka a uviažte na uzol na tej strane tela, ktorá nie je poranená. Rameno by malo byť v závese tak, aby dieťa mohlo narovnať hlavu. Obväz zaviažte na uzol na neporanenej strane tela. Zabezpečte odvoz dieťaťa do nemocnice, pričom by malo vyť v sediacej polohe.

 • Popálenina – popáleninu ochladzujte tečúcou vodou (alebo vodu na popáleninu lejte) aspoň 10 minút, v prípade popálenia chemikáliami aspoň 20 minút. Ak nemáte poruke vodu, v núdzi môžete použiť napríklad mlieko alebo nejaký nápoj v plechovke. Pri ošetrovaní podľa možnosti použite jednorazové rukavice.

  Z okolia popáleniny odstráňte hodinky, prsteň, náramok, odev, opasok a pod. Ak sa čokoľvek na popáleninu prilepilo, neodstraňujte to. Popálené miesto aj okolie prekryte sterilnou gázou alebo čistou látkou. Na prechodné prekrytie môžete použiť aj potravinársku fóliou alebo plastové vrecko. Ak sa na mieste popálenia utvorili pľuzgiere, neprepichujte ich, aby ste ranu neinfikovali.

  Ak hrozí, že pľuzgiere prasknú, prekryte ich gázovým štvorcom, avšak gázu neprilepujte. Gázu na pľuzgieri nechajte, kým sa vytekajúca tekutina nevstrebe. Popáleninu na tvári ničím neprikrývajte, ale ochladzujte, kým nepríde lekárska pomoc. Pri popáleninách u dieťaťa zavolajte lekára alebo zabezpečte jeho odvoz do nemocnice, aj keď sa vám zdá, že popálenina nie je veľká.

 • Podvrtnutie – dieťa dajte ľahnúť alebo sadnúť a poranenú končatinu mu podoprite, aby ju malo v pokoji. Ako studený obklad môžete použiť vrecko s ľadom (prípadne vrecko mrazenej zeleniny). Poranenú časť opatrne obložte hrubou vrstvou vaty, obtáčajte obväzom a každých 10 minút kontrolujte prekrvenie. Končatinu zdvihnite do pohodlnej polohy a podoprite ju, aby sa do postihnutej časti znížil prítok krvi. Ak dieťa trpí silnými bolesťami, vezmite ho do nemocnice.

 • Zadretá trieska – odstránite ju napríklad pinzetou avšak vzhľadom na riziko infekcie treba pinzetu dezinfikovať. Ak je trieska v hlbšej vrstve kože alebo kĺbe, nechajte jej odstránenie na lekára. Ak vyberáte triesku pinzetou a je to možné, očistite najprv okolie ranky mydlom a vodou. Triesku uchopte čo najbližšie ku koži a vytiahnite ju v smere, v ktorom sa zapichla. Ak dieťa nebolo očkované proti tetanu, alebo ak od očkovania prešlo viac ako desať rokov, vyhľadajte lekára.

Najčítanejšie na SME Primár


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár
 3. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 5. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 6. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 7. Žilina Voce Magna 2017 – Medzinárodná súťaž zborového umenia
 8. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
 9. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
 10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 1. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 2. Príďte na Deň otvorených dverí v Novom Ružinove
 3. Študenti sa rozhodli zmeniť svoju školu
 4. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 5. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 6. Samsung Galaxy Note8 umožňuje tvoriť veľké veci
 7. IMMOFINANZ spúšťa medzinárodnú reklamnú kampaň retailovej značky
 8. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 9. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 10. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár
 1. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 9 133
 2. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 8 552
 3. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 2 067
 4. Päť mýtov, ktoré ste počuli. A možno aj uverili 1 828
 5. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 801
 6. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 797
 7. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 1 664
 8. Všetko, čo by ste mali vedieť o umelom oplodnení 1 022
 9. Ušetrite až 60 % nákladov na elektrinu využitím slnečnej energie 1 003
 10. Obchodné centrum Galéria Shopping Košice 718

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Ďalší spor v koalícii, ministra za SNS kritizuje jeho tajomník z Mosta

Na čom bude lietať slovenská armáda v budúcnosti, mal povedať minister obrany do konca septembra. Rozhodnutie chce oddialiť o rok, čo je podľa Ondrejcsáka zásadný problém

DOMOV

Ftáčnik vedie v prieskume na bratislavského župana

Jakubec nezískal ani dve percentá.

KOMENTÁRE

Ak nebudeme na Západe, budeme pod Ruskom

Amerika či Británia si môžu populizmus dovoliť, my nie.

KULTÚRA

Kunsthalle svieti na červeno. Konflikty so stopou krvi cítiť aj v Bratislave

Svet je šokujúci, vraví umelkyňa z Brazílie.

Neprehliadnite tiež

Tetovanie prenikne do celého tela. Ako môže vplývať na zdravie

Problémy s tetovaním nie sú časté, ale môžu byť závažné.

Chemoterapia a vlasy. Prečo padajú a kedy narastú späť?

Vlasy, ktoré človeku prirodzene vypadávajú, prestanú pod vplyvom chemoterapie dorastať.

Veda radí, ako žiť šťastný život. Päť lekcií z Harvardu

Harvardskí výskumníci získali rady z výskumu, ktorý sledoval účastníkov takmer 80 rokov.

Žltačka typu C. Aké sú príznaky a kto by mal podstúpiť test

Žltačka typu C prebieha nenápadne a dá sa účinne a rýchlo vyliečiť.